Konusunu Oylayın.: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?
 1. 21.Ekim.2012, 15:17
  1
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?


  Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz? Mumsema Ben cihad kavramının anlamını tam olarak bilmiyorum. Cihad sadece yabancı bir ülke müslüman ülkesine saldırdığında müslüman erkeklerin ülkelerini yani müslümanları müdafaa etmeleri midir yoksa ortada hiçbir sebep yokken gidip müslüman olmayan bir ülkeyi işgal etmek de cihada girer mi?


 2. 21.Ekim.2012, 15:17
  1
  Devamlı Üye  Ben cihad kavramının anlamını tam olarak bilmiyorum. Cihad sadece yabancı bir ülke müslüman ülkesine saldırdığında müslüman erkeklerin ülkelerini yani müslümanları müdafaa etmeleri midir yoksa ortada hiçbir sebep yokken gidip müslüman olmayan bir ülkeyi işgal etmek de cihada girer mi?

 3. 21.Ekim.2012, 15:27
  2
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,617
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?
  bir alıntı yapayım:
  Alıntı
  “Geleneksel İslam”ın pek çok taraftarı, körü körüne taklid ettikleri bu mezhebin(İmam Ebu Hanife-rahimehullah-nin mezhebi) diğer dinlerin temsilcilerine karşı güya çok toleranslı ve çok sabırlı olduğunu iddia etmeyi pek seviyorlar.

  Buna çok taze bir örnek, Başkırdistan müftüsünün son beyanatıdır. Güya kendisi, radikalizme ve fundamentalizme hiç boyun eğmemiş(aslında kafirler ve cahiller, bu terimlerin altında her zaman iman-küfür ile vela-bera sorularında ve cihadın savunma ve saldırı şeklinde olduğu gibi fıkıh sorularında bu ümmetin salih selefinin yoluna nispeten ikna olmuş kimseleri kastetmektedirler)!

  Bu bağlamda Hanefi mezhebinin İmam Ebu Hanife-rahimehullah- ve iki talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam MUHAMMED’den sonra gelen büyük alimlerinden Ebubekir MUHAMMED bin Salih Es-Serahsi(ö.483 h./1090 m.)’nin kitaplarından bazı pasajlar sunmayı lüzumlu görüyoruz:

  “Bil ki ‘Hayat tarzları’, “Hayat tarzı” birleşik kelimesinin çoğuludur. Bu birleşik kelimeden ve ismi geçen kitaptandır çünkü onun içerisinde müşriklerle ilişki halindeki Müslümanların hayat tarzından bahsedilir: savaşılanlarla, kendileriyle anlaşma yapılanlarla ve ehli zimme olarak himaye altında bulunanlarla(cizye alınanlar). Ve yine kafirlerin en kötüsü olan mürtedlerle, ki onlar İslam’ı kabul ettikten sonra geri dönmüşlerdir. Ve müşriklerin yanında durumu daha iyi olan tiranlarla ki onlar cahil ve kendi yorumlarıyla manayı değiştirmiş olsalar bile.

  Müşriklerle olan ilişkilere gelince; biz onları dine davet etmeye ve onlardan bu daveti reddedenlerle savaşmaya mecburuz. Çünkü bu ümmetin mübarek Kuran’daki en önemli belirtilerinden birisi de takdir edilene davet etmek ve kınananı yasaklamaktır. ALLAH(c.c.), şöyle buyurmuştur: “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülüğü ise yasaklarsınız.” Ve emredilenlere davetin başında ALLAH’ın birliğine iman etmeye davet etmek gelir. Ve her Müslüman, tevhide teslim olmakla mükelleftir. Yasaklananı nehyetmenin temeli de şirki reddetmektir. Şirk, en büyük cahillik ve inattır. Bu, apaçık hakikati inkar etmektir. Ve her Müslüman, elinden geldiği kadar bunu nehyetmek zorundadır.

  ALLAH Rasulü(s.a.s.)’nün ilk zamanlarında müşrikleri affetmek, onlardan yüz çevirmek ve uzaklaşmak emredilmişti. ALLAH(s.v.t.) şöyle buyurmuştur: “Öyleyse onlardan güzellikle yüz çevirin!”, “Müşriklerden yüz çevirin!”

  Daha sonra ALLAH, onları kendi dinine iyilikle ve yumuşak bir üslupla davet etmeyi emretti. O(c.c.) şöyle buyurdu: “Rabbinin dinine hikmetle ve güzellikle davet et. Ve onlara iyi misaller getir.”

  Daha sonra savaş farz kılınmıştır. İlk olarak ALLAH(c.c.) şöyle buyurmuştur: “…kendileriyle savaşanlarla savaşmaya izin verilmiştir. Çünkü onlara zulmedilmiştir.” Yani onlara kendi nefislerini savunmaları için müsaade edilmiştir. Yine şöyle buyurur: “Eğer sizinle savaşırlarsa onlara karşı savaşın!” Başka bir yerde ise şöyle buyrulmuştur: “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa siz de barışa yanaşın!”

  ALLAH(c.c.) daha sonra savaşa başlamayı emretti ve şöyle buyurdu: “Fitne kalmayıncaya dek onlarla savaşın!” Yine şöyle buyurdu: “Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün!”

  ALLAH Rasulü(s.a.s.) de şöyle buyurmuştur: “İnsanlarla ALLAH’tan başka ilah olmadığına şehadet edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Kim bunu söylerse canını ve malını, ALLAH’ın hakkı için olan müstesna, benden korumuş olur.” Yani müşriklere karşı cihad, kıyamate kadar Müslümanlar için farz-ı ayndır.

  Başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurur: “Cihad, benim risaletimin başlangıcından başlayıp ümmetimden son bir grubun Deccal ile savaşacağı ana kadar devam edecektir.” Yine şöyle buyurur: “Kıyametten evvel kılıçla gönderildim. Benim rızkım, mızrağımın ucundadır. Utanç ve aşağılanma, bana muhalefet edenleri beklemektedir.”

  Sufyan bin Uyeyne(r.a.) bu hadisin yorumunda şöyle diyor: “ALLAH(c.c.), Rasul(s.a.s.)’ü 4 kılıçla gönderdi. Bunlardan biriyle O(s.a.s.), kendi nefsiyle; diğeriyle de müşriklerle savaştı. Birisiyle Ebubekir(r.a.), mürtedlerle savaştı. ALLAH(s.v.t.) buyuruyor ki: “Onlarla savaşın yada teslim olsunlar!” Birisiyle de Ömer bin Hattab(r.a.), Mecusilerle savaştı: “ALLAH’a iman etmeyenlerle savaşın!”(El-Mebsut;11.c.480-481.sf.)

  Yine 19.yüzyılın güçlü Hanefi alimlerinden Şeyh Abdulğaniy El Guneymi(1222-1298 h./1807/1881 m.)’nin bazı görüşlerini sunuyoruz:

  “Cihad, toplu bir farzdır. Eğer bir grup cihad ediyorsa o zaman bu farz diğerlerinden kalkar. Fakat kimse onu sürdürmüyorsa o zaman günah, bunu terk etmeye bağlı olarak herkese yazılır. Kafirler, bize ilk saldıran olmasalar dahi onlarla savaşmak vaciptir. Cihad ancak çocuklara, kölelere, kadınlara, körlere ve sakatlara vacip değildir. Fakat herhangi bir düşman, Müslümanların diyarlarına saldırırsa o zaman herkes için savaş farzdır.”(El Libab Fi Şerh’ul Kitap,1/394)

  UmmaNews.com
  Tercüme:Tevbe İnfo 4. 21.Ekim.2012, 15:27
  2
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye  bir alıntı yapayım:
  Alıntı
  “Geleneksel İslam”ın pek çok taraftarı, körü körüne taklid ettikleri bu mezhebin(İmam Ebu Hanife-rahimehullah-nin mezhebi) diğer dinlerin temsilcilerine karşı güya çok toleranslı ve çok sabırlı olduğunu iddia etmeyi pek seviyorlar.

  Buna çok taze bir örnek, Başkırdistan müftüsünün son beyanatıdır. Güya kendisi, radikalizme ve fundamentalizme hiç boyun eğmemiş(aslında kafirler ve cahiller, bu terimlerin altında her zaman iman-küfür ile vela-bera sorularında ve cihadın savunma ve saldırı şeklinde olduğu gibi fıkıh sorularında bu ümmetin salih selefinin yoluna nispeten ikna olmuş kimseleri kastetmektedirler)!

  Bu bağlamda Hanefi mezhebinin İmam Ebu Hanife-rahimehullah- ve iki talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam MUHAMMED’den sonra gelen büyük alimlerinden Ebubekir MUHAMMED bin Salih Es-Serahsi(ö.483 h./1090 m.)’nin kitaplarından bazı pasajlar sunmayı lüzumlu görüyoruz:

  “Bil ki ‘Hayat tarzları’, “Hayat tarzı” birleşik kelimesinin çoğuludur. Bu birleşik kelimeden ve ismi geçen kitaptandır çünkü onun içerisinde müşriklerle ilişki halindeki Müslümanların hayat tarzından bahsedilir: savaşılanlarla, kendileriyle anlaşma yapılanlarla ve ehli zimme olarak himaye altında bulunanlarla(cizye alınanlar). Ve yine kafirlerin en kötüsü olan mürtedlerle, ki onlar İslam’ı kabul ettikten sonra geri dönmüşlerdir. Ve müşriklerin yanında durumu daha iyi olan tiranlarla ki onlar cahil ve kendi yorumlarıyla manayı değiştirmiş olsalar bile.

  Müşriklerle olan ilişkilere gelince; biz onları dine davet etmeye ve onlardan bu daveti reddedenlerle savaşmaya mecburuz. Çünkü bu ümmetin mübarek Kuran’daki en önemli belirtilerinden birisi de takdir edilene davet etmek ve kınananı yasaklamaktır. ALLAH(c.c.), şöyle buyurmuştur: “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülüğü ise yasaklarsınız.” Ve emredilenlere davetin başında ALLAH’ın birliğine iman etmeye davet etmek gelir. Ve her Müslüman, tevhide teslim olmakla mükelleftir. Yasaklananı nehyetmenin temeli de şirki reddetmektir. Şirk, en büyük cahillik ve inattır. Bu, apaçık hakikati inkar etmektir. Ve her Müslüman, elinden geldiği kadar bunu nehyetmek zorundadır.

  ALLAH Rasulü(s.a.s.)’nün ilk zamanlarında müşrikleri affetmek, onlardan yüz çevirmek ve uzaklaşmak emredilmişti. ALLAH(s.v.t.) şöyle buyurmuştur: “Öyleyse onlardan güzellikle yüz çevirin!”, “Müşriklerden yüz çevirin!”

  Daha sonra ALLAH, onları kendi dinine iyilikle ve yumuşak bir üslupla davet etmeyi emretti. O(c.c.) şöyle buyurdu: “Rabbinin dinine hikmetle ve güzellikle davet et. Ve onlara iyi misaller getir.”

  Daha sonra savaş farz kılınmıştır. İlk olarak ALLAH(c.c.) şöyle buyurmuştur: “…kendileriyle savaşanlarla savaşmaya izin verilmiştir. Çünkü onlara zulmedilmiştir.” Yani onlara kendi nefislerini savunmaları için müsaade edilmiştir. Yine şöyle buyurur: “Eğer sizinle savaşırlarsa onlara karşı savaşın!” Başka bir yerde ise şöyle buyrulmuştur: “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa siz de barışa yanaşın!”

  ALLAH(c.c.) daha sonra savaşa başlamayı emretti ve şöyle buyurdu: “Fitne kalmayıncaya dek onlarla savaşın!” Yine şöyle buyurdu: “Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün!”

  ALLAH Rasulü(s.a.s.) de şöyle buyurmuştur: “İnsanlarla ALLAH’tan başka ilah olmadığına şehadet edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Kim bunu söylerse canını ve malını, ALLAH’ın hakkı için olan müstesna, benden korumuş olur.” Yani müşriklere karşı cihad, kıyamate kadar Müslümanlar için farz-ı ayndır.

  Başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurur: “Cihad, benim risaletimin başlangıcından başlayıp ümmetimden son bir grubun Deccal ile savaşacağı ana kadar devam edecektir.” Yine şöyle buyurur: “Kıyametten evvel kılıçla gönderildim. Benim rızkım, mızrağımın ucundadır. Utanç ve aşağılanma, bana muhalefet edenleri beklemektedir.”

  Sufyan bin Uyeyne(r.a.) bu hadisin yorumunda şöyle diyor: “ALLAH(c.c.), Rasul(s.a.s.)’ü 4 kılıçla gönderdi. Bunlardan biriyle O(s.a.s.), kendi nefsiyle; diğeriyle de müşriklerle savaştı. Birisiyle Ebubekir(r.a.), mürtedlerle savaştı. ALLAH(s.v.t.) buyuruyor ki: “Onlarla savaşın yada teslim olsunlar!” Birisiyle de Ömer bin Hattab(r.a.), Mecusilerle savaştı: “ALLAH’a iman etmeyenlerle savaşın!”(El-Mebsut;11.c.480-481.sf.)

  Yine 19.yüzyılın güçlü Hanefi alimlerinden Şeyh Abdulğaniy El Guneymi(1222-1298 h./1807/1881 m.)’nin bazı görüşlerini sunuyoruz:

  “Cihad, toplu bir farzdır. Eğer bir grup cihad ediyorsa o zaman bu farz diğerlerinden kalkar. Fakat kimse onu sürdürmüyorsa o zaman günah, bunu terk etmeye bağlı olarak herkese yazılır. Kafirler, bize ilk saldıran olmasalar dahi onlarla savaşmak vaciptir. Cihad ancak çocuklara, kölelere, kadınlara, körlere ve sakatlara vacip değildir. Fakat herhangi bir düşman, Müslümanların diyarlarına saldırırsa o zaman herkes için savaş farzdır.”(El Libab Fi Şerh’ul Kitap,1/394)

  UmmaNews.com
  Tercüme:Tevbe İnfo


 5. 21.Ekim.2012, 17:07
  3
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  Ama müslüman olup olmamak kendi bilecekleri iş değil mi? Allah istese herkesi müslüman yaratırdı zaten. Yani öldürmemiz mi lazım onları?


 6. 21.Ekim.2012, 17:07
  3
  Devamlı Üye
  Ama müslüman olup olmamak kendi bilecekleri iş değil mi? Allah istese herkesi müslüman yaratırdı zaten. Yani öldürmemiz mi lazım onları?

 7. 21.Ekim.2012, 17:09
  4
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  Eğer Kuran'da geçiyorsa tabi amenna onu reddetmek haddimize düşmez. Ben sadece öğrenmek amaçlı sordum ukalalık ettiysem Rabbim affetsin.


 8. 21.Ekim.2012, 17:09
  4
  Devamlı Üye
  Eğer Kuran'da geçiyorsa tabi amenna onu reddetmek haddimize düşmez. Ben sadece öğrenmek amaçlı sordum ukalalık ettiysem Rabbim affetsin.

 9. 21.Ekim.2012, 17:16
  5
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,617
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  "dinde zorlama yoktur" kuranda geçer. kimseyi islama gelsin diye zorlama yapılamaz, fakat müşriklerle savaşmak Allahın emridir. bakara-216 da da "hoşlanmadığınız halde savaş size farz kılındı" geçer.


 10. 21.Ekim.2012, 17:16
  5
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  "dinde zorlama yoktur" kuranda geçer. kimseyi islama gelsin diye zorlama yapılamaz, fakat müşriklerle savaşmak Allahın emridir. bakara-216 da da "hoşlanmadığınız halde savaş size farz kılındı" geçer.

 11. 21.Ekim.2012, 17:42
  6
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  Öldürülme korkusuyla müslüman olurlarsa bu da zorlama olmaz mı? İki âyet arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz biraz daha?


 12. 21.Ekim.2012, 17:42
  6
  Devamlı Üye
  Öldürülme korkusuyla müslüman olurlarsa bu da zorlama olmaz mı? İki âyet arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz biraz daha?

 13. 21.Ekim.2012, 17:43
  7
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,826
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  "dinde zorlama yoktur" kuranda geçer. kimseyi islama gelsin diye zorlama yapılamaz, fakat müşriklerle savaşmak Allahın emridir. bakara-216 da da "hoşlanmadığınız halde savaş size farz kılındı" geçer.
  Neden savaşmıyorsunuz o zaman?


 14. 21.Ekim.2012, 17:43
  7
  Devamlı Üye
  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  "dinde zorlama yoktur" kuranda geçer. kimseyi islama gelsin diye zorlama yapılamaz, fakat müşriklerle savaşmak Allahın emridir. bakara-216 da da "hoşlanmadığınız halde savaş size farz kılındı" geçer.
  Neden savaşmıyorsunuz o zaman?

 15. 21.Ekim.2012, 18:00
  8
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  Çünkü devletimiz islam devleti değil nasıl savaşsınlar? Biz sadece halkının çoğu (ne kadarı gerçek müslüman tartışılır ben kimlikte yazandan bahsediyorum) müslüman bir ülkeyiz. Kuran'daki kurallara göre yönetilmiyoruz.


 16. 21.Ekim.2012, 18:00
  8
  Devamlı Üye
  Çünkü devletimiz islam devleti değil nasıl savaşsınlar? Biz sadece halkının çoğu (ne kadarı gerçek müslüman tartışılır ben kimlikte yazandan bahsediyorum) müslüman bir ülkeyiz. Kuran'daki kurallara göre yönetilmiyoruz.

 17. 21.Ekim.2012, 18:01
  9
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,617
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  müslümanlar olarak bugün bu görevi yapmıyoruz evet, günümüzde cihad farzı ayn iken bizler oturmaktayız. Allahım bizlere birlik olup tağutlara karşı cihad etmeyi nasip etsin(amin)


 18. 21.Ekim.2012, 18:01
  9
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  müslümanlar olarak bugün bu görevi yapmıyoruz evet, günümüzde cihad farzı ayn iken bizler oturmaktayız. Allahım bizlere birlik olup tağutlara karşı cihad etmeyi nasip etsin(amin)

 19. 21.Ekim.2012, 18:05
  10
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,826
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  Kırlangıç. Nickli Üyeden Alıntı
  Çünkü devletimiz islam devleti değil nasıl savaşsınlar? Biz sadece halkının çoğu (ne kadarı gerçek müslüman tartışılır ben kimlikte yazandan bahsediyorum) müslüman bir ülkeyiz. Kuran'daki kurallara göre yönetilmiyoruz.
  Halkı sormuyorum sizi soruyorum siz neden savaşmıyorsunuz?


 20. 21.Ekim.2012, 18:05
  10
  Devamlı Üye
  Kırlangıç. Nickli Üyeden Alıntı
  Çünkü devletimiz islam devleti değil nasıl savaşsınlar? Biz sadece halkının çoğu (ne kadarı gerçek müslüman tartışılır ben kimlikte yazandan bahsediyorum) müslüman bir ülkeyiz. Kuran'daki kurallara göre yönetilmiyoruz.
  Halkı sormuyorum sizi soruyorum siz neden savaşmıyorsunuz?

 21. 21.Ekim.2012, 18:10
  11
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  İyi de bir savaş usulü vardır. Tek bir kişi alıp eline silahını "Ya Allah bismillah" diye girişse ülkenin birine saniyesinde imha edilir. Teçhizat lazım, ordu lazım.. Bunlar oluşturulana kadar herkes terörist denip hapse atılır zaten.


 22. 21.Ekim.2012, 18:10
  11
  Devamlı Üye
  İyi de bir savaş usulü vardır. Tek bir kişi alıp eline silahını "Ya Allah bismillah" diye girişse ülkenin birine saniyesinde imha edilir. Teçhizat lazım, ordu lazım.. Bunlar oluşturulana kadar herkes terörist denip hapse atılır zaten.

 23. 21.Ekim.2012, 18:32
  12
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,826
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Cihad kavramını bana biraz anlatabilir misiniz?

  PEki bu mücahidler internette tasavvuf ehline sallamak dışında niçin bir silah bulup cepheye gitmezler acaba?


 24. 21.Ekim.2012, 18:32
  12
  Devamlı Üye
  PEki bu mücahidler internette tasavvuf ehline sallamak dışında niçin bir silah bulup cepheye gitmezler acaba?
+ Yorum Gönder
Git 12 Son