Konusunu Oylayın.: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Zikir mi üstün? Rabıta mı?
 1. 05.Eylül.2012, 00:10
  1
  TarikateSon!
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Temmuz.2012
  Üye No: 97209
  Mesaj Sayısı: 218
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Zikir mi üstün? Rabıta mı?


  Zikir mi üstün? Rabıta mı? Mumsema İmamı Rabbanî, 187 sayılı mektubunda rabıtaya çok kısa olarak şu sözlerle do*kunmaktadır:
  «Hace Eşref-i Kabilî'ye,»
  «Bu mektup, ulaştırıcı yolların en kısası olan rabıtanın açıklamasına ve mürid için rabıtanın, zikirden daha üstün olduğuna ilişkindir.»
  Bu ifadeye göre:
  a) Allah'a ulaşmak için izlenecek yolların en kısa olanı rabıtadır,
  b) Râbıta yapmak, (yani şeyhin şeklini zihinde canlandırmak) Allah'ı anmaktan daha üstündür.
  Mektubun, devam eden satırlarında Rabbanî, râbıta ile ilgili olarak üç şey daha söylemektedir:
  1. Şeyh ile mürîd arasında fayda vermek ve faydalanmak için râbıta bir araçtır;
  2. Mürid, bir devletli (yani bir öncü) tarafından en büyük mutluluğa erişti*rilinceye kadar, rabıtadan başka onun izleyebileceği daha kısa bir yol yoktur;
  3. Ubeydullah-ı Ahrar'ın, Fakarat adlı kitabından naklen: “Pirin gölgesi*nin bile Allah'ı zikretmekten daha üstün olduğu“ ifade edilmektedir.


  Bir başka ayrıntıda mektublarda şöyle dillendiriliyor: İmam Rabbani’ye göre Kutb’ul-irşad son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar, hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Onun nuru, mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir, sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen ve samimiyetle inanan yahut onun yöneldiği talibin -yönelme sırasında- sanki kalbinden bir pencere açılır ve bu yoldan, yöneliş ve samimiyeti nispetinde nasip alır ve doyar. İnkâr ettiği için değil de onu tanımadığı, bilmediği için (doğrudan) Allah’ın zikri ile meşgul olan ve gönlünü Allah’a yönelten kimse de – tıpkı o kutba yönelenler gibi- ondan istifade ederler; ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. “Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince, Allah’ı zikir ile meşgul olsalar bile gerçek rüşd ve hidayetten mahrum olurlar. Onu inkâr ve rahatsız etmek kişinin feyz yolunu tıkar, kutub onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile o gerçek hidayetten uzak kalır. Onda bulunan, ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür (suretidir). Manadan uzak, içi boş suretin faydası da azdır. O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler, ona gönülleriyle yönelmeseler, Allah’ı zikir ile meşgul olmasalar dahi, yalnızca sevgileri sebebi ile rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır.
  (İmamı Rabbani El Mektubat – İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu H. Karaman. )


  Demek ki, Kutb’ul-irşad denen şahsı inkar eden, Allah’ın zikri ile meşgul olsa dahi gerçek rüşt ve hidayetten mahrum kalırken, onu seven ve ona içten inanan, Allah’ın zikri ile meşgul olmasa bile rüşt ve hidayetin nuruna kavuşuyor.  Allah Teala şöyle buyuruyor:

  Onlar ki, ayakta iken de, otururken de ve yanları üzerine yatarlarken de Allah Teâlâ'yı zikrederler ve göklerin ve yerin yaradılışı hakkında tefekkürde bulunurlar. İşte onlar şöylece tespih ve duada bulunur dururlar. Ey Rabbimiz!. Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen yücesin, artık bizleri ateş azabından koru... Al-i İmran 3/191

  Birçok erler ki, onları ne bir ticaret ve ne de bir alım satım Allah Teâlâ'nın zikrinden ve namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin muzdarip olacağı bir günden korkarlar." Nur 24/37

  Onlar o zatlardır ki, Allah'ın zikriyle kalpleri mutmâin olduğu halde imân etmişlerdir. Haberiniz olsun ki, Allah'ın zikriyle kalpler mutmâin olur." Rad 13/28

  “Ve her kim benim zikrimden kaçınırsa artık şüphe yok ki, onun için pek dar bir geçim vardır ve onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”Taha 20/124
  Artık beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükrediniz, bana nankörlükte bulunmayınız."Bakara 2/152


  "Ey iman edenler!. Sizi mallarınız ve evlâdınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın ve her kim, öyle yaparsa, işte hüsrâna uğramış olanlar onlardır."Munafıkun 63/9

  Ve Rab'bini içinden yalvararak, korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabahları ve akşamları zikret ve gâfillerden olma. Araf 7/205

  Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz” Enfal 8/45

  Peygamberimiz (s.a.v.)’de zikir hakkında şöyle buyuruyor;
  Hz. Muâz İbnu Cebel (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir. Tirmizi- İbni Mace
  O halde :
  “Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve hallerine tanık olanlar şöyle diyeceklerdir: ‘İşte bunlar, Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir’. Bilin ki Allah’ın laneti o zalimlerin üzerindedir.
  Onlar Allah’ın yoluna engel koyar, geri çevirmeye çalışırlar. Onlar ahireti göz ardı eden kimselerdir.
  Bunlar yeryüzünde Allah’ı aciz bırakacak değillerdir. Allah’tan başka dostları da yoktur. Azapları ikiye katlanacaktır. Onlar gerçekleri, ne işitmeye ne de görmeye tahammül edebilirler.
  Onlar değerlerini yitirmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolup gidecektir.
  Hiç şüphesiz ahirette en çok kayba uğrayacak olanlar bunlar olacaktır.
  İnanan ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten boyun eğip başka bir arayışa girmeyenler var ya, işte onlar cennetliklerdir; orada temelli kalacaklardır.
  Bu iki kesimin durumu, hem kör hem sağır olan ile görmesi ve işitmesi iyi olan kimsenin durumu gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Artık bilgilerinizi gözden geçirmeyecek misiniz?” (Hûd 11/18–24) Yazılanlar Alıntıdır,ama bu gerçeği değiştirmez,öyle değil mi


 2. 05.Eylül.2012, 00:10
  1
  TarikateSon! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Üye  İmamı Rabbanî, 187 sayılı mektubunda rabıtaya çok kısa olarak şu sözlerle do*kunmaktadır:
  «Hace Eşref-i Kabilî'ye,»
  «Bu mektup, ulaştırıcı yolların en kısası olan rabıtanın açıklamasına ve mürid için rabıtanın, zikirden daha üstün olduğuna ilişkindir.»
  Bu ifadeye göre:
  a) Allah'a ulaşmak için izlenecek yolların en kısa olanı rabıtadır,
  b) Râbıta yapmak, (yani şeyhin şeklini zihinde canlandırmak) Allah'ı anmaktan daha üstündür.
  Mektubun, devam eden satırlarında Rabbanî, râbıta ile ilgili olarak üç şey daha söylemektedir:
  1. Şeyh ile mürîd arasında fayda vermek ve faydalanmak için râbıta bir araçtır;
  2. Mürid, bir devletli (yani bir öncü) tarafından en büyük mutluluğa erişti*rilinceye kadar, rabıtadan başka onun izleyebileceği daha kısa bir yol yoktur;
  3. Ubeydullah-ı Ahrar'ın, Fakarat adlı kitabından naklen: “Pirin gölgesi*nin bile Allah'ı zikretmekten daha üstün olduğu“ ifade edilmektedir.


  Bir başka ayrıntıda mektublarda şöyle dillendiriliyor: İmam Rabbani’ye göre Kutb’ul-irşad son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar, hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Onun nuru, mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir, sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen ve samimiyetle inanan yahut onun yöneldiği talibin -yönelme sırasında- sanki kalbinden bir pencere açılır ve bu yoldan, yöneliş ve samimiyeti nispetinde nasip alır ve doyar. İnkâr ettiği için değil de onu tanımadığı, bilmediği için (doğrudan) Allah’ın zikri ile meşgul olan ve gönlünü Allah’a yönelten kimse de – tıpkı o kutba yönelenler gibi- ondan istifade ederler; ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. “Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince, Allah’ı zikir ile meşgul olsalar bile gerçek rüşd ve hidayetten mahrum olurlar. Onu inkâr ve rahatsız etmek kişinin feyz yolunu tıkar, kutub onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile o gerçek hidayetten uzak kalır. Onda bulunan, ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür (suretidir). Manadan uzak, içi boş suretin faydası da azdır. O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler, ona gönülleriyle yönelmeseler, Allah’ı zikir ile meşgul olmasalar dahi, yalnızca sevgileri sebebi ile rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır.
  (İmamı Rabbani El Mektubat – İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu H. Karaman. )


  Demek ki, Kutb’ul-irşad denen şahsı inkar eden, Allah’ın zikri ile meşgul olsa dahi gerçek rüşt ve hidayetten mahrum kalırken, onu seven ve ona içten inanan, Allah’ın zikri ile meşgul olmasa bile rüşt ve hidayetin nuruna kavuşuyor.  Allah Teala şöyle buyuruyor:

  Onlar ki, ayakta iken de, otururken de ve yanları üzerine yatarlarken de Allah Teâlâ'yı zikrederler ve göklerin ve yerin yaradılışı hakkında tefekkürde bulunurlar. İşte onlar şöylece tespih ve duada bulunur dururlar. Ey Rabbimiz!. Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen yücesin, artık bizleri ateş azabından koru... Al-i İmran 3/191

  Birçok erler ki, onları ne bir ticaret ve ne de bir alım satım Allah Teâlâ'nın zikrinden ve namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin muzdarip olacağı bir günden korkarlar." Nur 24/37

  Onlar o zatlardır ki, Allah'ın zikriyle kalpleri mutmâin olduğu halde imân etmişlerdir. Haberiniz olsun ki, Allah'ın zikriyle kalpler mutmâin olur." Rad 13/28

  “Ve her kim benim zikrimden kaçınırsa artık şüphe yok ki, onun için pek dar bir geçim vardır ve onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”Taha 20/124
  Artık beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükrediniz, bana nankörlükte bulunmayınız."Bakara 2/152


  "Ey iman edenler!. Sizi mallarınız ve evlâdınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın ve her kim, öyle yaparsa, işte hüsrâna uğramış olanlar onlardır."Munafıkun 63/9

  Ve Rab'bini içinden yalvararak, korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabahları ve akşamları zikret ve gâfillerden olma. Araf 7/205

  Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz” Enfal 8/45

  Peygamberimiz (s.a.v.)’de zikir hakkında şöyle buyuruyor;
  Hz. Muâz İbnu Cebel (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir. Tirmizi- İbni Mace
  O halde :
  “Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve hallerine tanık olanlar şöyle diyeceklerdir: ‘İşte bunlar, Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir’. Bilin ki Allah’ın laneti o zalimlerin üzerindedir.
  Onlar Allah’ın yoluna engel koyar, geri çevirmeye çalışırlar. Onlar ahireti göz ardı eden kimselerdir.
  Bunlar yeryüzünde Allah’ı aciz bırakacak değillerdir. Allah’tan başka dostları da yoktur. Azapları ikiye katlanacaktır. Onlar gerçekleri, ne işitmeye ne de görmeye tahammül edebilirler.
  Onlar değerlerini yitirmiş kimselerdir. Uydurdukları şeyler de kaybolup gidecektir.
  Hiç şüphesiz ahirette en çok kayba uğrayacak olanlar bunlar olacaktır.
  İnanan ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten boyun eğip başka bir arayışa girmeyenler var ya, işte onlar cennetliklerdir; orada temelli kalacaklardır.
  Bu iki kesimin durumu, hem kör hem sağır olan ile görmesi ve işitmesi iyi olan kimsenin durumu gibidir. Bunlar hiç eşit olabilirler mi? Artık bilgilerinizi gözden geçirmeyecek misiniz?” (Hûd 11/18–24) Yazılanlar Alıntıdır,ama bu gerçeği değiştirmez,öyle değil mi

 3. 05.Eylül.2012, 00:23
  2
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?
  rabıtaya da Allahın zikri denirse şaşırmayacağım


 4. 05.Eylül.2012, 00:23
  2
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye  rabıtaya da Allahın zikri denirse şaşırmayacağım

 5. 05.Eylül.2012, 00:30
  3
  mümini78
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Ağustos.2012
  Üye No: 97289
  Mesaj Sayısı: 209
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  TarikateSon! yine iş başında, yokluğun cezalı iken belli oluyordu. Cezanın kaldırılması için de özel talepte bulundurm


 6. 05.Eylül.2012, 00:30
  3
  mümini78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  TarikateSon! yine iş başında, yokluğun cezalı iken belli oluyordu. Cezanın kaldırılması için de özel talepte bulundurm

 7. 05.Eylül.2012, 00:31
  4
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Hiçbir amel Allah 'ın zikrinden üstün bir olamaz!


 8. 05.Eylül.2012, 00:31
  4
  Devamlı Üye
  Hiçbir amel Allah 'ın zikrinden üstün bir olamaz!

 9. 05.Eylül.2012, 01:14
  5
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Ebu Hureyre’den (r.a) rivayetle Nebi’ye (s.a.v) soruldu:
  “ALLAH yolunda cihad etmeye denk ne var?”
  “Güç yetiremezsiniz” dedi. Üçüncüsünde :
  “ALLAH yolunda cihad edenin misali , ALLAH yolunda cihad edenin , evine dönünceye kadar gündüzleri oruçla , geceleri de ibadet ve kıyamla geçiren adamın misali gibidir” dedi.
  (Muslim, İmare: 29 ; Tirmizi , Cihad : 1)


 10. 05.Eylül.2012, 01:14
  5
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  Ebu Hureyre’den (r.a) rivayetle Nebi’ye (s.a.v) soruldu:
  “ALLAH yolunda cihad etmeye denk ne var?”
  “Güç yetiremezsiniz” dedi. Üçüncüsünde :
  “ALLAH yolunda cihad edenin misali , ALLAH yolunda cihad edenin , evine dönünceye kadar gündüzleri oruçla , geceleri de ibadet ve kıyamla geçiren adamın misali gibidir” dedi.
  (Muslim, İmare: 29 ; Tirmizi , Cihad : 1)

 11. 05.Eylül.2012, 02:34
  6
  TarikateSon!
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Temmuz.2012
  Üye No: 97209
  Mesaj Sayısı: 218
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Alıntı
  TarikateSon! yine iş başında, yokluğun cezalı iken belli oluyordu Cezanın kaldırılması için de özel talepte bulundurm
  Eyvallah,Allah razı olsun,ama bunları dediğin gibi kendime bir iş edinmek için değil,kendime bir dert edindiğim için yazıp ortaya çıkarıyorum.İnşaallah bu yazdıklarıma fitne gözüyle bakanların gözlerinin açılmasına vesile olursak ne mutlu bize işte o zaman


 12. 05.Eylül.2012, 02:34
  6
  TarikateSon! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Üye
  Alıntı
  TarikateSon! yine iş başında, yokluğun cezalı iken belli oluyordu Cezanın kaldırılması için de özel talepte bulundurm
  Eyvallah,Allah razı olsun,ama bunları dediğin gibi kendime bir iş edinmek için değil,kendime bir dert edindiğim için yazıp ortaya çıkarıyorum.İnşaallah bu yazdıklarıma fitne gözüyle bakanların gözlerinin açılmasına vesile olursak ne mutlu bize işte o zaman

 13. 05.Eylül.2012, 03:25
  7
  Salawat
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Mart.2007
  Üye No: 96
  Mesaj Sayısı: 137
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 34

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Geri döndüğüne sevindim. İlgi ile okuyorum yazılarını...


 14. 05.Eylül.2012, 03:25
  7
  Devamlı Üye
  Geri döndüğüne sevindim. İlgi ile okuyorum yazılarını...

 15. 05.Eylül.2012, 03:58
  8
  TarikateSon!
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Temmuz.2012
  Üye No: 97209
  Mesaj Sayısı: 218
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Alıntı
  Geri döndüğüne sevindim İlgi ile okuyorum yazılarını
  eyvallah kerdeşim,
  sakal;bakan gözlere göre değişik haller alır:
  Bir göz bakar ;''Kes şu sakallarını sana hiç yakışmamış'' der...
  Bir diğer göz bakar:'' Allah'ın süsü ne de güzel yakışmış yüzüne'' der...
  Kimisi var,yazdıklarımızdan ötürü fitneci gözüyle bakar,
  Kimisi var,yazdıklarımızdan ötürü memnuniyet bildirir...

  Bu durum yeni değil;insanlık tarihi kadar eskidir aslında.Bir takım insanlar ışığı karatıya boyamaya çalışırken,diğer kısımda bulunanlar,karanlık gösterilenden ışığı söküp alırlar.Rabbim karanlığa bakan gözlere ışığı görmeyi nasip etsin...


 16. 05.Eylül.2012, 03:58
  8
  TarikateSon! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kıdemli Üye
  Alıntı
  Geri döndüğüne sevindim İlgi ile okuyorum yazılarını
  eyvallah kerdeşim,
  sakal;bakan gözlere göre değişik haller alır:
  Bir göz bakar ;''Kes şu sakallarını sana hiç yakışmamış'' der...
  Bir diğer göz bakar:'' Allah'ın süsü ne de güzel yakışmış yüzüne'' der...
  Kimisi var,yazdıklarımızdan ötürü fitneci gözüyle bakar,
  Kimisi var,yazdıklarımızdan ötürü memnuniyet bildirir...

  Bu durum yeni değil;insanlık tarihi kadar eskidir aslında.Bir takım insanlar ışığı karatıya boyamaya çalışırken,diğer kısımda bulunanlar,karanlık gösterilenden ışığı söküp alırlar.Rabbim karanlığa bakan gözlere ışığı görmeyi nasip etsin...

 17. 05.Eylül.2012, 13:48
  9
  cihad38
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Ağustos.2012
  Üye No: 97668
  Mesaj Sayısı: 486
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Alıntı
  mürid için rabıtanın, zikirden daha üstün olduğuna ilişkindir
  şimdi kocaman müceddidi elfissani imamı rabbani bilmiyor bu zavallı biliyor,

  ne yazıyor okumamış bile.kopyala yapıştır tarzı çalıştığı,dinsiz insanların sitelerinden copy yaptığı için tabiki.

  NE DİYORR?? MÜRİD İÇİN DİYOR.
  SEN MÜRİD MİSİN? SENİ NE İLGİLENDİRİYOR O HALDE BU YAZI.
  SEN KENDİN İÇİN YAZILMIŞ OLANLARA BAK,
  bkz.munafık,fitne,iftira.


 18. 05.Eylül.2012, 13:48
  9
  cihad38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  mürid için rabıtanın, zikirden daha üstün olduğuna ilişkindir
  şimdi kocaman müceddidi elfissani imamı rabbani bilmiyor bu zavallı biliyor,

  ne yazıyor okumamış bile.kopyala yapıştır tarzı çalıştığı,dinsiz insanların sitelerinden copy yaptığı için tabiki.

  NE DİYORR?? MÜRİD İÇİN DİYOR.
  SEN MÜRİD MİSİN? SENİ NE İLGİLENDİRİYOR O HALDE BU YAZI.
  SEN KENDİN İÇİN YAZILMIŞ OLANLARA BAK,
  bkz.munafık,fitne,iftira.

 19. 05.Eylül.2012, 14:28
  10
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  "munafık"

  attığınız iftiralara her gün yenilerini ekliyorsunuz,tarikateson kardeş sadece yeni bir yazı eklemiş,yazıda geçenler mi iftira?


 20. 05.Eylül.2012, 14:28
  10
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  "munafık"

  attığınız iftiralara her gün yenilerini ekliyorsunuz,tarikateson kardeş sadece yeni bir yazı eklemiş,yazıda geçenler mi iftira?

 21. 05.Eylül.2012, 15:29
  11
  Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Temmuz.2012
  Üye No: 96892
  Mesaj Sayısı: 584
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 21
  Bulunduğu yer: Mümine zindan, kafire cennet.

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Cihad38 kardeş munafik çok ağır bir itham, müslüman olduğunu söyleyen kimseye böyle bir yakıștırmada bulunmamak lazım. Ya müslümansa? O zaman bu sizi küfre kadar sürükler. Böyle tehlikeli işlere girmeyin, işten bu benden size bir kardeş tavsiyesi.


 22. 05.Eylül.2012, 15:29
  11
  Devamlı Üye
  Cihad38 kardeş munafik çok ağır bir itham, müslüman olduğunu söyleyen kimseye böyle bir yakıștırmada bulunmamak lazım. Ya müslümansa? O zaman bu sizi küfre kadar sürükler. Böyle tehlikeli işlere girmeyin, işten bu benden size bir kardeş tavsiyesi.

 23. 05.Eylül.2012, 16:07
  12
  cihad38
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Ağustos.2012
  Üye No: 97668
  Mesaj Sayısı: 486
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Zikir mi üstün? Rabıta mı?

  Münafık gerçekte iman etmediği halde, kendini mümin gösteren kimsedir. Bu yönüyle, münafıklık, bir ‘inanç sahtekarlığıdır.’

  Münafık, bukalemun gibidir; bulunduğu araziye göre renk değiştirir.

  Münafık kendini rüzgara göre ayarlar. Hangi taraftan kuvvetli rüzgar eserse, o doğrultuda döner. Onun din ve inanç anlayışına menfaat duygusu hakimdir.

  Zarar verme noktasında ise münafık, pirincin içindeki beyaz taş gibidir.

  İnsanları münafıklığa iten başlıca iki sebep vardır:
  1-İslam'ın nimetlerinden yararlanmak.
  2-Müslümanları içten çökertmeye çalışmak.

  şimdi bi bakalım;
  Alıntı
  Ben anlatsam komik olur,Onla anlatınca Keramet olur Hikayeleri:
  evliyaların kerametleri ile dalga geçmek,peygamber mucizesine inanmamaktır,çünkü keramet haktır ve peygamberimizin bir mucizesidir,ebu bekir (rh) nevfel (ra) kıssası.

  Alıntı
  Mürşid'in bir nazarı Bin hacc yerine bedel olur mu?
  YÜCE ALLAH'IN cömertliğinden şüphe ne diye,Allah evliyası hürmetine bir müride bu ikramı yapamaz mı? sırf nifak için yazılmış değil mi?

  Alıntı
  Resulullah'ın İsimleri arasında ''Mustafa'' ismi yer alıyor mu?
  yüzlerce yıldır Muhammed Mustafa (sav) diye anılan peygamberimizin ismine ne diye takıyorsun,400 küsür ismi vardır peygamberin neden 399 ismi irdelemiyorsun da mustafa ismini yazıyorsun. fitne çıkarmak değilse merak mıdır.külahıma anlat derler.

  Alıntı
  Kan Abdesti Bozmaz,ÇÜNKÜ;
  peki o halde bir yerin kanadığı zaman abdest alma bakalım,sahabe ağzından kötü söz çıktığında abdest almış da sana ne oluyor,hem mezhebler arasındaki uygulama farklılıklarını bal gibide biliyor.
  amaç kafa bulandırmak değilse nedir?

  Alıntı
  Ezan duasında ki Bidât?
  bidat dediği kısım bir çok rivayetde geçmekte,
  ezan duasındaki bu cümleye takılmak neden icap etti,sakalı bıraktın,misvagı kullandın,selamı yaydın,teheccüdü kıldın,kuşluk,evvabin her sünnet uygulandı,hadisleri eksiltmeye mi geldi sıra??
  Alıntı
  konuştuğunda yalan konuşur
  Alıntı
  Şeyhimin ağzından çıkan her söz benim için kanundur'
  Alıntı
  Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar”
  bu söz sadece bir müridin şeyhine olan sevgi ve muhabbetini kelimelerle ifade şeklidir.
  fitne cümlesinden başka nedir.

  Alıntı
  “Kimde dört vasıf bulunursa halis münafık olur O dört şeyden biri kendisinde bulunan kişi ise onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir haslet bulunur Bunlar: Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet eder; konuştuğunda yalan konuşur, anlaştığı zaman sözünde durmayıp bozar Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar”(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai/Cem’ül Fevaid, H No: 8097)
  Alıntı
  “Bizimle münafıkların arasını ayıran alamet, bizim yatsı ve sabah cami cemaatinde bulunmamızdır Onlar (münafıklar) buna güç yetiremezler”(Said bin Mansur ve Beyhaki / Camius Sağir, İmam Suyuti, H No: 26)
  Alıntı
  “Bizimle münafıkların arasını ayıran alamet, bizim yatsı ve sabah cami cemaatinde bulunmamızdır Onlar (münafıklar) buna güç yetiremezler”(Said bin Mansur ve Beyhaki / Camius Sağir, İmam Suyuti, H No: 26)
  açılmış olan her konu saati gece yarısından sonra saat 04:00 e kadar devam etmekde,
  vicdan sahibi objektif olan herkes bilir ki,o saatte bilgisayar başında tasavvuf ve tarikat düşmanlığı ile 3/5 saat geçiren biri sabah namazına camiye gidemez,o saatlerde uyursa sabah namazına kalkamaz.
  kalksa da müslüman sabah güneş doğarken uyuyor olamaz yada olmamalı,

  şimdi ne demek lazım muhterem arkadaşa.


 24. 05.Eylül.2012, 16:07
  12
  cihad38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Münafık gerçekte iman etmediği halde, kendini mümin gösteren kimsedir. Bu yönüyle, münafıklık, bir ‘inanç sahtekarlığıdır.’

  Münafık, bukalemun gibidir; bulunduğu araziye göre renk değiştirir.

  Münafık kendini rüzgara göre ayarlar. Hangi taraftan kuvvetli rüzgar eserse, o doğrultuda döner. Onun din ve inanç anlayışına menfaat duygusu hakimdir.

  Zarar verme noktasında ise münafık, pirincin içindeki beyaz taş gibidir.

  İnsanları münafıklığa iten başlıca iki sebep vardır:
  1-İslam'ın nimetlerinden yararlanmak.
  2-Müslümanları içten çökertmeye çalışmak.

  şimdi bi bakalım;
  Alıntı
  Ben anlatsam komik olur,Onla anlatınca Keramet olur Hikayeleri:
  evliyaların kerametleri ile dalga geçmek,peygamber mucizesine inanmamaktır,çünkü keramet haktır ve peygamberimizin bir mucizesidir,ebu bekir (rh) nevfel (ra) kıssası.

  Alıntı
  Mürşid'in bir nazarı Bin hacc yerine bedel olur mu?
  YÜCE ALLAH'IN cömertliğinden şüphe ne diye,Allah evliyası hürmetine bir müride bu ikramı yapamaz mı? sırf nifak için yazılmış değil mi?

  Alıntı
  Resulullah'ın İsimleri arasında ''Mustafa'' ismi yer alıyor mu?
  yüzlerce yıldır Muhammed Mustafa (sav) diye anılan peygamberimizin ismine ne diye takıyorsun,400 küsür ismi vardır peygamberin neden 399 ismi irdelemiyorsun da mustafa ismini yazıyorsun. fitne çıkarmak değilse merak mıdır.külahıma anlat derler.

  Alıntı
  Kan Abdesti Bozmaz,ÇÜNKÜ;
  peki o halde bir yerin kanadığı zaman abdest alma bakalım,sahabe ağzından kötü söz çıktığında abdest almış da sana ne oluyor,hem mezhebler arasındaki uygulama farklılıklarını bal gibide biliyor.
  amaç kafa bulandırmak değilse nedir?

  Alıntı
  Ezan duasında ki Bidât?
  bidat dediği kısım bir çok rivayetde geçmekte,
  ezan duasındaki bu cümleye takılmak neden icap etti,sakalı bıraktın,misvagı kullandın,selamı yaydın,teheccüdü kıldın,kuşluk,evvabin her sünnet uygulandı,hadisleri eksiltmeye mi geldi sıra??
  Alıntı
  konuştuğunda yalan konuşur
  Alıntı
  Şeyhimin ağzından çıkan her söz benim için kanundur'
  Alıntı
  Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar”
  bu söz sadece bir müridin şeyhine olan sevgi ve muhabbetini kelimelerle ifade şeklidir.
  fitne cümlesinden başka nedir.

  Alıntı
  “Kimde dört vasıf bulunursa halis münafık olur O dört şeyden biri kendisinde bulunan kişi ise onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir haslet bulunur Bunlar: Kendisine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet eder; konuştuğunda yalan konuşur, anlaştığı zaman sözünde durmayıp bozar Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden fazla kötülük yapar”(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai/Cem’ül Fevaid, H No: 8097)
  Alıntı
  “Bizimle münafıkların arasını ayıran alamet, bizim yatsı ve sabah cami cemaatinde bulunmamızdır Onlar (münafıklar) buna güç yetiremezler”(Said bin Mansur ve Beyhaki / Camius Sağir, İmam Suyuti, H No: 26)
  Alıntı
  “Bizimle münafıkların arasını ayıran alamet, bizim yatsı ve sabah cami cemaatinde bulunmamızdır Onlar (münafıklar) buna güç yetiremezler”(Said bin Mansur ve Beyhaki / Camius Sağir, İmam Suyuti, H No: 26)
  açılmış olan her konu saati gece yarısından sonra saat 04:00 e kadar devam etmekde,
  vicdan sahibi objektif olan herkes bilir ki,o saatte bilgisayar başında tasavvuf ve tarikat düşmanlığı ile 3/5 saat geçiren biri sabah namazına camiye gidemez,o saatlerde uyursa sabah namazına kalkamaz.
  kalksa da müslüman sabah güneş doğarken uyuyor olamaz yada olmamalı,

  şimdi ne demek lazım muhterem arkadaşa.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son