+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Üç şeyden dolayı Arapları seviniz diye bir hadis var mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Galus
  Devamlı Üye
  Reklam

  Cevap: “Üç şeyden dolayı Arapları seviniz” diye bir hadis var mı?

  Reklam  Cevap: “Üç şeyden dolayı Arapları seviniz” diye bir hadis var mı? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: “Üç şeyden dolayı Arapları seviniz” diye bir hadis var mı?
  İmam Münâvî'nin Feyzu'l-Kadîr isimli hadis kitabında İbni Abbas'tan şu mealde bir hadis-i şerif rivayet edilir: "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır." (1)

  Arapça, belagat, edebiyat, fesahat ve zenginlik bakımından dünya dillerinin en güzelidir. Aynı zamanda ses, ahenk ve cümle yapısı bakımından da diğer diller arasında apayrı bir yeri vardır. Cenab-ı Hak da kendi kelâmı Kur'ân-ı Kerimi Arap diliyle indirmiştir. Peygamber-i Zîşân (a.s.m.) da zaten bu dili konuşuyordu; kendi milletinin, kavminin dilini...

  Bu hadis-i şerifi bazı âyetler de tasdik etmekte, desteklemektedir.

  "Halkı Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerden olsun diye onu apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirdi." (2)

  "Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, amrolunduklarını onlara apaçık anlatsınlar" (3) mealindeki âyet-i kerime de Peygamberimizin kendi kavmi olan Araplara kendi dilleriyle tebliğde bulunduklarını bildirir.

  Evet, Kur'ân'ın dili, son Peygamber Hazret-i Muham-med Mustafa'nın (a.s.m.) konuştuğu dil Arapça olunca, Cennet dilinin de Arapça olacağı şüphe götürmez bir gerçek olur. Hz. Âdem de yeryüzüne indirilmeden önce Cennette bulunduğu zamanlar Arapça olarak konuşurdu. Ayrıca bu dil Peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildir. Meselâ, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. İsmail, Hz. Salih, Hz. Şuayb Arapça konuşuyorlardı.

  Ayrıca imam Kastalânî, Hz. Âişe'den "Cennet ehli Mu-hammed Aleyhisselâmın diliyle konuşacaklar" mealinde bir rivayeti zikreder. (4)

  Cennet dilinin Arapça olduğu yukarıda mealini verdiğimiz hadis-i şerifin ifadesinde ve Hz. Âişe'nin rivayetinde sabit olmakla beraber, Üstad Bediüzzaman Mehtu-bat' ta İmam Âzam'ın bir fetvasının hikmetini izah ederken şöyle bir ifadeye yer verir: "Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanı..." (5)

  Bu beyanla, yukarıdaki ifadeler birarada düşünülürse şöyle bir neticeye varmak herhalde yanlış olmaz: Esas itibariyle Cennet lisanı Arapçadır; fakat Farsça da konuşulabilir. Yani Cenab-ı Hak her iki dili de Cennet lisanı olarak yaratabilir.

  Hadis-i şerifte "Arabi seviniz" ifadesini mutlak olarak anlamamak lâzımdır. Çünkü Araplar içinde gayrimüslimler olduğu gibi, günümüzde dinsizler de vardır. Onların sadece Arap ırkına mensup olmaları, Arapça konuşmaları onları sevmeye kâfi gelen hususlar değildir. Hadiste yer alan beyandan maksat, Müslüman olan, dinini yaşayan, Resulullahın izinde olan Araplardır. Zaten bunlar din kardeşimizdir. Onları din kardeşimiz olarak sevdiğimiz gibi, ayrıca Kur'ân'ın, Resulullahın ve Cennetin lisanını konuştukları, saff-ı evvel olarak İslâmiyeti yaydıkları, İslâmiyete hizmet ettikleri için de diğer milletlerden farklı olarak bir derece daha fazla sevgiye lâyıktırlar.

  Dipnotlar:
  1. Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225.
  2. Şuarâ Sûresi, 195.
  3. İbrahim Sûresi, 4.
  4. Mevâhib-i Ledünniye , 1:276.
  5. Mektûbat, s. 406.
  Mehmed Paksu

  Sorularla İslamiyet


 2. ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.

  Cevap: “Üç şeyden dolayı Arapları seviniz” diye bir hadis var mı?


  Reklam


  Cennet-i Ala'da Cennet Ehli birbirlerine SELAM derler. Dahi meleklerde Cennet Ehli'ne selam olsun bu gün size derler.

  Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demezler. Çünkü Bizatihi Allahu Taalanın Cemaliyle müşerref olmuşlardır. Allah-u Taala'nın Rahmet ve Bereketine nail olmuşlardır. Boş kelimeye ve cümlelere israfen yer yoktur.

  Sadece SELAM derler....

  Bunun dışında KELAM'a gerek ve ihtiyaç arzetmezler. O Cennet Ehli'nin düşünmesi hizmetlerinin görülmesi için yeterlidir. KELAM'en'de bu böyledir. Kelimelerle saatler boyunca anlatamadığı ve sıkıntı çektiği hususu, Orada Cenneti Ala'da düşünmesi ve karşısındakine düşündüğünü nakletmesi bir an mesabesindedir. Sıkıntısız ve israfsız olarak. Cevabıda aynı şekilde sıkıntısız ve israfsız olarak alacaktır. İnşaAllah.... Allahu Alem.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

  Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edip salih salih ameller işliyenler ise altından ırmaklar akar Cennetlere konulmuşlardır, rablarının izniyle orada muhalled olarak kalacaklardır, tehıyyeleri (temennileri, iltifatları, duaları, esenlik dilekleri) orada selâmdır

 3. leventtanju
  Devamlı Üye
  ARABIN BASKASINA BASKASININ DA ARABA USTUNLUGU YOKTUR HADISI DOGRUDUR....

  ARABU 3 NEDENDEN OTURU SEVINIZ HADISI ISE ZAYIF OLMASINA RAMEK DIKKAT CEKICIDIR...

  VE DE PEYGAMBERIMIZ ARAB TIR DIYE BEN ARABLARI SEVER SAYARIM....

  SONRA KURAN ARABCAYA YAKIN DILDEDIR YANI RAB CADIR....(hasa a
  Allahin dilidir demiyorum)

  CENNETTE DE ARABCA KONUSABILIRIZ....

 4. Saif Al-Din
  Devamlı Üye
  Ya arkadaş, hadis olsa da olmasa da Peygamber efendimiz (a.s.) kendi içlerinden çıktığı için Arapları seviyorum. Bu demek değil ki başkalarını sevmiyorum, genel olarak yabancı müslümanlara bir sempatim var, özellikle sonradan müslüman olanları sokakta ben müslümanım diye gezen ama namaz kılmayan türklerden kat ve kat ve kat ve kat daha çok seviyorum. Ama araplarında bunlar arasında özel bir yeri var.

  Müslümanlar da kavimcilik yapmaya başladıysa o araptı, bu yunandı bu bilmemneydi diye...

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
arapları 3 şeyden dolayı seviniz,  arapları neden sevmeliyiz,  arapları seviniz hadis,  araplari sevin çünkü ben arabim,  arapları 3 şeyden dolayı seviniz hadisi,  peygamber efendimiz arapları sevin,  hadis allah katında araplar