Konusunu Oylayın.: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu?
 1. 12.Eylül.2012, 14:36
  1
  kompleks
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Ağustos.2012
  Üye No: 97317
  Mesaj Sayısı: 184
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu?


  Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu? Mumsema Necdî genç, (Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür. Çünkü insana yaratıcılık vasfı verilmiş olur. Peygamber de olsa, ölülerden şefâ'at, yardım veya başka şey istemek şirktir) diyor. İlk ikisi dün açıklanmıştı. Diğerleri de bugün bildirilecektir.

  Buhârî, Müslim ve Tirmizî'deki hadîs-i şerîfte, Benî İsrâil'den gâibi bilen, kerâmet sâhibi zâtların bulunduğu ve bu ümmetten de Hz. Ömer'in onlar gibi kerâmet sâhibi bir zât olduğu bildirilmektedir. (Taç)

  Hz. Âdem, çok duâ etti ise de kabûl olmadı. Peygamber efendimizi vesîle ederek, O'nun hürmeti için duâ edince duâsı kabûl oldu. Allahü teâlâ buyurdu ki:

  (Yâ Âdem, Muhammed aleyhisselâmın ismi ile, her ne isteseydin kabûl ederdim, O olmasaydı seni yaratmazdım.) [Hâkim, Beyhekî]

  Bu husustaki hadîs-i şerîflerden birkaçı da şöyle:

  (Yâ Rabbî, senden isteyip de, verdiğin zâtların hâtırı için, senden istiyorum.) [İbni Mâce]

  (Çölde yalnız kalan kimse, birşey kaybederse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin!" desin; çünkü Allahü teâlânın, sizin göremediğiniz kulları vardır.) [Taberânî]

  (Hayvanı kaçan kimse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin, Allah da size merhamet etsin!" desin!) [Hısn-ül hasîn]

  (Halil-ür-rahmân [İbrâhim aleyhisselâm] gibi kırk kişi her zaman bulunur. Onların bereketiyle gökten yağmur yağar, suya kavuşulur, yardım görülür ve zafere kavuşulur. Onların yerine yeni birisi gelmedikçe, içlerinden biri ölmez.) [Taberânî]

  Ölü Elbette İşitir

  Bekara 154. ve Âl-i İmrân 169. âyet-i kerîmelerinde Allah yolunda ölenlerin [şehîdlerin] ölü olmadığı, diri olduğu bildiriliyor. (Peygamberlerin vücudunu toprak çürütemez.) ve (Ben öldükten sonra da, diri iken olduğu gibi anlarım.) ve (Buhârî)deki (Siz beni kâfir ölülerinden daha iyi işitemezsiniz.) hadîs-i şerîfleri, mü'min ve gayr-ı müslim her ölünün işittiğini açıkça bildirmektedir.

  Allahü teâlâ, (Ölüye işittiremezsin.) buyuruyor. Bu âyet-i kerîmede, diri olup, gözü, kulağı ve beyni olan kâfirler ölülere benzetilmektedir. Yâni (Ölü kalbleri [Kâfirleri] îmâna kavuşturamazsın.) demektir. Allahü teâlâ, (Ölülere, sağırlara işittiremezsin.) buyurduktan sonra, ancak îmân eden müslümanlara işittirebileceğini bildiriyor.(Rum 52,53)

  (Fâtır) sûresinin (Diri ile ölü [Mü'min ile kâfir] bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere [inatçı kâfirlere] işittiremezsin. [Îmâna kavuşturamazsın] ) meâlindeki 22. âyet-i kerîmesinde de kâfirler ölülere benzetilmiştir. (Hac) sûresinin 46. âyet-i kerîmesinde meâlen, (Kâfirlerin gözleri değil, göğüslerindeki kalbleri kördür.) buyurularak, hakkı görmedikleri için kâfirlere kör denildiği bildiriliyor. (Bekara 18), (Mâide 71), (A'râf 64) ve daha birçok âyet-i kerîmelerde, kâfirler ölülere benzetilmiş; onların kör, sağır ve dilsiz oldukları yâni hakkı görmedikleri, işitmedikleri, söylemedikleri, yâni hidâyete kavuşmadıkları, bildirilmektedir. Bu âyet-i kerîmelerde geçen işitmek, kabûl etmek demek olduğu (Beydâvî) ve diğer tefsirlerde bildirilmektedir.

  Rûhların Kerâmetleri

  Abdülhak-ı Dehlevî hazretleri buyuruyor ki:

  (İnsan ölürken rûhunun ölmediğini âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler açıkça bildiriyor. Rûhun şuûr sâhibi olduğu, ziyâret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kâmillerin, velîlerin rûhları, diri iken olduğu gibi, öldükten sonra da, yüksek mertebededirler. Allahü teâlâya ma'nevî olarak yakındırlar. Evliyâda, dünyada da, öldükten sonra da kerâmet vardır. Kerâmet sâhibi olan, rûhlardır. Rûh ise, insanın ölmesi ile ölmez. Kerâmeti yapan, yaratan, yalnız Allahü teâlâdır. Herşey O'nun kudreti ile olmaktadır. Her insan, Allahü teâlânın kudreti karşısında, diri iken de, ölü iken de hiçtir. Bunun için, Allahü teâlânın, dostlarından biri vâsıtası ile, bir kuluna ihsânda bulunması şaşılacak birşey değildir. Diriler vâsıtası ile çok şey yaratıp verdiğini, herkes, her zaman görmektedir. İnsan diri iken de, ölü iken de birşey yaratamaz. Ancak Allahü teâlânın yaratmasına vâsıta, sebep olmaktadır.) [Mişkât]

  (Hadîs-i erba'in)de (Herhangi bir işinizde, sıkışıp şaşırınca, kabirdekilerden yardım isteyin!) ve (Deylemî]nin bildirdiği (Kabirdekiler olmasa, yeryüzündekiler yanardı.) hadîs-i şerîfleri ile yukarıda bildirilen hadîs-i şerîfler, Allahü teâlânın izni ile, ölülerin dirilere yardım ettiğini göstermektedir.

  Kaynak: Ölüden yardım istemek, webhatti


 2. 12.Eylül.2012, 14:36
  1
  kompleks - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  Necdî genç, (Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür. Çünkü insana yaratıcılık vasfı verilmiş olur. Peygamber de olsa, ölülerden şefâ'at, yardım veya başka şey istemek şirktir) diyor. İlk ikisi dün açıklanmıştı. Diğerleri de bugün bildirilecektir.

  Buhârî, Müslim ve Tirmizî'deki hadîs-i şerîfte, Benî İsrâil'den gâibi bilen, kerâmet sâhibi zâtların bulunduğu ve bu ümmetten de Hz. Ömer'in onlar gibi kerâmet sâhibi bir zât olduğu bildirilmektedir. (Taç)

  Hz. Âdem, çok duâ etti ise de kabûl olmadı. Peygamber efendimizi vesîle ederek, O'nun hürmeti için duâ edince duâsı kabûl oldu. Allahü teâlâ buyurdu ki:

  (Yâ Âdem, Muhammed aleyhisselâmın ismi ile, her ne isteseydin kabûl ederdim, O olmasaydı seni yaratmazdım.) [Hâkim, Beyhekî]

  Bu husustaki hadîs-i şerîflerden birkaçı da şöyle:

  (Yâ Rabbî, senden isteyip de, verdiğin zâtların hâtırı için, senden istiyorum.) [İbni Mâce]

  (Çölde yalnız kalan kimse, birşey kaybederse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin!" desin; çünkü Allahü teâlânın, sizin göremediğiniz kulları vardır.) [Taberânî]

  (Hayvanı kaçan kimse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin, Allah da size merhamet etsin!" desin!) [Hısn-ül hasîn]

  (Halil-ür-rahmân [İbrâhim aleyhisselâm] gibi kırk kişi her zaman bulunur. Onların bereketiyle gökten yağmur yağar, suya kavuşulur, yardım görülür ve zafere kavuşulur. Onların yerine yeni birisi gelmedikçe, içlerinden biri ölmez.) [Taberânî]

  Ölü Elbette İşitir

  Bekara 154. ve Âl-i İmrân 169. âyet-i kerîmelerinde Allah yolunda ölenlerin [şehîdlerin] ölü olmadığı, diri olduğu bildiriliyor. (Peygamberlerin vücudunu toprak çürütemez.) ve (Ben öldükten sonra da, diri iken olduğu gibi anlarım.) ve (Buhârî)deki (Siz beni kâfir ölülerinden daha iyi işitemezsiniz.) hadîs-i şerîfleri, mü'min ve gayr-ı müslim her ölünün işittiğini açıkça bildirmektedir.

  Allahü teâlâ, (Ölüye işittiremezsin.) buyuruyor. Bu âyet-i kerîmede, diri olup, gözü, kulağı ve beyni olan kâfirler ölülere benzetilmektedir. Yâni (Ölü kalbleri [Kâfirleri] îmâna kavuşturamazsın.) demektir. Allahü teâlâ, (Ölülere, sağırlara işittiremezsin.) buyurduktan sonra, ancak îmân eden müslümanlara işittirebileceğini bildiriyor.(Rum 52,53)

  (Fâtır) sûresinin (Diri ile ölü [Mü'min ile kâfir] bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere [inatçı kâfirlere] işittiremezsin. [Îmâna kavuşturamazsın] ) meâlindeki 22. âyet-i kerîmesinde de kâfirler ölülere benzetilmiştir. (Hac) sûresinin 46. âyet-i kerîmesinde meâlen, (Kâfirlerin gözleri değil, göğüslerindeki kalbleri kördür.) buyurularak, hakkı görmedikleri için kâfirlere kör denildiği bildiriliyor. (Bekara 18), (Mâide 71), (A'râf 64) ve daha birçok âyet-i kerîmelerde, kâfirler ölülere benzetilmiş; onların kör, sağır ve dilsiz oldukları yâni hakkı görmedikleri, işitmedikleri, söylemedikleri, yâni hidâyete kavuşmadıkları, bildirilmektedir. Bu âyet-i kerîmelerde geçen işitmek, kabûl etmek demek olduğu (Beydâvî) ve diğer tefsirlerde bildirilmektedir.

  Rûhların Kerâmetleri

  Abdülhak-ı Dehlevî hazretleri buyuruyor ki:

  (İnsan ölürken rûhunun ölmediğini âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler açıkça bildiriyor. Rûhun şuûr sâhibi olduğu, ziyâret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kâmillerin, velîlerin rûhları, diri iken olduğu gibi, öldükten sonra da, yüksek mertebededirler. Allahü teâlâya ma'nevî olarak yakındırlar. Evliyâda, dünyada da, öldükten sonra da kerâmet vardır. Kerâmet sâhibi olan, rûhlardır. Rûh ise, insanın ölmesi ile ölmez. Kerâmeti yapan, yaratan, yalnız Allahü teâlâdır. Herşey O'nun kudreti ile olmaktadır. Her insan, Allahü teâlânın kudreti karşısında, diri iken de, ölü iken de hiçtir. Bunun için, Allahü teâlânın, dostlarından biri vâsıtası ile, bir kuluna ihsânda bulunması şaşılacak birşey değildir. Diriler vâsıtası ile çok şey yaratıp verdiğini, herkes, her zaman görmektedir. İnsan diri iken de, ölü iken de birşey yaratamaz. Ancak Allahü teâlânın yaratmasına vâsıta, sebep olmaktadır.) [Mişkât]

  (Hadîs-i erba'in)de (Herhangi bir işinizde, sıkışıp şaşırınca, kabirdekilerden yardım isteyin!) ve (Deylemî]nin bildirdiği (Kabirdekiler olmasa, yeryüzündekiler yanardı.) hadîs-i şerîfleri ile yukarıda bildirilen hadîs-i şerîfler, Allahü teâlânın izni ile, ölülerin dirilere yardım ettiğini göstermektedir.

  Kaynak: Ölüden yardım istemek, webhatti


  Benzer Konular

  - Hatemül Evliya diye biri var mıdır? Hatemul evliya ne demektir?

  - Kerâmet nedir keramet ile ilgili

  - Allah'ın sopası yok mu ve kiliseye girmek küfürdür demek?

  - İslam'da Evliya ve Keramet İnancı

  - İnternette yazıyor çalgılı ilahi dinlemek küfürdür acaba doğru mu

 3. 12.Eylül.2012, 14:46
  2
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,358
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Bu Bilgiler Doğru mu?
  Alıntı
  Peygamber de olsa, ölülerden şefâ'at, yardım veya başka şey istemek şirktir) diyor.
  bu doğru
  gerisi yalan uydurma veya tahrifat
  hepsi tek tek açıklandı forumda defalarca


 4. 12.Eylül.2012, 14:46
  2
  âb ü kil  Alıntı
  Peygamber de olsa, ölülerden şefâ'at, yardım veya başka şey istemek şirktir) diyor.
  bu doğru
  gerisi yalan uydurma veya tahrifat
  hepsi tek tek açıklandı forumda defalarca


 5. 12.Eylül.2012, 15:20
  3
  kompleks
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Ağustos.2012
  Üye No: 97317
  Mesaj Sayısı: 184
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Bu Bilgiler Doğru mu?

  @mir çoğu din adamı bunları uyguluyor, çok kafa karıştıcı? Hadis rivayeti var, gerçekten İslam'a çok bidat girmiş.


 6. 12.Eylül.2012, 15:20
  3
  kompleks - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  @mir çoğu din adamı bunları uyguluyor, çok kafa karıştıcı? Hadis rivayeti var, gerçekten İslam'a çok bidat girmiş.


 7. 12.Eylül.2012, 16:26
  4
  Ercan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Temmuz.2011
  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 3,121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: Gaziantep

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  Alıntı
  "Ey Allahın kulları bana yardım edin!"
  Alıntı
  "Ey Allahın kulları bana yardım edin, Allah da size merhamet etsin!"
  İslam Dini akıl ve mantık dinidir. Allah (c.c) bir çok ayette "Hiç düşünmez misiniz" diye hitap eder.
  Birazcık düşünenler;
  "Ya Rabbi, bana yardım et" demek yerine yukarıda yazılanları demenin ne kadar boş olduğunu görürler. 8. 12.Eylül.2012, 16:26
  4
  Devamlı Üye
  Alıntı
  "Ey Allahın kulları bana yardım edin!"
  Alıntı
  "Ey Allahın kulları bana yardım edin, Allah da size merhamet etsin!"
  İslam Dini akıl ve mantık dinidir. Allah (c.c) bir çok ayette "Hiç düşünmez misiniz" diye hitap eder.
  Birazcık düşünenler;
  "Ya Rabbi, bana yardım et" demek yerine yukarıda yazılanları demenin ne kadar boş olduğunu görürler. 9. 12.Eylül.2012, 20:34
  5
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,358
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  Alıntı
  Buhârî, Müslim ve Tirmizî'deki hadîs-i şerîfte, Benî İsrâil'den gâibi bilen, kerâmet sâhibi zâtların bulunduğu ve bu ümmetten de Hz. Ömer'in onlar gibi kerâmet sâhibi bir zât olduğu bildirilmektedir. (Taç)
  bu tahrifatın cevabı şu:
  Alıntı
  Buharı ve Müslim Âişe'den şu hadîsi rivayet etmişlerdir: Peygam-ber (s.a.v.) buyurdu: "Önceki ümmetlerde Muhaddes (Allah'ın ilhamına mazhar olan) kullar vardı.Eğer bu ümmette de bir tek muhaddes zât varsa, işte o Ömer'dir."

  hadisin açıklaması da şöyle:
  Bu, Ömer (r.a.) için, gerçekten çok büyük bir fazilet ve menkıbedir. Bu hadîste, aynı zamanda bazı sofilerin yanlış iddialarına da açık bir cevab vardır. Şöyle ki; Bu iddianın sahibleri kendileri için Ledün İlmi sünneti ve bu iki aslî kaynaktaki ilmi terkederler.Şüphesiz böyle bir tutum söfîierin, hepsinde yoktur. Fakat nicelerinde açıkça görülen bu tutum, hiç şüphesiz İslâm'a aykırı ve çok yanlıştır. Hattâ onlardan biri demiştir ki: "Onlar ilimlerini, ölmüş kimselerden rivayet ederek elde etmiye çalışırlar. Halbuki bizler, ölmekten münezzeh bulu-nan Allah'tan vasıtasız olarak almaktayız!" işte bu ve buna dayandırılan iddialar, tamamen bâtıldır, islâm'ın temel kaynağı bulunan Kitap ve Sünnet'teki ilmin terkedilmesidir. Onlar bu hususta bir de Hızır (a.s.)'ın kıssası ile delîl göstermektedirler ki bu da yanlıştır. Zira Hızır (a.s.) da, Mûsâ (a.s.) gibi (sahih olan kavle göre) bir peygamberdir. Mûsâ (a.s.) gibi Allah'ın vahyine mazhardır. ilgili âyet, açıkça bunun delîlidir ve şu mealdedir: (Hızır (a.s.), Mûsâ (a.s.) ile aralarında cereyan etmiş bulunan işlerin te'vîl ve tefsirini yaptıktan sonra demiştir ki "Ey Mûsâ, ben bunları kendiliğimden yapmış değilim!" (Kehf, 82).
  İşte bu âyet delâlet etmektedir ki, Hızır (a.s.) o şeyleri kendiliğinden yapmış değildir, bilakis Allah'ın emri ve vahyi ile yapmıştır.
  (Hz. Ömer (r.a.) ki, muhaddes olduğu, yâni Allah'ın ilhamına ve ledün ilmine mazhar olduğu, Resûlullah Efendimizin hadisleriyle sabittir! Fakat buna rağmen o, hayâtında bir defa olsun, herhangi bir mes'elede: "Bu hususta bana şu şekilde bir ilhamgelmiştir, binâen aleyh bunun böyle halledilmesi gerekir!" gibi bir laf etmemiştir. O veya başka bir sahâbî, böyle bir tutumu asla ortaya koymuş değillerdir. Bilindiği gibi, bir defasında Ömer (r.a.); Ebu Musa el-Eş'ari'ye bir mektub yazdırmıştı. Ebu Musa mektubun sonunda: "işte bu, Allah'ın Ömer'e gösterdiği şeydir" demişti. Ömer derhal müdâhale etti ve: "Ey Ebu Mûsâ, o yazdığın cümleyi imha et, onun yerine: "İşte bu, Ömer'in gördüğü şeydir. Eğer hatâ ise Ömer'e aittir" şeklinde yaz!" diye emir verdi. Yine o büyük Ömer ki, hiç bir zaman büyük konuşmadı, Kitap ve Sün-neti küçümsemedi. Hutbesine itiraz eden bir kadına hitaben de: "Kadın doğru söyledi, hali-feniz Ömer ise hata etti" buyurdu. Yine ondan önceki büyük sahâbî ve Resûlullah'ın ilk halîfesi Ebu Bekr ki, şöyle buyurur idi: "Bu, benim düşüncem ve hükmümdür. Eğer doğru ise Allah'tandır, yanlış ise benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü, bundan uzak ve münez-zehtirler." (Kitâbü'l-Müstasfâ-Fevâtihu'r-Rahamût, 2/374, 243, Mısır, Bulak, 1324).
  Demek ki şu ümmetten hiç bir kimse, Hz. Ebu Bekir'den ve Hz. Ömer'den daha ileri giderek: "Bu mes'ele böyledir, zira ben bu hususta arada hiç bir vâsıta olmaksızın doğrudan doğruya Allah'tan ilim alıyorum!" iddiasında bulunamaz. Bulunursa veya bulunmuşsa bunun batıl ve atıl olduğunda da hiç bir müslümanın hiçbir şüphesi olamaz. Bu nâzik ve çok mühim mes'eleye, muhakkikin sözlerine ilâveten verdiğimiz bu bilgiyi, İmâm-ı Muhammed el-Birgivî gibi bir islâm büyüğünün şu sözleriyle bitirelim:
  "Gerçekten Ashâb-ı Kiram efendilerimiz; şu ümmetin en hayırlıları ve en afdal olan-larıdır! Onlar, nice mes'elelerde ictihâd ve ihtilaf etmişler ve fakat hiç bir mes'elede onlardan hiç biri: "Bana ilham olunduğuna göre, şu mes'ele şöyledir, şu haram, şu ise helâldir; şu hakikat, şu ise bâtıldır" dememiştir. Buna benzer herhangi bir söz veya tutum ortaya koy-mamıştır. Onlar mutlaka Allah'ın Kitabı ve Resûlü'nün Sünneti ile istidlal ve ihticâc etmişler; hiç bir zaman fikrî tahakküm ve istibdada da yol vermemişlerdir." (Et-Tarîkatü'l-Muhammediye, s: 48-1276). (M.)

  Abdullah ibni Ömer'e biri “Muhtaru’s- Sakafî kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor” deyince İbn-i Ömer “Doğru söylemiş” der ve şu âyeti okur:

  “Şüphesiz şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmelerini vahyederler” (En’am, 121)
  bu adam bildiğim kadarı ile bu vahy iddiasına kadar oldukça sevilip sayılan ve kerametleri de olan bir kişi imiş
  ama vahy iddiasında bulununca öldürülmüş diye biliyorum
  konumuzla alakası ise hiç kimse onu aklamak için
  "bal arısına vahyeden Allah Muhtar'a da vahyetmiş olamaz mı?" gibi
  zeka dolu bir cevab vermemiştir


  Alıntı
  Hz. Âdem, çok duâ etti ise de kabûl olmadı. Peygamber efendimizi vesîle ederek, O'nun hürmeti için duâ edince duâsı kabûl oldu. Allahü teâlâ buyurdu ki:

  (Yâ Âdem, Muhammed aleyhisselâmın ismi ile, her ne isteseydin kabûl ederdim, O olmasaydı seni yaratmazdım.) [Hâkim, Beyhekî]
  bu tahrifatın cevabı da şu linkteki mesajlarımda yazıyor:
  http://www.mumsema.com/sizden-gelen-...oturur-mu.html
  linkte 3 mesajım var kısa sayılır hepsini okuyun anlarsınız


  Alıntı
  (Yâ Rabbî, senden isteyip de, verdiğin zâtların hâtırı için, senden istiyorum.) [İbni Mâce]
  burda da saptırma var
  hadiste hatırı için değil "hakkı için" denildiğini tahmin ediyorum
  Allah'tan isteyenlerin Allah üzerindeki hakkı ise
  Allah'ın onların duasına cevab vermesidir
  bu şekilde dua Allahu Alem caiz olan tevessüle girer

  Alıntı
  (Çölde yalnız kalan kimse, birşey kaybederse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin!" desin; çünkü Allahü teâlânın, sizin göremediğiniz kulları vardır.) [Taberânî]

  (Hayvanı kaçan kimse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin, Allah da size merhamet etsin!" desin!) [Hısn-ül hasîn]
  bunun da cevabı çok verildi

  Alıntı
  "Birinizin Hayvanı ıssız bir yerde bağı çözülüp Kaybolduğunda , "Ey Allahın Kulları , tutun ! Ey Allahın Kulları tutun!" Diye seslensin. Çünkü Allahın yeryüzünde hazır bulunan Kulları vardır. Hayvanınızı sizin için tutarlar"
  (Zayıf Hadis : Ebu Ya'la "el Musned" No 5269 ; Taberani "el Mu'cemu'l Kebir" 10/ No : 10518; İbnu's-Sunni "Amelu'l Yevm ve'l-Leyle" No: 508 : Abdullah b. Mesud r.a.'dan ; Heysemi "Mecmu'u'z-Zevaid" 10/132; İbn Hacer "el Metalibu'l-Aliye" 3/239, No:3375; el-Elbani "Silsiletu'l Ehadisi'd-Da'ife" No 655 ; Da'ifu'l-Cami'is's-Sağir No:404; El Kelimeu't-Tayyib Tahkik," No 177; Amr Abdulmun'im "Hedmu'l-Menair limen Sahhaqha Ehadise't-Tevessuli ve'z-Ziyara" s.177-178)

  Bu rivayetin senedinin üzerinde dönüp dolaştığı zayıf ravi Ma'ruf b. Hassan olduğundan dolayı hadis sahih değildir.
  Söz konusu ravi hakkında Ebu Hatim er-Razi "meçhul" derken (İbn Ebi Hatim er-Razi "el-Cerh ve't-Ta'dil" (8/232),İbn Adiyy "munkeru'l Hadis" demiştir.(İbn Adiyy "el Kamil fi Du'afai'r-Rical" (6/2326) ; Zehebi "Mizanu'l-İ'tidal" (4/143-144, No: 8654) ; İbn Hacer "Lisanu'l Mizan" (6/61 No: 231); Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, X/132)

  (Ebû Ya’l⠓el-Musned” (No:5269); Taberânî “el-Mu’cemu’l-Kebîr” (10/No:10518); İbnu’s-Sunnî “‘Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle” (No: 508)

  Abdullah b. Mes‘ûd radiyallâhu anh’den:
  İsnadinda Maruf b. Hassan es-Semerkandi adlı ravi var…… ibn Bureyde ile ibn Mesud arasında da kopukluk var! (el Albani: S. Daife : No: 655)

  Ma'ruf b. Hassan, İbn Adiyy'in dediği gibi munkeru'l Hadistir. Bunun sonucu olarak bu rivayet zayıftır. Bunun neticesinde de reddedilir.


  Ashab-ı kiram ne bu tür bir uygulamada bulunmuş ne de böyle bir şeyi emretmiştir.

  Tabiin ve imamların da bu şekilde uygulamada bulundukları, bunu emir ve tavsiye ettikleri konusunda sahih bir nakil yoktur. Rasulullah s.a.v. in zamanında da kaybolan devesini uzun bir muddet bulunamamış , Rasulullah ta zikredilen hadiste böyle bir söz söylememiştir!


 10. 12.Eylül.2012, 20:34
  5
  âb ü kil
  Alıntı
  Buhârî, Müslim ve Tirmizî'deki hadîs-i şerîfte, Benî İsrâil'den gâibi bilen, kerâmet sâhibi zâtların bulunduğu ve bu ümmetten de Hz. Ömer'in onlar gibi kerâmet sâhibi bir zât olduğu bildirilmektedir. (Taç)
  bu tahrifatın cevabı şu:
  Alıntı
  Buharı ve Müslim Âişe'den şu hadîsi rivayet etmişlerdir: Peygam-ber (s.a.v.) buyurdu: "Önceki ümmetlerde Muhaddes (Allah'ın ilhamına mazhar olan) kullar vardı.Eğer bu ümmette de bir tek muhaddes zât varsa, işte o Ömer'dir."

  hadisin açıklaması da şöyle:
  Bu, Ömer (r.a.) için, gerçekten çok büyük bir fazilet ve menkıbedir. Bu hadîste, aynı zamanda bazı sofilerin yanlış iddialarına da açık bir cevab vardır. Şöyle ki; Bu iddianın sahibleri kendileri için Ledün İlmi sünneti ve bu iki aslî kaynaktaki ilmi terkederler.Şüphesiz böyle bir tutum söfîierin, hepsinde yoktur. Fakat nicelerinde açıkça görülen bu tutum, hiç şüphesiz İslâm'a aykırı ve çok yanlıştır. Hattâ onlardan biri demiştir ki: "Onlar ilimlerini, ölmüş kimselerden rivayet ederek elde etmiye çalışırlar. Halbuki bizler, ölmekten münezzeh bulu-nan Allah'tan vasıtasız olarak almaktayız!" işte bu ve buna dayandırılan iddialar, tamamen bâtıldır, islâm'ın temel kaynağı bulunan Kitap ve Sünnet'teki ilmin terkedilmesidir. Onlar bu hususta bir de Hızır (a.s.)'ın kıssası ile delîl göstermektedirler ki bu da yanlıştır. Zira Hızır (a.s.) da, Mûsâ (a.s.) gibi (sahih olan kavle göre) bir peygamberdir. Mûsâ (a.s.) gibi Allah'ın vahyine mazhardır. ilgili âyet, açıkça bunun delîlidir ve şu mealdedir: (Hızır (a.s.), Mûsâ (a.s.) ile aralarında cereyan etmiş bulunan işlerin te'vîl ve tefsirini yaptıktan sonra demiştir ki "Ey Mûsâ, ben bunları kendiliğimden yapmış değilim!" (Kehf, 82).
  İşte bu âyet delâlet etmektedir ki, Hızır (a.s.) o şeyleri kendiliğinden yapmış değildir, bilakis Allah'ın emri ve vahyi ile yapmıştır.
  (Hz. Ömer (r.a.) ki, muhaddes olduğu, yâni Allah'ın ilhamına ve ledün ilmine mazhar olduğu, Resûlullah Efendimizin hadisleriyle sabittir! Fakat buna rağmen o, hayâtında bir defa olsun, herhangi bir mes'elede: "Bu hususta bana şu şekilde bir ilhamgelmiştir, binâen aleyh bunun böyle halledilmesi gerekir!" gibi bir laf etmemiştir. O veya başka bir sahâbî, böyle bir tutumu asla ortaya koymuş değillerdir. Bilindiği gibi, bir defasında Ömer (r.a.); Ebu Musa el-Eş'ari'ye bir mektub yazdırmıştı. Ebu Musa mektubun sonunda: "işte bu, Allah'ın Ömer'e gösterdiği şeydir" demişti. Ömer derhal müdâhale etti ve: "Ey Ebu Mûsâ, o yazdığın cümleyi imha et, onun yerine: "İşte bu, Ömer'in gördüğü şeydir. Eğer hatâ ise Ömer'e aittir" şeklinde yaz!" diye emir verdi. Yine o büyük Ömer ki, hiç bir zaman büyük konuşmadı, Kitap ve Sün-neti küçümsemedi. Hutbesine itiraz eden bir kadına hitaben de: "Kadın doğru söyledi, hali-feniz Ömer ise hata etti" buyurdu. Yine ondan önceki büyük sahâbî ve Resûlullah'ın ilk halîfesi Ebu Bekr ki, şöyle buyurur idi: "Bu, benim düşüncem ve hükmümdür. Eğer doğru ise Allah'tandır, yanlış ise benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü, bundan uzak ve münez-zehtirler." (Kitâbü'l-Müstasfâ-Fevâtihu'r-Rahamût, 2/374, 243, Mısır, Bulak, 1324).
  Demek ki şu ümmetten hiç bir kimse, Hz. Ebu Bekir'den ve Hz. Ömer'den daha ileri giderek: "Bu mes'ele böyledir, zira ben bu hususta arada hiç bir vâsıta olmaksızın doğrudan doğruya Allah'tan ilim alıyorum!" iddiasında bulunamaz. Bulunursa veya bulunmuşsa bunun batıl ve atıl olduğunda da hiç bir müslümanın hiçbir şüphesi olamaz. Bu nâzik ve çok mühim mes'eleye, muhakkikin sözlerine ilâveten verdiğimiz bu bilgiyi, İmâm-ı Muhammed el-Birgivî gibi bir islâm büyüğünün şu sözleriyle bitirelim:
  "Gerçekten Ashâb-ı Kiram efendilerimiz; şu ümmetin en hayırlıları ve en afdal olan-larıdır! Onlar, nice mes'elelerde ictihâd ve ihtilaf etmişler ve fakat hiç bir mes'elede onlardan hiç biri: "Bana ilham olunduğuna göre, şu mes'ele şöyledir, şu haram, şu ise helâldir; şu hakikat, şu ise bâtıldır" dememiştir. Buna benzer herhangi bir söz veya tutum ortaya koy-mamıştır. Onlar mutlaka Allah'ın Kitabı ve Resûlü'nün Sünneti ile istidlal ve ihticâc etmişler; hiç bir zaman fikrî tahakküm ve istibdada da yol vermemişlerdir." (Et-Tarîkatü'l-Muhammediye, s: 48-1276). (M.)

  Abdullah ibni Ömer'e biri “Muhtaru’s- Sakafî kendisine vahiy geldiğini iddia ediyor” deyince İbn-i Ömer “Doğru söylemiş” der ve şu âyeti okur:

  “Şüphesiz şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmelerini vahyederler” (En’am, 121)
  bu adam bildiğim kadarı ile bu vahy iddiasına kadar oldukça sevilip sayılan ve kerametleri de olan bir kişi imiş
  ama vahy iddiasında bulununca öldürülmüş diye biliyorum
  konumuzla alakası ise hiç kimse onu aklamak için
  "bal arısına vahyeden Allah Muhtar'a da vahyetmiş olamaz mı?" gibi
  zeka dolu bir cevab vermemiştir


  Alıntı
  Hz. Âdem, çok duâ etti ise de kabûl olmadı. Peygamber efendimizi vesîle ederek, O'nun hürmeti için duâ edince duâsı kabûl oldu. Allahü teâlâ buyurdu ki:

  (Yâ Âdem, Muhammed aleyhisselâmın ismi ile, her ne isteseydin kabûl ederdim, O olmasaydı seni yaratmazdım.) [Hâkim, Beyhekî]
  bu tahrifatın cevabı da şu linkteki mesajlarımda yazıyor:
  http://www.mumsema.com/sizden-gelen-...oturur-mu.html
  linkte 3 mesajım var kısa sayılır hepsini okuyun anlarsınız


  Alıntı
  (Yâ Rabbî, senden isteyip de, verdiğin zâtların hâtırı için, senden istiyorum.) [İbni Mâce]
  burda da saptırma var
  hadiste hatırı için değil "hakkı için" denildiğini tahmin ediyorum
  Allah'tan isteyenlerin Allah üzerindeki hakkı ise
  Allah'ın onların duasına cevab vermesidir
  bu şekilde dua Allahu Alem caiz olan tevessüle girer

  Alıntı
  (Çölde yalnız kalan kimse, birşey kaybederse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin!" desin; çünkü Allahü teâlânın, sizin göremediğiniz kulları vardır.) [Taberânî]

  (Hayvanı kaçan kimse, "Ey Allahın kulları bana yardım edin, Allah da size merhamet etsin!" desin!) [Hısn-ül hasîn]
  bunun da cevabı çok verildi

  Alıntı
  "Birinizin Hayvanı ıssız bir yerde bağı çözülüp Kaybolduğunda , "Ey Allahın Kulları , tutun ! Ey Allahın Kulları tutun!" Diye seslensin. Çünkü Allahın yeryüzünde hazır bulunan Kulları vardır. Hayvanınızı sizin için tutarlar"
  (Zayıf Hadis : Ebu Ya'la "el Musned" No 5269 ; Taberani "el Mu'cemu'l Kebir" 10/ No : 10518; İbnu's-Sunni "Amelu'l Yevm ve'l-Leyle" No: 508 : Abdullah b. Mesud r.a.'dan ; Heysemi "Mecmu'u'z-Zevaid" 10/132; İbn Hacer "el Metalibu'l-Aliye" 3/239, No:3375; el-Elbani "Silsiletu'l Ehadisi'd-Da'ife" No 655 ; Da'ifu'l-Cami'is's-Sağir No:404; El Kelimeu't-Tayyib Tahkik," No 177; Amr Abdulmun'im "Hedmu'l-Menair limen Sahhaqha Ehadise't-Tevessuli ve'z-Ziyara" s.177-178)

  Bu rivayetin senedinin üzerinde dönüp dolaştığı zayıf ravi Ma'ruf b. Hassan olduğundan dolayı hadis sahih değildir.
  Söz konusu ravi hakkında Ebu Hatim er-Razi "meçhul" derken (İbn Ebi Hatim er-Razi "el-Cerh ve't-Ta'dil" (8/232),İbn Adiyy "munkeru'l Hadis" demiştir.(İbn Adiyy "el Kamil fi Du'afai'r-Rical" (6/2326) ; Zehebi "Mizanu'l-İ'tidal" (4/143-144, No: 8654) ; İbn Hacer "Lisanu'l Mizan" (6/61 No: 231); Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, X/132)

  (Ebû Ya’l⠓el-Musned” (No:5269); Taberânî “el-Mu’cemu’l-Kebîr” (10/No:10518); İbnu’s-Sunnî “‘Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle” (No: 508)

  Abdullah b. Mes‘ûd radiyallâhu anh’den:
  İsnadinda Maruf b. Hassan es-Semerkandi adlı ravi var…… ibn Bureyde ile ibn Mesud arasında da kopukluk var! (el Albani: S. Daife : No: 655)

  Ma'ruf b. Hassan, İbn Adiyy'in dediği gibi munkeru'l Hadistir. Bunun sonucu olarak bu rivayet zayıftır. Bunun neticesinde de reddedilir.


  Ashab-ı kiram ne bu tür bir uygulamada bulunmuş ne de böyle bir şeyi emretmiştir.

  Tabiin ve imamların da bu şekilde uygulamada bulundukları, bunu emir ve tavsiye ettikleri konusunda sahih bir nakil yoktur. Rasulullah s.a.v. in zamanında da kaybolan devesini uzun bir muddet bulunamamış , Rasulullah ta zikredilen hadiste böyle bir söz söylememiştir!


 11. 12.Eylül.2012, 21:29
  6
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,615
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  Alıntı
  bu doğru
  gerisi yalan uydurma veya tahrifat
  hepsi tek tek açıklandı forumda defalarca
  yav @mir ancak ölünce hakkı göreceksin bu gidişle. hepsi açıklandı hepsinede cevaplar verildi merak etme. Ama yinede inanıyorumki Sende Ehli sünnet alimlerini bulup haddini bileceksin inşaAllah. çok şükür ben buldum haddimi bildim. o şirk bu şirk şu şirk demedim. Hadisi şeriflerin hepsini başımın üzerine koydum. birini alıp diğerini atmadım. hiç kendi hissiyatim doğrultusunda hadisi şerif leri yorumlamadım. sende ilim var Boş adam değilsin bunu biliyorum. Ama farklı bakış açıların var. Senin temelinde okdugun kitaplar çok yanıltmış dinledigin hocalar yanıltmış. Emin olki dedelerine bunları söylesen bize kadar gelen Ehli sünnet itikatını nerelere kadar çekiyorsun derler.

  gerçekten bu konulardan sıkıldım cevap vermekten. Çünkü ne buhariden , ne tirmiziden , ne ibni maceden , ne müslim den , ne taberaniden , ne ibni hacerden , ne ebu davuttan, ne Ali el müttakiden , ne suyutiden , ne Ahmet bin hanbel den ne delil getirdimse kabul etmiyorsun. daha bizler ne yapalım. o kadar uğraşıyoruz delil getiriyoruz. bu uydurma şu zayıf bunun aslı yok, bunun manası farklı şu böyle bu öyle diyip işi hemen kesiyorsunuz. Zor gerçekten sizlerle uğraşmak çok zor.


 12. 12.Eylül.2012, 21:29
  6
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  bu doğru
  gerisi yalan uydurma veya tahrifat
  hepsi tek tek açıklandı forumda defalarca
  yav @mir ancak ölünce hakkı göreceksin bu gidişle. hepsi açıklandı hepsinede cevaplar verildi merak etme. Ama yinede inanıyorumki Sende Ehli sünnet alimlerini bulup haddini bileceksin inşaAllah. çok şükür ben buldum haddimi bildim. o şirk bu şirk şu şirk demedim. Hadisi şeriflerin hepsini başımın üzerine koydum. birini alıp diğerini atmadım. hiç kendi hissiyatim doğrultusunda hadisi şerif leri yorumlamadım. sende ilim var Boş adam değilsin bunu biliyorum. Ama farklı bakış açıların var. Senin temelinde okdugun kitaplar çok yanıltmış dinledigin hocalar yanıltmış. Emin olki dedelerine bunları söylesen bize kadar gelen Ehli sünnet itikatını nerelere kadar çekiyorsun derler.

  gerçekten bu konulardan sıkıldım cevap vermekten. Çünkü ne buhariden , ne tirmiziden , ne ibni maceden , ne müslim den , ne taberaniden , ne ibni hacerden , ne ebu davuttan, ne Ali el müttakiden , ne suyutiden , ne Ahmet bin hanbel den ne delil getirdimse kabul etmiyorsun. daha bizler ne yapalım. o kadar uğraşıyoruz delil getiriyoruz. bu uydurma şu zayıf bunun aslı yok, bunun manası farklı şu böyle bu öyle diyip işi hemen kesiyorsunuz. Zor gerçekten sizlerle uğraşmak çok zor.


 13. 12.Eylül.2012, 21:49
  7
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,615
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  Alıntı
  İslam Dini akıl ve mantık dinidir. Allah (c.c) bir çok ayette "Hiç düşünmez misiniz" diye hitap eder.
  Birazcık düşünenler;
  "Ya Rabbi, bana yardım et" demek yerine yukarıda yazılanları demenin ne kadar boş olduğunu görürler.
  özür dilerim yönetimden ardarda yazmak zorunda kaldım. Ercan kardeşimin mesajını sonradan fark ettim.

  Ercan kardeşim İslam dini Akıl mantık dini değildir. Kesinlikle Akıl mantıkla olmaz. İslam dini Ayet hadis dinidir. Ayette hadiste ne varsa ona inanacan kapatacan. işin içine mantığı sokarsan Bir ilahiyatcının dedigi gibi İsa aleyhisselam 2. kat semada nasıl yaşasın orada oksijenmi var dediği gibi sapıtırız. Mesh konusundada bildigin gibi meshin altı kirleniyor ama bizler üstünü mesh ediyoruz. buda mantığın durdugu yer. dünyada yecüc mecüclerin yaşadıgı çok büyük bir kavim oldugunu biliyoruz. bunları bu teknoloji ile bulamıyoruz. Ama ahir zamanda kıyamete yakın çıkacaklar. buda mantıgın durdugu yer . İşte bizler Akıl mantıgı bir kenara atıyoruz. Kuran hadiste ne varsa iman ediyoruz.

  Ha unutmadan islam dini akıl mantık dini değildir demiştim. Ayet hadis dinidir demiştim. İşte Akıl mantık O ayeti hadisi anlamaya yarar. Akıl mantıgıda orada kullanmamız lazım.

  Alıntı
  Birazcık düşünenler;
  "Ya Rabbi, bana yardım et" demek yerine yukarıda yazılanları demenin ne kadar boş olduğunu görürler.


  Zaten Allah tan istiyoruz KArdeşim . Hakikatte her zaman Allahtan isteriz. Hiç düşünüyormusun. birisi sana yardım etse. hem o yardım edene teşekür ediyorsun. Sonradan da Allahtan geldigini biliyorsun Allah'a da hamd ediyorsun.

  biliyorsunki sebepler alemindeyiz. Allah çoğu şeyi sebeplere bırakmış. ne gibi siz bana dua edin ben kabul edeyim , Siz namaz kılın ben şunu yapayım , Siz dedikodu etmeyin, şunu bunu yapmayın. Diyor herşeyde bir sebep var. Siz çalışın ben size rızkınızı vereyim , Siz spor yapın ,veya Haramlarımdan sakının ben sizin sağlığınızı koruyayım . herşey sebep.

  nasıl bizler Şu ağaç meyve verdi deriz şirke girmeyiz. nedne Hakikatte o meyveyi yaradan Allah oldugunu biliyoruz. inanılmaz örnekler vardır bu konu ile ilgili.

  şimdi gelelim konumuza. Biz şefaat ya rasulullah dedigimiz zaman . bir çağrı var ne dir o çağrı Ya Rasullullah (Sallahu aleyhi ve sellem) Mahşerde hesap gününde Allah-u Te'ala ile benim aramda Aracı ol . bu peygamberden yardım dilemedir. Ama hakikatte o yardımı Yaradan Allah tır , Biz Peygamberimizi sebep gösteriyoruz. Ruhların tasarrufu konusu var. çok güzel deliller getirdim o konu ile ilgili. Zaten inkar ehli insanlara ne getirsende kabul etmez. ama sen kesin görsen o değerli alimlerimizin sözlerini , Sahabelerimizin sözlerini , Ayetlerin tefsirinden çok güzel anlardın.

  Son diyecegim ölüden de yardım istenir (Allah dostu olması kaydı ile) diriden de istenir. ikisinden de istenir. Ama hakikatte o yardımı yapan Allah tır. Allahın izni olmadan diri bile sana yardım edemez. istedigin kadar polis imdat diye bağır , Allah izin vermedigi sürece gelemezler.

  Ercan kardeşim seni severim senin görüşlerinide beğenirdim. işte bu sözüne karşılık belki ben seni yanlış anladım. Belki de yanlış anlamadım değişime doğru gidiyorsun. Allah Hak yoldan (Fırkayı naciye-ehli sünnet vel cemaat ) yolundan bizleri kıl kadar ayırmasın. Amin


 14. 12.Eylül.2012, 21:49
  7
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  İslam Dini akıl ve mantık dinidir. Allah (c.c) bir çok ayette "Hiç düşünmez misiniz" diye hitap eder.
  Birazcık düşünenler;
  "Ya Rabbi, bana yardım et" demek yerine yukarıda yazılanları demenin ne kadar boş olduğunu görürler.
  özür dilerim yönetimden ardarda yazmak zorunda kaldım. Ercan kardeşimin mesajını sonradan fark ettim.

  Ercan kardeşim İslam dini Akıl mantık dini değildir. Kesinlikle Akıl mantıkla olmaz. İslam dini Ayet hadis dinidir. Ayette hadiste ne varsa ona inanacan kapatacan. işin içine mantığı sokarsan Bir ilahiyatcının dedigi gibi İsa aleyhisselam 2. kat semada nasıl yaşasın orada oksijenmi var dediği gibi sapıtırız. Mesh konusundada bildigin gibi meshin altı kirleniyor ama bizler üstünü mesh ediyoruz. buda mantığın durdugu yer. dünyada yecüc mecüclerin yaşadıgı çok büyük bir kavim oldugunu biliyoruz. bunları bu teknoloji ile bulamıyoruz. Ama ahir zamanda kıyamete yakın çıkacaklar. buda mantıgın durdugu yer . İşte bizler Akıl mantıgı bir kenara atıyoruz. Kuran hadiste ne varsa iman ediyoruz.

  Ha unutmadan islam dini akıl mantık dini değildir demiştim. Ayet hadis dinidir demiştim. İşte Akıl mantık O ayeti hadisi anlamaya yarar. Akıl mantıgıda orada kullanmamız lazım.

  Alıntı
  Birazcık düşünenler;
  "Ya Rabbi, bana yardım et" demek yerine yukarıda yazılanları demenin ne kadar boş olduğunu görürler.


  Zaten Allah tan istiyoruz KArdeşim . Hakikatte her zaman Allahtan isteriz. Hiç düşünüyormusun. birisi sana yardım etse. hem o yardım edene teşekür ediyorsun. Sonradan da Allahtan geldigini biliyorsun Allah'a da hamd ediyorsun.

  biliyorsunki sebepler alemindeyiz. Allah çoğu şeyi sebeplere bırakmış. ne gibi siz bana dua edin ben kabul edeyim , Siz namaz kılın ben şunu yapayım , Siz dedikodu etmeyin, şunu bunu yapmayın. Diyor herşeyde bir sebep var. Siz çalışın ben size rızkınızı vereyim , Siz spor yapın ,veya Haramlarımdan sakının ben sizin sağlığınızı koruyayım . herşey sebep.

  nasıl bizler Şu ağaç meyve verdi deriz şirke girmeyiz. nedne Hakikatte o meyveyi yaradan Allah oldugunu biliyoruz. inanılmaz örnekler vardır bu konu ile ilgili.

  şimdi gelelim konumuza. Biz şefaat ya rasulullah dedigimiz zaman . bir çağrı var ne dir o çağrı Ya Rasullullah (Sallahu aleyhi ve sellem) Mahşerde hesap gününde Allah-u Te'ala ile benim aramda Aracı ol . bu peygamberden yardım dilemedir. Ama hakikatte o yardımı Yaradan Allah tır , Biz Peygamberimizi sebep gösteriyoruz. Ruhların tasarrufu konusu var. çok güzel deliller getirdim o konu ile ilgili. Zaten inkar ehli insanlara ne getirsende kabul etmez. ama sen kesin görsen o değerli alimlerimizin sözlerini , Sahabelerimizin sözlerini , Ayetlerin tefsirinden çok güzel anlardın.

  Son diyecegim ölüden de yardım istenir (Allah dostu olması kaydı ile) diriden de istenir. ikisinden de istenir. Ama hakikatte o yardımı yapan Allah tır. Allahın izni olmadan diri bile sana yardım edemez. istedigin kadar polis imdat diye bağır , Allah izin vermedigi sürece gelemezler.

  Ercan kardeşim seni severim senin görüşlerinide beğenirdim. işte bu sözüne karşılık belki ben seni yanlış anladım. Belki de yanlış anlamadım değişime doğru gidiyorsun. Allah Hak yoldan (Fırkayı naciye-ehli sünnet vel cemaat ) yolundan bizleri kıl kadar ayırmasın. Amin


 15. 12.Eylül.2012, 22:02
  8
  Searhalu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Eylül.2012
  Üye No: 97790
  Mesaj Sayısı: 186
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  kusura bakmada sizin olay şu ayete benziyor ONLAR BİZİ ALLAH'A YAKLAŞTIRSINLAR DİYE KULLUK EDİYORUZ


 16. 12.Eylül.2012, 22:02
  8
  Searhalu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  kusura bakmada sizin olay şu ayete benziyor ONLAR BİZİ ALLAH'A YAKLAŞTIRSINLAR DİYE KULLUK EDİYORUZ


 17. 12.Eylül.2012, 22:07
  9
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,615
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  Alıntı
  kusura bakmada sizin olay şu ayete benziyor ONLAR BİZİ ALLAH'A YAKLAŞTIRSINLAR DİYE KULLUK EDİYORUZ
  hangi müslüman şeyhine tapıyor. Hangi müslüman Peygambere tapıyor. hatta müslümanlar o şeyhinde diri iken Allaha ibadet ettiğini gece gündüz namaz kıldıgını taptıgını biliyor. Hangi müslüman Allaha Tapan bir mürşide gidip tapacak bu nasıl zihniyet çözemiyorum. açıkça ayette kulluk ediyoruz yani tapıyoruz diyor. hangi müslüman şeyhine tapmış. müslüman olan kimse Allahtan başka ilah olmadıgını çok iyi bilir. Sadece Tapılacak o oldugunu cok iyi bilir. Müslümanlara iftira atma.


 18. 12.Eylül.2012, 22:07
  9
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  kusura bakmada sizin olay şu ayete benziyor ONLAR BİZİ ALLAH'A YAKLAŞTIRSINLAR DİYE KULLUK EDİYORUZ
  hangi müslüman şeyhine tapıyor. Hangi müslüman Peygambere tapıyor. hatta müslümanlar o şeyhinde diri iken Allaha ibadet ettiğini gece gündüz namaz kıldıgını taptıgını biliyor. Hangi müslüman Allaha Tapan bir mürşide gidip tapacak bu nasıl zihniyet çözemiyorum. açıkça ayette kulluk ediyoruz yani tapıyoruz diyor. hangi müslüman şeyhine tapmış. müslüman olan kimse Allahtan başka ilah olmadıgını çok iyi bilir. Sadece Tapılacak o oldugunu cok iyi bilir. Müslümanlara iftira atma.


 19. 13.Eylül.2012, 01:22
  10
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,358
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  anlaşılan sen de tapmak kelimesinin Arapça karşılığı olan
  ibadet kelimesinin anlamını bilmiyorsun kardeş


 20. 13.Eylül.2012, 01:22
  10
  âb ü kil
  anlaşılan sen de tapmak kelimesinin Arapça karşılığı olan
  ibadet kelimesinin anlamını bilmiyorsun kardeş


 21. 13.Eylül.2012, 01:41
  11
  Searhalu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Eylül.2012
  Üye No: 97790
  Mesaj Sayısı: 186
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu

  Alıntı
  hangi müslüman şeyhine tapıyor Hangi müslüman Peygambere tapıyor hatta müslümanlar o şeyhinde diri iken Allaha ibadet ettiğini gece gündüz namaz kıldıgını taptıgını biliyor Hangi müslüman Allaha Tapan bir mürşide gidip tapacak bu nasıl zihniyet çözemiyorum açıkça ayette kulluk ediyoruz yani tapıyoruz diyor hangi müslüman şeyhine tapmış müslüman olan kimse Allahtan başka ilah olmadıgını çok iyi bilir Sadece Tapılacak o oldugunu cok iyi bilir Müslümanlara iftira atma
  ibadet(kulluk,tapma) kavramı çok geniş bir kavramdır dua ibadettir, ölülere ve medet ya gavs diyenlere ,şeyhinin sözünü kur'anın ve sünnetin üstünde gören,delilden,fıkıhtan anlamayıp ben bilmem şeyhim bilir diyenlere bunu Tasavvuf kitaplarında görüyoruz namazı şeyhin bırak dese bırakırmısın diyor bırakırım diyor şimdi kuluk kime yapılıyor


 22. 13.Eylül.2012, 01:41
  11
  Searhalu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Alıntı
  hangi müslüman şeyhine tapıyor Hangi müslüman Peygambere tapıyor hatta müslümanlar o şeyhinde diri iken Allaha ibadet ettiğini gece gündüz namaz kıldıgını taptıgını biliyor Hangi müslüman Allaha Tapan bir mürşide gidip tapacak bu nasıl zihniyet çözemiyorum açıkça ayette kulluk ediyoruz yani tapıyoruz diyor hangi müslüman şeyhine tapmış müslüman olan kimse Allahtan başka ilah olmadıgını çok iyi bilir Sadece Tapılacak o oldugunu cok iyi bilir Müslümanlara iftira atma
  ibadet(kulluk,tapma) kavramı çok geniş bir kavramdır dua ibadettir, ölülere ve medet ya gavs diyenlere ,şeyhinin sözünü kur'anın ve sünnetin üstünde gören,delilden,fıkıhtan anlamayıp ben bilmem şeyhim bilir diyenlere bunu Tasavvuf kitaplarında görüyoruz namazı şeyhin bırak dese bırakırmısın diyor bırakırım diyor şimdi kuluk kime yapılıyor


 23. 13.Eylül.2012, 01:44
  12
  Searhalu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Eylül.2012
  Üye No: 97790
  Mesaj Sayısı: 186
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Peygamber mu'cize, evliyâ kerâmet gösterir demek küfürdür Bu Bilgiler Doğru mu
 24. 13.Eylül.2012, 01:44
  12
  Searhalu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye


+ Yorum Gönder
Git 12 Son