+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namazı kılarken neden kıbleye döneriz? ALLAH heryerdedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hatalar
  Devamlı Üye
  Reklam

  Namazı kılarken neden kıbleye döneriz? ALLAH heryerdedir

  Reklam

  Namazı kılarken neden kıbleye döneriz? ALLAH heryerdedir Mumsema namaz kılarken neden kabeye dönülür

  öncelikle bu soruyu tamamen bilgisizliğimden ve merakımdan soruyorum, bana bilen kişiler cvplarsa sevinirim .
  neden biz namazı kılarken kıbleye dönüyorum namazı kıble için değil ALLAH için kılıyoruz yani ALLAH heryerde. yani kuran-da mı böle geçmiş nasıl açıklarsanız. yanlış birşey yazmaktanda korkuyorum. (ALLAH'ın sevmeyeceği) . cvp larınızı bekliorum

 2. sametcftc1
  لا إله إلا الله

  Cevap: namazı kılarken neden kıbleye döneriz? ALLAH heryerdedir


  Reklam


  Kur'ân, namazda Kabe'ye doğru dönmemizi emreder bizede bunu yapmak düşer.
  Ötesini bilmiyorum, bilen varsa açıklarsa ALLAH razı olsun

  Namaz kılarken kıbleye-Kabeye dönmemizin nedeni

  İslamda kıbleye dönmek namazın şartlarındandır. Sebebi ise Kuranı kerimde Yüce Rabbimizin bunu emretmiş olmasıdır

  "Artık yüzünü Mescid-i Haram’a [Kâbe’ye] doğru çevir. Ne şekilde olursanız yine yüzlerinizi Kâbe tarafına döndürünüz.” (Bakara, 144)"

  Mescidi haramdaki kabeye dönmenin temel sebebi yukardaki ayettir. Hikmeti ise birlik ve beraberliktir.

 3. Searhalu
  Devamlı Üye

  "Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescidü'l-Haram tarafına çevir. Nerede olursanız yüzlerinizi o yöne çevirin..." (el-Bakara, 2/144) âyetinin gelişinden sonra kıble Kâbe'ye çevrildi.


  ALLAH her yerdedir görüşü ehli sünnetin görüşü değildir riskli bir söz.

  - Benim üzerime mümin bir köle azat etmek vacip oldu Bu kâfi midir? diye sordu Peygamber (sas) o cariyeye sordu:
  "Sen mümin misin?" Cariye:
  "Evet" dedi Peygamber (sas):
  "Peki, ALLAH nerededir?" diye sordu Cariye göğe işaret etti Bunun üzerine Peygamber:
  "Onu azat et, o mümindir" dedi (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri, İstanbul, 1981, s 45-48 Arapça kısmı)

  İmam Mâlik'e ALLAH'ın Arş'a nasıl istivâ ettiği sorulduğunda; "O Rahman, kendini vasıfladığı şekilde Arş'a istivâ etmiştir, O'nun hakkında nasıl sorusu sorulmaz" demiştir Başka bir rivayete göre ise şöyle demiştir:

  "İstivâ (Arap dilinde anlamı) meçhul değildir Keyfiyeti akıl ile bilinmez Buna iman etmek vaciptir ve bu konuda soru sormak bid'attir" (Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sıfât; Mısır 1358, s 408)

 4. hatalar
  Devamlı Üye
  ben ALLAH ın her yerde olduğu yönünde öğrendim doğrumu bilmiorum ,ama her yer ALLAH'ın dır. kuranda bizzat ALLAH yukardadır yazıyormu ? neye dayanayarak konuştuğunuzu bilmek isterim. diğer soruma verdiğin cvp içinde tşk

 5. cihad38
  Emekli
  Allah'a mekan,yön veya benzerlik isnad eden her söz ;;her ne kadar da kötü amaçlı olmasa da onu küfre sokar,
  elfazlı küfür diye bir tabir vardır.araştırmanızı tavsiye ederim.
  bu konuların muhabbeti bile yanlıştır.merak edecek başka birşey kalmadıysa onu bilemem.
  mesela ben acizane bir tavsiye verebilirim. misvak kullanın.ahir zaman da kim bir sünneti ayağa kaldırırsa belki 100 şehit sevabı alır,Allah cömerttir.bu konuyu konuşmaktan da sevaptır.

  cihad38 zırvalamış,ne alakası var konuyla demeyin; lüzümsuz muhabbetler,sorular,cevaplar zaman israfıdır ve isram haramdır !!

 6. ömerhattab
  Devamlı Üye
  Alıntı Searhalu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu görüyoruz. Elbette seni hoşlanacağın bir kıbleye döndüreceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescidü'l-Haram tarafına çevir. Nerede olursanız yüzlerinizi o yöne çevirin..." (el-Bakara, 2/144) âyetinin gelişinden sonra kıble Kâbe'ye çevrildi.ALLAH heryerdedir görüşü ehli sünnetin görüşü değildir riskli bir söz delilleriyle de bu konuyu öğrenmek için : http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...tiva-etti.html- Benim üzerime mümin bir köle azat etmek vacip oldu Bu kâfi midir? diye sordu Peygamber (sas) o cariyeye sordu:"Sen mümin misin?" Cariye:"Evet" dedi Peygamber (sas): "Peki, ALLAH nerededir?" diye sordu Cariye göğe işaret etti Bunun üzerine Peygamber: "Onu azat et, o mümindir" dedi (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri, İstanbul, 1981, s 45-48 Arapça kısmı)İmam Mâlik'e ALLAH'ın Arş'a nasıl istivâ ettiği sorulduğunda; "O Rahman, kendini vasıfladığı şekilde Arş'a istivâ etmiştir, O'nun hakkında nasıl sorusu sorulmaz" demiştir Başka bir rivayete göre ise şöyle demiştir:"İstivâ (Arap dilinde anlamı) meçhul değildir Keyfiyeti akıl ile bilinmez Buna iman etmek vaciptir ve bu konuda soru sormak bid'attir" (Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sıfât; Mısır 1358, s 408)
  “Yönünüzü nereye çevirirseniz Allah'ın yüzü/zatı oradadır.” (Bakara, 115) ...

 7. Searhalu
  Devamlı Üye
  ben ALLAH ın her yerde olduğu yönünde öğrendim doğrumu bilmiorum ,ama her yer ALLAH'ın dır kuranda bizzat ALLAH yukardadır yazıyormu ? neye dayanayarak konuştuğunuzu bilmek isterim diğer soruma verdiğin cvp içinde tşk
  Kardeşim üstteki yazıdada link vermiştim yine veriyorum deliller yazıyor :http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...tiva-etti.html

  Allah'a mekan,yön veya benzerlik isnad eden her söz ;;her ne kadar da kötü amaçlı olmasa da onu küfre sokar,
  elfazlı küfür diye bir tabir vardıraraştırmanızı tavsiye ederim
  bu konuların muhabbeti bile yanlıştırmerak edecek başka birşey kalmadıysa onu bilemem
  mesela ben acizane bir tavsiye verebilirim misvak kullanınahir zaman da kim bir sünneti ayağa kaldırırsa belki 100 şehit sevabı alır,Allah cömerttirbu konuyu konuşmaktan da sevaptır

  cihad38 zırvalamış,ne alakası var konuyla demeyin; lüzümsuz muhabbetler,sorular,cevaplar zaman israfıdır ve isram haramdır !!


  Kur'ân-ı Kerîm'de "istivâ" sözcüğü dokuz yerde kullanılmaktadır Bu kullanışların hepsinde fiil olarak "istevâ: istivâ etti" şeklindedir Bunlardan ikisi, "ilâ:e doğru" edatı ile kullanılmıştır Söz konusu ayetler şöyledir:
  "O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı, sonra göğe yöneldi (istevâ), onları yedi gök olarak düzenledi O, her şeyi bilir" (Bakara, 2/29);
  "Sonra duman halinde olan göğe yöneldi (istevâ)" (Fussilet, 41/11)

  ALLAH Teâlâ hakkında "istivâ" söz konusu edilirken, bu iki ayetteki kullanılış pek bir problem teşkil etmemektedir

  Diğer yedi yerde ise, "istivâ" sözcüğü "alâ: üzerine, üzerinde" edatıyla kullanılmıştır Bunların altısında "summâstevâ ale'l-Arş" şeklinde kullanılmıştır ( el-A'râf, 7/54; Yunus, 10/3; er-Ra'd, 13/2; el-Furkân, 25/59; es-Secde, 32/4; el-Hadîd, 57/4)
  Bir yerde de "er-Rahmanu ale'l-Arşi istevâ: O Rahman Arş'a istivâ etti" (Tâhâ, 20/5) şeklinde kullanılmıştır

  Eş'arî (ö 324/935) meşhur "Makalâtü'l İslâmiyyin" isimli eserinde bu konudaki fırkaların görüşlerini serdederken şöyle demektedir:
  "Ehl-i Sünnet ve hadis ehli dedi ki: ALLAH cisim değildir ve yaratıklara benzemez O, Arş'ın üzerindedir Nitekim;"O Rahman, Arş'a istivâ etti" buyurulmuştur ALLAH'ın söylediğinden öteye gitmez, söz söylemeyiz Aksine, keyfiyetsiz olarak istivâ etmiştir, deriz" (Eş'arî, age, I 285)


  Maturidîler istiva ve diğer haberî sıfatları te'vil etmemişlerdir (Süleyman Uludağ, Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi, s 50)

  İmam Maturudî (333/944) Kitabu't-Tevhîd'de, "İstiva" ayeti ile ilgili muhtemel bir çok te'villeri (mülk, ulûvv, Arşı ta'zim ve teşrif, istilâ, kasd vb) sıralayıp, teşbihe kaçan anlayışları reddeddikten sonra şöyle demektedir:

  "Bu mevzuda bize göre aslolan şudur ki, ALLAH Teâlâ; "Hiç bir şey O'nun benzeri olamaz" buyurmak suretiyle kendini mahlukatına benzetmekten tenzih etmiştir Nitekim biz de O'nun fiillerinde ve sıfatlarında benzeri bulunmadığını, benzerlerinden münezzeh olduğunu yukarıda beyan etmiştik Bundan ötürü, "Rahman'ın Arş üzerine istivâsını " vahyin getirdiği ve akılda sabit olduğu gibi kabul etmemiz gerekir Artık biz bu ayetin belli bir anlam ile kesin te'viline hükmedemeyiz Çünkü zikrettiğimiz te'villerden herhangi birine ihtimali olduğu kadar; henüz bize ulaşmamış, teşbih şâibesi taşımayan başka bir manaya gelmesi de muhtemeldir Biz ancak bu ayette ALLAH'ın o tabirle muradı ne ise, ona iman ederiz Vahy ile sabit olan ru'yetullah vb diğer meselelerde de inancımız böyledir Bu hususlarda teşbihi nefyederek, hiç bir yorum yapmadan murâd-ı ilâhi her ne ise ona iman gereklidir
  (Maturidî, Kitabu't-Tevhîd, s 74)


  İmam Mâlik'e ALLAH'ın Arş'a nasıl istivâ ettiği sorulduğunda; "O Rahman, kendini vasıfladığı şekilde Arş'a istivâ etmiştir, O'nun hakkında nasıl sorusu sorulmaz" demiştir Başka bir rivayete göre ise şöyle demiştir:

  "İstivâ (Arap dilinde anlamı) meçhul değildir Keyfiyeti akıl ile bilinmez Buna iman etmek vaciptir ve bu konuda soru sormak bid'attir" (Beyhakî, el-Esmâ' ve's-Sıfât; Mısır 1358, s 408)

  Selef hakkında şöyle denebilir: Onlar, nassların sınırlarını aşmamak için bu gibi konularda çok titiz davranır ve fazla izahatta bulunmaz, teferruata dalmazlardı
  Şamil İslam ansiklopedisi
  Ebu Rezîn el-Ukeylî (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Ey ALLAH'ın Rasûlü, dedim, mahlukatını yaratmazdan önce Rabbimiz nerede idi?" Bana şu cevabı verdi:

  "el-Amâ'da idi Ne altında hava, ne de üstünde hava vardı Arşını su üzerinde yarattı"
  Ahmed İbnu Hanbel dedi ki: "Yezid şunu söyledi: el-Amâ, yani "ALLAH'la birlikte başka bir şey yoktu" demektir"

  Tirmizî, Tefsir, Hud (3108) kutub-i sitte 1657


 8. islamyolu
  Emekli
  kardeşim bu soruya kısa bir cevap verilse yeter bence. mesela Melekleri secde ettirince Adem Aleyhisselam ı kıble ettiren Allah tır.

  Allahın belli kanunları var. mesela sağ sol meleği var. Allah bilmiyormu ki ne günahlar işledigimizide sağ sol melekleri bize şahit kıldı. işte Allah herşeyi bilir ama şahitliğide sever.

  kıble meselesinde Tabiki Allah mekandan münezzehtir. Biz Kıbleye Tapma amaçlı secde edersek Kafir oluruz. Ama Allah bir düzen bir tertip sağlamıştır. bunun içinde bir Kural koymuştur . Kuraldada Namaz kılacagınız zaman Mescidi harama yani kabeye dönün diyip bize kıble tayin etmiştir.


 9. yandı_yurek
  Emekli
  Kuran-ı Kerimde Kabe'ye dogru diyor bende herkesden Kabe'ye doğru kılındıgını biliyorum.

 10. hatalar
  Devamlı Üye
  evet teşşekür ederim kurandada okudum cvbımı aldım saolun

 11. Misafir
  Bu hadiste geçen Cariye yeni müslüman olmuş biri, itikat ve akaid anlamında bir bilgisi yoktur. Allah göktedir derken kastettiği şey "yerdeki putlardan, yerdeki cisimlerden değildir benim inandığım bunlardan uzaktır" demek istemiştir Efendimiz as bunun üzerine onu azat edin demiştir. Yeni müslüman olmuş birine Allah'ın sıfatlarını say desek nasıl sayacak? gibi.. (bu yorumu hadisin insanların kafasını karıştırmaması için yazıyorum sizi tenzih ederim)

 12. Misafir

  Reklam


  Allah emretti biz yerine getiririz.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
neden kıbleye döneriz,  namaz kılarken neden kıbleye döneriz,  namaz kılarken neden kabeye döneriz,  neden kabeye döneriz,  namaz kılarken hangi yöne döneriz,  neden kıbleye doğru namaz kılınır,  neden kabeye dogru namaz kilinir