+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Fatihadan sonra okunan zammı surelerin sıralamasının kaynağı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. cavraşım
  Devamlı Üye
  Reklam

  Fatihadan sonra okunan zammı surelerin sıralamasının kaynağı nedir?

  Reklam

  Fatihadan sonra okunan zammı surelerin sıralamasının kaynağı nedir? Mumsema Hadis ya da mezhep imamlarımızın bir içtihatı var mı bu konuda?

  Yoksa bu sıralamada kadınların rukusu gibi sonradan çıkan bir olay mı?

 2. İsmailAbi
  Devamlı Üye

  Cevap: Zammı surelerin sırası


  Reklam


  Kardeşim kısa oldukları için genel bu sureleri okuyor şart filan değil yani.Herkes öyle okuyor ezberi kolay ve kısa olduğu için.

 3. cavraşım
  Devamlı Üye
  ilahi sen

  namaz hocalarında namaz sureleri diye geçen sureler neden okunuyor diye sormadım

  surelerin okunma sırası var

  bu sıralamanın kaynağını sordum

 4. cavraşım
  Devamlı Üye
  bir bilen yok mu?

 5. cihad38
  Emekli
  Sadece Hanefi Mezheb Muctehidlerine Göre Fatiha'dan Sonra Zamm-ı Sure tertibine Uymak Sunnettir (Diğer mezheb muctehidlerine göre tertibe uymak diye bir şey yoktur!) :


  Namazda, Fatiha'dan sonraki zamm-ı surelerin kıraatinde Kur'an-ı kerimdeki tertibe göre uyarak okumak sünnettir. Bunun mustehab olduğunu söyleyenler de vardır.

  Misal olarak, birinci rekatta okuduğu sureden önce geleni ikinci rekatta okumak mekruhtur. Ayetler arasındaki tertibe böylece riayet gerekir. Bir rekatta birkaç ayet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir ayet okuduktan sonra bir ya da birkaç ayet atlayarak başka bir ayet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir sakınca yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sureler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi - Fetâvâ-yi Hindiyye.)
  Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riayete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur. Ancak farz namazdan belirtilen tertibe riâyet unutulur veya dil öylece kayıp takdim ve te'hir şeklinde kıraate başlarsa, bunu değiştirmesine gerek yoktur, başladığı gibi devam edip bitirir ve bundan dolayı yanılma secdesi de gerekmez. Çünkü böyle yapmakla sadece bir müstehab ya da sünnet terkedilmiş sayılır. (Ez-Zahîre / Taceddin.)

  Namazın bir rekatında bir sure, diğer rekatında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir surenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sure, önce okunan sureden en az üç ayet miktarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

  Yine Hanefi mezheb muctehidlerince bir rekatta iki sueyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sure bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki surenin bir rekatta toplanmaması daha iyidir.

  Al-i İmran sûresini okumak isterken dili Bakara suresine kayıp bir ya da iki âyet okuduktan sonra bunu değiştirmek isterse kerahet işlemiş olur. Hatta bir iki kelime okuduktan sonra bile değiştirmenin mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Fetva buna göredir. Kıraati bitirdikten sonra ruku'a gitmek isterken, henüz eğilmeden birkaç âyet daha okumak isterse, bunda bir sakınca yoktur. Ama eğildikten sonra dönüp ilave okuması mekruhtur. (Fetâvâ-yi Hindiyye - EI-Hulasa.)

  Namazda bir rekâtta sadece Fatiha'yı veya hem onu hem de bir ya da iki âyeti okumakla yetinirse, kerahet işlemiş olur. Ne var ki zamm-ı sûrenin kasten terk edilmesi, vacibi terk olduğundan tahrîmen mekruh işlenmiş olur. Bir vâcibin kasden terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir. Unutularak terk edilirse, yanılma secdesi yapılır. (El-Muhit / Radıyuddin Serahsî.)

  Nitekim bu konuda yapılan sahih rivayette, Ebû Katade diyor ki: "Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz öğle ikindi ve sabah namazlarında ilk iki rekâtta hem Fatiha'yı, hem birer sûre okurdu. Öğle, ikindi ve yatsı'da son iki rekâtta sadece Fâtiha'yı okumakla yetinirdi. Çoğu kez okuduğu sûreleri işitebiliyorduk. Birinci rekâtta kıraati ikinciye nispeti uzun tutardı." (Buharı - Muslim - Ebu Davud - Fıkhu's-Sunne; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/270-273.)

 6. cavraşım
  Devamlı Üye
  Sadece Hanefi Mezheb Muctehidlerine Göre Fatiha'dan Sonra Zamm-ı Sure tertibine Uymak Sunnettir (Diğer mezheb muctehidlerine göre tertibe uymak diye bir şey yoktur!) :

  Misal olarak, birinci rekatta okuduğu sureden önce geleni ikinci rekatta okumak mekruhtur.
  cahilliğimi bağışla

  yukarıda alıntıladığım iki cümle birbirine zıt değil mi?

 7. cihad38
  Emekli
  hanefi Mezheb Muctehidlerine Göre birinci rekatta okuduğu sureden önce geleni ikinci rekatta okumak mekruhtur. böyle birleştir bakalım noldu.

 8. Ebu Muhammed
  Devamlı Üye
  Zami sureleri Sira ile okumak şafii ve hanefi mezheplerine gore sunnettir
  Kaynağını buluruz inşallah.

 9. cavraşım
  Devamlı Üye
  sünnete uymamak mekruhmudur?

 10. islamyolu
  Emekli
  çavraşım kardeşim Banlandıgım için bir türlü cevap yazamadım. sana bunun kaynağını vereyim kardeşim.

  İbni Mes'ud (Radıyallahu anh) şöyle demiştir.

  ''Kur'an-ı Ters okuyanın kendisinin kalbi tersine çevrilmiştir.''
  (ibnü Ebi Davud, Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummal , no : 4211, 2/346)

 11. Misafir
  okumak sünnet midir yani bilmeyenler hiç zammı sure bilmeyenler?örneğin annem yıllrdır namazlarını kılar ve hiçbir zammı sure de bilmez.

 12. musab
  Hadis Öğrencisi

  Reklam


  Kıraat yapmadan anneniz nasıl namaz kılıyor merak ettim

+ Yorum Gönder
namaz sureleri siralamasi,  namaz kılarken surelerin okunuş sırası,  hanefi mezhebinde sure tertibine uymamak,  zammi sureler sirayla mi okunmali rivayetler nedir,  namaz sureleri neden sırayla okunur,  namazda okunan sureler sirasi kaynak,  safii mesebine zammi sure okunma namaz