+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hanefi Mezhebine Göre Erkek için Kısaca Hac ve Umre Tarifi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mümin
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hanefi Mezhebine Göre Erkek için Kısaca Hac ve Umre Tarifi

  Reklam
 2. Sumame
  Tombik Ammo

  Cevap: Hanefi Mezhebine Göre Erkek için Kısaca Hac ve Umre Tarifi


  Reklam


  Kelime olarak "Allah'a yönelme, günahlardan arnma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri göğüsleme ve dinin özüyle temasa geçme" manasına gelen hac, terim olarak, Mekke'de bulunan Kabe'yi ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapıması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir. islâm'ın beş esasından biri olan hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.Kur'ân-ı Kerim'de; "Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe'yi ziyaret etmeleri, Allâh'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" buyurulmuştur (Al-i imran, 3/97). Hz. Peygamber de; "islâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allâh'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe'yi ziyaret etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır." buyurmuştur (Buharî, Îmân, 2; Müslim, Îmân, 5). Ayrıca hadislerinde haccın önemini ve yararlararını belirtmiş nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman'ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyankişnin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman'ın bir daha haccetmesi gerekmez.Yapılış şekli bakımından hac üçe ayrılır ifrat haccı kıran haccıve temettu' haccı (bk. ifrat Haccı Kıran Haccı Temettu' Haccı (I.P.)

+ Yorum Gönder