+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namazda duayı eksik okursak ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. _ahmet
  Üye
  Reklam

  Namazda duayı eksik okursak ?

  Reklam

  Namazda duayı eksik okursak ? Mumsema selamun aleyküm
  yaklaşık 1 yıl önce namaza başladım geçenlerde okuduğum duaların doğru olup olmadığını kontrol etmek istedim ettehiyyatü duasının esselâamü aleynâa kısmını okumadığımı fark ettim 1 yıldır kıldığım namaz olmadımı bunun için ne yapabilirim.

 2. batuhan00
  Üye

  Cevap: namazda duayı eksik okursak ?


  Reklam


  Sual: Namazda yanlış okumak nasıl olur?
  CEVAP
  Namazda yanlış okumak dört şekilde olabilir:
  1- İrâb hatası, harekelerde ve sükunde olabilir. Mesela şedde hafif okunur, medler kısa okunur veya aksi olur. Mesela, Kâfirun suresini okurken, leküm dinüküm yerine leküm diniküm desek namaz bozulmaz. Buna irâb hatası denir. Üstünü esre okumak, esreyi üstün okumak veya ötre okumakla namaz bozulmuş olmaz. Yani dinüküm yerine yanılarak diniküm veya dineküm dense namaz bozulmuş olmaz.

  [Sonra gelen âlimler, Arap olmayan Müslümanların, yanlış okuyabileceğini, namazlarının bozulmaması için ruhsatlar aradılar. İrâb hatasının namazı bozmayacağına fetva verdiler. Allahü teâlâ hiç kimseye yapamayacağı işi teklif etmez. Kekeme veya elsağ olanlara [sin harfini, se harfi gibi okuyanlara] da kolaylık gösterilmiştir.]

  2- Harflerde yanlışlık yapılır: Harfin yeri değiştirilir veya harf ilave edilir, yahut azaltılır, veyahut harf ileri geri alınır. [Böyle hatalar yapılınca mana bozulursa namaz da bozulur.]

  3- Kelime ve cümleler yanlış okunur. [Bunda da mana bozulursa namaz da bozulur.]

  4- Durulacak yerde durulmaz. Geçilecek yerde durulur. Bu hatalar namazı bozmaz.

  Yanlış okumalarda bozulan ve bozulmayanlara bazı örnekler verelim:

  1- (İnnellahe beriun minelmüşrikine ve Resülühü)deki resülühü’yü, resülihi diye okumak namazı bozmaz. (Allah ve resulü müşriklerden beridir) demek iken, Resülihi denince, (Allah müşriklerden ve Resülünden beridir) anlamına gelir.

  2- (Ve ente hayrul-münziline)’deki son kelimeyi (münzeline) diye okumak da bozmaz. (Sen indirenlerin en hayırlısısın) demek iken, (sen indirilenlerin en hayırlısısın) olur.

  3- Nahnü halakna’daki halakna kelimesini halakana diye okumak da bozmaz.

  4- (Ve izi'btelâ İbrâhime Rabbühü) deki son kelimeyi Rabbehü okumak namazı bozmaz.

  5- (Hatta) kelimesini (atta) şeklinde okumak da bozmaz. (Semi'allahü limen hamideh) derken, nun yerine lam okumak yani (semi'allahü limel hamideh) demek de bozmaz.

  6- (İyyâke na'büdü) yü (iyake na'büdü) şeklinde okumak, mana değiştiği halde namazı bozmaz. (Halebi)

  7- (İhdina's-sırata) lafzını (ihdina'l-sırata) diye okumak namazı bozmaz.

  8- Rabbilâlemin yerine Rabilâlemin demek bozmaz. Ya mâlik yerine ya mâli deyince, bozulmaz.

  9- (Et-tehıyyâtü) yerine (Tı) ile (eT-Tahıyyâtü) veya (dal) ile (ed-dahıyyâtü) dense, mana değiştiği halde namaz bozulmuş olmaz. Ed-dahıyyatü kurbanlar anlamına gelir.

  10- (Allahümme salli...) derken (sad) yerine (sin) okumak, (Allahümme selli…) demek, bazı âlimlere göre bozar, bazılarına göre bozmaz. Böyle ifadelerde ihtiyatlı olmak iyi olur.

  11- Kaf harfini kef harfine benzeterek okumak veya kef harfini kafa benzeterek okumak namazı bozmaz. Sin harfini sad harfine benzetmek veya sad harfini sine benzeterek okumak da namazı bozmaz. (sad) ile (sin) aynı mahrecden çıkar. Genelde yanlışlık yapılan sad yerine sin, sin yerine sad okumak bozmaz. Mesela (iza cae nasrullahi) lafzını (sin) ile (iza cae nesrullahi) şeklinde okumak ve (Allahüs-samed) kelimesini (sin) ile (Allahüs-semed) şeklinde okumak da namazı bozmaz.

  12- Harf hatalarından şunlar namazı bozar: zel yerine zı, dat yerine zı okunursa namaz bozulur. Zı harfini zel gibi okumak da caiz değildir. (Kul hüve'llahü ehad)’i (Kul hüve'llahü ehet) şeklinde Dal harfini Te olarak okumak, namazı bozar. (Halebi)

  13- Namazda Fatihayı okurken iyyake nabüdü yerine, iyya kenabüdü demek, namazı bozmaz. Bozar diyen âlimler de olduğu için dikkat etmek iyi olur.

  14- Bir kimsenin namazda okuduğu, dokuz âlime göre yanlış olsa, bir âlime göre doğru olsa, bunun namazı bozuldu denmez. (Tergib-üs-salat)

  15- Arapça veya tecvid bilmeyen müslümanların, harflerin mahreçlerini tam gözetemeyeceğinden yanlış okumalarının af edileceğini yani böyle kılınan namazların sahih olacağını bildiren âlimler vardır. Bunlara göre harfleri çalıştığı halde çıkaramayanların namazları sahih olur. Namaz surelerini tecvidli okumak şart değildir. Harfler mahreçlerinden çıkarılırsa düzgün okunmuş olur.

  16- Resulullah kelimesinin başına ya gelirse resulallah olur. Abdullah kelimesinin de başına ya gelince, Abdallah olur. Muhammedün resulullah ise, tecvid kaidesine göre, Muhammedür Resulullah olarak okunur. Muhammedün resulullah da dense, Muhammeder resulullah da dense yine namaz bozulmuş olmaz.

  17- Namaz kılarken, gayret ettiği halde doğru okuyamayan ve okuduğu ifade küfre düşürücü ise, o kimse kâfir olmaz. Yanlışlıkla yapılan bir şeyden dolayı namaz kılan müslümana küfre girdin denilmez. Bunların namazlarının sahih olacağını bildiren âlimler vardır. Unutarak abdestsiz kılan kimse, hiç hatırlamazsa o namazı sahih olur, küfre falan da düşmüş olmaz. Kasten bilerek namazla alay için abdestsiz namaz kılmak küfür olur ki, hiçbir müslüman da böyle şey yapmaz.

  Namaz kılarken küfür işlemek
  Sual: S. Ebediyye kitabında, (Rüku tesbihindeki azim kelimesi, Zı ile söylenince Rabbim büyük demektir. Eğer ince Ze ile söylenirse, Rabbim benim düşmanım demek olur) deniyor. Böyle bilmeden, namazda yanlış okuyan, küfre düşmüş, kâfir olmuş mu oluyor?
  CEVAP
  Hayır. Bu kasten yapılmıyor. Allahü teâlânın rızası için namaz kılana, kâfir denir mi hiç?

  Üstünde, su ve erzak yüklü devesini çölde kaybeden bir kimse, açlıktan ve susuzluktan öleceğini anlayınca, bir ağacın dibinde uyuyakalır. Uyanınca, devesini geldiğini görür. Sevinç ve şaşkınlık içinde, dili sürçerek, (Ya Rabbi, sen benim kulumsun, ben de senin rabbinim, sana hamdolsun ki devem geldi) der. Peygamber efendimiz bunu, gülümseyerek anlatır. Böyle hatalar küfür olmaz. Bir âlim şöyle anlatır:

  (Bana, su getiren bir talebemin, ayağı kayıp düşse, bardak da kırılsa, ben ona kızar mıyım, yoksa acır mıyım? Hizmet edilirken, yapılan hatalar hoş görülür. İşte bunun gibi, Allahü teâlâya ibadet ederken, yapılan hatalar da, affedilir.)

  Demek ki, ibadette, bilmeden yapılan yanlış küfür olmuyor. Bir hadis-i şerif meali:
  (Kur’an için vekil edilen bir melek, Arap olmadığı için, doğru okuyamayan kimsenin, hatasını düzeltir ve doğru olarak yükseltir.) [Şirazi]

  Zı harfini Ze okumak
  Sual: Tam İlmihal’de, İbni Abidin’den alınarak, (Rükû tesbihinde Zı ile azîm denir ki, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince Ze ile okunursa, Rabbim düşmanımdır demek olur ve namaz bozulur) deniyor. Azîm, ince Ze ile olursa düşman anlamına mı gelir?
  CEVAP
  İnce Ze ile söylenince, manası değişiyor. Müncid lügatinde, şiddetli düşman anlamına geldiği yazılıdır.

  Aynı kelimeyi tekrarlamak
  Sual: Namazda, aynı kelime tekrar edilirse, namaz bozulmuş olur mu?
  CEVAP
  Yanlış okununca, düzeltmek için tekrar okumak gerekir. Tekrar okumak namazı bozmaz.

  Sünnet olanı yanlış okumak
  Sual: (Sünnet olan bir şeyde, yanlış okuyanın namazı bozulmaz) deniyor, doğru mu? Mesela, (Sübhâne Rabbiyel azîm) derken, manayı bozacak şekilde yanlış okursak, namaz bozulur mu?
  CEVAP
  Sünnet olan bir şeyde de, yanlış okumakla namaz bozulur. Mesela Arapçada üç Z harfi vardır. Birincisi kalın Zı, ikincisi ince okunan Ze, üçüncüsü Zal’dır. Bunların üçü ayrı ayrı söylenir. Rükû tesbihinde, Zı ile azıym denir ki, Rabbim büyüktür demektir. Eğer ince Ze ile azim denilirse, Rabbim benim düşmanımdır demek olur ve namaz bozulur. (Redd-ül muhtar)

  Kâfirun suresini okumak
  Sual: (Kâfirun suresini okurken yanılan kimse küfre düşer) deniyor. Bilmeden söylenince veya dil sürçmesiyle söylenince de mi küfür olur?
  CEVAP
  Dil sürçmesiyle veya bilmeden, namazda küfre düşürücü şekilde bir âyet okunsa küfür olmaz. Yanılmak özür olur.

  Namazda yanlış okumak
  Sual: Bir insan namaz kılarken yanlış okusa, yanlışı küfrü gerektirse, sonra dönüp düzeltse, namazı bozulmuş mu olur?
  CEVAP
  Hayır, namazı bozulmuş olmaz. Doğrusunu okuyunca namaza devam eder.

  Ehad yerine ehat
  Sual: Namazda İhlas suresini okurken, ehad yerine ehat denince namaz bozulmuş olur mu?
  CEVAP
  S. Ebediyye’de, Bezzaziyye kitabından alınarak bozacağı bildirilmektedir.

  Kelimeyi bölmek
  Sual: Bir kelimeyi bölüp ondan sonra gelen kelimenin başına koymak namazı bozar mı?
  CEVAP
  Kelimenin bölünme durumuna bağlıdır.

  Bir kelimeyi ayırıp, ikinci kelimeye birleştirmek, mesela iyyake nabüdü yerine iyya kenabüdü demek, bir kavle göre bozar. (S. Ebediyye)

  Namazda yanlış okumak
  Sual: Fatiha suresindeki megdubi kelimesini magdubi diye okumak, müstekım kelimesini müstakim diye okumak namazı bozar mı?
  CEVAP
  Çok kelime, Latin harfleriyle yanlış yazılıyor. Bunları sesli olarak bilen birinden öğrenmek gerekir. Tarifle olmaz. Megdubi, magdubi diye okunsa mana değişmez. Müstekım kelimesi de öyle. İkinci harfler kalın olduğu için kalın okunabilir. Mesela müstekıl kelimesi, müstakil diye, vekar kelimesi vakar diye okunsa veya bekara kelimesi bakara olarak okunsa mana değişmez.
  ----------------------------------------------------------------------------
  Kardeşim İnşallah Yardımcı Olmuştur.

 3. _ahmet
  Üye
  cavap için teşekkürler peki esselâamü aleynâa kısmının okunmaması duanın anlamını değiştirirmi değiştirirse namazlar olmadı demek olyor galiba

 4. ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  Bir gün ilim sahibi bir zat, namazda kraati ile okunmayan ayetlerden dolayı baya bir muzdarip olur ve şu duayı eder.

  RAB'bim her tekkeyi tek tek dolaşacağım ve ayetlerini kraatine göre okumayanları not edip teşhir edeceğim.

  İlk girdiği tekkede öyle bir yere oturur ki; uykusu gelir ve uyur. Rüyasında bir savaşın tam ortasında bulur kendisini ve bir kale görür. Toplarla kale duvarı her defasında yıkılmasına rağmen, tekrar tekrar kendiliğinden onarılır. Acayip bir iş bu derken uyanır.

  Uyandığında da karşısında tekkenin imamını görür.

  Tekkenin imamı; HAYRAN der. İnşaAllah bizi yapacağınız listenin sonuna ekleyiniz.

  Selametle.

 5. _ahmet
  Üye
  hikayeden pek bişey anlamadım açıkçası sorumla ilgisi nedir

 6. Searhalu
  Devamlı Üye
  Ka'de-i ûlâ'da olduğu gibi, ka'de-i ahire'de de teşenhütde bulunmak (=et - Tahiyyat'ı okumak) vaciptir. Sirâcül VehhAc'a göre, sahih olan budur. Serâhsî'nin Muhıyt'ine göre ise, bu esahhtır. Teşehhüd, et- Tahiyyat'ı okumaktır

  Sehiv secdesi, namazda farzın tehiri , vacibin terki veya tehiri gibi durumlarda yapılması gerekir. Hukmu hanefi mezheb muctehidlerine göre vacib, cumhura göre ise sunnettir.

  Hanefî alimler bu konuda şöyle demişlerdir: "Namaz kılan kişi, bu secdeyi terketmekle günahkâr olur, fakat namazı bozulmaz. Çün*kü sehiv secdesi kaybolmuş bir şeyin tazminidir. Bir şeyin tazmini ise ancak vacib olur."

  Sehiv secdesi imama ve tek başına namaz kılana sunnet/vacibtir. İmama uyan kişi namazında yanılırsa onun üzerine sehiv secdesi sunnet/vacib olmaz. Eğer imam yanılmışsa cemaatin ona uyması vacib olur.


  Vacib ise İlmihal ve fıkıhta olmak üzere ikiye ayrılır:
  İlmihaldeki vacib, genelde Hanefi mezhebinin anlayışıdır ki , kuvvet açısından sunnetten yukarda, farzdan aşağıda olan bir derecedir.
  Fıkıhtaki vacib ise farz anlamındadır. Misal "Katl-i vacib" demek, o kişinin öldürülmesi farz demektir.

  Namazda teşehhüd vacib midir değil midir ve muhtar olan teşehhü'd hangisidir diye ihtilâf etmişlerdir. îmam Mâlik, İmam Ebû Hanife ve bir grup teşehhüdü vacib görmemişlerdir.-Bidayetül Müctehid-

  vacip olarak kabul edilirse bunun terki ya da tehiri sehv secdesini gerektirir sehv secdesini terketmek de namazı bozmaz yukarda yazdığı üzere

 7. _ahmet
  Üye
  şimdi anladım allah razı olsun cevap için teşekkürler .

 8. yandı_yurek
  Emekli
  Biran önce eksik duaları öğren ve birdaha böyle birşey yapmamaya calıs .

+ Yorum Gönder
namazda eksik dua okumak,  namazda duayı eksik okumak,  namazda sureyi eksik okumak,  namazda duayı eksik okumak namazı bozar mı,  namazda eksik sure okumak,  namazda sureleri eksik okumak,  eksik dua ile namaz