Konusunu Oylayın.: Mezhepsiz Kimlere Denir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Mezhepsiz Kimlere Denir?
 1. 09.Ekim.2012, 00:21
  13
  cavraşım
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Ağustos.2012
  Üye No: 97639
  Mesaj Sayısı: 626
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: konya

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  reklam


  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?
  5. Evrensellik Sorunu

  Son olarak, daha çok gelenekselci yaklaşımın ileri sürdüğü nassın evrenselliği hususunda ortaya çıkan zorluklar kendini göstermektedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Evrenselliğin iki anlamı olabilir: 1) Mevcut nass, olduğu şekliyle kıyamete kadar hükümfermadır. 2) Nass, kendisine aykırı düşmeyecek şekilde gerektiğince yorumlanması suretiyle kıyamete kadar bütün insanlığın sorunlarına çözüm olabilecek bir kaynaktır.

  İlk anlayış, öncelikle, kendi içerisinde gelenekselci yaklaşım için tutarlı gözükse de bunun dayandığı öncülün doğruluğu kati olmadığı 2 için bu anlayış tamamiyle bir yorum meselesi haline gelmektedir. Buna rağmen, yorumların teşkil ettiği geleneğin böyle bir evrensellik fikrini benimseme hakkı teslim edilebilir. Elbette karşılaşılacak sorun, gelenekselcinin, gelenek içinde teşekkül etmiş olan görüşler üzerinden böyle bir iddiada bulunabileceği için, ironik bir tarzda ilan edilen bir evrenselliğe sahip olacağıdır. Zira zamansal-mekansal bağlamların mutlaklaştırılması, vahyin evrensel olduğuna inanılan anlamını tarihe hapsetmektedir.

  Diğer bir açıdan bakarsak, yukarıda değindiğimiz gibi, gelenekselci yaklaşım, kendisi için iddia ettiği doğruluğun temelinde yatan tarihsel ve biçimsel zemini ileri sürerek tebliğcinin sunduğu anlayışı devam ettirdiğine inanmaktadır. Vurguladığımız üzere, böyle bir doğrulama şekli, tebliğciden sonraki dönemlerin yarattığı harici etkenlerden bağımsız değildir ve ayrıca yine tamamen kendisinin yücelttiği değerler üzerine bina edilmiştir. Evrenselliğin ya da bütün insanlık için geçerli olma kavramında da algılama sorunları yaşayan gelenekselci yaklaşım, vahiy adına, vahyin insanların sorunlarına çözüm bulma veya çözüm bulma adına fikirler verme şeklindeki misyonunu dondurmaktadır. Bu, söz konusu yaklaşımın, zaman içerisinde insanların, vahyin yol göstericiliğine ihtiyaç duyacak tarzda ürettiği sorunları ve çözümleri göz ardı etmektedir.

  İkinci evrensellik anlayışı ise gelenekçi yaklaşım için fazla elverişli değildir. Zira bu yaklaşım, gelenekçi anlayışın zıddına her yeni dönemde ve şeraitte dini anlayışın “evrenselliği”ni yeniden üretmek zorundadır. Bu da ancak nassın yeniden yorumlanmasıyla olabilir ki böyle bir ameliye, gelenekselci yaklaşımın muhalif olduğu bir husus olacaktır. Dolayısıyla gelenekselci, ikinci evrensellik anlayışını kendi lehine ileri süremez. Sonuçta, gelenekselci yaklaşımın nassın evrenselliği fikrini benimsemesi de son tahlilde kendi içinde açmazlara neden olmaktadır.

  Dipnotlar;

  1) Dini öğretilerin belirlenmesi amacıyla nassa yaklaşan hiçbir ekol ve düşünce tarzı, “muhalif” olmak için yola çıkmaz; aksine amaç, “ortodoksi”yi oluşturmak ve “hakim” unsur olmaktır. Böyle bir amacın gerçekleşmesi ise dış etkenlerin etkililik derecesine bağlıdır. Hakim unsur haline gelsin veya gelmesin, dinin anlaşılmasında serdedilen her bir görüş, entelektüel gelenek içinde yerini alır. Burada eleştiriye tabi kılınan husus, bireyin münzel vahiy ile doğrudan ilişkisi bakımından gelenek içindeki her hangi bir duruşun din adına yüceltilmesi ve alternatifsiz kabul edilmesidir.

  2) Zira bu öncül, nassın ezeli ilahi kelam olduğu fikrini esas alır ve aynı zamanda vahyin inzal edildiği tarihsel bağlamları da mutlaklaştırma gayretini taşır. Öncelikle, nassın ezeliliği fikri teolojik açıdan tartışmalıdır ve bizzat nassın kendisinden de felsefi olarak böyle bir sonuca, belli bir Tanrı anlayışının teorik yapısından ancak zorlamalarla ulaşmak mümkündür. Yani din anlayışına dair serdedilen her bir görüş, tebliğ dönemi sonrası vahye muhataplığı şu ya da bu şekilde karakterize etmektedir. Gelenekselci yaklaşım, nassın ezeliliği düşüncesini ileri sürerken, bununla birlikte bu “paket” içinde gelen teolojik sorunlara da çözüm üretmek zorundadır. Ancak gelenekselci, evrenselliğin ilk tanımı gereği, felsefi anlamda ortaya çıkacak bu türden sorunları ve teolojik açmazların var olabileceğini kabul edemez ve yeni bir açılıma imkan tanıyamaz. Bu durumda vahyin ilk anlamıyla evrenselliğinin teolojik temeli sorunsuz değildir. Buna rağmen, gelenekselci yaklaşım, ilk anlamıyla evrenselliği ancak aşağıda bahsedeceğimiz zorluklar ile birlikte iddia edebilir.


 2. 09.Ekim.2012, 00:21
  13
  Devamlı Üye
  reklam


  5. Evrensellik Sorunu

  Son olarak, daha çok gelenekselci yaklaşımın ileri sürdüğü nassın evrenselliği hususunda ortaya çıkan zorluklar kendini göstermektedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Evrenselliğin iki anlamı olabilir: 1) Mevcut nass, olduğu şekliyle kıyamete kadar hükümfermadır. 2) Nass, kendisine aykırı düşmeyecek şekilde gerektiğince yorumlanması suretiyle kıyamete kadar bütün insanlığın sorunlarına çözüm olabilecek bir kaynaktır.

  İlk anlayış, öncelikle, kendi içerisinde gelenekselci yaklaşım için tutarlı gözükse de bunun dayandığı öncülün doğruluğu kati olmadığı 2 için bu anlayış tamamiyle bir yorum meselesi haline gelmektedir. Buna rağmen, yorumların teşkil ettiği geleneğin böyle bir evrensellik fikrini benimseme hakkı teslim edilebilir. Elbette karşılaşılacak sorun, gelenekselcinin, gelenek içinde teşekkül etmiş olan görüşler üzerinden böyle bir iddiada bulunabileceği için, ironik bir tarzda ilan edilen bir evrenselliğe sahip olacağıdır. Zira zamansal-mekansal bağlamların mutlaklaştırılması, vahyin evrensel olduğuna inanılan anlamını tarihe hapsetmektedir.

  Diğer bir açıdan bakarsak, yukarıda değindiğimiz gibi, gelenekselci yaklaşım, kendisi için iddia ettiği doğruluğun temelinde yatan tarihsel ve biçimsel zemini ileri sürerek tebliğcinin sunduğu anlayışı devam ettirdiğine inanmaktadır. Vurguladığımız üzere, böyle bir doğrulama şekli, tebliğciden sonraki dönemlerin yarattığı harici etkenlerden bağımsız değildir ve ayrıca yine tamamen kendisinin yücelttiği değerler üzerine bina edilmiştir. Evrenselliğin ya da bütün insanlık için geçerli olma kavramında da algılama sorunları yaşayan gelenekselci yaklaşım, vahiy adına, vahyin insanların sorunlarına çözüm bulma veya çözüm bulma adına fikirler verme şeklindeki misyonunu dondurmaktadır. Bu, söz konusu yaklaşımın, zaman içerisinde insanların, vahyin yol göstericiliğine ihtiyaç duyacak tarzda ürettiği sorunları ve çözümleri göz ardı etmektedir.

  İkinci evrensellik anlayışı ise gelenekçi yaklaşım için fazla elverişli değildir. Zira bu yaklaşım, gelenekçi anlayışın zıddına her yeni dönemde ve şeraitte dini anlayışın “evrenselliği”ni yeniden üretmek zorundadır. Bu da ancak nassın yeniden yorumlanmasıyla olabilir ki böyle bir ameliye, gelenekselci yaklaşımın muhalif olduğu bir husus olacaktır. Dolayısıyla gelenekselci, ikinci evrensellik anlayışını kendi lehine ileri süremez. Sonuçta, gelenekselci yaklaşımın nassın evrenselliği fikrini benimsemesi de son tahlilde kendi içinde açmazlara neden olmaktadır.

  Dipnotlar;

  1) Dini öğretilerin belirlenmesi amacıyla nassa yaklaşan hiçbir ekol ve düşünce tarzı, “muhalif” olmak için yola çıkmaz; aksine amaç, “ortodoksi”yi oluşturmak ve “hakim” unsur olmaktır. Böyle bir amacın gerçekleşmesi ise dış etkenlerin etkililik derecesine bağlıdır. Hakim unsur haline gelsin veya gelmesin, dinin anlaşılmasında serdedilen her bir görüş, entelektüel gelenek içinde yerini alır. Burada eleştiriye tabi kılınan husus, bireyin münzel vahiy ile doğrudan ilişkisi bakımından gelenek içindeki her hangi bir duruşun din adına yüceltilmesi ve alternatifsiz kabul edilmesidir.

  2) Zira bu öncül, nassın ezeli ilahi kelam olduğu fikrini esas alır ve aynı zamanda vahyin inzal edildiği tarihsel bağlamları da mutlaklaştırma gayretini taşır. Öncelikle, nassın ezeliliği fikri teolojik açıdan tartışmalıdır ve bizzat nassın kendisinden de felsefi olarak böyle bir sonuca, belli bir Tanrı anlayışının teorik yapısından ancak zorlamalarla ulaşmak mümkündür. Yani din anlayışına dair serdedilen her bir görüş, tebliğ dönemi sonrası vahye muhataplığı şu ya da bu şekilde karakterize etmektedir. Gelenekselci yaklaşım, nassın ezeliliği düşüncesini ileri sürerken, bununla birlikte bu “paket” içinde gelen teolojik sorunlara da çözüm üretmek zorundadır. Ancak gelenekselci, evrenselliğin ilk tanımı gereği, felsefi anlamda ortaya çıkacak bu türden sorunları ve teolojik açmazların var olabileceğini kabul edemez ve yeni bir açılıma imkan tanıyamaz. Bu durumda vahyin ilk anlamıyla evrenselliğinin teolojik temeli sorunsuz değildir. Buna rağmen, gelenekselci yaklaşım, ilk anlamıyla evrenselliği ancak aşağıda bahsedeceğimiz zorluklar ile birlikte iddia edebilir.

 3. 09.Ekim.2012, 00:23
  14
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  reklam


  "karadamlalar ne demek istedigini anlamadım hanbeli mezhebi diğer üç mezhepten farklımı diyorsun ne demek istedigini çözemedim"

  hanbeli mezhebi "ehli hadis" olarak anılır, hanefi ve malikiler de "ehli rey" olarak geçer bu bilinen bir kategorileştirmedir.

  hanbeliler kıyası dinde kullanmamak adına gayret gösterirler, deliller dışında kalmış bir konuda dahi kıyasa hemen başvurmaz "sahabenin, diğer selefin bir görüşü var mıdır" diye bunlara bakar. hanefi ve maliki mezhebinde ise kuran ve sünnet gibi bir delil olarak kıyas alınır. zahiri mezhebi ise kıyası tamamen reddeder, kısmen doğru ve bazı noktalarıyla yanlış olan bir düşüncedir.

  şafi mezhebindeki usul hakkında tam bilgim yoktur, o yüzden onlar için bir şey diyemeyeceğim.


 4. 09.Ekim.2012, 00:23
  14
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  reklam


  "karadamlalar ne demek istedigini anlamadım hanbeli mezhebi diğer üç mezhepten farklımı diyorsun ne demek istedigini çözemedim"

  hanbeli mezhebi "ehli hadis" olarak anılır, hanefi ve malikiler de "ehli rey" olarak geçer bu bilinen bir kategorileştirmedir.

  hanbeliler kıyası dinde kullanmamak adına gayret gösterirler, deliller dışında kalmış bir konuda dahi kıyasa hemen başvurmaz "sahabenin, diğer selefin bir görüşü var mıdır" diye bunlara bakar. hanefi ve maliki mezhebinde ise kuran ve sünnet gibi bir delil olarak kıyas alınır. zahiri mezhebi ise kıyası tamamen reddeder, kısmen doğru ve bazı noktalarıyla yanlış olan bir düşüncedir.

  şafi mezhebindeki usul hakkında tam bilgim yoktur, o yüzden onlar için bir şey diyemeyeceğim.

 5. 09.Ekim.2012, 00:26
  15
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  makaleyi tamamen okumuş değilim, gelenekçilikten kastım halkların islam öncesi yaşantılardaki örfleri idi. yanlış anlaşılmasın ebu hanifenin yolu gelenekçi yoldur demiyorum, asla öyle değildir. fakat gelenekselleşmiş olan hanefilik ebu hanife ye dayanmayan pek çok yanlış görüşü de içermektedir. misalen kabirlerin yükseltilmesi hakkında en sert görüşü gösterenler hanefi mezhebi müçtehidleri iken osmanlı dönemindeki hanefi alimler nedense türbe yapılmasını müstehap görmüşlerdir. bunda toplumun örf ve adetlerinin, geçmiş dinlerin etkilerinin varlığından bahsetmek mümkündür.


 6. 09.Ekim.2012, 00:26
  15
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  makaleyi tamamen okumuş değilim, gelenekçilikten kastım halkların islam öncesi yaşantılardaki örfleri idi. yanlış anlaşılmasın ebu hanifenin yolu gelenekçi yoldur demiyorum, asla öyle değildir. fakat gelenekselleşmiş olan hanefilik ebu hanife ye dayanmayan pek çok yanlış görüşü de içermektedir. misalen kabirlerin yükseltilmesi hakkında en sert görüşü gösterenler hanefi mezhebi müçtehidleri iken osmanlı dönemindeki hanefi alimler nedense türbe yapılmasını müstehap görmüşlerdir. bunda toplumun örf ve adetlerinin, geçmiş dinlerin etkilerinin varlığından bahsetmek mümkündür.

 7. 09.Ekim.2012, 00:33
  16
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  kardeşim Hanefi mezhebi nerede kıyas yapmış. Kıyası en son şart olarak yapar. oda mecburiyetten. İmam ebu hanife (R.A) kadar sünnete bağlı kimse yoktur. ve en son olarak kıyas yapmıştır. imam Azam Zaten Tabiun tabasındadır. bilindigi gibi diğer 3 mezhebin imamı onun derecesinde degildir. Sahabeden sonra gelen tabi'in dir. İmam Azam da Sahabelerin sözlerine bakmıştır. eğerki bulamazsa kendisi direk içtihat yapıp hüküm çıkarmıştır. oda çok iyi biliyorduki Sahabeler gökteki yıldızlar gibidir hangisine tutunursa doğru yolu bulacagını. oda elbette onun ders gördügü sahabelerden birine tutunmuş olamaz mı. ve oradan da çözüm bulamazsa . bu sefer müçtehidliğini konuşturur. kendisi dememişmidir. sahabelerin sözlerini alırım eğerki bulamazsam Tabiun dakilerinkini almayıp kendim içtihat yaparım diye.

  kardeş birşey diyecem Sen hanbeli mezhebi ile Vehabbiliği karıştırmıyorsun degilmi. eğerki karıştırıyorsun Vehabilere en çok reddiye yapan hanbeli alimleridir.


 8. 09.Ekim.2012, 00:33
  16
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  kardeşim Hanefi mezhebi nerede kıyas yapmış. Kıyası en son şart olarak yapar. oda mecburiyetten. İmam ebu hanife (R.A) kadar sünnete bağlı kimse yoktur. ve en son olarak kıyas yapmıştır. imam Azam Zaten Tabiun tabasındadır. bilindigi gibi diğer 3 mezhebin imamı onun derecesinde degildir. Sahabeden sonra gelen tabi'in dir. İmam Azam da Sahabelerin sözlerine bakmıştır. eğerki bulamazsa kendisi direk içtihat yapıp hüküm çıkarmıştır. oda çok iyi biliyorduki Sahabeler gökteki yıldızlar gibidir hangisine tutunursa doğru yolu bulacagını. oda elbette onun ders gördügü sahabelerden birine tutunmuş olamaz mı. ve oradan da çözüm bulamazsa . bu sefer müçtehidliğini konuşturur. kendisi dememişmidir. sahabelerin sözlerini alırım eğerki bulamazsam Tabiun dakilerinkini almayıp kendim içtihat yaparım diye.

  kardeş birşey diyecem Sen hanbeli mezhebi ile Vehabbiliği karıştırmıyorsun degilmi. eğerki karıştırıyorsun Vehabilere en çok reddiye yapan hanbeli alimleridir.

 9. 09.Ekim.2012, 00:43
  17
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  vahhabilik diye bir mezhebin varlığını kabul etmiş değilim. bugün vahhabi ismini taktığınız insanlar var ki birbirinden çokça uzak itikadlara sahip olabiliyorlar. benim "hanbeliliğin tekrar yayılmasına vesile olmuş" dediklerim suudilerdir. ilmi derin pek çok alimin yetişmesi için büyük paralar dökmüşlerdir, bunu iyi niyetle mi yapmışlardır bilemiyorum pek iyi niyetli bulmuyorum en doğrusunu Allah bilir tabi ama alim denilen adamlar sultanın dilediği fetvaları veren adamlar oluyor ise nasıl alimler diyeceğiz onlara... en bilinen "alim"ler bin baz ve elbanidir. ve bunların da yetiştirdiği, icazet verdiği pek çok hoca da dünyada halen "selef yolu" vb. isimler ile ders-fetva vermektedirler.(bunların pek çoğunu benimsemem, pek çoğunun üslubu dahi bir hocaya yakışmamaktadır)

  itikad olarak hanbeli mezhebinden dediğimiz kişilerde bir ayrılık yoktur, selef itikadı dediğimiz itikaddan ayrı bir itikada sahip olup da amelde hanbeli olan birini bugüne kadar duymuş değilim. 4 mezhep imamı da zaten birbirinden ayrı itikadlarda değildir.


 10. 09.Ekim.2012, 00:43
  17
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  vahhabilik diye bir mezhebin varlığını kabul etmiş değilim. bugün vahhabi ismini taktığınız insanlar var ki birbirinden çokça uzak itikadlara sahip olabiliyorlar. benim "hanbeliliğin tekrar yayılmasına vesile olmuş" dediklerim suudilerdir. ilmi derin pek çok alimin yetişmesi için büyük paralar dökmüşlerdir, bunu iyi niyetle mi yapmışlardır bilemiyorum pek iyi niyetli bulmuyorum en doğrusunu Allah bilir tabi ama alim denilen adamlar sultanın dilediği fetvaları veren adamlar oluyor ise nasıl alimler diyeceğiz onlara... en bilinen "alim"ler bin baz ve elbanidir. ve bunların da yetiştirdiği, icazet verdiği pek çok hoca da dünyada halen "selef yolu" vb. isimler ile ders-fetva vermektedirler.(bunların pek çoğunu benimsemem, pek çoğunun üslubu dahi bir hocaya yakışmamaktadır)

  itikad olarak hanbeli mezhebinden dediğimiz kişilerde bir ayrılık yoktur, selef itikadı dediğimiz itikaddan ayrı bir itikada sahip olup da amelde hanbeli olan birini bugüne kadar duymuş değilim. 4 mezhep imamı da zaten birbirinden ayrı itikadlarda değildir.

 11. 09.Ekim.2012, 02:19
  18
  çelebiler
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ağustos.2012
  Üye No: 97474
  Mesaj Sayısı: 406
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  cavraşım Nickli Üyeden Alıntı
  Kimlere mezhepsiz denir?

  Günümüze ulaşan 4 mezhepten başka mezheplerde varmıydı?Varsa buna dair rivayetler var mı?
  Mezhepsiz,bir mezhebi taklit edene denir.

  Çünkü "mukallidin mezhebi olmaz" kaidesi vardır.Bu ne demektir?

  Şöyle açıklamaya çalışalım.Taklit eden kişi neyi ,neden yaptığını bilmeden yapan kişidir.

  Genelde taklit eden kişiler dinin,fıkhi yönünü anlayamayacaklarını söylerler yada fıkhi meseleler onlara zor gelir.Böylece sadece taklide yönelirler ve neyi neden yaptıklarını bilmedikleri için,bir mezhebi bilmeden anlamadan taklit ettikleri için mezhepsiz sayılırlar.

  Günümüzdeki mezheplerin dünya üzerinde dağılımını gösteren harita aşağıdadır.


  mezhep haritasi.png


 12. 09.Ekim.2012, 02:19
  18
  çelebiler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  cavraşım Nickli Üyeden Alıntı
  Kimlere mezhepsiz denir?

  Günümüze ulaşan 4 mezhepten başka mezheplerde varmıydı?Varsa buna dair rivayetler var mı?
  Mezhepsiz,bir mezhebi taklit edene denir.

  Çünkü "mukallidin mezhebi olmaz" kaidesi vardır.Bu ne demektir?

  Şöyle açıklamaya çalışalım.Taklit eden kişi neyi ,neden yaptığını bilmeden yapan kişidir.

  Genelde taklit eden kişiler dinin,fıkhi yönünü anlayamayacaklarını söylerler yada fıkhi meseleler onlara zor gelir.Böylece sadece taklide yönelirler ve neyi neden yaptıklarını bilmedikleri için,bir mezhebi bilmeden anlamadan taklit ettikleri için mezhepsiz sayılırlar.

  Günümüzdeki mezheplerin dünya üzerinde dağılımını gösteren harita aşağıdadır.


  mezhep haritasi.png

 13. 10.Ekim.2012, 15:41
  19
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  Haritaya bak ya. Hep ehli sünnet Mezhebi Allaha binlerce şükür olsun. bu ümmet sapıklık üzere birleşmez. ve bu ümmeti sapıtanlarada Allah izin vermesin. Amin

  kusura bakma kardeşim herşeyin delilini isteyeceksen araştıracaksan vay halimize. Ateistlere bak bakalım. Allahı araştırmaktan Ateist oluyorlar. çoğu şeyi o küçük akılları çözemiyor. 4 mezhebe uyan kimse misal imam Azam a uyan kimse neden uyuyor Alimler Peygamber varisleri oldugunu bildigi için uyuyor. İmam Azamın ne kadar bilgili zeki dindar Namazlı abdestli gece gündüz namaz kılan Allaha tevekkül eden. biri oldugu için uyuyorlar. ve onun yolundan gelen alimlere uyuyorlar. ha Zaten hadisi şeriflerde durum ap açık İmam Azam bir hüküm çıkarınca kuranla hadisle çıkarıyor bunu sizler yapabiliyorsanız Müçtehid olmuşsunuz demektir. Ama Bir fatihayı bile doğru düzgün okuyamayan adamlar burada hüküm mü çıkaracaklar. Selef te Ehli sünnettir. Çok şükür bizlerde Selefi Salihin yolundayız ve kıl kadar da ayrılmayız. Ama sizler bu içtihatı bilmediginiz nasıl birşey oldugunu anlayamadıgınız için Mezhepleri sapıklıkla suçluyorsunuz. Sahabeler bile o kadar ihtilafa düşerken neredese onlara bile çatacaksınız. Biz Peygambere Sahabelere mezhep imamlarımıza sonuna kadar bağlıyız. Nasıl ki ebubekir sıddık (Radıyallahu anh) Peygamberimize hiç birşey sormadan hemen inandıysa . Bizlerde Peygamberimizi görmeden iman ettik. Ve onun yolundan gelen alimlere tabii olduk. Ve Delil araştırmaksızın tabii olduk. Araştırmak isteyende delilini gitsin araştırsın kendine göre içtihat yapsın. Şeytanda orada sizlere bakıp gülsün


 14. 10.Ekim.2012, 15:41
  19
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Haritaya bak ya. Hep ehli sünnet Mezhebi Allaha binlerce şükür olsun. bu ümmet sapıklık üzere birleşmez. ve bu ümmeti sapıtanlarada Allah izin vermesin. Amin

  kusura bakma kardeşim herşeyin delilini isteyeceksen araştıracaksan vay halimize. Ateistlere bak bakalım. Allahı araştırmaktan Ateist oluyorlar. çoğu şeyi o küçük akılları çözemiyor. 4 mezhebe uyan kimse misal imam Azam a uyan kimse neden uyuyor Alimler Peygamber varisleri oldugunu bildigi için uyuyor. İmam Azamın ne kadar bilgili zeki dindar Namazlı abdestli gece gündüz namaz kılan Allaha tevekkül eden. biri oldugu için uyuyorlar. ve onun yolundan gelen alimlere uyuyorlar. ha Zaten hadisi şeriflerde durum ap açık İmam Azam bir hüküm çıkarınca kuranla hadisle çıkarıyor bunu sizler yapabiliyorsanız Müçtehid olmuşsunuz demektir. Ama Bir fatihayı bile doğru düzgün okuyamayan adamlar burada hüküm mü çıkaracaklar. Selef te Ehli sünnettir. Çok şükür bizlerde Selefi Salihin yolundayız ve kıl kadar da ayrılmayız. Ama sizler bu içtihatı bilmediginiz nasıl birşey oldugunu anlayamadıgınız için Mezhepleri sapıklıkla suçluyorsunuz. Sahabeler bile o kadar ihtilafa düşerken neredese onlara bile çatacaksınız. Biz Peygambere Sahabelere mezhep imamlarımıza sonuna kadar bağlıyız. Nasıl ki ebubekir sıddık (Radıyallahu anh) Peygamberimize hiç birşey sormadan hemen inandıysa . Bizlerde Peygamberimizi görmeden iman ettik. Ve onun yolundan gelen alimlere tabii olduk. Ve Delil araştırmaksızın tabii olduk. Araştırmak isteyende delilini gitsin araştırsın kendine göre içtihat yapsın. Şeytanda orada sizlere bakıp gülsün

 15. 10.Ekim.2012, 17:07
  20
  DangerOUS
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Ekim.2012
  Üye No: 98082
  Mesaj Sayısı: 10
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  Selam üzerinize olsun bence çok saçma bir konu Efendimizin hadislerini okuyan ve davranışlarını benimseyen herkes ozaman mezhepsiz midir ? Her imamın Efendimizin davranışlarından hareketlerinden anladığı farklıdır


 16. 10.Ekim.2012, 17:07
  20
  DangerOUS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Selam üzerinize olsun bence çok saçma bir konu Efendimizin hadislerini okuyan ve davranışlarını benimseyen herkes ozaman mezhepsiz midir ? Her imamın Efendimizin davranışlarından hareketlerinden anladığı farklıdır

 17. 10.Ekim.2012, 19:42
  21
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,829
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  vahhabilik diye bir mezhebin varlığını kabul etmiş değilim. bugün vahhabi ismini taktığınız insanlar var ki birbirinden çokça uzak itikadlara sahip olabiliyorlar.
  VEHHABİ ŞEYH MUHAMMED BİN ABDÜLLATİF:”BİZ VEHHABİ CEMAATİYİZ”…!Muhammed bin Eş Şeyh Abdül Latif bin Abuir Rahman kendisinin Vehhabi dininde olduğunu bildirerek şöyle diyor:وصار بعض الناس : يسمِّع بنا معاشرِ الوهابية ، ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه، وينسب الينا، ويضيف إلى ديننا ما لا ندعوا اليه“Bazi insanlar, bizim düşüncelerin hakikatini bilmeden biz Vehhabiler camaatini eleştiriyor, bize ve bizim dinimize davet etmediğimiz şeyleri nispet ediyorlar…”Kaynak: İbnul Kasim En Necdi: Ed Durerus Seniyye: cilt 1/ sayfa 566Vehhabilik yoktur diyip sagda solda iftira atmayin diyen VEHHABILER bi parmak kaldirsin


 18. 10.Ekim.2012, 19:42
  21
  Devamlı Üye
  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  vahhabilik diye bir mezhebin varlığını kabul etmiş değilim. bugün vahhabi ismini taktığınız insanlar var ki birbirinden çokça uzak itikadlara sahip olabiliyorlar.
  VEHHABİ ŞEYH MUHAMMED BİN ABDÜLLATİF:”BİZ VEHHABİ CEMAATİYİZ”…!Muhammed bin Eş Şeyh Abdül Latif bin Abuir Rahman kendisinin Vehhabi dininde olduğunu bildirerek şöyle diyor:وصار بعض الناس : يسمِّع بنا معاشرِ الوهابية ، ولا يعرف حقيقة ما نحن عليه، وينسب الينا، ويضيف إلى ديننا ما لا ندعوا اليه“Bazi insanlar, bizim düşüncelerin hakikatini bilmeden biz Vehhabiler camaatini eleştiriyor, bize ve bizim dinimize davet etmediğimiz şeyleri nispet ediyorlar…”Kaynak: İbnul Kasim En Necdi: Ed Durerus Seniyye: cilt 1/ sayfa 566Vehhabilik yoktur diyip sagda solda iftira atmayin diyen VEHHABILER bi parmak kaldirsin

 19. 10.Ekim.2012, 21:30
  22
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  bana vahhabi diyorsanız ben kendime vahhabi diye bir ismi yakıştırmadığım için siz de bana lakap takmaktan ötürü vebal sahibi olmuyor musunuz? kendini vahhabi olarak görenler kimlerdir bilmem tanımam, fakat ehli sünneti bilip selefin yolundan gerçekten gidenler kendisine "vahhabi" demezler.


 20. 10.Ekim.2012, 21:30
  22
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  bana vahhabi diyorsanız ben kendime vahhabi diye bir ismi yakıştırmadığım için siz de bana lakap takmaktan ötürü vebal sahibi olmuyor musunuz? kendini vahhabi olarak görenler kimlerdir bilmem tanımam, fakat ehli sünneti bilip selefin yolundan gerçekten gidenler kendisine "vahhabi" demezler.

 21. 11.Ekim.2012, 11:22
  23
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,829
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Cevap: Mezhepsiz Kimlere Denir?

  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  bana vahhabi diyorsanız ben kendime vahhabi diye bir ismi yakıştırmadığım için siz de bana lakap takmaktan ötürü vebal sahibi olmuyor musunuz? kendini vahhabi olarak görenler kimlerdir bilmem tanımam, fakat ehli sünneti bilip selefin yolundan gerçekten gidenler kendisine "vahhabi" demezler.
  O zaman gerçek özünüzü dönün vahhabi zihniyetini ve görüşlerini savunmayı bırakın...Gerçek selefiler zaten ehli sünnet velcemaattir...


 22. 11.Ekim.2012, 11:22
  23
  Devamlı Üye
  karadamlalar Nickli Üyeden Alıntı
  bana vahhabi diyorsanız ben kendime vahhabi diye bir ismi yakıştırmadığım için siz de bana lakap takmaktan ötürü vebal sahibi olmuyor musunuz? kendini vahhabi olarak görenler kimlerdir bilmem tanımam, fakat ehli sünneti bilip selefin yolundan gerçekten gidenler kendisine "vahhabi" demezler.
  O zaman gerçek özünüzü dönün vahhabi zihniyetini ve görüşlerini savunmayı bırakın...Gerçek selefiler zaten ehli sünnet velcemaattir...




+ Yorum Gönder
Git İlk 12