Konusunu Oylayın.: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı
 1. 10.Ekim.2012, 22:57
  13
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  reklam


  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı
  aksini belirten bir nass yoktur, ki zaten nasslar da çelişmezler kardeşim. nassların anlaşılmasında bazı çelişik durumlar gözükebilir ki burada nassları bütüncü bir anlayış ile inceleyip hata yapmaktan uzak dururuz inşaAllah.

  fıkıh alimlerinin bazıları tesettüre uygunluk açısından bunu söylemişlerse de bunu söyleyenler islam ümmetinin tamamı değildir, bu görüşe pek çok alim karşı çıkmıştır.

  şimdi bir alıntı yapıyorum bu konu hakkında zayıf hadisleri delil alan görüşlere cevap olarak düşünebiliriz:
  Alıntı
  Kadın ile erkeğin namazının farklı olması gerekir diyenlerin delillerini zikrettikten sonra , Kadın ile erkeğin namazında fark yoktur diyenlerin bu delillere cevaplarını hemen altına yazacağız:  1- Beyhaki’nin çıkarttığı, Haris’den, O’da Ali’den rivayet ettiğine göre:
  “Eğer kadın secde ederse, baldırlarını birleştirsin” [Beyhaki / 222/2]

  Karşı cevab : Bilindiği gibi Haris el-A’var‘ın hadisleri oldukça zayıftır. Zayıflığı hakkında bilgi almak isteyenler: [El-Kenz: rakam: 165 / 8 / 22400]


  2- Yine Beyhaki’nin çıkarttığı bir hadisde: “Ebu Sa’id el-Hudri’den: Nebi (s.a.v) buyurdu ki:
  “Erkeklerin saflarının en hayırlısı, en başta olanıdır. Kadınların saflarının en hayırlısı, son da olanıdır. Nebi (s.a.v) erkeklere secdedeyken kollarını ayırmayı, kadınlara ise birleştirmeyi emrederdi. Teşehhutte erkeklere sağ ayaklarını dikmeyi ve solu yaymalarını, kadınlara ise bağdaş emrederdi.” [Beyhaki / 222/2]

  Karşı cevab : Bu hadis zayıftır. Beyhaki bunun hakkında; zayıftır, bu hadise ihtiyaç duyulmaz demiştir. Zayıf olmasının sebeplerinden bir tanesi hadisde Ata bin Ac’lan’ın bulunmasıdır. Ata hadislerde zayıftır, O’nun dışında bu hadiste başka zayıf ravilerde vardır. Zaten bağdaş kurmayı Nebi (s.a.v) kadınlardan hiç kimseye söylememiştir.


  3- Beyhaki’nin çıkarttığı diğer bir hadiste: “Abdullah bin Ömer dedi ki: Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:
  “Kadın namazda oturduğunda, bir baldırını diğer baldırının üzerine dayar, secde ettiğinde ise kendisini en iyi şekilde örtecek kadar karnı ile baldırını yapıştırır. Muhakkak ki ALLAH o kadına bakar ve derki: Ey melekler siz şahitsiniz ki ben O’nu bağışladım” [Beyhaki / 222/2]

  Karşı cevab : Beyhaki’nin de zikrettiği gibi hadis zayıftır, ona ihtiyaç duyulmaz. Hadiste Ebu Muti’i bulunmaktadır, bilindiği gibi o kezzap (çok yalancı) dır. Alimlerin geneli onun hadislerine tabi olmazlar ve bu hadiste mevzu (uydurma) bir hadistir.


  4- Beyhaki’nin çıkarttığı başka bir hadiste: “Yezd bin Ebi Habib den: Nebi (s.a.v) Namaz kılan iki kadının yanına yaklaştı ve onlara dedi ki:
  “Eğer secde ettiğiniz de etinizin bir kısmını yere birleştirin, muhakkak ki kadın burada, erkekle aynı değildir.” [Beyhaki / 223/2]

  Karşı cevab : Bu hadis kesik oluşu yüzünden zayıftır. Çünkü Salim bin Ğaylan vardır, ki onun hadisleri tıpkı Mizan ve Cevher’ul Naki de olduğu gibi terkedilmiştir.

  5- Taberani’nin Vail bin Hucer’den çıkarttığı hadiste: “Nebi (s.a.v) buyurdu ki:
  “Ey Vail! Eğer namaz kılacak olursan, ellerini kulaklarının hizasına getir, kadınlar ise omuzlarının hizalarına getirirler.” [Silsiletu’d Daife: C11]

  Karşı cevab : Bu hadiste zayıftır, çünkü hadiste: Ummu Yahya bintu AbdulCebbar vardır. O kadın ise, Heysemi’nin [Mucmee: 103 / 2] de belirttiği meçhuledir.


  6- Halid el-Leclac dedi ki: “Kadınlar namazda oturduklarında bağdaş kurmakla emrolunmuşlardır. Kadına bir şey olmasından korkulduğu için erkekler gibi kalçalarının üzerlerine oturmamaktadırlar.” [İbni Ebi Şeybe: 270/1]

  Karşı cevab : Bu bir hadis değil, bilakis bir alimin sözüdür. O halde bizim için hüccet sayılmaz. Ki rivayetin içinde Muhammed bin İshak vardır. O da bu rivayeti bir anane olarak rivayet etmiştir, çünkü kadının bağdaş kuracağını kimse söylememiştir.


  7- Nafi den gelen rivayette: “Safiye (r.a) bağdaş kurarak namaz kılıyordu.”

  Karşı cevab : Bu rivayette de zayıflığı üzerinde muhaddisler tarafından ittifak edilmiş Muhammed bin Ac’lan bulunuyor, ayrıca kadının hasta olma ihtimali de bulunmakta.


  8- Aynı raviden gelen bir rivayette: “İbn Ömer (r.a)in hanımları bağdaş kurarak namaz kılarlardı, ibn Ömer (r.a) onlara bu şekilde emrederdi” (Musnef: 27,229 /1 ve el-Muğni: 606/1)’

  Karşı cevab : Musnef: 27,229 /1 ve el-Muğni: 606/1’de de belirtildiği gibi rivayetin isnadı zayıftır.

  Bu görüşü savunanların illetleri; “bu şekilde bir namaz kadını setrediyor. Hicab ve tesettür görevi yapıyor”, bundan ötürü kadının bu şekilde namaz kılmasına “müstehaptır” demişlerdir.
  İkinci görüş: Bu görüş ; Buhari, ibn Hazm ve Selefin bir çoğu da bu görüş üzerindedir. O da: “Kadın ile erkeğin namazlarında şeklen bir farklılık olmaması” şimdi onunla ilgili delilleri zikredeceğiz.


  1- Nebi (s.a.v) emretti: “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın!” [ (Buharî, Ezan, 18; Ahmed b. Hanbel, Musned, 5/53) - Üzerinde ittifak edilmiş hadis] erkekler ve kadınlar için genel bir şekilde emretmiştir. Bu hadis kadınları ve erkekleri kapsamaktadır, tabi eğer kadın ile erkeğin namazlarında ayrımlar yapan hadisler varsa bu müstesnadır. Lakin Nebi (s.a.v) den erkeğin namazı ile kadının namazını ayıran sahih rivayetler gelmemiştir.

  2- Muhakkak ki Nebi (s.a.v) ; ümmetini hareketlerde hayvanlara benzemekten nehyetmiştir.
  Hadisde geldiği gibi : ” Aslan’ın yayılışına, köpeklerin oturuşuna, kargaların gagalayışına, eşeklerin başlarını indirerek yürüyüşüne, develerin çöküşüne benzemekten ümmetini nehyetti.” [Camiu’t Tirmizi: 65/2 (Sahih) , Sunen en-Nesai: 207/2 (Sahih), Mişkatu’l Mesabih C1 (üzerinde ittifak edilmiş hadis), Sahihi İbn Huzeyme] ve bu nehy kadınlar ve erkekler için geneldir, bir erkeğin namazda hayvanlara benzemesi caiz değildir, aynı şekilde bir kadının namazda hayvanlara benzemesi caiz değildi çünkü mü’min bir kadın vakarlıdır, o halde namazının şeklide hayvanların hareketlerinden farklı olmalıdır.

  3- Eğer kadının namazı ile erkeğin namazı farklı olsaydı, Nebi (s.a.v) ümmetine genel bir şekilde haber verirdi, tıpkı en ince meselelerde bizlere her şeyi detayıyla öğrettiği gibi. Çünkü namaz önemli bir ibadettir, günde 5 kere eda edilir, bu önemine rağmen namazların farklı bulunacağına dair sahih bir rivayet bulunmamaktadır. İşte bu kaide genel olup bir çok meselede bize yarar sağlamaktadır.

  4- Sahihi Buhari’de sabittir ki: [Sahihi Buhari: 242 / 2] : “Fakihe (Fıkıh Alimesi) olan Ummu Derda (r.a) namazında otururken erkeğin oturduğu gibi otururdu.” Aynı rivayeti İbni Ebi Şeybe çıkartmıştır. [İbni Ebi Şeybe: 270 /1 ] bilindiği gibi Ummu Derda büyük sahabiyelerdendir. Buhari’de kadın ve erkeğin namazlarında bir fark olmadığını işaret etmiştir, aynı şekilde Fethu’l Bari de olduğu gibi.

  5- İbrahim Nahi’i dedi ki: “Kadın namazda, erkeğin oturduğu gibi oturur.” [İbni Ebi Şeybe Sahih bir senetle çıkartmıştır: 270/1]

  6- Katada (r.h) dedi ki: “Kadın namazda kolayına geldiği gibi oturur”

  7- Ata (r.h) dedi ki: “Kadın dilediği gibi namaz kılar”

  İbn Hazm (r.h) diyor ki: Doğru olan rüku; rüku ettiğinde başını dikmemesi, ve belini meylettirmemesi, orta yolu tutmasıdır. Secde de ise belini köprü gibi kılması, ve kollarını da sonuna kadar açmasıdır. Kadın ve erkek tüm bunlarda aynıdır, aralarında bir farklılık bulunmaz.” [Muhalla: 37/3]

  İbn Hazm’ın sözünden anlaşılana göre, Setru’l Avret sebebi ile kadının erkekten farklı bir şekilde namaz kılması doğru değildir.

  “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın” hadisi geneldir. Bu görüş aynı şekilde İbrahim el-Nahi’i nin de görüşüdür.” [Sıfatu’s Salat: Sayfa: 145]

  “Kadının secdede iken toplanmalıdır, muhakkak ki kadın orada erkek ile aynı değildir” hadisi mursel hadistir.
  Hiçbir şekilde delil olarak kabul edilemez. Ayrıca Ebu Davud Mürsel Hadisler kitabında bu hadisi zikretmiştir. [El-Merasiyl: 87 / 117] 2. 10.Ekim.2012, 22:57
  13
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  reklam


  aksini belirten bir nass yoktur, ki zaten nasslar da çelişmezler kardeşim. nassların anlaşılmasında bazı çelişik durumlar gözükebilir ki burada nassları bütüncü bir anlayış ile inceleyip hata yapmaktan uzak dururuz inşaAllah.

  fıkıh alimlerinin bazıları tesettüre uygunluk açısından bunu söylemişlerse de bunu söyleyenler islam ümmetinin tamamı değildir, bu görüşe pek çok alim karşı çıkmıştır.

  şimdi bir alıntı yapıyorum bu konu hakkında zayıf hadisleri delil alan görüşlere cevap olarak düşünebiliriz:
  Alıntı
  Kadın ile erkeğin namazının farklı olması gerekir diyenlerin delillerini zikrettikten sonra , Kadın ile erkeğin namazında fark yoktur diyenlerin bu delillere cevaplarını hemen altına yazacağız:  1- Beyhaki’nin çıkarttığı, Haris’den, O’da Ali’den rivayet ettiğine göre:
  “Eğer kadın secde ederse, baldırlarını birleştirsin” [Beyhaki / 222/2]

  Karşı cevab : Bilindiği gibi Haris el-A’var‘ın hadisleri oldukça zayıftır. Zayıflığı hakkında bilgi almak isteyenler: [El-Kenz: rakam: 165 / 8 / 22400]


  2- Yine Beyhaki’nin çıkarttığı bir hadisde: “Ebu Sa’id el-Hudri’den: Nebi (s.a.v) buyurdu ki:
  “Erkeklerin saflarının en hayırlısı, en başta olanıdır. Kadınların saflarının en hayırlısı, son da olanıdır. Nebi (s.a.v) erkeklere secdedeyken kollarını ayırmayı, kadınlara ise birleştirmeyi emrederdi. Teşehhutte erkeklere sağ ayaklarını dikmeyi ve solu yaymalarını, kadınlara ise bağdaş emrederdi.” [Beyhaki / 222/2]

  Karşı cevab : Bu hadis zayıftır. Beyhaki bunun hakkında; zayıftır, bu hadise ihtiyaç duyulmaz demiştir. Zayıf olmasının sebeplerinden bir tanesi hadisde Ata bin Ac’lan’ın bulunmasıdır. Ata hadislerde zayıftır, O’nun dışında bu hadiste başka zayıf ravilerde vardır. Zaten bağdaş kurmayı Nebi (s.a.v) kadınlardan hiç kimseye söylememiştir.


  3- Beyhaki’nin çıkarttığı diğer bir hadiste: “Abdullah bin Ömer dedi ki: Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:
  “Kadın namazda oturduğunda, bir baldırını diğer baldırının üzerine dayar, secde ettiğinde ise kendisini en iyi şekilde örtecek kadar karnı ile baldırını yapıştırır. Muhakkak ki ALLAH o kadına bakar ve derki: Ey melekler siz şahitsiniz ki ben O’nu bağışladım” [Beyhaki / 222/2]

  Karşı cevab : Beyhaki’nin de zikrettiği gibi hadis zayıftır, ona ihtiyaç duyulmaz. Hadiste Ebu Muti’i bulunmaktadır, bilindiği gibi o kezzap (çok yalancı) dır. Alimlerin geneli onun hadislerine tabi olmazlar ve bu hadiste mevzu (uydurma) bir hadistir.


  4- Beyhaki’nin çıkarttığı başka bir hadiste: “Yezd bin Ebi Habib den: Nebi (s.a.v) Namaz kılan iki kadının yanına yaklaştı ve onlara dedi ki:
  “Eğer secde ettiğiniz de etinizin bir kısmını yere birleştirin, muhakkak ki kadın burada, erkekle aynı değildir.” [Beyhaki / 223/2]

  Karşı cevab : Bu hadis kesik oluşu yüzünden zayıftır. Çünkü Salim bin Ğaylan vardır, ki onun hadisleri tıpkı Mizan ve Cevher’ul Naki de olduğu gibi terkedilmiştir.

  5- Taberani’nin Vail bin Hucer’den çıkarttığı hadiste: “Nebi (s.a.v) buyurdu ki:
  “Ey Vail! Eğer namaz kılacak olursan, ellerini kulaklarının hizasına getir, kadınlar ise omuzlarının hizalarına getirirler.” [Silsiletu’d Daife: C11]

  Karşı cevab : Bu hadiste zayıftır, çünkü hadiste: Ummu Yahya bintu AbdulCebbar vardır. O kadın ise, Heysemi’nin [Mucmee: 103 / 2] de belirttiği meçhuledir.


  6- Halid el-Leclac dedi ki: “Kadınlar namazda oturduklarında bağdaş kurmakla emrolunmuşlardır. Kadına bir şey olmasından korkulduğu için erkekler gibi kalçalarının üzerlerine oturmamaktadırlar.” [İbni Ebi Şeybe: 270/1]

  Karşı cevab : Bu bir hadis değil, bilakis bir alimin sözüdür. O halde bizim için hüccet sayılmaz. Ki rivayetin içinde Muhammed bin İshak vardır. O da bu rivayeti bir anane olarak rivayet etmiştir, çünkü kadının bağdaş kuracağını kimse söylememiştir.


  7- Nafi den gelen rivayette: “Safiye (r.a) bağdaş kurarak namaz kılıyordu.”

  Karşı cevab : Bu rivayette de zayıflığı üzerinde muhaddisler tarafından ittifak edilmiş Muhammed bin Ac’lan bulunuyor, ayrıca kadının hasta olma ihtimali de bulunmakta.


  8- Aynı raviden gelen bir rivayette: “İbn Ömer (r.a)in hanımları bağdaş kurarak namaz kılarlardı, ibn Ömer (r.a) onlara bu şekilde emrederdi” (Musnef: 27,229 /1 ve el-Muğni: 606/1)’

  Karşı cevab : Musnef: 27,229 /1 ve el-Muğni: 606/1’de de belirtildiği gibi rivayetin isnadı zayıftır.

  Bu görüşü savunanların illetleri; “bu şekilde bir namaz kadını setrediyor. Hicab ve tesettür görevi yapıyor”, bundan ötürü kadının bu şekilde namaz kılmasına “müstehaptır” demişlerdir.
  İkinci görüş: Bu görüş ; Buhari, ibn Hazm ve Selefin bir çoğu da bu görüş üzerindedir. O da: “Kadın ile erkeğin namazlarında şeklen bir farklılık olmaması” şimdi onunla ilgili delilleri zikredeceğiz.


  1- Nebi (s.a.v) emretti: “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın!” [ (Buharî, Ezan, 18; Ahmed b. Hanbel, Musned, 5/53) - Üzerinde ittifak edilmiş hadis] erkekler ve kadınlar için genel bir şekilde emretmiştir. Bu hadis kadınları ve erkekleri kapsamaktadır, tabi eğer kadın ile erkeğin namazlarında ayrımlar yapan hadisler varsa bu müstesnadır. Lakin Nebi (s.a.v) den erkeğin namazı ile kadının namazını ayıran sahih rivayetler gelmemiştir.

  2- Muhakkak ki Nebi (s.a.v) ; ümmetini hareketlerde hayvanlara benzemekten nehyetmiştir.
  Hadisde geldiği gibi : ” Aslan’ın yayılışına, köpeklerin oturuşuna, kargaların gagalayışına, eşeklerin başlarını indirerek yürüyüşüne, develerin çöküşüne benzemekten ümmetini nehyetti.” [Camiu’t Tirmizi: 65/2 (Sahih) , Sunen en-Nesai: 207/2 (Sahih), Mişkatu’l Mesabih C1 (üzerinde ittifak edilmiş hadis), Sahihi İbn Huzeyme] ve bu nehy kadınlar ve erkekler için geneldir, bir erkeğin namazda hayvanlara benzemesi caiz değildir, aynı şekilde bir kadının namazda hayvanlara benzemesi caiz değildi çünkü mü’min bir kadın vakarlıdır, o halde namazının şeklide hayvanların hareketlerinden farklı olmalıdır.

  3- Eğer kadının namazı ile erkeğin namazı farklı olsaydı, Nebi (s.a.v) ümmetine genel bir şekilde haber verirdi, tıpkı en ince meselelerde bizlere her şeyi detayıyla öğrettiği gibi. Çünkü namaz önemli bir ibadettir, günde 5 kere eda edilir, bu önemine rağmen namazların farklı bulunacağına dair sahih bir rivayet bulunmamaktadır. İşte bu kaide genel olup bir çok meselede bize yarar sağlamaktadır.

  4- Sahihi Buhari’de sabittir ki: [Sahihi Buhari: 242 / 2] : “Fakihe (Fıkıh Alimesi) olan Ummu Derda (r.a) namazında otururken erkeğin oturduğu gibi otururdu.” Aynı rivayeti İbni Ebi Şeybe çıkartmıştır. [İbni Ebi Şeybe: 270 /1 ] bilindiği gibi Ummu Derda büyük sahabiyelerdendir. Buhari’de kadın ve erkeğin namazlarında bir fark olmadığını işaret etmiştir, aynı şekilde Fethu’l Bari de olduğu gibi.

  5- İbrahim Nahi’i dedi ki: “Kadın namazda, erkeğin oturduğu gibi oturur.” [İbni Ebi Şeybe Sahih bir senetle çıkartmıştır: 270/1]

  6- Katada (r.h) dedi ki: “Kadın namazda kolayına geldiği gibi oturur”

  7- Ata (r.h) dedi ki: “Kadın dilediği gibi namaz kılar”

  İbn Hazm (r.h) diyor ki: Doğru olan rüku; rüku ettiğinde başını dikmemesi, ve belini meylettirmemesi, orta yolu tutmasıdır. Secde de ise belini köprü gibi kılması, ve kollarını da sonuna kadar açmasıdır. Kadın ve erkek tüm bunlarda aynıdır, aralarında bir farklılık bulunmaz.” [Muhalla: 37/3]

  İbn Hazm’ın sözünden anlaşılana göre, Setru’l Avret sebebi ile kadının erkekten farklı bir şekilde namaz kılması doğru değildir.

  “Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın” hadisi geneldir. Bu görüş aynı şekilde İbrahim el-Nahi’i nin de görüşüdür.” [Sıfatu’s Salat: Sayfa: 145]

  “Kadının secdede iken toplanmalıdır, muhakkak ki kadın orada erkek ile aynı değildir” hadisi mursel hadistir.
  Hiçbir şekilde delil olarak kabul edilemez. Ayrıca Ebu Davud Mürsel Hadisler kitabında bu hadisi zikretmiştir. [El-Merasiyl: 87 / 117]


 3. 10.Ekim.2012, 23:03
  14
  cavraşım
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Ağustos.2012
  Üye No: 97639
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: konya

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  reklam


  bu yazdıklarınızı sorularla islamiyete göndereceğim bakalım ne diyecekler merak ediyorum,çünkü benden en baştaki msj da yazdığım gibi rivayet istiyorlardı


 4. 10.Ekim.2012, 23:03
  14
  Devamlı Üye
  reklam


  bu yazdıklarınızı sorularla islamiyete göndereceğim bakalım ne diyecekler merak ediyorum,çünkü benden en baştaki msj da yazdığım gibi rivayet istiyorlardı

 5. 11.Ekim.2012, 11:35
  15
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,829
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  cavraşım Nickli Üyeden Alıntı
  ömerhattab kardeş;paylaştığın yazıları okudum,Allah razı olsunkadınların namazda farklı davranışlarda bulunması tamamen islam alimlerimizin kendi yorumları değil mi?diğerleri değilde(onlar hakkında rivayet vardır belki) ama ruku konusundaki yazılanlar hiçbir rivayete dayandırmadan tamamen kendi yorumları?doğru mu anlamışım kardeş?
  Alimlerin görüşleine önem vermeyen cahil guruhuna kulak asmayın bence...Çünkü dikkat ederseniz ..(((Görüldüğü gibi mesele, sadece tesettüre bina edilmiştir.)))

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  ömerhattab ın aktardığı şeyler alimlerin yorumlarıdırlar. "beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle kılın" rivayeti sahih bir rivayettir, ki alimlerin sözleri kuran ve sünnete ters geldiğinde terk edilmelidir. her ne kadar büyük alimler olsalar da hatalarını doğrulayacak bir şey değildir bu.
  Arkadaş sen fıkıh alimimisin Yoksa hadis alimimisin...Onlar islam alimi hem fıkıh hem hadis te önde giden ehlisünnet alimi....Sen hz Peygamberin s.a.v nasıl namz kıldığını gördünüz mü?Dört mezhep imamların görüşlerine göre namaz kılmıyormusunuz.?Sen kuran ve sünnet nekadar biliyorsun ki böyle rahat konuşabiliyorsunuz...Çünkü dikkat ederseniz (((Görüldüğü gibi mesele, sadece tesettüre bina edilmiştir)))

  Bu sebeble deriz ki, iftitâh tekbîrinde, secdede ve teşehhüdde, kadınların erkeklerden ayrı bir namaz kılışının bulunduğu nasslarla sâbittir. Bunlar da, şu namaz kılış şekillerinin onun tesettürüne en elverişli oldukları esasına dayanmaktadır. Bu noktadan kalkarak fıkhî bir kıyâs olan Münâsebet yoluyla denilebilir ki; bu ma'nâ rükû' mes'elesinde de vardır. Nitekim bu, “rukû’ ediniz” nassının rükû' kelimesindeki inhinâ/öne doğru eğilme ma'nâsından da çıkarılabilir. Bu inhinâ’nın Şerîat örfünde diz kapaklarını avuçlara yerleştirerek gerçekleştiğini görüyorsak ve erkek için bu hey’et nasslarla mevcûd ise de kadınların tesettürüne en elverişli olan hey’etin / şeklin rükû' kelimesinin ma'nâsının aslında tahakkuk edebileceğini başka nasslar çerçevesinde fıkhetmek zor değildir.


 6. 11.Ekim.2012, 11:35
  15
  Devamlı Üye
  cavraşım Nickli Üyeden Alıntı
  ömerhattab kardeş;paylaştığın yazıları okudum,Allah razı olsunkadınların namazda farklı davranışlarda bulunması tamamen islam alimlerimizin kendi yorumları değil mi?diğerleri değilde(onlar hakkında rivayet vardır belki) ama ruku konusundaki yazılanlar hiçbir rivayete dayandırmadan tamamen kendi yorumları?doğru mu anlamışım kardeş?
  Alimlerin görüşleine önem vermeyen cahil guruhuna kulak asmayın bence...Çünkü dikkat ederseniz ..(((Görüldüğü gibi mesele, sadece tesettüre bina edilmiştir.)))

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  ömerhattab ın aktardığı şeyler alimlerin yorumlarıdırlar. "beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle kılın" rivayeti sahih bir rivayettir, ki alimlerin sözleri kuran ve sünnete ters geldiğinde terk edilmelidir. her ne kadar büyük alimler olsalar da hatalarını doğrulayacak bir şey değildir bu.
  Arkadaş sen fıkıh alimimisin Yoksa hadis alimimisin...Onlar islam alimi hem fıkıh hem hadis te önde giden ehlisünnet alimi....Sen hz Peygamberin s.a.v nasıl namz kıldığını gördünüz mü?Dört mezhep imamların görüşlerine göre namaz kılmıyormusunuz.?Sen kuran ve sünnet nekadar biliyorsun ki böyle rahat konuşabiliyorsunuz...Çünkü dikkat ederseniz (((Görüldüğü gibi mesele, sadece tesettüre bina edilmiştir)))

  Bu sebeble deriz ki, iftitâh tekbîrinde, secdede ve teşehhüdde, kadınların erkeklerden ayrı bir namaz kılışının bulunduğu nasslarla sâbittir. Bunlar da, şu namaz kılış şekillerinin onun tesettürüne en elverişli oldukları esasına dayanmaktadır. Bu noktadan kalkarak fıkhî bir kıyâs olan Münâsebet yoluyla denilebilir ki; bu ma'nâ rükû' mes'elesinde de vardır. Nitekim bu, “rukû’ ediniz” nassının rükû' kelimesindeki inhinâ/öne doğru eğilme ma'nâsından da çıkarılabilir. Bu inhinâ’nın Şerîat örfünde diz kapaklarını avuçlara yerleştirerek gerçekleştiğini görüyorsak ve erkek için bu hey’et nasslarla mevcûd ise de kadınların tesettürüne en elverişli olan hey’etin / şeklin rükû' kelimesinin ma'nâsının aslında tahakkuk edebileceğini başka nasslar çerçevesinde fıkhetmek zor değildir.

 7. 11.Ekim.2012, 22:14
  16
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17
  tesettüre dayandığına dair lütfen delil getir ömerhattab, yok ise de bana rahatça bu lafları saydırmayın. İslam ümmetinin alimleri sanki bu konuda icma etmiş de bizler hadisleri takip edince sapıklık ediyoruz gibi bir hava yaratmışsınız. başta selef ve ehli eser bu konuda bunu kabul eder. mezhepler eğer ki sünnete ters bir şeyde birleşirse 4 mezhebe de uymak caiz değildir, fakat bu uymaması konusunu kafamıza göre değil hadislerin yine bir alim tarafından incelenişi ile delilleri doğruca kıyaslayarak sünnette olan ne ise ona uymaya çalışırız. mezhep taklidi hakkında pek çok kez aktardığımız gibi hiçbir mezhep imamı "bizler hata mı edermişiz hiç? ha bu 4 isimden başkasına uymaya çalışırsan doğru yoldan saparsın" demediler, aksine bu düşünceyi sapıklık olarak gördüler.

  alıntı yaptığım kısmı okursan delilleri ile görürsün.


 8. 11.Ekim.2012, 22:14
  16
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  tesettüre dayandığına dair lütfen delil getir ömerhattab, yok ise de bana rahatça bu lafları saydırmayın. İslam ümmetinin alimleri sanki bu konuda icma etmiş de bizler hadisleri takip edince sapıklık ediyoruz gibi bir hava yaratmışsınız. başta selef ve ehli eser bu konuda bunu kabul eder. mezhepler eğer ki sünnete ters bir şeyde birleşirse 4 mezhebe de uymak caiz değildir, fakat bu uymaması konusunu kafamıza göre değil hadislerin yine bir alim tarafından incelenişi ile delilleri doğruca kıyaslayarak sünnette olan ne ise ona uymaya çalışırız. mezhep taklidi hakkında pek çok kez aktardığımız gibi hiçbir mezhep imamı "bizler hata mı edermişiz hiç? ha bu 4 isimden başkasına uymaya çalışırsan doğru yoldan saparsın" demediler, aksine bu düşünceyi sapıklık olarak gördüler.

  alıntı yaptığım kısmı okursan delilleri ile görürsün.

 9. 12.Ekim.2012, 00:22
  17
  cavraşım
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Ağustos.2012
  Üye No: 97639
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: konya

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  (((Görüldüğü gibi mesele, sadece tesettüre bina edilmiştir)))

  ama diğer taraftanda;

  Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın

  hadisi var.

  peygamberimizden de hiçbir şekilde tam eğilmeme ile ilgili rivayet yok

  hangisi doğru?

  namazın farzı olan bir harekette bile ihtilaf olunca benim kalbime vesvese geliyor devamlı

  amacım doğruyu öğrenerek bu vesveselerden kurtulmak


 10. 12.Ekim.2012, 00:22
  17
  Devamlı Üye
  (((Görüldüğü gibi mesele, sadece tesettüre bina edilmiştir)))

  ama diğer taraftanda;

  Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın

  hadisi var.

  peygamberimizden de hiçbir şekilde tam eğilmeme ile ilgili rivayet yok

  hangisi doğru?

  namazın farzı olan bir harekette bile ihtilaf olunca benim kalbime vesvese geliyor devamlı

  amacım doğruyu öğrenerek bu vesveselerden kurtulmak

 11. 12.Ekim.2012, 00:33
  18
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  kardeşim Rasulullah ın sözü mü önce gelir, alimlerin sözü mü? Bunun farkına vardığımızda iş tamamlanır inşallah.


 12. 12.Ekim.2012, 00:33
  18
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  kardeşim Rasulullah ın sözü mü önce gelir, alimlerin sözü mü? Bunun farkına vardığımızda iş tamamlanır inşallah.

 13. 12.Ekim.2012, 00:40
  19
  cavraşım
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Ağustos.2012
  Üye No: 97639
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: konya

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  bencede peygamberimizin sözü önce gelir tabikii

  ben de işte tam bu noktayı anlayamıyorum???

  kadınlar neden namazda tam ruku yapmıyor,ülkemizde ve islam dünyasında o kadar çok islam alimi var ve madem doğrusu peygamberimizin yaptığı,neden kimse

  uyarmıyor?


 14. 12.Ekim.2012, 00:40
  19
  Devamlı Üye
  bencede peygamberimizin sözü önce gelir tabikii

  ben de işte tam bu noktayı anlayamıyorum???

  kadınlar neden namazda tam ruku yapmıyor,ülkemizde ve islam dünyasında o kadar çok islam alimi var ve madem doğrusu peygamberimizin yaptığı,neden kimse

  uyarmıyor?

 15. 12.Ekim.2012, 00:43
  20
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  çoğunluk hiçbir zaman delil değildir, çoğunluğa uymanın doğruya götüreceğini söyleyenlere kuran ayetlerinde pek çok kez karşı çıkma vardır. çoğunluğa değil, Allahın kanunlarına bakalım.


 16. 12.Ekim.2012, 00:43
  20
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  çoğunluk hiçbir zaman delil değildir, çoğunluğa uymanın doğruya götüreceğini söyleyenlere kuran ayetlerinde pek çok kez karşı çıkma vardır. çoğunluğa değil, Allahın kanunlarına bakalım.

 17. 12.Ekim.2012, 00:51
  21
  cavraşım
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Ağustos.2012
  Üye No: 97639
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: konya

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  benim baktığım çoğunluk değil zaten kardeş

  çoğumuz bize ne öğretildiyse onu yapıyoruz

  benim takıldığım noktalardan biri islam alimlerimiz

  ama islam alimlerimiz bugünkü rukuya karşı çıkmıyor,benimde kendi fikrimle amel edecek bilgim yok,dolayısıyla bildikleri vardır diye düşünüyoırum

  dediğim gibi bunları sorma amacım vesveselerden kurtulmak,imanımın kuvvetli olması,böyle şeyler de inancımı zedeliyor

  en önemli ibadet olan namazda bile bu kadar çok ihtilaf varken ya diğer şeylerde neler vardır diye aklıma gelmiyor değil


 18. 12.Ekim.2012, 00:51
  21
  Devamlı Üye
  benim baktığım çoğunluk değil zaten kardeş

  çoğumuz bize ne öğretildiyse onu yapıyoruz

  benim takıldığım noktalardan biri islam alimlerimiz

  ama islam alimlerimiz bugünkü rukuya karşı çıkmıyor,benimde kendi fikrimle amel edecek bilgim yok,dolayısıyla bildikleri vardır diye düşünüyoırum

  dediğim gibi bunları sorma amacım vesveselerden kurtulmak,imanımın kuvvetli olması,böyle şeyler de inancımı zedeliyor

  en önemli ibadet olan namazda bile bu kadar çok ihtilaf varken ya diğer şeylerde neler vardır diye aklıma gelmiyor değil

 19. 12.Ekim.2012, 01:38
  22
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  kardeş neticede şu var, müçtehidler delilleri inceliyor ve eğer kesin/mutlak bir hüküm yok ise illaki kendi görüşlerine başvuruyorlar. yanlış anlaşılmasın bunu yanlış bulduğumdan demiyorum fakat içtihadın yöntemi budur, açık ve kesin bir nass hakkında zaten içtihada bakılmaz. müçtehidlerin hataları onlara günah olarak değil bilakis sevap olarak dönecektir inşaAllah ahiret gününde, fakat bizler tabi olanlar olarak müçtehid değilsek delilleri ve yorumları düzgünce öğrenip ona göre doğru olanı yapmakla yükümlüyüz.


 20. 12.Ekim.2012, 01:38
  22
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  kardeş neticede şu var, müçtehidler delilleri inceliyor ve eğer kesin/mutlak bir hüküm yok ise illaki kendi görüşlerine başvuruyorlar. yanlış anlaşılmasın bunu yanlış bulduğumdan demiyorum fakat içtihadın yöntemi budur, açık ve kesin bir nass hakkında zaten içtihada bakılmaz. müçtehidlerin hataları onlara günah olarak değil bilakis sevap olarak dönecektir inşaAllah ahiret gününde, fakat bizler tabi olanlar olarak müçtehid değilsek delilleri ve yorumları düzgünce öğrenip ona göre doğru olanı yapmakla yükümlüyüz.

 21. 12.Ekim.2012, 10:27
  23
  cihad38
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Ağustos.2012
  Üye No: 97668
  Mesaj Sayısı: 486
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  Alıntı
  Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın
  cavraşımın dediği gibi bende merak ettim şimdi; binlerce ehli sünnet alimi neden bu hadisi şerfi farketmemiş,yada kadınların namazlarındaki küçük farklılıklara neden göz yummuşlar.

  Alıntı
  müçtehid değilsek delilleri ve yorumları düzgünce öğrenip ona göre doğru olanı yapmakla yükümlüyüz
  siz alim değilseniz ve müctehidde değilseniz,delilleri ve yorumları sizden önceki binlerce alim düzgünce öğrenememişse siz bunu nasıl başaracaksınız,diyorsun ki peygamber benim gibi namaz kılın dedi,iş bu kadar basit,kadın erkek herkes öyle kılmalı,....yoksa bizim alimlerimiz senin kadar zeki değilmidir karadamla ? şimdi alimlerden de şüphe mi duymalıyız,daha bilgili insanlar bu forumda birsürü iken..


 22. 12.Ekim.2012, 10:27
  23
  cihad38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, sizde öylece kılın
  cavraşımın dediği gibi bende merak ettim şimdi; binlerce ehli sünnet alimi neden bu hadisi şerfi farketmemiş,yada kadınların namazlarındaki küçük farklılıklara neden göz yummuşlar.

  Alıntı
  müçtehid değilsek delilleri ve yorumları düzgünce öğrenip ona göre doğru olanı yapmakla yükümlüyüz
  siz alim değilseniz ve müctehidde değilseniz,delilleri ve yorumları sizden önceki binlerce alim düzgünce öğrenememişse siz bunu nasıl başaracaksınız,diyorsun ki peygamber benim gibi namaz kılın dedi,iş bu kadar basit,kadın erkek herkes öyle kılmalı,....yoksa bizim alimlerimiz senin kadar zeki değilmidir karadamla ? şimdi alimlerden de şüphe mi duymalıyız,daha bilgili insanlar bu forumda birsürü iken..

 23. 12.Ekim.2012, 10:52
  24
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,829
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Kadınların ruku su sorusuna sorularla islamiyetin cevabı

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim Rasulullah ın sözü mü önce gelir, alimlerin sözü mü? Bunun farkına vardığımızda iş tamamlanır inşallah.
  Arkadaş sen nekadar anlamamk için uğraşıyorsunuz?Şimdi kadınlar neden kulaklarına kadar ellerini kaldırmaz....Veya tahiyyatta neden erkekler gibi oturmaz abir açıklarsan sevinirim sayın pavlos bey...


 24. 12.Ekim.2012, 10:52
  24
  Devamlı Üye
  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim Rasulullah ın sözü mü önce gelir, alimlerin sözü mü? Bunun farkına vardığımızda iş tamamlanır inşallah.
  Arkadaş sen nekadar anlamamk için uğraşıyorsunuz?Şimdi kadınlar neden kulaklarına kadar ellerini kaldırmaz....Veya tahiyyatta neden erkekler gibi oturmaz abir açıklarsan sevinirim sayın pavlos bey...
+ Yorum Gönder
Git İlk 1235 Son