Konusunu Oylayın.: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

5 üzerinden 4.67 | Toplam : 12 kişi
Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?
 1. 04.Eylül.2012, 16:23
  1
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2012
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 633
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Medine de olmak isterdim

  Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?


  Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ? Mumsema Hep söylerler bir bayan saçlarını kesemez caiz değildir.Doğru mu doğruysa neden doğru açıklamasını yaparsanız sevinirim.


 2. 04.Eylül.2012, 16:23
  1
  Medine'nin Gülüne Hasret  Hep söylerler bir bayan saçlarını kesemez caiz değildir.Doğru mu doğruysa neden doğru açıklamasını yaparsanız sevinirim.

 3. 04.Eylül.2012, 16:32
  2
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?
  saçlarını kazıtıp kafasına peruk takmak Yahudi kadınlarının adeti imiş
  peruğu yasaklayan hadislerle ilgili bir yerde okumuştum ama nerede

  şunları Diyanetten buldum:

  a) Saçla İlgili Tasarruflar
  Sahih hadis kitaplarının hepsi, Hz. Peygamber'in dökülen saçın yerine saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığını rivayet ederler. Nitekim Buhârî ve Müslim'in rivayetine göre, ensardan bir câriye evlendikten sonra hastalanmış ve saçı dökülmüştü. Ailesi ona takma saç bağlamak istediler ve bunu Resûlullah'tan sordular. Hz. Peygamber bunun üzerine, "Allah, saç ekleyene ve eklettirene lânet etsin" buyurarak bunu yasakladı (Buhârî, "Libâs", 83; Müslim, "Libâs", 117). Aynı şekilde, ensardan bir kadın oğlunun evlenmek üzere olduğunu, saçının da bir hastalık sebebiyle döküldüğünü, düğün öncesi başına saç ekletmek istediğini açıklayarak durumu Hz. Peygamber'e arzetti. O da, "Allah (başına) saç ekleyene ve eklettirene lânet etsin" buyurdu (Müslim, "Libâs", 115).

  Hadis kitaplarında sahâbe arasında benzeri olayların ve taleplerin olduğu, fakat hepsinde de Resûlullah'ın, saça saç eklemeyi, dökülmüş saçın yerine başkasının saçını takmayı yasakladığı rivayetleri vardır. Hadislerde geçen lânetin, kuvvetli bir yasaklama üslûbu olduğunu belirten İslâm hukukçuları da, erkek veya kadının ister hastalık ve saç dökülmesi sebebiyle, isterse güzellik kastıyla saçına saç eklemesini, başına başkasının saçını (peruk) takmasını câiz görmemişlerdir. Çünkü bunda hem tabii ve fıtrî şekli değiştirme hem de karşısındaki insanlara genç ve farklı görünerek onları yanıltma vardır. Bu sebeple insan saçı haricinde ipek, iplik, yün vb.den peruk takmayı da, aynı şekilde fıtratı değiştirme ve insanları aldatma bulunduğu için, câiz görmeyenler vardır. Çoğunluk ise bunu câiz görür. Ancak dinen necis sayılan kıl ve tüylerden yapılan peruğun kullanılmasının ise câiz olmadığı belirtilmiştir.

  Hadislerdeki yasağı, insanın herhangi bir cüzünü kullanmanın insanoğluna hürmeten câiz olmayışı illetiyle açıklayanların görüşünden ziyade, bu yasağı, Allah'ın yarattığı şekli değiştirme ve insanları aldatma illetine dayandıranların görüşü daha isabetli gözükmektedir. Böyle olunca kullanılan malzeme ne olursa olsun, bir erkeğin veya kadının başına saçtan veya görünüş olarak saça benzeyen bir maddeden peruk takmasının Hz. Peygamber tarafından hoş karşılanmadığı; ancak, saçı dökülen kimsenin tedavi ile bunu önlemesinin veya yeniden saç bitmesini sağlamasının câiz görüldüğü söylenebilir.

  İslâm öncesi dönemde kadınlar, kocalarının ölümü ve savaş gibi durumlarda bir elem ve musibet ifadesi olarak saçlarını kazıtırlardı. İslâm bu âdeti yasaklamış, Hz. Peygamber de kadınların saçlarını kısaltabileceklerini fakat tıraş edip kazıtmalarının doğru olmadığını belirtmiştir.

  Yine hadislerde, o dönemde daha çok hıristiyanlar arasında yaygın olan bazı saç tıraşı şekilleri, muhtemelen İslâm ümmetinin kişilik zaafına uğramaması, onur ve izzetini koruması gibi amaçlarla tasvip edilmemiştir (bk. Müslim, "Libâs", 113; Ebû Dâvûd, "Tereccül", 14).

  Saçta ağaran kılları yolmaya gelince, Hz. Peygamber bu konuda "Ak saçlarınızı yolmayın, saç ve sakalını müslüman olarak ağartan kimse için o saç ve sakal kıyamet gününde nur olacaktır" buyurmuşlardır (Ebû Dâvûd, "Tereccül", 17). Bu sebeple de İslâm bilginleri, bir kimsenin saçındaki ağaran kılları yolmasını genelde mekruh saymışlar, evlenmek üzere olan bir kimsenin ise bu şekilde daha genç görünmesinin haram derecesinde mekruh olduğu belirtilmiştir.

  Saç boyamaya gelince, Hz. Peygamber saçları bembeyaz olmuş bir sahâbîyi görünce, "Şu beyaz saçların rengini bir şey ile (boyayıp) değiştiriniz. Fakat siyaha boyamaktan kaçınınız" buyurmuştur (Müslim, "Libâs", 79). O dönemde yaşlı yahudi ve hıristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlardı. Bunun için de Hz. Peygamber, "Yahudi ve hıristiyanlar (saç ve sakallarını) boyamaz. Onlara muhalefet ediniz (de boyatınız)" buyurmuştur (Müslim, "Libâs", 80). Ancak burada bir emirden ziyade ruhsat ve müsaade söz konusudur.

  Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslâm bilginleri saçın siyah dışındaki renklerle boyanmasını, kına ile boyanmasını kural olarak câiz görmekle birlikte, üçüncü şahısların yanlış anlamasına ve aldanmasına yol açacağı için saçların siyahla boyanmasının cevazında mütereddit davranmışlardır. Kadınların saçlarını siyaha boyatması ise umumiyetle câiz görülür.


 4. 04.Eylül.2012, 16:32
  2
  âb ü kil  saçlarını kazıtıp kafasına peruk takmak Yahudi kadınlarının adeti imiş
  peruğu yasaklayan hadislerle ilgili bir yerde okumuştum ama nerede

  şunları Diyanetten buldum:

  a) Saçla İlgili Tasarruflar
  Sahih hadis kitaplarının hepsi, Hz. Peygamber'in dökülen saçın yerine saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığını rivayet ederler. Nitekim Buhârî ve Müslim'in rivayetine göre, ensardan bir câriye evlendikten sonra hastalanmış ve saçı dökülmüştü. Ailesi ona takma saç bağlamak istediler ve bunu Resûlullah'tan sordular. Hz. Peygamber bunun üzerine, "Allah, saç ekleyene ve eklettirene lânet etsin" buyurarak bunu yasakladı (Buhârî, "Libâs", 83; Müslim, "Libâs", 117). Aynı şekilde, ensardan bir kadın oğlunun evlenmek üzere olduğunu, saçının da bir hastalık sebebiyle döküldüğünü, düğün öncesi başına saç ekletmek istediğini açıklayarak durumu Hz. Peygamber'e arzetti. O da, "Allah (başına) saç ekleyene ve eklettirene lânet etsin" buyurdu (Müslim, "Libâs", 115).

  Hadis kitaplarında sahâbe arasında benzeri olayların ve taleplerin olduğu, fakat hepsinde de Resûlullah'ın, saça saç eklemeyi, dökülmüş saçın yerine başkasının saçını takmayı yasakladığı rivayetleri vardır. Hadislerde geçen lânetin, kuvvetli bir yasaklama üslûbu olduğunu belirten İslâm hukukçuları da, erkek veya kadının ister hastalık ve saç dökülmesi sebebiyle, isterse güzellik kastıyla saçına saç eklemesini, başına başkasının saçını (peruk) takmasını câiz görmemişlerdir. Çünkü bunda hem tabii ve fıtrî şekli değiştirme hem de karşısındaki insanlara genç ve farklı görünerek onları yanıltma vardır. Bu sebeple insan saçı haricinde ipek, iplik, yün vb.den peruk takmayı da, aynı şekilde fıtratı değiştirme ve insanları aldatma bulunduğu için, câiz görmeyenler vardır. Çoğunluk ise bunu câiz görür. Ancak dinen necis sayılan kıl ve tüylerden yapılan peruğun kullanılmasının ise câiz olmadığı belirtilmiştir.

  Hadislerdeki yasağı, insanın herhangi bir cüzünü kullanmanın insanoğluna hürmeten câiz olmayışı illetiyle açıklayanların görüşünden ziyade, bu yasağı, Allah'ın yarattığı şekli değiştirme ve insanları aldatma illetine dayandıranların görüşü daha isabetli gözükmektedir. Böyle olunca kullanılan malzeme ne olursa olsun, bir erkeğin veya kadının başına saçtan veya görünüş olarak saça benzeyen bir maddeden peruk takmasının Hz. Peygamber tarafından hoş karşılanmadığı; ancak, saçı dökülen kimsenin tedavi ile bunu önlemesinin veya yeniden saç bitmesini sağlamasının câiz görüldüğü söylenebilir.

  İslâm öncesi dönemde kadınlar, kocalarının ölümü ve savaş gibi durumlarda bir elem ve musibet ifadesi olarak saçlarını kazıtırlardı. İslâm bu âdeti yasaklamış, Hz. Peygamber de kadınların saçlarını kısaltabileceklerini fakat tıraş edip kazıtmalarının doğru olmadığını belirtmiştir.

  Yine hadislerde, o dönemde daha çok hıristiyanlar arasında yaygın olan bazı saç tıraşı şekilleri, muhtemelen İslâm ümmetinin kişilik zaafına uğramaması, onur ve izzetini koruması gibi amaçlarla tasvip edilmemiştir (bk. Müslim, "Libâs", 113; Ebû Dâvûd, "Tereccül", 14).

  Saçta ağaran kılları yolmaya gelince, Hz. Peygamber bu konuda "Ak saçlarınızı yolmayın, saç ve sakalını müslüman olarak ağartan kimse için o saç ve sakal kıyamet gününde nur olacaktır" buyurmuşlardır (Ebû Dâvûd, "Tereccül", 17). Bu sebeple de İslâm bilginleri, bir kimsenin saçındaki ağaran kılları yolmasını genelde mekruh saymışlar, evlenmek üzere olan bir kimsenin ise bu şekilde daha genç görünmesinin haram derecesinde mekruh olduğu belirtilmiştir.

  Saç boyamaya gelince, Hz. Peygamber saçları bembeyaz olmuş bir sahâbîyi görünce, "Şu beyaz saçların rengini bir şey ile (boyayıp) değiştiriniz. Fakat siyaha boyamaktan kaçınınız" buyurmuştur (Müslim, "Libâs", 79). O dönemde yaşlı yahudi ve hıristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlardı. Bunun için de Hz. Peygamber, "Yahudi ve hıristiyanlar (saç ve sakallarını) boyamaz. Onlara muhalefet ediniz (de boyatınız)" buyurmuştur (Müslim, "Libâs", 80). Ancak burada bir emirden ziyade ruhsat ve müsaade söz konusudur.

  Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslâm bilginleri saçın siyah dışındaki renklerle boyanmasını, kına ile boyanmasını kural olarak câiz görmekle birlikte, üçüncü şahısların yanlış anlamasına ve aldanmasına yol açacağı için saçların siyahla boyanmasının cevazında mütereddit davranmışlardır. Kadınların saçlarını siyaha boyatması ise umumiyetle câiz görülür.

 5. 04.Eylül.2012, 16:37
  3
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2012
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 633
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Medine de olmak isterdim

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  yani kısaltmakta bir problem yok ama kazıtma sadece doğru değil yani günah olmuyor.Çok teşekkür ederim.


 6. 04.Eylül.2012, 16:37
  3
  Medine'nin Gülüne Hasret
  yani kısaltmakta bir problem yok ama kazıtma sadece doğru değil yani günah olmuyor.Çok teşekkür ederim.

 7. 04.Eylül.2012, 16:39
  4
  Saif Al-Din
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Haziran.2011
  Üye No: 88205
  Mesaj Sayısı: 380
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 29

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  Ama bir de erkek gibi kestirince kadının erkeğe benzemesi meselesi var.


 8. 04.Eylül.2012, 16:39
  4
  Devamlı Üye
  Ama bir de erkek gibi kestirince kadının erkeğe benzemesi meselesi var.

 9. 04.Eylül.2012, 16:48
  5
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  kazıtmak Yahudi kadınlarına benzemektir ve başka bir kavme benzemek yasaklanmıştır


 10. 04.Eylül.2012, 16:48
  5
  âb ü kil
  kazıtmak Yahudi kadınlarına benzemektir ve başka bir kavme benzemek yasaklanmıştır

 11. 04.Eylül.2012, 16:51
  6
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2012
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 633
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Medine de olmak isterdim

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  benim arkadaşım saçları boyadan ve fönden yıprandığı için saçlarını kazıttı o yüzden bende merak ettim caiz mi diye.


 12. 04.Eylül.2012, 16:51
  6
  Medine'nin Gülüne Hasret
  benim arkadaşım saçları boyadan ve fönden yıprandığı için saçlarını kazıttı o yüzden bende merak ettim caiz mi diye.

 13. 04.Eylül.2012, 16:56
  7
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  kardeş bence sen yukardaki yazıyı iyice oku
  bak şunu görmemişsin:
  Alıntı
  İslâm öncesi dönemde kadınlar, kocalarının ölümü ve savaş gibi durumlarda bir elem ve musibet ifadesi olarak saçlarını kazıtırlardı. İslâm bu âdeti yasaklamış, Hz. Peygamber de kadınların saçlarını kısaltabileceklerini fakat tıraş edip kazıtmalarının doğru olmadığını belirtmiştir.
  bir de şu son yazdıkların ise -boya fön vs-
  onları bir de şu hadis ışığında düşün:

  Müslim Libas bölümü-
  120- (2125)
  Bize İshâk b. İbrahim ile Osman b. Ebî Şeybe rivayet ettiler. Lâfız İshâk'mdır. (Dediler ki) : Bize Cerîr, Mansûr'dan, o da İb*rahim'den, o da Alkame'den, o da Abdullah'dan naklen haber verdi. Ab*dullah şöyle demiş: Allah döğme yapan ve yaptıran kadınlara yüz yolan ve yolduranlara, güzellik için diş törpülettirenlere, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lânet etmiştir. Bu söz Benî Esed kabilesinden Ümmü Ya'-kub denilen bir kadının kulağına varmış. Ümmü Ya'kub Kur'an okuyor*du. Hemen Abdullah'a gelerek:
  — Ne o senden kulağıma gelen söz! Sen döğme yapanlara ve yaptı*ranlara, yüzden kıl yolduranlara, güzellik için diş törpüîetenlere Allah'ın yarattığı şeklî değiştirenlere lanet okumuşsun! dedi. Abdullah da :
  — Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem'ın lânet ettiklerine ben ne*den lanet etmiyecekmİşim? Hem bu Allah'ın kitabında vardır, cevâbını verdi. Kadın :
  — Yemin olsun ben Mushafın iki kabuğu arasındakileri okudum. Ama bunu bulamadım, dedi. Abdullah :
  — Gerçekten onu okudunsa mutlaka bulmuşsundur. Allah (Azze ve Celle);
  «Size Resul ne getirdiyse onu alın! Sizi neden nehyetti ise hemen vaz*geçin!» [4] buyurmuştur, dedi. Bunun üzerine kadın:
  — Gerçekten ben şimdi senin hanımının üzerinde bundan bir şey görüyorum, dedi. Abdullah:
  — Git de bak! dedi. Arkacığından kadın Abdullah'ın hanımının yanı*na girdi. Fakat bir şey göremedi. Ve Abdullah'ın yanına gelerek:
  — Bir şey görmedim, dedi. Abdullah:
  — Bana bak, bu olsaydı biz onunla bir arada olamazdık.(onu boşardım). Mukabele*sinde bulundu.


 14. 04.Eylül.2012, 16:56
  7
  âb ü kil
  kardeş bence sen yukardaki yazıyı iyice oku
  bak şunu görmemişsin:
  Alıntı
  İslâm öncesi dönemde kadınlar, kocalarının ölümü ve savaş gibi durumlarda bir elem ve musibet ifadesi olarak saçlarını kazıtırlardı. İslâm bu âdeti yasaklamış, Hz. Peygamber de kadınların saçlarını kısaltabileceklerini fakat tıraş edip kazıtmalarının doğru olmadığını belirtmiştir.
  bir de şu son yazdıkların ise -boya fön vs-
  onları bir de şu hadis ışığında düşün:

  Müslim Libas bölümü-
  120- (2125)
  Bize İshâk b. İbrahim ile Osman b. Ebî Şeybe rivayet ettiler. Lâfız İshâk'mdır. (Dediler ki) : Bize Cerîr, Mansûr'dan, o da İb*rahim'den, o da Alkame'den, o da Abdullah'dan naklen haber verdi. Ab*dullah şöyle demiş: Allah döğme yapan ve yaptıran kadınlara yüz yolan ve yolduranlara, güzellik için diş törpülettirenlere, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lânet etmiştir. Bu söz Benî Esed kabilesinden Ümmü Ya'-kub denilen bir kadının kulağına varmış. Ümmü Ya'kub Kur'an okuyor*du. Hemen Abdullah'a gelerek:
  — Ne o senden kulağıma gelen söz! Sen döğme yapanlara ve yaptı*ranlara, yüzden kıl yolduranlara, güzellik için diş törpüîetenlere Allah'ın yarattığı şeklî değiştirenlere lanet okumuşsun! dedi. Abdullah da :
  — Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem'ın lânet ettiklerine ben ne*den lanet etmiyecekmİşim? Hem bu Allah'ın kitabında vardır, cevâbını verdi. Kadın :
  — Yemin olsun ben Mushafın iki kabuğu arasındakileri okudum. Ama bunu bulamadım, dedi. Abdullah :
  — Gerçekten onu okudunsa mutlaka bulmuşsundur. Allah (Azze ve Celle);
  «Size Resul ne getirdiyse onu alın! Sizi neden nehyetti ise hemen vaz*geçin!» [4] buyurmuştur, dedi. Bunun üzerine kadın:
  — Gerçekten ben şimdi senin hanımının üzerinde bundan bir şey görüyorum, dedi. Abdullah:
  — Git de bak! dedi. Arkacığından kadın Abdullah'ın hanımının yanı*na girdi. Fakat bir şey göremedi. Ve Abdullah'ın yanına gelerek:
  — Bir şey görmedim, dedi. Abdullah:
  — Bana bak, bu olsaydı biz onunla bir arada olamazdık.(onu boşardım). Mukabele*sinde bulundu.

 15. 04.Eylül.2012, 17:02
  8
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2012
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 633
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Medine de olmak isterdim

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  Peki ya kadının kocası kaşlarını aldırmasını ,saçlarını düzelmesini ona hoş görünmesini istiyorsa.sonuçta kadının kocasına karşı olan bazı görevleri var .bide bu açıdan düşünmek lazım.Bekar biri yaparsa tamam günah ama evlilerde bu değişiyor benim bildiğim.


 16. 04.Eylül.2012, 17:02
  8
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Peki ya kadının kocası kaşlarını aldırmasını ,saçlarını düzelmesini ona hoş görünmesini istiyorsa.sonuçta kadının kocasına karşı olan bazı görevleri var .bide bu açıdan düşünmek lazım.Bekar biri yaparsa tamam günah ama evlilerde bu değişiyor benim bildiğim.

 17. 04.Eylül.2012, 17:09
  9
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  kadın kaşlarını sadece kocasına gösteriyorsa yani peçeli ise kaşlarını alması caiz midir bilmem
  o bile caiz olmayabilir
  hele bir de kadın peçesiz ise zaten kaşlarını alamaz

  sonuçta Resulullah'ın hadisi varken kendi kafamızdan hüküm üretemeyiz


 18. 04.Eylül.2012, 17:09
  9
  âb ü kil
  kadın kaşlarını sadece kocasına gösteriyorsa yani peçeli ise kaşlarını alması caiz midir bilmem
  o bile caiz olmayabilir
  hele bir de kadın peçesiz ise zaten kaşlarını alamaz

  sonuçta Resulullah'ın hadisi varken kendi kafamızdan hüküm üretemeyiz

 19. 04.Eylül.2012, 17:23
  10
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2012
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 633
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Medine de olmak isterdim

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  Bir kadının kocasını evine bağlaması için bunları yapması gerek.Yoksa adam gider başka kadınlara bakar


 20. 04.Eylül.2012, 17:23
  10
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Bir kadının kocasını evine bağlaması için bunları yapması gerek.Yoksa adam gider başka kadınlara bakar

 21. 04.Eylül.2012, 19:56
  11
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  @mir abi kadının fıtrat dışı(sakal,bıyık gibi tüylerini) yolması caizdir,hatta müstehab diye geçer.peki aslen fıtratta olmayan kaşların birleşmesi durumunda ortasının alınması kadın için caiz midir,bir kadın kaşın normal şeklini bozmadan bunu alırsa yine fıtrat dışı tüylerdir gibi biliyorum hükmünü


 22. 04.Eylül.2012, 19:56
  11
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  @mir abi kadının fıtrat dışı(sakal,bıyık gibi tüylerini) yolması caizdir,hatta müstehab diye geçer.peki aslen fıtratta olmayan kaşların birleşmesi durumunda ortasının alınması kadın için caiz midir,bir kadın kaşın normal şeklini bozmadan bunu alırsa yine fıtrat dışı tüylerdir gibi biliyorum hükmünü

 23. 04.Eylül.2012, 23:12
  12
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Bir bayanın saçlarını kazıtması veya kesmesi caiz midir ?

  kardeş doğrusunu söylemek gerekirse benim bu konuda tek bildiğim kadının kendini başka erkeklere süsleyemeyeceğidir
  kadının yüzündeki tüyleri alamayacağı ile ilgili bir rivayeti yukarda verdim
  buna sakal bıyık kaş kaşların arası dahil midir değil midir ben bilmem


 24. 04.Eylül.2012, 23:12
  12
  âb ü kil
  kardeş doğrusunu söylemek gerekirse benim bu konuda tek bildiğim kadının kendini başka erkeklere süsleyemeyeceğidir
  kadının yüzündeki tüyleri alamayacağı ile ilgili bir rivayeti yukarda verdim
  buna sakal bıyık kaş kaşların arası dahil midir değil midir ben bilmem
+ Yorum Gönder
Git 12 Son