Konusunu Oylayın.: Recm cezası hakkında

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Recm cezası hakkında
 1. 18.Kasım.2012, 02:06
  13
  Ebu Muhammed
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Şubat.2007
  Üye No: 42
  Mesaj Sayısı: 278
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 29

  Cevap: Recm cezası hakkında

  reklam


  Cevap: Recm cezası hakkında isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Recm cezası hakkında
  Celebiler oku da mutevatir hadisi ve sartlarini öğren kardeş  Mütevatir haberin şartlarını taşıyan hadis Hz. Peygamber'in hadisleri, rivayet edenlerin sayısı yani azlığı-çokluğu bakımından genel olarak iki kısma ayrılır: Mütevâtir ve Âhâd. Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Başka bir ifade ile, mütevâtir haberin şartlarını kendisinde toplayan hadistir.Bir hadisin mütevâtir sayılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:I) Mütevâtir hadis her devirde pek çok kimse tarafından rivayet edilmiş olmalıdır. Ancak her tabakadaki ravilerin asgarî sayısı için herhangi bir sınır tayîn ve tesbiti şart değildir. Gerçi yalan üzerinde anlaşmaları düşünülemeyecek kalabalığın en az 4, 5, 10, 12, 20, 40, 70 ve 300 küsur olması gerektiğini söyleyenler varsa da, bunların hiçbiri sözünü bu konuyla ilgili ciddî bir delile dayandıramamıştır (Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, Ankara 1973, s. 120-122). Önemli olan, hadisi, yalan üzerinde -kasıtlı veya kasıtsız- ittifaklarını aklın kabul edemeyeceği bir topluluğun nakletmiş olmasıdır.2) Ravilerin sayısında her hangi bir nesilde azalma olmamalıdır. Aksine sayının artışı haberin doğruluğunu teyid eder.3) Olayı veya haberi ilk nakledenlerin görmüş veya duymuş olmaları gerekir. Aynı zamanda nakledilen husus mümkinattan olmalı, muhal olmamalıdır (Abdullah Sirâcuddîn, Şerhu'l-Manzûmeti'l-Beykûniyye, Halep 1372, s. 40).Mütevâtir hadis lafzî ve manevî olmak üzere ikiye ayrılır:a) Lafzî mütevâtir: Senedin başından sonuna kadar her tabakada bütün ravilerin aynı lafızlarla rivayet ettikleri hadistir. Peygamber Efendimizin sözlerini her devirde pek çok kimsenin kelimesi kelimesine aynen nakletmesi tabiatıyla mümkün olamamıştır. Eğer böyle bir şart konulsaydı, harfiyyen akılda tutulamayacak bütün hadisler tamamen unutulmaya mahkum olurdu. Manâ ile rivayetin caiz görülmesi sebebiyle lafzî mütevâtir hadisler oldukça azdır. Aşağıdaki hadisler lafzî mütevâtire örnektir."Kim bilerek bana yalan isnad ederse Cehennem'deki yerine hazırlansın"; "Sarhoşluk veren her içki haramdır". "Kim Allah rızası için bir cami yaparsa Allah da ona Cennet'te bir ev hazırlar"; "Kur'an yedi harf üzere inmiştir".a) Manevî mütevâtir: Raviler tarafından değişik lafızlarla nakledilen bir mesele veya olay manâca mütevâtir sayılır. Bu tip rivayetlerde müşterek olan taraf mütevâtir demektir. Manevî mütevâtir hadisler hayli çoktur. Beş vakit namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetler hep manevî mütevâtir derecesindedir. Meselâ, Hz. Peygamber'in dua ederken ellerini kaldırdığına dair yüz kadar hadis rivayet edilmiştir. Ancak bunlarda müşterek olan taraf ellerin kaldırılmasıdır ve bu yönü mütevâtirdir.Muhaddislere göre, mütevâtir hadisin ravilerini tek tek incelemeye gerek kalmaz. Ravilerin çokluğuna itibar edilir. Çünkü onların yalan üzerine ittifak edemeyecekleri kabul edilir. Dolayısıyla hem lafzî hem de manevî mütevâtir hadisin kesin bilgi verdiğinde bütün hadisçiler müttefiktirler (Nureddin el-Itr, Menhecü'n-Nakd fi Ulûmi'l-Hadîs, Dımaşk 1392/1972, s. 382; Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 124).Mütevâtir hadisler, Akâid konularında bile tek başına delil sayılırlar. Bu yüzden mütevâtir olan haber-i Rasûlü inkâr eden küfre girer. Çünkü böyle bir haberi inkâr etmek, Peygamberi inkâr demektir. O da şüphesiz küfürdür (Ahmed Naim, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1976, Mukaddime, s. 102).Celâleddîn es-Suyûtî (911/1505) araştırmaları sonunda tevâtürüne hükmettiği hadisleri "el-Ezhâru'l-Mütenâsira fi'l-Ahbâri'l-Mütevâtira" isimli kitabında toplamış, konularına göre tasnif ve tertip ederek kaynaklarını ve muhtelif senedlerini vermiştir (Ahmed Naim, a.g.e., s. 104).Nuri TOPALOĞLU


 2. 18.Kasım.2012, 02:06
  13
  Devamlı Üye
  reklam


  Celebiler oku da mutevatir hadisi ve sartlarini öğren kardeş  Mütevatir haberin şartlarını taşıyan hadis Hz. Peygamber'in hadisleri, rivayet edenlerin sayısı yani azlığı-çokluğu bakımından genel olarak iki kısma ayrılır: Mütevâtir ve Âhâd. Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Başka bir ifade ile, mütevâtir haberin şartlarını kendisinde toplayan hadistir.Bir hadisin mütevâtir sayılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:I) Mütevâtir hadis her devirde pek çok kimse tarafından rivayet edilmiş olmalıdır. Ancak her tabakadaki ravilerin asgarî sayısı için herhangi bir sınır tayîn ve tesbiti şart değildir. Gerçi yalan üzerinde anlaşmaları düşünülemeyecek kalabalığın en az 4, 5, 10, 12, 20, 40, 70 ve 300 küsur olması gerektiğini söyleyenler varsa da, bunların hiçbiri sözünü bu konuyla ilgili ciddî bir delile dayandıramamıştır (Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, Ankara 1973, s. 120-122). Önemli olan, hadisi, yalan üzerinde -kasıtlı veya kasıtsız- ittifaklarını aklın kabul edemeyeceği bir topluluğun nakletmiş olmasıdır.2) Ravilerin sayısında her hangi bir nesilde azalma olmamalıdır. Aksine sayının artışı haberin doğruluğunu teyid eder.3) Olayı veya haberi ilk nakledenlerin görmüş veya duymuş olmaları gerekir. Aynı zamanda nakledilen husus mümkinattan olmalı, muhal olmamalıdır (Abdullah Sirâcuddîn, Şerhu'l-Manzûmeti'l-Beykûniyye, Halep 1372, s. 40).Mütevâtir hadis lafzî ve manevî olmak üzere ikiye ayrılır:a) Lafzî mütevâtir: Senedin başından sonuna kadar her tabakada bütün ravilerin aynı lafızlarla rivayet ettikleri hadistir. Peygamber Efendimizin sözlerini her devirde pek çok kimsenin kelimesi kelimesine aynen nakletmesi tabiatıyla mümkün olamamıştır. Eğer böyle bir şart konulsaydı, harfiyyen akılda tutulamayacak bütün hadisler tamamen unutulmaya mahkum olurdu. Manâ ile rivayetin caiz görülmesi sebebiyle lafzî mütevâtir hadisler oldukça azdır. Aşağıdaki hadisler lafzî mütevâtire örnektir."Kim bilerek bana yalan isnad ederse Cehennem'deki yerine hazırlansın"; "Sarhoşluk veren her içki haramdır". "Kim Allah rızası için bir cami yaparsa Allah da ona Cennet'te bir ev hazırlar"; "Kur'an yedi harf üzere inmiştir".a) Manevî mütevâtir: Raviler tarafından değişik lafızlarla nakledilen bir mesele veya olay manâca mütevâtir sayılır. Bu tip rivayetlerde müşterek olan taraf mütevâtir demektir. Manevî mütevâtir hadisler hayli çoktur. Beş vakit namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetler hep manevî mütevâtir derecesindedir. Meselâ, Hz. Peygamber'in dua ederken ellerini kaldırdığına dair yüz kadar hadis rivayet edilmiştir. Ancak bunlarda müşterek olan taraf ellerin kaldırılmasıdır ve bu yönü mütevâtirdir.Muhaddislere göre, mütevâtir hadisin ravilerini tek tek incelemeye gerek kalmaz. Ravilerin çokluğuna itibar edilir. Çünkü onların yalan üzerine ittifak edemeyecekleri kabul edilir. Dolayısıyla hem lafzî hem de manevî mütevâtir hadisin kesin bilgi verdiğinde bütün hadisçiler müttefiktirler (Nureddin el-Itr, Menhecü'n-Nakd fi Ulûmi'l-Hadîs, Dımaşk 1392/1972, s. 382; Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 124).Mütevâtir hadisler, Akâid konularında bile tek başına delil sayılırlar. Bu yüzden mütevâtir olan haber-i Rasûlü inkâr eden küfre girer. Çünkü böyle bir haberi inkâr etmek, Peygamberi inkâr demektir. O da şüphesiz küfürdür (Ahmed Naim, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1976, Mukaddime, s. 102).Celâleddîn es-Suyûtî (911/1505) araştırmaları sonunda tevâtürüne hükmettiği hadisleri "el-Ezhâru'l-Mütenâsira fi'l-Ahbâri'l-Mütevâtira" isimli kitabında toplamış, konularına göre tasnif ve tertip ederek kaynaklarını ve muhtelif senedlerini vermiştir (Ahmed Naim, a.g.e., s. 104).Nuri TOPALOĞLU

 3. 18.Kasım.2012, 02:12
  14
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Recm cezası hakkında

  reklam


  Alıntı
  İslamoğlu'nun söyledikleri yanlıştır.Hiçbir sahabe Kuran'da olmayan bir hükmü kimseye uygulamaz.Recm Kuran'da yoktur.Peygamberimiz Kuranda zinanın cezasını bildiren ayet indikten sonra recm uygulamamıştır.
  peki 4 halife ve sahabeler neden uygulamış kardeşim. bunu nereden öğrenmişsen yanlış bilgi edinmişsin.

  Alıntı
  Sadece Ahkam Hadislerini inkar etmek küfre sebep olur.Sebebide ahkam haidsleri Kuran ayetlerine istinaden söylenmiş hadislerdir.

  Mütevatir hadisi inkar küfre düşürür dersek Buharinin mütevatir dediği hadise Müslim mütevatir değildir demiştir.Müslim'in mütevatir dediğine Buhari mütevatir değildir demiştir.Ne olacak şimdi Buhari mi Müslim'mi dinden çıkmıştır?

  öyle düşünme. Ehli sünnet Alimlerinin ekseriyeti Cumhuru Bir Hadise Mütavadir diyorsa O mütavadir dir. Hadis ALimlerinin kriterleri vardır ona birşey demem. Birisinin zayıf dedigini diğeri sahih diyebilir. Ama Mütavadir hadisler o şekil seçilmiyor. Kaynaklara bakılıyor. o hadisi dinleyen kaç sahabe vardı. cemaat olarak kimlerden geliyor. Senetleri sağlam mı. Bir kişiden gelen mütavadir olmaz. 10-20 kişi den gelen mütavadir derecesine ulaşır. Recm hadisinin mütavadir mi değil mi bilmiyorum onu bir araştırmam gerek.


 4. 18.Kasım.2012, 02:12
  14
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  reklam


  Alıntı
  İslamoğlu'nun söyledikleri yanlıştır.Hiçbir sahabe Kuran'da olmayan bir hükmü kimseye uygulamaz.Recm Kuran'da yoktur.Peygamberimiz Kuranda zinanın cezasını bildiren ayet indikten sonra recm uygulamamıştır.
  peki 4 halife ve sahabeler neden uygulamış kardeşim. bunu nereden öğrenmişsen yanlış bilgi edinmişsin.

  Alıntı
  Sadece Ahkam Hadislerini inkar etmek küfre sebep olur.Sebebide ahkam haidsleri Kuran ayetlerine istinaden söylenmiş hadislerdir.

  Mütevatir hadisi inkar küfre düşürür dersek Buharinin mütevatir dediği hadise Müslim mütevatir değildir demiştir.Müslim'in mütevatir dediğine Buhari mütevatir değildir demiştir.Ne olacak şimdi Buhari mi Müslim'mi dinden çıkmıştır?

  öyle düşünme. Ehli sünnet Alimlerinin ekseriyeti Cumhuru Bir Hadise Mütavadir diyorsa O mütavadir dir. Hadis ALimlerinin kriterleri vardır ona birşey demem. Birisinin zayıf dedigini diğeri sahih diyebilir. Ama Mütavadir hadisler o şekil seçilmiyor. Kaynaklara bakılıyor. o hadisi dinleyen kaç sahabe vardı. cemaat olarak kimlerden geliyor. Senetleri sağlam mı. Bir kişiden gelen mütavadir olmaz. 10-20 kişi den gelen mütavadir derecesine ulaşır. Recm hadisinin mütavadir mi değil mi bilmiyorum onu bir araştırmam gerek.

 5. 18.Kasım.2012, 02:52
  15
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Recm cezası hakkında

  birinin mütevatir dediği hadise başkasının "mütevatir değildir" dediğine örnek verebilir misiniz?


 6. 18.Kasım.2012, 02:52
  15
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  birinin mütevatir dediği hadise başkasının "mütevatir değildir" dediğine örnek verebilir misiniz?

 7. 18.Kasım.2012, 03:10
  16
  çelebiler
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ağustos.2012
  Üye No: 97474
  Mesaj Sayısı: 406
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Recm cezası hakkında

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  birinin mütevatir dediği hadise başkasının "mütevatir değildir" dediğine örnek verebilir misiniz?
  Onuda kendin ara bul bu söylediklerime ulaşmak benim 30 senemi aldı.


 8. 18.Kasım.2012, 03:10
  16
  çelebiler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  birinin mütevatir dediği hadise başkasının "mütevatir değildir" dediğine örnek verebilir misiniz?
  Onuda kendin ara bul bu söylediklerime ulaşmak benim 30 senemi aldı.

 9. 18.Kasım.2012, 03:26
  17
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Recm cezası hakkında

  abi malesef şu ara öğrenciyim, böyle bir şeye pek imkan vermiyorum bildiğin var ise paylaşırsan memnun olurum öğrenmiş olurum.


 10. 18.Kasım.2012, 03:26
  17
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  abi malesef şu ara öğrenciyim, böyle bir şeye pek imkan vermiyorum bildiğin var ise paylaşırsan memnun olurum öğrenmiş olurum.

 11. 18.Kasım.2012, 04:41
  18
  çelebiler
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ağustos.2012
  Üye No: 97474
  Mesaj Sayısı: 406
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Recm cezası hakkında

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  abi malesef şu ara öğrenciyim, böyle bir şeye pek imkan vermiyorum bildiğin var ise paylaşırsan memnun olurum öğrenmiş olurum.
  bunu anlamak için Buhari ve Müslim hadislerinin birbirlerinin rivayetlerine itibar etmeyerek,birbirlerinden rivayet etmedikleri hadislere bakman gerekir.Bu uzun bir çalışma gerektirir.Müslim,Buhari'nin güvenilir dediği 400 den fazla raviden gelen hadisi güvenilir kabul etmeyerek kitabına almamıştır.Aynı şekilde Buhari de Müslim'in güvenilir dediği 600 küsür raviye güvenilir değildir diyerek kitabına almamıştır.

  Birde İmam ı Azam'ın rivayet ettiği çeşitli kitaplarda geçen 4000 kadar hadis vardır.Bak bakalım Buhari ve Müslim bu hadislerden hangilerini kitaplarına almıştır?Hadi araştırma o cevabı vereyim.Hiçbirini.Oysa ki Buharinin hocaları İmam azam için "sika dır" derler yani güvenilir kişi.Ayrıca Buhari,İmam Şafiden de hadis almamıştır.Nedeni nedir İmam Azam ve İmam Şafi'yi hadisleri çok tenkit ettikleri için güvenilir kabul etmiyorlar.(Tehanevi,Ebu Hanife 68)

  Aynı şekilde Ahmed bin Hanbel İmam Azam'dan hadis rivayet etmemiştir.Ahmed bin Hanbel "İmam Azam'ın talebesi Ebu Yusuf'un hadiste insaflı biri olduğunu ancak İmam Azam ve İmam Muhammed'in hadislere muhalefet ettiklerini" söyler.(Tarihu bağdat 2. 179)

  Neden anlattım bunları.Bir iki rivayetle bu konular anlaşılmıyor.Bunlardan bahsedince de okuyan kişi sanki bu alimlere tavır alıyormuşuz,taraf tutuyormuşuz zannediyor.Onun için hadis usulü,tarihi gibi konular bu konuların anlaşılması için bilinmesi gereken elzem konulardır.Bunları bilmeyen kişiye ne anlatsan yanlış anlıyor.

  Konu açıcam deyip duruyorum bu konuları açamamamın sebeplerinden biride bu,yanlış anlamalara cevap verene kadar konular arada kaynayıp gidecek.Bir yere varamayacağız diye korkuyorum.


 12. 18.Kasım.2012, 04:41
  18
  çelebiler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  abi malesef şu ara öğrenciyim, böyle bir şeye pek imkan vermiyorum bildiğin var ise paylaşırsan memnun olurum öğrenmiş olurum.
  bunu anlamak için Buhari ve Müslim hadislerinin birbirlerinin rivayetlerine itibar etmeyerek,birbirlerinden rivayet etmedikleri hadislere bakman gerekir.Bu uzun bir çalışma gerektirir.Müslim,Buhari'nin güvenilir dediği 400 den fazla raviden gelen hadisi güvenilir kabul etmeyerek kitabına almamıştır.Aynı şekilde Buhari de Müslim'in güvenilir dediği 600 küsür raviye güvenilir değildir diyerek kitabına almamıştır.

  Birde İmam ı Azam'ın rivayet ettiği çeşitli kitaplarda geçen 4000 kadar hadis vardır.Bak bakalım Buhari ve Müslim bu hadislerden hangilerini kitaplarına almıştır?Hadi araştırma o cevabı vereyim.Hiçbirini.Oysa ki Buharinin hocaları İmam azam için "sika dır" derler yani güvenilir kişi.Ayrıca Buhari,İmam Şafiden de hadis almamıştır.Nedeni nedir İmam Azam ve İmam Şafi'yi hadisleri çok tenkit ettikleri için güvenilir kabul etmiyorlar.(Tehanevi,Ebu Hanife 68)

  Aynı şekilde Ahmed bin Hanbel İmam Azam'dan hadis rivayet etmemiştir.Ahmed bin Hanbel "İmam Azam'ın talebesi Ebu Yusuf'un hadiste insaflı biri olduğunu ancak İmam Azam ve İmam Muhammed'in hadislere muhalefet ettiklerini" söyler.(Tarihu bağdat 2. 179)

  Neden anlattım bunları.Bir iki rivayetle bu konular anlaşılmıyor.Bunlardan bahsedince de okuyan kişi sanki bu alimlere tavır alıyormuşuz,taraf tutuyormuşuz zannediyor.Onun için hadis usulü,tarihi gibi konular bu konuların anlaşılması için bilinmesi gereken elzem konulardır.Bunları bilmeyen kişiye ne anlatsan yanlış anlıyor.

  Konu açıcam deyip duruyorum bu konuları açamamamın sebeplerinden biride bu,yanlış anlamalara cevap verene kadar konular arada kaynayıp gidecek.Bir yere varamayacağız diye korkuyorum.
+ Yorum Gönder
Git İlk 12