+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Üç evim var ama borcum da var bana Zekat düşer mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hassen27
  Üye
  Reklam

  Üç evim var ama borcum da var bana Zekat düşer mi?

  Reklam

  Üç evim var ama borcum da var bana Zekat düşer mi? Mumsema Allahın selamı üzerinize olsun, ben yeni bir ev aldım.Ancak iki tane daha evim var.Bu yeni aldığım evden dolayı borçluyum.Bana zekat düşermi bunun cevabını verirseniz çok memnun olurum.

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Üç evim var ama borcum da var bana Zekat düşer mi?


  Reklam


  Hassen kardeş hoşgeldin,

  1 ev asli ihtiyaçtır o hesaplanmaz.
  Dİğer kalan iki evin sadece gelirine düşer.
  Bir sene boyunca kazandığınız/elinizdeki kar ne ise onu hesaplar borcu düşürdükten sonra, kalan paradan zekatı verirsin.
  Kiraya verilen ev ve gayri menkullere zekat düşmez. ancak bunların gelirleri
  nisab miktarını geçerse bunlara zekat düşer.
  Kiraya verilen ev, daire, fabrika, motorlu nakil vâsıtaları ve gayrımenkullerin zekatları nasıl verilir?


  Zekâta tâbi malların temel özelliği "artıcı, gelir sağlayıcı" oluşudur. Sanayi inkılâbından, sosyal ve teknik gelişmelerden sonra dünyanın tanıdığı fabrikalar, motorlu nakil vâsıtaları, büyük gelir sağlayan gayrımenkuller gibi mallar ortaya çıkmıştır. Bu malların özelliği, mülkiyeti el değiştirmeden ya kiraya verilmek veya üretimde kullanılmak suretiyle büyük gelirler sağlamalarıdır.

  Mükelleflerin şahsî ve meslekî ihtiyaçları için edindikleri ev, dükkân, âlet ve eşyayı zekâttan muaf tutma prensibini bu mallara da uygulamak uygun görülmemektedir; çünkü bu malların otobüs, uçak, gemi, kiraya verilen ev, düğün salonu, fabrika, dükkân gibi bazıları dünden farklı olarak günümüzde yaygın ve mühim gelir kaynakları arasına girmiştir. Üretimde kullanılan makina ve fabrikalar -dünün basit âletlerinden farklı olarak- sahiplerinin bizzat el emeğine ihtiyaç bulunmaksızın işçiler vâsıtasıyla üretim yapan gelir kaynaklarıdır.

  Hanbelî İbn Akîl, Malîki İbn Arabî gibi fakihler, satılık olmayıp, kiraya verilen zînet eşyası gibi malların asıl ve gelirlerinin % 2,5 nisbetinde zekâta tâbî olduğunu ileri sürmüşlerdir. ( İbn Arabî, Şerhu't-Tirmîzî, c. III, s. 104; İbn Kayyim, Bedâi'ul-fevâid, el-Müniriyye tab., c. III, s. 143)

  Bu malların alım satımı yoluyla el değiştirerek gelir sağlamayıp, kiralama veya işletme yoluyla kazanç getirmeleri, ticarî eşya kabul edilmelerine engeldir. Gelirleri de, hareketli sermaye gelirlerine kıyas edilemez. Bu sebeple muâsır İslâm bilginlerinden M. Ebû Zehra, Hallâf, Abdurrahman Hasan, Kardâvi gibi zevâtın bunları arı ve arâzi gibi değerlendirmeleri daha doğrudur. Buna göre mezkür malların asılları değil, kira ve üretim gelirleri, zirâî mahsuller gibi, sâfîden/net gelirden 1/10 veya gayr-i sâfîden/bürüt gelirden 1/20 nisbetinde zekâta tâbi olacaktır. Nakil vâsıtaları, makina ve fabrikalar gibi aşınma ve eskimeye mâruz mallarda yıllık amortisman bedeli matrahtan düşülecek, açıklanan nakit nisabına erişen kira ve üretim gelirlerinin sâfisi belli ise 1/10'u, değil ise 1/20'si zekât olarak ödenecektir. (Halkatü'd-dirasât el-ictimâiyye, ed-Devra's-Sâlisa, Dimaşk 1952, s. 241-242; Kardâvî, Fıkhu'z-zekat, s. 479-486)

  Buna göre, kiraya verilen yerin, makinanın, evin, fabirkanın safi geliri (yıllık olarak nisabı buluyorsa) bunun onda biri (bürüt üzerinden olursa yirmide biri) zekat olarak verilir

  Zekatı kırkta bir olan malların zekatı ile -gelir getiren ve zekatı, safi gelirinin onda bir (bürüt gelirin ise yirmide biri) olan ev, otobüs, makine, otel vb. nin zekatı ayrı ayrı hesaplanır.

  Prof. Dr. Hayrettin Karaman

 3. ebediyyetyolcusu
  Emekli
  Selamün Aleyküm

  Kardeş üç evin dünyada kalır ama zekâtın sevabı seninle ahirete gider. Malının kırkda birini Allah rızası için muhtaçlara vermek sana zor gelmesin.

  İşte ayet karar senin...

  Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah Katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir. (Bakara Suresi, 110)

+ Yorum Gönder
3 tane evim var,  3 evim ve 1 arabam var zekat dusermi