+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Dua edeceğimiz zaman aracı koymak şirke götürürmü? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Searhalu
  Devamlı Üye
  Reklam

  Cevap: dua edeceğimiz zaman aracı koymak şirke götürür mü?

  Reklam  Cevap: dua edeceğimiz zaman aracı koymak şirke götürür mü? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: dua edeceğimiz zaman aracı koymak şirke götürür mü?
  Hadislerler Müziğin Haram Oluşu:

  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

  1) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak Onlar ona:
  −Bize yarın tekrar gel diyecekler Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu”
  Buhari

  2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır:
  1) Nimet sırasında zurna sesi ve
  2) Musibet sırasında bir inleme’ buyurdu”
  Bezzar Müsned: 1/377, 795, Ebu Bekr eş-Şafii er-Rubaiyyat: 2/22, ed-Dıya el-Makdisi, el-Ehadiysu’l-Muhtare
  Ayrıca bu hadisin kendisi ile kuvvet kazandığı bir şahidi daha vardır

  3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben ağlamayı yasaklamadım Fakat ben ahmak ve günahkâr iki sesi yasakladım: Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları, diğeri ise musibet halindeki ses yüzlere vurmak, yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir’ buyurdu”
  Hâkim, Beyhaki, İbni Ebi’d-Dünya, Acurri, Beğavi Şerhu’s-Sünne, Tayalisi Müsned, İbni Sad Tabakat, İbni Ebi Şeybe el-Musannef, Tirmizi

  4) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, davul ve zarı haram kıldı Sarhoşluk verici herşey şüphesiz haramdır’ buyurdu”
  Ebu Davud 3696, Beyhaki, Ahmed Müsned, Ebu Ya’la Müsned, İbni Hibban Sahih, Ebu’l-Hasen et-Tusi el-Erbain, Taberani Mucemu’l-Kebir

  5) Abdullah bin Amr bin el-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Muhakkak Aziz ve Celil olan Allah içkiyi, kumarı, davul ve içkiyi haram kılmıştır Sarhoşluk veren herşey de haramdır’ buyurdu”
  Ebu Davud 3685, Tahavi Şerhu Meani’l-Asar, Beyhaki, Ahmed, Yakub el-Fesevi el-Marife, İbni Abdi’l-Berr et-Temhid

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Şüphesiz Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı”
  Beyhaki, Ahmed

  7) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar, suret değişimi ve yerin dibine geçirilme görülecektir’ Sahabeler:
  −Ey Allah’ın Rasulü! Bu ne zaman olacak diye sordular Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Çalgı aletleri ortaya çıkıp, şarkıcı cariyeler çoğaldığı ve şaraplar içildiği vakit’ buyurdu”
  Tirmizi 2213, İbni Ebi’d-Dünya Zemhu’l-Melahi, Ebu Amr ed-Dani es-Sünenu’l-Varide fi’l-Fiten, İbnu’n-Neccar Zeylu Tarih-i Bağdad

  8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir Buna sebep ise onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir”
  İbni Ebi’d-Dünya, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk

  9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır” Sahabeler:
  −Hangi sebeple ey Allah’ın Rasulü! diye sordular Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır”
  Ed-Dulabi el-Kuna, İbni Asakir Tarih

  10) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler ve maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşler olarak sabahı edeceklerdir’
  Bu hadiste şu ifadeler de vardır Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Buna sebep içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmaları olacaktır’ buyurdu”
  Hâkim, Beyhaki Şuabu’l-İman, Ahmed, İbni Ebi’d-Dünya, Asbahani et-Terğib, Tayalisi, Ebu Nuaym el-Hilye, İbni Asakir Tarih

  11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim altı şeyi helal bellerse artık helak olurlar:
  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,
  2) İçkileri içerlerse,
  3) İpek giyerlerse,
  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,
  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse),
  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu”
  Taberani Mucemu’l-Evsad, Beyhaki

  12) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir Onlar karşılığında alınan bedel haramdır’ Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle devam etti:
  “İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır” Lokman 6 bu ayet bu husus (müzik) için indirildi’ buyurdu”
  Taberani Mucemu’l-Kebir

 2. burakkagan
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  Cevap: dua edeceğimiz zaman aracı koymak şirke götürür mü?


  Reklam


  Tevessül yani salih bir zatın yüzü suyu hürmetine isteme, Reddül Muhtar'da İbni Abidin'in de belirttiği gibi duanın edebindendir. Ayrıca nasıl ki diri bir şahıstan su istemek şirk olmazsa ölmüş bir şahıstan da bir şey istemek yani "Allah'ın izniyle şu işimi gör" demek şirk olmaz. Allah dilerse bu zatın ruhuna bir kuvvet vererek iş gördürebilir. Eğer o işi yaratanın ölü olan şahıs olduğuna itikad edilerek yardım istenirse tabiki şirk olur. Aksi taktirde bu tür şeylere şirk demek tehlikelidir.

  Evliyanın kerametine inanmak ehli sünnetin itikadındandır ve kerameti öldükten sonra devam eden şahıslar da vardır.

 3. burakkagan
  Aktive Olmamış Kullanıcı
  Peygamberin yasakladığı şey zaten haram olur. Allah'a ve resulüne itaat farz olup yasaklarından sakınmak da aynı şekilde farzdır. Yani peygamberimiz şu işi kesinlikle yapmayın dese o işi yapmak haram olur. Bunun haram oluşu Kuran dışı değil tam tersi Kuran'ın beyanıyladır. Emir peygamberimizin içtihadına dayansa da hata olmadıktan sonra durum bu şekildedir.

  Ayrıca ipeğin, altının erkeğe haram oluşu da vahiydir, sahih kaynaklarda geçer. Muteber kaynakları kabul etmemek itikad bozukluğuna işaret olup Allah muhafaza imansızlığa kadar gidebilir.

 4. karadamlalar
  Kesintili Üye
  "yetiş ey falan kişi" tarzı dua şirktir, bu gayet net bunda bir ihtilaf yoktur. fakat "yüzü suyu hürmetine, hakkı için" Allahtan istemek ihtilaflıdır. Biz bunun mekruh ve bidat olduğu kanaatinde olan imamlarımız gibi(ebu hanife,molla el kari,ibn teymiyye vb) düşünüyoruz Allahu alem.

 5. HAK.ISLAM
  Üye
  "yetiş ey falan kişi" tarzı dua şirktir, bu gayet net bunda bir ihtilaf yoktur.
  adam yardımı hakikatte yaradan oldugunu bildigi sürece hiç bir sorun yoktur. şefaat ya Rasulullah ta denilir. Yetiş ya Muhammed de denilir. bunda karadamlaların dedigi gibi bir gavurluk yoktur.

  Biz bunun mekruh ve bidat olduğu kanaatinde olan imamlarımız gibi(ebu hanife,molla el kari,ibn teymiyye vb) düşünüyoruz Allahu alem.
  Ebu hanife kesinlikle mekruh dememiştir. ya bir kere mekruh deseydi . ebu hanifeyi en iyi anlayan hanefi mezhebi alimleridir. bir tane çıkıpta mekruh diyen varmı. ben sana diserim bütün ehli sünnet alimlerinden. hanefi Alimlerinin baş tacı hemde itikat ta müçtehid olan İmam Rabbani hazretleri Mektubat isimli kitabının her yerine Peygamberi salihleri aracı yapıyor. imam suyuti , imam gazali , ibni hacer , ya şimdi hepsini saysam mumsema da yazacak yer kalmaz.

  ibni Teymiye den örnek veriyorsan o ehli sünnet degildir.

  birde yukarda ihtilaf yoktur diyor. ehli sünnet içinde zaten buna itiraz eden yoktur. ama ehli sünnet dışı fırkalardada bir tek vahabilerde var.

  yani kısaca 4 mezhebe göre Yaradanın Allah oldugunu bildigin sürece bir sorun yoktur.

  Karadamlalar mezhebine gelirsen Gavur olur çıkarsın.

 6. karadamlalar
  Kesintili Üye
  Yetiş ya Muhammed lafını şu an işini görecek diye eden olursa EHLİ SÜNNETTE İHTİLAFSIZ kafir olmuştur, ben demiyorum ehli sünnet alimleri bunu diyor. ebu hanifenin akidesi hakkında bi araştırma yapın gayet de mekruh görmüştür. benim mezhebim diye sanki benim peşinden gittiğim yeni bir şey diye düşünüyor olabilirsin de ben ehli sünnette olanı anlattım, uyarsınız uymazsınız size kalmış tek yanlı araştırmazsanız görürsünüz. bir de ibn teymiyye yi ehli sünnetten çıkartmaya olan merakınızı artık bitirin sizin sevdiğiniz imamlar dahi ibn teymiyyeye gönülden bağlılardı.

 7. ExplosiveAsln
  Üye
  Çaput bağlarsan, Allah'tan istemek yerine ondan istersen şirke girersin.
  Ama örneğin bir türbeye gittin. Ya Rabb, şu zata rahmet et. Ya Rabb, şu zatın yüzü suyu hürmetine, şu zatın hürmetine şu dua mı kabul et. Demekte bir sakınca yoktur.


 8. burakkagan
  Aktive Olmamış Kullanıcı
  Yaratıcının yaratmasını aradan kaldırarak böyle bir talepte bulunmak, ihtilafsız şirk olur.

 9. ResûlÖzlemi
  Devamlı Üye
  Duada büyükleri vesile yapmak caizdir.
  Özellikle peygamberleri ve Peygamberimizi
  (asm) vesilesi yapmak, duanın kabulüne
  vesiledir.

 10. Misafir
  Ya Rabbi! Muhammed’in hakkı için beni affetmeni istiyorum’ diye yalvardı. Allah ‘Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i nereden öğrendin?’ diye sordu.
  (Allah herşeyden haberdardır neden soru sorsun ki!?) Açıklamanızı rica ediyorum.

 11. Misafir
  O kadar anlatmışsında anlattıklarını destekleyecek bir tane ayet yok insanlara kuran dışında herşeyi söylüyosunuz.

 12. Misafir

  Reklam


  İyi bil ki, halis din yalnız ALLAH´ındır. O'ndan başka veliler edinenler şöyle derler: "Biz bunlara, sırf bizi ALLAH'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz". Süphesiz ki ALLAH, onlar arasında, ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. ALLAH, yalancı, nankör (inkarcı) insanı doğru yola iletmez. (39/3)

  De ki: ‘ ALLAH’ın dışında öne sürdüklerinizi çağırın. Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile(hiç bir şeye) güçleri yetmez; onların bu ikisinde hiç bir ortaklığı olmadığı gibi, O’nun bunlardan hiç bir destekçi olanı da yoktur.(Sebe’; 22)

  ALLAH’a kul olabilmek için aracılara ihtiyaç yoktur. Yüce Rabbimizin kapısında zorba bekçiler olan diktatörler yoktur.
  Aracılık konusunda insanlar bazılarını ALLAH’a yaklaştıran birer salih kul olarak görür ve bu kullara ALLAH tarafından uluhiyet, yücelik, sultanlık veya velilik verildiğine inanırlar. Bu inanca dayalı olarakta, tapılmaya[her ne kadar kendileri bunun böyle olmadığını söyleseler de durum değişmez] hak kazanmışlardır. Bunlara kulluk edilmedikçe, ALLAH’a ibadet de makbul olmaz. Çünkü bunlar da ALLAH’ın ortaklarıdır. Görür, duyar ve insanlara şefaat eder ve işlerini düzenlerler. Zaman ve mekana bağlı değillerdir, GAYBI BİLİRLER.

  Bu şirk türünün sebeplerinden bir diğeri de aşırı tazim ve aşırı sevgidir. Tazim ve sevgi başta iyi niyetle başlayabilir. Hatta kendisine tazimde bulunulan insanlar ALLAH katında makbul ve böyle bir tazimden de kaçan insanlar olabilir. ALLAH’ın dışında tanrılaştırılan insanlar genelde iyi niyetle ve aşırı sevgiden ilahlaştırılmışlardır. Hz. İsa ve Meryem, Üzeyr peygamber ve hatta melekler bile sevgiden ötürü ilahlaştırılmışlardır. Yine müşriklerin meşhur Lat, Uzza, Menat, Suva gibi putlar da aşırı tazime hedef olmakla ortaya çıkmış putlardır. Kur’an, insanlardan kimilerinin ALLAH’tan başka ilahlar edindiğini ve onları ALLAH’tan daha çok sevdiğini, iman edenlerin ise ALLAH’a olan sevgisinin daha kuvvetli olduğunu söyler(Bakara ; 165).
  Şunu hemen belirtelim ki sevgi hissi, sevgiye layık olan yüce ALLAH’a verilmezse tazime, oradan da şirke dönüşebilir. Çünkü aşırı sevgi, görmeyi perdeler, sadece hisler ön plana çıkar ve bakış açısı tamamen hissi ve duygusal olur. İşte insanlar çoğu zaman bu sevgi hislerini tatmin edebilmek için bazı varlıkları aşırı derecede severek ilahlaştırırlar. Kur’an’ın ifadesiyle ‘ ALLAH’tan başka sevgili putlar edinme’ gerçekleşmiş olur.

  Cenab-ı Hak bize o kadar yakındır ki, şah damarımızdan daha yakın olduğunu kitabında söylüyor ve bize hiç aracısız ibadet etmemizi, sadece kendisinden yardım istememizi emrediyor. Bunu bütün namazlarımızda, Fatihalarımızda söylüyoruz. Fakat bunlardan tamamen gafil bazı kimseler, bu aracılık müessesini asırlardır yaşatmakta devam ediyorlar ve günümüzün geçer akçelerinden birisi de budur.

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
duada aracı koymak,  dua ederken aracı koymak,  duada aracı koymak şirk midir,  allah ile aranıza aracı koymayın ayeti,  allah'a araci koymak ilgiliayetler,  allah'a araci koymak,  allah dua ederken aracı koymak