Cevap: adak konusunda birşey kafama takıldı? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: adak konusunda birşey kafama takıldı?
"Muhammed, sadece bir resuldür / elçidir Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir" (Âl-i İmran, 3/144)


Diyanet Vakfi : Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.

Muhammed, ancak bir peygamberdir
El hak....

Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir.


El hak....

Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.


El hak....

Neden Ayet-i Kerime'nin tamamını vermekten imtina edersiniz de, bir kısmını verirsiniz....

Nisa 43. Ayet-i Kerime.

Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim Nisa 43. Ayet-i Kerime.

namaza yaklaşmayın.

Ayet mi....???? Evet ayet.

Ancak ne Zahiren, nede Batınen mümkün değil. Hem Farz ibadet, Hemde müslümanlar için derece vesilesi mirac vesilesi,

İşin ne zahirine uyuyor, ne batınına.....

Neden....???? Çünkü maksatlı olarak başı ve sonu kesilmiş....

Ey İman edenler.... Kimler...???? Tüm imanım var diyen herkes.

Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar NAMAZA YAKLAŞMAYIN.

Birde yolcu olmanız durumu müstesna, Cünüp iken yıkanıncaya kadar NAMAZA YAKLAŞMAYIN.
Neden yolcu olma durumu müstesna.....????
Çünkü dünyanın her yanı bir değil.... Belki çölde ilerleniyor ve yolcu iken sadece teemmüm edebilir. Yanındaki su ancak O'nun hayatını idame ettirmek içindir. Yaşamak içinde o suyu muhafaza etmesi şarttır.

Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

NAMAZA YAKLAŞMAMAK ve YAKLAŞMAK İÇİN ASGARİ MÜŞTEREK'ler hepsi bu ayetin içinde var.

Var, var ama. Kalkarda bütünden, parçayı ayırıp O'nuda buraya NAMAZA YAKLAŞMAYIN diye yapıştırırsanız. Sonra'da Allahu Taala'nın emri bu diğer bölümlere ihtiyacımız yok. Bu din bizim kafamıza daha çok uyuyor. Biz kitapta bulduğumuzu alır. Bulmadığımızı veya bulmak istemediğimizi RED ederiz derseniz.

RED ettiğiniz üzerinize külfet olarak yeter.....