+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 34
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hz. Ali böyle bir söz söylemiş mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  Reklam

  Cevap: Hz. Ali böyle bir söz söylemiş mi?

  Reklam  Cevap: Hz. Ali böyle bir söz söylemiş mi? ile ilgili yazı Yudumla.com
  Editör kardeşim Floot yaptım el hak.... Cezama Razıyım. Floot yapmamızdaki gayede şudur ki; noktalamalarda malumunuzdur ki; Efendim. 150 haddini fazlasıyla aşıyoruz. Bir kısmını siliyoruz ancak yinede 150 rakamına ulaşmak oldukça zor oluyor. Konu uzun oldukçada bu husus maalesef oldukça bizi sıkıntıya sokuyor.

  ANCAK ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ.... BİZ HALİMİZE VE CEZAMIZA RAZIYIZ İNŞAALLAH.

  Rab'bim Hizmetlerinizden ötürü sizden ve cümle kardeşlerimizden bu hususda RAZI OLSUN.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 2. ugurdogan
  Emekli

  Cevap: Hz. Ali böyle bir söz söylemiş mi?


  Reklam


  Alıntı ugurdogan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Elhamdulillah nikli üye bedduadan da korkmuyormuş. Zira kendisi ilginç yazı üslübuyla çok doğru bil yol üzerinde imiş(?)
  Allah kulu, Allah sana lanet etsin!
  Bu sözüm içimi rahatsız etti. Ettiğim sözü geri alıyorum.

 3. ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  Allah kulu, Allah sana lanet etsin!


  Siz BEDDUA etmediniz ki; DUA ettiniz. Rab'bim Sizden Razı Olsun. Rahatsız olmanıza ve üzülmenize hiç gerek yok. Bu hususda biz sizi üzdü isek, Rab'bim bizi affeylesin İnşaAllah.

  ALLAH KULU..... Elhamdulillah. Biz ne için çabalıyoruz. RAB'bime Kul, Rasul'üne(S.A.V.) ümmet olmak için....

  Eğer ALLAHU TAALA'nın kulu isek, Ki; İnşaAllah öyledir. Rab'bim bizi Kulluğuna layık görür ve bizde İnşaAllah kulluğuna layık olanlardan oluruz.

  O KULUM dedimi, O'ndan başka her şey boştur ve O'nunla herşey hoştur. Ki; İnşaAllah öyledir.

  Biz yaratılma gayemize uygun düştüğümüzde daha ne isteriz ki; uğurdoğan kardeşim.

  Allahu Taala KULUM dediğine LANET EDERMİ....????

  Rab'bim duanızı üzerinizde hayra tebdil eylesin. Rab'bim Sizden Razı Olsun. İnşaAllah Taala, İki cihan hizmetinizde kusur eylememek üzere hazır ve nazır emrinizi beklesin.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 4. EhliAba.
  Emekli
  Hadis uydurma diyorsun yani o ?????? vede bizim gibi düşünen Ehlisünnet hocaları yanlışta diyorsun ??
  yinede değişmitirmez Ali Velidir.GAdir hum açıktır.hadisler açıktır.ne kadar ehlibeyt uzaklaştırmaya çalışsanızda olmuycak bu. Kuran ve Ehlibeyt ayrılmaz.. Aliyyenveliyyullah

 5. karadamlalar
  Kesintili Üye
  kardeş başka hadis alimleri var mıdır

  Ehl-i Sünnet'in önde gelen tefsir alimlerinden biri olan Fahri Razi şöyle rivayet etmiştir: Ebu Zer dedi ki: "Bilin ki bir gün Hz Resulullah ile birlikte öğle namazı kıldığımız bir sırada, bir dilenci mescittekilerden sadaka istedi fakat ona kimse bir şey vermedi Bu sırada Hz Ali rukü halindeydi Elinin küçük parmağını ona doğru uzattı o parmağında yüzük vardı Dilenci gidip yüzüğü hazretin parmağından çıkarıp aldı" Bunun üzerine Hz Resulullah Allah'a yakararak şöyle dua etti "Allah'ım kardeşim Musa sana dua etti ve 'Rabbim gönlümü aç işimi kolaylaştır Dilimdeki düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar Ailemden bana bir yardımcı ver Kardeşim Harun'u Onunla kuvvetimi arttır Onu işime ortak et ki, seni çokça tespih edelim Şüphesiz sen bizi görensin' dedi Sende ona! 'Senin isteklerin sana verildi Ey Musa' diye vahyettin

  Allah'ım! Bende senin kulun ve peygamberinim benimde gönlümü aç, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi, bana yardımcı ver, onunla kuvvetimi arttır" Ebu Zer diyor ki: "And olsun Allah'a! Henüz Hz Resulullah sözünü tamamlamamıştı ki, Cebrail 'Sizin veliniz ancak Allah, onun peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekat veren müminlerdir" ayetini getirdiFahri Razi: Tefsir-ul Kebir c12 s 26

  Bu ayetin İMAM Ali (as) hakkında indiğine dair Ehl-i Sünnet âlimleri ittifak etmişlerdir ki onlardan bazıları:

  1Harezmî: Ensab-ul Eşref c 2 s 150
  2Tefsir Muhiddin Bin Arabi: c 1 s 334
  3Menakib Havarezmi: s 186
  4Cami-ul Beyan c 1 s 165 taberi
  5İbn Kesir: Tefsir-ul Kur'an-ul Azim c 2 s 71
  6 Vahidi: Esbab-ul Nuzul s 148 mısır
  7 Suyuti: Durr'ul Mensur c 2 s 295
  8 Mutteki hindi: Kenzul Ummal c 6 s 405
  9 Şevkani: Feth-ul Gadir c 2 s 50
  10 İbn Esir: Camı-ul Usul c 9 s 478
  11 Kenci: Kiyafetul Talib s 250
  12 Tefsir Kurtubi: c 9 s 336
  13 Hafız Kunduzi: Yenabi-ul Mevedde s 202
  bu hadis hakkında yorum yapmış, kütub u sitte muhaddislerinden falan mesela? güvenilir bulmadığım kaynaklar var 13 kaynakta.

 6. EhliAba.
  Emekli
  Şevahid-üt Tenzil Haskani Hanefi'nin S. 161, Menakıb-i Ali bin ebu Talib İbn-i Meğazili Şafii'nin s. 311, Kifayet-üt Talib, Genci Şafii'nin s. 228, 250, 251, Zehair-ül Ukba Muhibbiddin Taberi'nin s. 88, 120, El Menakıb Harezmi Hanefi'nin s. 178, Tarih-i Dimeşk İbn-i Asakir Şafii'nin c. 2 s. 409, El Fusûl-ül Mühimme İbn-i Sabbağ El Maliki'nin s. 123, 108, Ed-Dürr-ül Mensur Suyuti'nin c. 2 s. 293, Feth-ül Kadir Şefkani'nin c. 2 s. 53, Et- Teshil liulum-it Tenzil Kalbi'nin c. 1 s. 181, Keşşaf Zemahşeri'nin c. 1 s. 649, Tefsir-üt Taberi Teberi'nin c. 6 s. 288, 289, Zad-ül Mesir İbn-i Cevzi Hambeli'nin c. 2 s. 383, Tefsir-ül Kurtubi c. 6 s. 219, 220, Feth-ül Beyan fi Makasid-ül Kur'an c. 3 s. 51, Esbab-ün Nüzul Vahidi'nin s. 148 ve Türkçe tercümesi s.161, Tefsir-ül Celaleyn s. 213, Tezkiret-ül Havvas Sıbt bin Cevzi Hanefi'nin s. 18, 208, Nur-ül Ebsar Şeblenci'nin s. 71, Yenabi-ül Meveddet Kunduzi Hanefi'nin s. 115, Tefsir-ül Kebir Fahri Razi'nin c. 12 s. 20, Tefsir-i İbn-i Kesir c. 2 s. 71, Ahkam-ül Kur'an Cessas'ın c. 4 s. 102, Mecme-üz Zevaid c. 7 s. 17, Ensab-ül Eşraf Belazuri'nin c. 2 s. 150, El Havi lil Fetava Suyuti'nin c. S. 139, 140, Kenz-ül Ümmal c. 6 s. 391, 405 ve c. 15 s. 146, 95, Riyaz-ün Nazre c. 2 s. 273 Müsned-i Ahmet bin Hanbel c. 5 s. 38, Metalib-üs Sual İbn-i Talha Şafii'nin s. 31, Feraid-üs Simteyn c. 1 s. 11, 190

 7. islamyolu
  Emekli
  EhliAba sen bu konulardan çıkta birde şu çok tartışılan konulara gelde görüşlerini orada görelim. Anasayfada sürülerce vardır. bu konulara kilitlendin. Tamam can feda Ehlibeyte kimse ehlibeyte birşey demiyor

 8. EhliAba.
  Emekli
  EhliAba sen bu konulardan çıkta birde şu çok tartışılan konulara gelde görüşlerini orada görelim Anasayfada sürülerce vardır bu konulara kilitlendin Tamam can feda Ehlibeyte kimse ehlibeyte birşey demiyor
  hele bi gelek bakak ne oluyorr

 9. ugurdogan
  Emekli
  Ehl-i Aba'yı şahsen tanımıyorum ama ehli-beyt sevdalısı olarak üslubuna kefilim. Ehl-i beyt aşıkları başkaları gibi kalb kırmaz, gönül incitmez. Zira Onlar Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Ali ve diğer ehli-beytin efendiliğinden feyz almışlardır; kişilikleri budur.

 10. EhliAba.
  Emekli
  Ehl-i Aba'yı şahsen tanımıyorum ama ehli-beyt sevdalısı olarak üslubuna kefilim Ehl-i beyt aşıkları başkaları gibi kalb kırmaz, gönül incitmez Zira Onlar Hz Muhammed(sav), Hz Ali ve diğer ehli-beytin efendiliğinden feyz almışlardır; kişilikleri budur
  Allah razı olsun dediğin gibi onların buyurduğu gibi yaşamaya çalışıyoruz onları örnek alıyoruz İnşAllah

 11. Hoca
  erimeye devam...
  Ehl-i Aba'yı şahsen tanımıyorum ama ehli-beyt sevdalısı olarak üslubuna kefilim. Ehl-i beyt aşıkları başkaları gibi kalb kırmaz, gönül incitmez. Zira Onlar Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Ali ve diğer ehli-beytin efendiliğinden feyz almışlardır; kişilikleri budur.
  Ehli beyt sevdalısı herkestir/tüm müslümanlardır.
  Ama sanırım şiayı kastetmişsin.

  Şia kalp kırmaz ama Allah rasunun övdüğü değer verdiği çok yakınlarına bile en adi hakaretlerde bulunurlar!
  Şu misal gibi....
  Namaz kılmadığı ve her türlü haltı işlediği halde "İbadet etmesemde, Benim kabim temiz ben karıncayı bile kırmam" diyenlere,
  Onk. Dr. Haluk Nurbaki (rah.a) demişki;
  "Doğru siz karıncayı incitmezsiniz ama Allah ve Rasulunu incitiyorsunuz"
  !!!!

+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 34
hz.ali mi ömer mi daha üstün,  hz ali namazda sadaka,  rahman 55nci ayet