Cevap: Hz. Aişe gerçekten 9 yaşında mı evlendi? ile ilgili yazı Yudumla.com
ELHAMDULİLLAH da bunlardan hariç
çünkü o doğrudan doğruya hadis münkiri
hatta hadisleri inkar edebilmek için önce hadisin içinde geçmeyen bazı şeyleri hadise ekliyor
sonra da "Resulullah bunları yapmaz demek ki bu hadis uydurma" diyor
böylece hem hadis düşmanlığı yapıp hem de kendini İslam müdafii gibi gösteriyor
47 yaşındaki adamın oynadığı tiyatroya bakın
yazık


Şu aşağıda alıntı yapılan hadislerde eklememi var @mir kardeşim.

HzCabir’ den (ra): “Rasûlullah (asm) ayakta idrar yapmayı yasakladı'' Sünen-i Tirmizi C:1 Sh 19/20

Hz Huzeyfe’den (ra) ''Bir gün Peygamber (asm) bir kavmin çöplüğüne vardı ve oraya bevletti" Tirmizi C:1, Sh 19


Bu durumda ekleme olan kısmı ile bizi uyarmanız ve aslını ortaya koymanız gerekmezmi.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in ahlakı sorulduğunda AİŞE VALİDEMİZ'e Kur'an-ı Kerimi getirip, işte O'(S.A.V.)'in AHLAKI BUDUR demişti.

EL HAK BİZDE O'na BÖYLECE İMAN EDERİZ.

Öyle çöplükte, ÜMMETİNİN KARŞISINDA. Üstelikte HİCAB DUYMAKSIZIN herkesin gözü önünde, AYAKTA BEVLETMİŞTİR demek. KUR'an-ı KERİM ahlakına ters düşer ki; RAB'bi O'nu doğduğu günden, Peygamber Olduğu güne kadar İNSAN'lara karşı işlenebilecek tüm ayıplardan muaf tutmuştur. Biz böylece İMAN EDERİZ.

O MUHAMMEDUL EMİN'dir. O çöplüğe varıp, ümmetinin karşısında hicap duymaksınız, ayakta bevledecek te değildir.

Eğer burada bir ekleme veya eksiltme var ise lutfen ve lutfeten bizleri bu hususda bilgilendiriniz.

MİRAS AYETLERİ'ni de yukarıda zikrettik. Bu hususda DİYANET ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirlerine itibar ederiz.

Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder

İki dişinin hissesi bellimi Henüz değil Ancak Erkek iki dişinin hissesi kadar alacağı hükmü var TAVSİYE OLARAK

Eğer kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır;


Kadınlar Eğer üç kişi veya üstü ise, üçte iki onların Erkeğe burda bir pay, kızlara ise ikinin üstende olmaları bakımından, iki payMiras belirginleşmeye başladımı

Yavaş yavaş belirginleşmeye başladı Devamında ne deniyor

şayet bir ise yarısı onundur
Bir kız bir erkek çocuk hisse bölüşümü yarı yarıya oldu

hadisin içinde geçmeyen bazı şeyleri hadise ekliyor
sonra da "Resulullah bunları yapmaz demek ki bu hadis uydurma" diyor
Hadis denileni yukarıya tekraren kopyaladık. İnşaAllah bu hadis denilenin aslını bulursunuzda, biz bu hadis denilenden kurtulur. Aslı var ise aslına EL HAK işte bu HADİSTİR deriz.

Biz yazılarımızda HADİS'leri ve AYETLERİ birbirini destekler mahiyette her zaman yazılarımızda kullanırız. Kullanmaktanda imtina etmeyiz İnşaAllah.

Biz İnşaAllah HADİS MÜNKİRİ olmaz, HADİS DENİLEN MÜNKİRİ OLURUZ.

Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer." [Buhârî, İlm 38; Müslim, Mukaddime 1, (1); Tirmizî, İlm 8, (2662).

İbnu'z-Zübeyr (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Babama dedim ki: "Ben niye senin Resulullah'tan hadis rivayetini işitmiyorum. Halbuki falan ve falandan çokça işitiyorum?" Bana şu cevabı verdi:

"Evet ben, Müslüman olduğum günden beri Aleyhissalâtu vesselâm'ı hiç terketmedim. Hep beraber olduk. Ancak O'nun şöyle söylediğini de işittim:

"Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın." [Buhârî, İlm 38, Ebu Davud, İlm 4, (3651).

Benim üzerime söylenen yalan, bir başkası üzerine söylenen yalan gibi değildir. Öyleyse kim bile bile bana yalan nisbet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın!" [Buhârî, Cenaiz 34; Müslim, Mukaddime 4, (4); Tirmizî, İlm 9, (2664).

Büşeyr el-Adevî, Hz. İbnu Abbas (radıyallahu anhümâ)'ya gelip:

"Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki..." diyerek birşeyler anlatmaya kalktı. Ancak İbnu Abbas onu konuşmaya bırakmadı ve kendisine iltifat etmedi. Büşeyr:

"Sözlerimi niye dinlemiyorsunuz? Ben size Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan anlatıyorum, hiç tınmıyorsunuz, niçin?" diye sordu. İbnu Abbas ona şu cevabı verdi:

"Biz vaktiyle, bir kimsenin "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki" dediğini işitince, gözlerimizi ona çevirip kulaklarımızı da dinlemek üzere uzatıyorduk. Ne zaman ki, insanlar hadis rivayetinde laubalileştiler, biz de onlardan ancak bildiklerimizi almaya başladık." [Müslim, Mukaddime 7, (7).

Nefislerinizi temize çıkarmayın (Necm 32) Savunmaya geçmeyin. RAB'bim mutlak HAKİM ve İLİM SAHİBİ'dir. İLİM'le BİRLİKTE HİKMET SAHİBİDİR.

İnşaAllah bu yazı nefsimizi temize çıkarmak adına değildirde, bir kardeşimize gerçeği ve Peygamberini(S.A.V.)'i tanıma adına yazmışızdır.

AKSİ TAKDİRDE RAB'bim KORUSUN, ZİYANA UĞRAYANLARDAN OLURUZ. RAB'bim AMELLERİ NİYETLERE BAĞLAYANDIR.

RAB'bim bu yazıda NEFS'imize gelebilecek her türlü fenalıktan İnşaAllah bizi korur. Zira bunlar RAB'bimin, RASULU''(S.A.V.)'in ve dahi ASHAB'ının ve ASHABLARI'nın sözlerindendir.