+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tövbe nasıl olmalıdır,Rabbimizin hangi isimleri zikredilmelidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. bilgiyeaç
  Üye
  Reklam

  Tövbe nasıl olmalıdır,Rabbimizin hangi isimleri zikredilmelidir?

  Reklam

  Tövbe nasıl olmalıdır,Rabbimizin hangi isimleri zikredilmelidir? Mumsema selamün aleyküm...tövbe edilirken ( ihlaslı bir şekilde olacağını biliyorum fakat ) estağfurullahel aziyme ve etübü ileyh tesbihini çekmek yada rabbimizin isimlerini zikretmek...en faziletli olanı..? birde günlük çekeceğimiz bir sayı varmıdır..?

 2. cihad38
  Emekli

  Cevap: tövbe nasıl olmalıdır,Rabbimizin hangi isimleri zikredilmelidir?


  Reklam


  ve aleykum selam;bir çok tevbe duası hadislerle mevcut.samimiyet illaki lazım.tevbe ettiğin şeylere dönmemek gayretinde olmak da lazım.bu dualardan bir tanesini ben vermek istedim.umulurki hayra vesile olan hayrı işleyen gibidir hadisine mazhar olalım.inşallah aşağıdaki duayı okumanıza vesile oluruz.


  (Allahümme ente Rabbi La ilaha ille ente halâkteni ve ene abdüke ve ene ale ahdike ve vêğdike mestedağtü euzü bike min şerri ma saneğtü ebüüleke biniğmetike aleyye ve ebüü bizenbi feğfirli feinnehü le yeğfiruzzünübe illa ente)

  (Allah’ım! Sen benim Rabbim’sin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelden Sana verdiğim söz ve vaadime bağlıyım. Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ve günahlarımı Sana itiraf ediyorum, beni mağfiret buyur. Çünkü günahları ancak Sen ba*ğışlarsın.)

  Resulullah (asm):

  “Kim bu duayı sevap ve faziletine kalben inanarak gün*düz okur da, o gün akşama varmadan ölürse o cennet ehlindendir. Kim de bu duayı, sevap ve faziletine kalbiyle inanarak gece vakti okur da sabaha çık*madan ölürse, o da cennet ehlindendir.” buyurdu.Buhari; Kütüb-i Sitte / Zikir

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  ve aleykumusselam ve rahmetullah
  konu ile ilgili eklenen bilgileri okumanu
  tavsiye ederim birde tek kelimeden oluşan konu başlığı
  ile konu açmak forum kurallarına uygun değildir
  en az iki kelime ve içeriği yansıtacak şekilde olmalıdır
  normalde bu şekil açılan konular çöpe atılır ama
  iki konunun başlığı tarafımdam düzenlenmiştir.
  hayırlar dilerim

  ---------------------------

  Samimi tövbe nasıl yapılır ve tövbenin kabul edildiği nasıl anlaşılır?  Bir daha günahı tekrarlamamak niyeti ve gayretiyle tevbe etmeye samimi tevbe denir. Bir tevbenin kabul edilip edilmediğini ancak Allah bilir.

  Nasûh Tövbesi Nedir?

  Nasûh, nush kökünden mübalağa kipidir. Çok öğüt veren demektir. Tövbe, çok öğüt verici olarak nitelendirilmiştir. Yani sahibine, günahı bırakmasını öğütle yen, onu günahtan kurtaran sadık bir tövbe ile tövbe ediniz, Allah’a dönünüz demektir. O halde nasûh tövbesi; hemen günahı terk etmek, geçmişte olanlara pişman olmak, gele cekte günah işlememeye karar vermek ve üzerinde bulunan her hakkı sahibine ödemek demektir. (İbnü’l-Kayyım, Medâricü’s-Sâlikîn, Kahire trs, I, 356.)

  Efendimiz (s.a.s.), nasûh tövbesini; “Kulun işlediği günahtan pişmanlık duyması, Allah’a tam rucu’ edip, tıpkı sütün memeye dönmediği gibi, kişinin tekrar günaha dön memesidir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/446) şeklinde tanımlamıştır.

  Gazalî, nasûh tövbesini tanımlarken şunlara yer vermiştir: “Nasûh tövbesi yapan lar, tövbe edip ölünceye kadar tövbesinde duranlardır. Bunlar geçmişteki eksiklerini tamamlar ve bir daha günaha dönmeyi hatırdan bile geçirmezler, zelle ve sürçmeler müs tesna. İşte tövbede istikamet budur. Günahların sevaplarla değiştirilip hayırlarda müsabaka edenler bu tür tövbe sahipleridir.” (Gazalî, İhyâ, IV, 78.)


  Sorularla İslamiyet


  ------------------------


  Tevbe Ve İstiğfar Duası:


  Hâris bin Süveyd diyor ki:
  Abdullah ibn Mes'ud -radıyallahu anh- bize biri Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-den, diğeri de kendisinden olmak üzere iki hadîs tahdîs etti. Nebiyy-i Ekrem'den olan hadîs-i şerîfi şöyle rivâyet etti:

  "Mü'min günâhlarını bir dağ altında oturup da üzerine dağın hemen çöküvereceğinden korkan bir kimse gibi görür. Fâcir ise günâhlarını burnunun üzerine konup uçmuş bir sinek gibi görür."

  Râvi diyor ki, Ebû Şihâb eliyle burnunun üzerini göstererek bu hadîs-i şerîfi rivayet etti.

  Sonra Abdullah ibn Mes'ud diyor ki:

  Muhakkak Allah Teâlâ Hazretleri kulunun tevbe-sinden şöyle bir kimsenin sevincinden daha fazla sevinir ki, bu kimse uzun bir yolculuk esnasında tehlikeli bir yerde konaklar. Üzerine bütün yiyeceğini içeceğini yüklediği bineği de yanındadır. Başını yere koymasıyla şöyle bir uykuya dalar. Uyandığında bineğini kaybolup gitmiş olarak görür. Üzerine sıcak basmış, susuzluğu son haddine varmış, yahud Allah dilediği kadar sıcağı ve onun susuzluğunu artırmış. Sonra o kimse devesini aramak için etrafa çıkmış, aramış, bulamamış, o dereceye gelmiş ki hararetten ve susuzluktan tâkati kesilmiş, ümîdi tükenmiş, böyle bir halde tekrar eski yerine dönerek uyuyakalmış. Sonra uyandığında biraz evvel kaybolan devesini başı ucunda bulur. "İşte bu adam ne derece ferahlanır ise Cenâb-ı Hakk -celle ve âlâ- Hazretleri de bir kulunun tevbesinden dolayı o devesini kaybedip de başı ucunda bulan adamdan ziyâde ferahlanır. Yani râzı olur. Tevbe edenin tevbesini kabul edip onu yüksek derecelere nâil eyler, demektir." (1)

  Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri:

  "-Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta'lîm buyur, dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

  "Şöyle duâ et:

  Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur." (2)
  "Gıybetin keffâreti, gıybet etdiğin kimse için istiğfâr etmekliğindir." (3)

  "Yeryüzündekilerde) herhangi bir kimse,
  derse hatalarına keffaret olur. Bu hataları deniz köpükleri kadar da olsa."(4)

  "Duanın hayırlısı istiğfâr, ibâdetin hayırlısı da" kelime-i tevhîddir." (5)

  "Ya Ali, sana bir duâ öğreteyim mi ki zerreler adedince günâhın olsa sen de beraber olmak üzere mağfiret olunur. Şöyle söyle: (6)

  "İstiğfâr, mü'minin sahife-i a'mâlinde nûr gibi parlar."(7)

  "Günâhdan tevbe eden kimse günâh işlememiş gibi olur. Fakat bir taraftan istiğfar, diğer tarafdan günâhda ısrar eden ise -el-iyâzü billah- Cenâb-ı Hakk ile istihzâ eden kimse gibi olur."
  "Bir kimse kalbi ve kalıbı ile istiğfâra devam ederse Cenâb-ı Hakk o kimsenin gamlarını ferâha ve sıkıntılarını genişliğe tebdîl ederek hiç ummadığı bir taraftan onu rızıklandırır. (8)
  "Tevbe ve istiğfâr ile büyük günâhlar afv olunduğu gibi mükerreren irtikâb edilen küçük günâhlar da, büyük günâhlar arasına dâhil olur." (9)

  "Kalbinde nedâmet olmadığı halde yalnız lisânen edilen istiğfar, yalancılar tevbesidir." (10)

  "Cenâb-ı Hakk'a tevbe ediniz. Muhakkak ki ben günde yüz defa Cenâb-ı Allah'a tevbe ederim. (11)

  "Ne mutlu o kimseye ki defter-i a'mâlinde çokça istiğfar bulur."
  "Ey insanlar! Ölmeden evvel Allah'a tevbe ediniz." (12)

  (1) Buhârî, Deavât, 4
  (2) Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16;
  (3) Ramûzû'l-ehâdis, 339.
  (4) Keşfû'l-hafâ, 2/11, (Haraitî ve Beyhakî'den)
  (5) a.e. 281
  (6) a.e
  (7) Râmûzû'l-ehâdis.
  (8) İbn Mâce, Zühd. 30.
  (9) Keşfü'l-hafâ, 2/364 (Ebûş-Şeyh ve Deylemî'den) .
  (10) Râmûzû'l-ehâdis.
  (11) Ebû Dâvud, Vitr, 26; İbn Hanbel, Müsned, 2/450.
  (12) İbn Mâce, İkame, 78.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu  29: Tek kelimeden oluşan konu başlığı açmak yasaktır. Bir konu başlığı en az iki kelimeden oluşmalıdır.

 4. cihad38
  Emekli
  rose kardeşim emeğine sağlık,çok güzel cevap vermişsiniz.
  Allah razı olsun.
  umuyorum ki konuyu açan kardeşlerim verilen cevapları,sadece forumda sor ve cevap al şeklinde olmadan,kullanmak için soruyor olsun.
  acizane fikrim;konuyla ilgili olmasa da yazmak istedim; günümüzde ihtiyaç olan bir bilgiye bu kadar kolaylıkla ulaşılabiliyor olması,sorduğun soruya 30 sn'de cevap buluyor olmak edinilen bilginin pek azının uygulanıyor olmasıyla doğru orantılı.
  bir kütüphaneden,bir ehli sünnet alimin kitabını alıp,öğrenmek istediğini araştırarak bulmak,nette edinilen bilgiden onlarca kat daha verimli olmakta.
  selam ve dua ile.

+ Yorum Gönder
günlük çekeceğimiz zikirler,  tovbe zikr