Konusunu Oylayın.: Dinimiz de Hülle'nin yeri.

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Dinimiz de Hülle'nin yeri.
 1. 28.Kasım.2012, 17:38
  1
  Aşk-ı Lal
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Kasım.2012
  Üye No: 98760
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Dinimiz de Hülle'nin yeri.


  Dinimiz de Hülle'nin yeri. Mumsema Selamün Aleyküm .
  Dinimiz de hülle gerçekten var mı ?


 2. 28.Kasım.2012, 17:38
  1  Selamün Aleyküm .
  Dinimiz de hülle gerçekten var mı ?


  Benzer Konular

  - Hülle Ne Demektir?

  - Yaptığım zina mı hülle mi?

  - Hülle dışında bir çare yokmu

  - Hülle Nedir?

  - Hülle nikahının kaynağı nedir

 3. 29.Kasım.2012, 12:37
  2
  Ebu Muhammed
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Şubat.2007
  Üye No: 42
  Mesaj Sayısı: 280
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 28

  Cevap: Dinimiz de Hülle'nin yeri.
  Ve aleykumusselam

  Hul nedir? Halle ne anlama gelir?

  Sözlükte "çekip çýkarmak, soymak, soyunmak" gibi anlamlara gelen hul' ve muhâla'a kelimesi, bir fýkýh terimi olarak, kadýnýn kocasýna bedel ödeyerek boþanmasý demektir. Klasik Ýslâm hukukunda kocaya tek taraflý boþama hakký verilmiþtir. Dinî kayýt ve sýnýrlamalar hariç tutulursa, kocaya neredeyse bu konuda mutlak nitelikte bir hâk ve yetki tanýnmýþtýr; bu hakkýný, hâkimin veya karþý tarafýn huzur veya rýzasýna baðlý olmaksýzýn tek taraflý kullanabilir. Kadýn ise, belirli bazý durumlarda boþanma için mahkemeye baþvurma hakkýna sahiptir. Bunun yanýnda kocasýnýn boþama hakkýný kendisine vermesi halinde boþanma hakkýna sahiptir (tefvîz-i talak).Bunlarýn dýþýnda kadýnýn, kocasý ile anlaþarak evliliði sona erdirmesi de mümkündür; kadýn bir bedel vermek veya birikmiþ nafaka, mehir, iddet nafakasý gibi alacaklarýndan vazgeçmek suretiyle kocasýný boþanmaya razý eder. Ýþte bu tür ayrýlýða muhâla'a veya hul' denir.Kur'ân-ý Kerim'de hul' ile ilgili olarak; "Kadýnlara verdiklerinizden (boþanma esnasýnda) bir þey almanýz size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadýn Allah'ýn yasalarýný koruyamamaktan korkarlarsa bu durum müstesna. Þâyet karý ile kocanýn, Allah'ýn çizdiði sýnýrlarýný hakkýyla muhafaza edemeyeceklerinden korkarsanýz, kadýnýn (erkeðe) fidye vermesinde her iki taraf için de günah yoktur." buyurulmuþtur (Bakara, 2/229).Muhâla'anýn geçerli olabilmesi için, kadýnýn reþit olmasý, kocanýn da boþama ehliyetini haiz olmasý gerekir. Muhâla'ada bedel iki tarafýn karþýlýklý anlaþmalarýyla belirlenir. Ancak âyette de belirtildiði gibi kocanýn vermiþ olduðu mehri geri almak amacýyla huzursuzluk çýkarmasý helal deðildir. Geçimsizliðe kadýnýn sebep olmasý halinde ise, erkeðin kadýna verdiði mehirden fazlasýný almasý hoþ karþýlanmamýþtýr.Muhâla'a bir bâin talak sayýlýr, her ikisi de tekrar evlenmeyi istemeleri halinde, usulüne uygun yeni bir nikâhla, yeniden evlenebilirler


 4. 29.Kasım.2012, 12:37
  2
  Devamlı Üye  Ve aleykumusselam

  Hul nedir? Halle ne anlama gelir?

  Sözlükte "çekip çýkarmak, soymak, soyunmak" gibi anlamlara gelen hul' ve muhâla'a kelimesi, bir fýkýh terimi olarak, kadýnýn kocasýna bedel ödeyerek boþanmasý demektir. Klasik Ýslâm hukukunda kocaya tek taraflý boþama hakký verilmiþtir. Dinî kayýt ve sýnýrlamalar hariç tutulursa, kocaya neredeyse bu konuda mutlak nitelikte bir hâk ve yetki tanýnmýþtýr; bu hakkýný, hâkimin veya karþý tarafýn huzur veya rýzasýna baðlý olmaksýzýn tek taraflý kullanabilir. Kadýn ise, belirli bazý durumlarda boþanma için mahkemeye baþvurma hakkýna sahiptir. Bunun yanýnda kocasýnýn boþama hakkýný kendisine vermesi halinde boþanma hakkýna sahiptir (tefvîz-i talak).Bunlarýn dýþýnda kadýnýn, kocasý ile anlaþarak evliliði sona erdirmesi de mümkündür; kadýn bir bedel vermek veya birikmiþ nafaka, mehir, iddet nafakasý gibi alacaklarýndan vazgeçmek suretiyle kocasýný boþanmaya razý eder. Ýþte bu tür ayrýlýða muhâla'a veya hul' denir.Kur'ân-ý Kerim'de hul' ile ilgili olarak; "Kadýnlara verdiklerinizden (boþanma esnasýnda) bir þey almanýz size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadýn Allah'ýn yasalarýný koruyamamaktan korkarlarsa bu durum müstesna. Þâyet karý ile kocanýn, Allah'ýn çizdiði sýnýrlarýný hakkýyla muhafaza edemeyeceklerinden korkarsanýz, kadýnýn (erkeðe) fidye vermesinde her iki taraf için de günah yoktur." buyurulmuþtur (Bakara, 2/229).Muhâla'anýn geçerli olabilmesi için, kadýnýn reþit olmasý, kocanýn da boþama ehliyetini haiz olmasý gerekir. Muhâla'ada bedel iki tarafýn karþýlýklý anlaþmalarýyla belirlenir. Ancak âyette de belirtildiði gibi kocanýn vermiþ olduðu mehri geri almak amacýyla huzursuzluk çýkarmasý helal deðildir. Geçimsizliðe kadýnýn sebep olmasý halinde ise, erkeðin kadýna verdiði mehirden fazlasýný almasý hoþ karþýlanmamýþtýr.Muhâla'a bir bâin talak sayýlýr, her ikisi de tekrar evlenmeyi istemeleri halinde, usulüne uygun yeni bir nikâhla, yeniden evlenebilirler

+ Yorum Gönder