+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Aldatmak veya Aldatılmak ile ilgili ayet ve hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. simav
  Üye
  Reklam

  Aldatmak veya Aldatılmak ile ilgili ayet ve hadisler

  Reklam

  Aldatmak veya Aldatılmak ile ilgili ayet ve hadisler Mumsema Öncelikle günümüzdeki büyük fitne olarak gördüğüm bir olay Allah hepimizi bu ve buna benzer hatalardan korusun. Arkadaşlar çevremdeki insanlara bakıyorum aldatılmayı aldatmayı bu kadar basit algılıyorlar. Olabilir yapa bilir gibi eşini aldatan insanlar mı dersiniz vs vs sizlerde biliyorsunuz. Size sormak istediğim şu bizim insanımız islamiyeti ne kadar yaşıyorlar insanlar gün geçtikçe bozuluyor yazık bu ümmete kısaca sormak istediğim aldatmak veya aldatılmakla ilgili peygamberimizin hadisi vs varmı islamiyetin bakış açısı nedir bilgilendirirseniz sevinirim.

 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Aldatmak veya Aldatılmak


  Reklam


  öyle normal gören insanlara aciyorum sadece..


  Zinanın cezası, zina eden erkek veya kadının bekar ya da evli olmasına göre değişiklik gösterir. Dayak, taşlâ öldürme, sürgün ve İslâm Devletinin koyacağı bir ta'zir cezası bunlar arasındadır.

  1. Yüz Değnek Cezası

  Bekâr erkek veya kadının zina cezası yüz değnek olup, Kur'ân-ı Kerîm'le belirlenen bir had cezasıdır.
  "Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun."(Nûr, 24/2)
  Dayak cezası uygulanan zina suçlusunun, suçun işlendiği yöreden bir yıl süreyle sürgün edilmesi İslâm'ın ilk dönemlerinde uygulanan bir ceza türü idi. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
  "Bekâr'ın bekârla zinası için yüz değnek ve bir yıl sürgün. Dulun dulla zinası için ise yüz değnek ve taşla recm vardır." (İbn Mâce, Hudûd, 7).
  Ancak bu uygulama Nûr sûresi inmezden önceye aittir. Bu sûre inince bekârlar için yalnız değnek (celde), evli (muhsan) olanlar için sünnetle recm cezası belirlenmiştir. (es-Serahsî, el-Mebsût, 3. baskı, Beyrût 1398/1978, IX, 36 vd).

  2. Recm Cezası:

  Muhsan olan erkek veya kadının zinası için recm cezası konusunda İslâm bilginleri görüş birliği içindedirler. Delil; Sünnet ve İcmâ'dır.

  Hz. Peygamber (asm)'in evli olarak zina edene recm cezası uyguladığı tevâtüre ulaşan hadislerle sabittir.

  Bir hadiste şöyle buyurulur:

  "Müslüman bir kimsenin kanı şu üç durumda helal olur. Zina eden evli kimse, nefse karşılık nefsi ve İslâm toplumundan ayrılarak dinini terkedeni öldürmek."
  (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebu Dâvud Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15, Diyât, 10; Nesâî, Tahrîm, 5, Kasâme, 6; İbn Mâce, Hudûd, Dârimî, Hudûd 2, Siyer, II).


  Hz. Peygamber (asm)'in recm uyguladığı olaylar şunlardır.

  a. Evli bir kadınla zina eden bekâr için yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası uygulanmıştır. Allah elçisi bir sahabeyi kadına göndererek şöyle buyurmuştur: "O kadına git, eğer suçunu itiraf ederse, onu recmet." (Buhârî, Hudûd, 3, 38, 46, Vekâlet,13; Tirmizî, Hudûd, 5, 8).

  b. Çeşitli yönlerden sabit olan Mâiz olayı. Mâiz, zinasını itiraf etmiş ve Rasûlüllah (asm) onun recmedilmesini emir buyurmuştur. (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VII/95, 109; Zeylaî, Nasbu'r-Râye, III/314 vd).

  c. Gâmidiyeli kadın zinasını ikrar etmiş ve doğumdan sonra recm uygulannıştır (İbn Mâce, Diyât, 36; Mâlik, Muvatta ; Hudûd II; eş -Şevkânî, Neylü'I-Evtâr, VII/109).

  İslâm ümmeti recmin meşrûluğu üzerinde icmada bulunmuştur. Ancak hâricîler ekolü recmi inkâr etmiştir. Çünkü onlar tevatür sınırına ulaşmayan haberleri delil olarak kabul etmezler. (es-Serahsî, a.g.e., IX, 36).


+ Yorum Gönder
eşini aldatmak ile ilgili hadisler,  aldatmayla ilgili hadisler,  eşini aldatma ile ilgili ayetler,  zina ile ilgili ayet,  insanları aldatmayın ile ilgili ayetler,  zina ile ilgili ayetler,  eşini aldatma ile ilgili hadisler