Konusunu Oylayın.: İmam nikahı yapmadan ilişkiye girmek ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İmam nikahı yapmadan ilişkiye girmek ?
 1. 14.Ağustos.2012, 13:55
  1
  emre444444
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Ağustos.2012
  Üye No: 97460
  Mesaj Sayısı: 3
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  İmam nikahı yapmadan ilişkiye girmek ?


  İmam nikahı yapmadan ilişkiye girmek ? Mumsema ben bişey sorcam 1Ben sevgilimle ilişkiye girdim ama ben simdi imam nikahi kıymak istiyorumhanefi mezhebindenizgizli nikah kıyılsa bi sankınca varmı
  2yoksa sonradan ailemle beraber gine imam nikahı yapabilrmiyi
  3sevgilim okuyor son 1 senesi kaldı ben bakmakla yükümlümüyüm
  4Cok pişmanız ve Daha cok günaha girmek istemiyoruz gorusunce ister istemez el ele tutusuyozArtık günaha girmek istemiyoruz ve ilişkiye girdigimiz için cok pişmanızimam nikahı yapsak bi sakınca varmı

  Bana lütfen yardımcı olun acıl Soruma cevap verirseniz Sevinirim


 2. 14.Ağustos.2012, 13:55
  1
  emre444444 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Aktive Olmamış Kullanıcı  ben bişey sorcam 1Ben sevgilimle ilişkiye girdim ama ben simdi imam nikahi kıymak istiyorumhanefi mezhebindenizgizli nikah kıyılsa bi sankınca varmı
  2yoksa sonradan ailemle beraber gine imam nikahı yapabilrmiyi
  3sevgilim okuyor son 1 senesi kaldı ben bakmakla yükümlümüyüm
  4Cok pişmanız ve Daha cok günaha girmek istemiyoruz gorusunce ister istemez el ele tutusuyozArtık günaha girmek istemiyoruz ve ilişkiye girdigimiz için cok pişmanızimam nikahı yapsak bi sakınca varmı

  Bana lütfen yardımcı olun acıl Soruma cevap verirseniz Sevinirim


  Benzer Konular

  - Adetliyken ilişkiye girmek ve ters ilişkiye girmek hakkında cevap

  - İmam nikahı yapmadan ilişkiye girmek ?

  - Kandillerde ilişkiye girmek günah mı?

  - İmam nikahı yapmadan evlensek günah mıdır?

  - Rüyada ilişkiye girmek

 3. 14.Ağustos.2012, 15:39
  2
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,358
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: İmam nikahi yapmadan ilişkiye girmek ? Lüften acil cvp verebilirmisiniz ??
  özellikle kızın ailesinden habersiz gizli nikah bence zinadan başka bir şey değildir

  Kurtubi Tefsiri 24-Nur suresi 3. Ayetin Tefsiri  3- Zina Eden Erkek ve Kadının Biribirleriyle Evlenmeleri:


  Rivayete göre Ebubekir (r.a) döneminde bir adam bir kadın ile zina etti. Her ikisine de yüzer sopa had uyguladıktan sonra olduğu yerde onları birbirleriyle evlendirdi ve sonra da onları bir sene sürgüne gönderdi. Benzeri bir uygulama Ömer, İbn Mes'ud ve Câbir (r.anhum)dan da rivayet edilmiştir.
  İbn Abbas dedi ki: Bunun başı zina, sonu nikâhla bitmiştir.
  Buna şöyle bir Örnek gösterilebilir: Bir adam birisinin bahçesinden meyve çalar, sonra bahçe sahibine gider. O çaldığı meyveyi ondan satın alır. Çalması haram, satın alması helâldir.
  Şafiî ve Ebu Hanife bu görüşü kabul etmişler ve suyun (zinanın) hurmiyetinin olmadığı görüşünü benimsemişlerdir,

  İbn Mes'ud (r.a)dan da şöyle dediği rivayet edilmektedir: Bir adam, bir kadın ilezina eder, sonra da onu nikahlayacak olursa her ikisi de ebediyyen zinakârdırlar.İşte Malik de bu görüşü kabul etmiştir. Onun görüşüne göre o fasit olan suyundan rahminin temizliğini anlayıncaya kadar onu nikâhlayamaz.Çünkü nikâhın kendine göre bir hürmeti (saygınlığı) vardır. Onun saygınlığından birisi de nikâh dolayısı ile helâl olan suyun, zina suyunun üzerine dökülmemesi ve böylelikle haramın helâla, hakir ve bayağı halin suyunun, şerefli halin suyu ile karışmamasıdır.

  Ben galiba koyu renkli yeri yanlış hatırlamışım, gerçi onun da tevili varmış. Gerçi tok karnına düşününce tevil biraz zorlama gibi geliyor ya Allahu Alem.
  ama aşağıdaki hadisler ile amel etmek daha doğru olur. Allahu Alem.


  Aynı ayetin tefsirinde Ali Sabunî, Ahkam Tefsiri isimli eserinde şunları söylemiş:
  Zina eden bir kadınla evlenmenin caiz olduğuna hükmedenler aşağıdaki delillere istinad etmektedirler:

  1- Ayşe'den rivayet edilen. «Bir erkeğin zina ettiği kadınla ev-lenip evlenemeyeceği soruldu. Resulullah (sav), «Evet, başlangıcı zina idi ama sonu nikahtır. Haram helali haram kılmaz.» buyurdu.» [1] hadisi.

  2- İbni Ömer (ra)'den rivayet edilir: «Ebubekir mescidde otu-rurken yanına bitkinlik ve heyecandan ne konuştuğu anlaşılmayan bir a-dam geldi. Ebubekir Ömer'e. «Bu adamla ilgilen. Birşey için gel-miş fakat ben ne konuştuğunu anlamıyorum.» dedi. Ömer adama sordu. Adam, «Bana bir misafir gelmişti, kızımlazina etti.» dedi. Ebu-bekir onları,zina haddi uyguladıktan sonra evlendirmiş ve bir sene sürgüne göndermiştir.» [2]

  3- İbni Abbas (ra)'tan şöyle rivayet edilir: İbni Abbas (ra)'a, «Zina eden bir erkekle kadın evlenebilirler mi?» diye soruldu. «Başlangıcı zina ise sonu nikahtır. Bunun örneği şudur: Adamın biri bir bahçeden meyve çalar. Sonra bahçe sahibine giderek aynı meyveden parası ile satın alır. Çalarak yediği haram, satın aldığı helaldir.» cevabını verdi.

  [1]Taberi ve DareKutni.

  [2] İbnü'l-Arabi. age, C. 3. S. 319.


  _X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X

  "Zina eden erkek, zina eden veya müş-rik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu mü'minle-re haram kılınmıştır." ' (Nur: 3)
  Bu ayeti kerime Kur'an'ın mucizevi ayetlerindendir. Çünkü ayetin lafzı haber, manası ise yasaklama ifade etmektedir.Ayetin manası şöyledir:"Zina edenle ya da müşrikle evlen-meyin."
  Bu ayeti kerimenin "Aranızdaki bekar erkek ve kadınları evlendirin." (Nur: 32) a-yetiyle nesholunduğu iddia edilmiştir.Çünkü genel bir lafız olan "Müslüman bekar erkek ve kadınların" içine zina eden müslümanlar da girer.
  Şafılere göre bekar olan ve zina eden kadınla evlenmek haram değildir ve kadın iddet beklemeden hemen onunla nikah akdi yapılıp cima yapılabilir.
  Hanefilere göre zina eden kadınla nikah akdi yapmak caizdir ve sahihtir. Fakat eğer kadın hamile ise cimada bulunulamaz.
  Malikilere göre zina eden kadının iddet bek-lemesi gerekir ve iddet dolmadan nikah caiz olmaz.
  Bu ayetin nesh olunmadığı da söylenir. Ibn-i Mesud zina eden kadınla evlenmenin haram ol-duğunu söyler ve şöyle der:"Zinaeden kadınla zina eden erkek tevbe etmeden evlenirlerse her ikisi de ebedi zinakar olurlar." Bu Hanbelilerin görüşüdür. Onlara göre; zina eden kadın tevbe edip iddet müddeti de bitinceye kadar evlene-mez. Onun tevbesi ise ancak ondan tekrar zina etmesi istendiğinde bundan kaçınmasıyla olur. Aişe (r.a)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bu ayete göre zina eden bir erkek zina etti-ği bir kadınla evlenemez."

  Ebu Bekir ve Ömer (r.anhüm)'e zina eden bekar .bir erkekle bir kadın getirildiğinde bunlara had vurduruyor sonra da .onların nikahını kıyıp birbirleriyle evlendiriyorlardı.
  İbn-i Ömer (r.a)'den şöyle dediği rivayet olunmuştur: Kendisi mescitte Ebu Bekir'in yanında otururken ne dediği pek belli olmayan ya da konuşması pek açık ol-mayan korkmuş, endişeli ve dehşete kapılmış bir adam geldi. Ebu Bekir Ömer'e:''Kalkta şu adamın derdi ney-miş öğren, herhalde bir derdi var" dedi. Ömer kalkıp adamın yanına vardı. Adam ona konukladığı bir misafi-rinin kızıylazina ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ömer adamın sırtına vurarak ona şöyle dedi: Allah seni kah-retsin. Kızını niçin korumadın.Ebu Bekir emir verdi ve zina eden kız ve erkeğe had vuruldu. Sonra bu ikisi-ni evlendirdi ve bu ikisinin bir sene sürgüne gönderilmesini emretti.

  Ebu Bekir İbn-i Arabi Ahkamul Kur'an (c: 2 s: 86) isimli eserinde buna benzer bir kaç olay zikretmiştir.

  www.davetulhaq.com/tr adresinden alınmıştır.

 4. 14.Ağustos.2012, 15:39
  2
  âb ü kil  özellikle kızın ailesinden habersiz gizli nikah bence zinadan başka bir şey değildir

  Kurtubi Tefsiri 24-Nur suresi 3. Ayetin Tefsiri  3- Zina Eden Erkek ve Kadının Biribirleriyle Evlenmeleri:


  Rivayete göre Ebubekir (r.a) döneminde bir adam bir kadın ile zina etti. Her ikisine de yüzer sopa had uyguladıktan sonra olduğu yerde onları birbirleriyle evlendirdi ve sonra da onları bir sene sürgüne gönderdi. Benzeri bir uygulama Ömer, İbn Mes'ud ve Câbir (r.anhum)dan da rivayet edilmiştir.
  İbn Abbas dedi ki: Bunun başı zina, sonu nikâhla bitmiştir.
  Buna şöyle bir Örnek gösterilebilir: Bir adam birisinin bahçesinden meyve çalar, sonra bahçe sahibine gider. O çaldığı meyveyi ondan satın alır. Çalması haram, satın alması helâldir.
  Şafiî ve Ebu Hanife bu görüşü kabul etmişler ve suyun (zinanın) hurmiyetinin olmadığı görüşünü benimsemişlerdir,

  İbn Mes'ud (r.a)dan da şöyle dediği rivayet edilmektedir: Bir adam, bir kadın ilezina eder, sonra da onu nikahlayacak olursa her ikisi de ebediyyen zinakârdırlar.İşte Malik de bu görüşü kabul etmiştir. Onun görüşüne göre o fasit olan suyundan rahminin temizliğini anlayıncaya kadar onu nikâhlayamaz.Çünkü nikâhın kendine göre bir hürmeti (saygınlığı) vardır. Onun saygınlığından birisi de nikâh dolayısı ile helâl olan suyun, zina suyunun üzerine dökülmemesi ve böylelikle haramın helâla, hakir ve bayağı halin suyunun, şerefli halin suyu ile karışmamasıdır.

  Ben galiba koyu renkli yeri yanlış hatırlamışım, gerçi onun da tevili varmış. Gerçi tok karnına düşününce tevil biraz zorlama gibi geliyor ya Allahu Alem.
  ama aşağıdaki hadisler ile amel etmek daha doğru olur. Allahu Alem.


  Aynı ayetin tefsirinde Ali Sabunî, Ahkam Tefsiri isimli eserinde şunları söylemiş:
  Zina eden bir kadınla evlenmenin caiz olduğuna hükmedenler aşağıdaki delillere istinad etmektedirler:

  1- Ayşe'den rivayet edilen. «Bir erkeğin zina ettiği kadınla ev-lenip evlenemeyeceği soruldu. Resulullah (sav), «Evet, başlangıcı zina idi ama sonu nikahtır. Haram helali haram kılmaz.» buyurdu.» [1] hadisi.

  2- İbni Ömer (ra)'den rivayet edilir: «Ebubekir mescidde otu-rurken yanına bitkinlik ve heyecandan ne konuştuğu anlaşılmayan bir a-dam geldi. Ebubekir Ömer'e. «Bu adamla ilgilen. Birşey için gel-miş fakat ben ne konuştuğunu anlamıyorum.» dedi. Ömer adama sordu. Adam, «Bana bir misafir gelmişti, kızımlazina etti.» dedi. Ebu-bekir onları,zina haddi uyguladıktan sonra evlendirmiş ve bir sene sürgüne göndermiştir.» [2]

  3- İbni Abbas (ra)'tan şöyle rivayet edilir: İbni Abbas (ra)'a, «Zina eden bir erkekle kadın evlenebilirler mi?» diye soruldu. «Başlangıcı zina ise sonu nikahtır. Bunun örneği şudur: Adamın biri bir bahçeden meyve çalar. Sonra bahçe sahibine giderek aynı meyveden parası ile satın alır. Çalarak yediği haram, satın aldığı helaldir.» cevabını verdi.

  [1]Taberi ve DareKutni.

  [2] İbnü'l-Arabi. age, C. 3. S. 319.


  _X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X

  "Zina eden erkek, zina eden veya müş-rik olan bir kadından başkasıyla evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu mü'minle-re haram kılınmıştır." ' (Nur: 3)
  Bu ayeti kerime Kur'an'ın mucizevi ayetlerindendir. Çünkü ayetin lafzı haber, manası ise yasaklama ifade etmektedir.Ayetin manası şöyledir:"Zina edenle ya da müşrikle evlen-meyin."
  Bu ayeti kerimenin "Aranızdaki bekar erkek ve kadınları evlendirin." (Nur: 32) a-yetiyle nesholunduğu iddia edilmiştir.Çünkü genel bir lafız olan "Müslüman bekar erkek ve kadınların" içine zina eden müslümanlar da girer.
  Şafılere göre bekar olan ve zina eden kadınla evlenmek haram değildir ve kadın iddet beklemeden hemen onunla nikah akdi yapılıp cima yapılabilir.
  Hanefilere göre zina eden kadınla nikah akdi yapmak caizdir ve sahihtir. Fakat eğer kadın hamile ise cimada bulunulamaz.
  Malikilere göre zina eden kadının iddet bek-lemesi gerekir ve iddet dolmadan nikah caiz olmaz.
  Bu ayetin nesh olunmadığı da söylenir. Ibn-i Mesud zina eden kadınla evlenmenin haram ol-duğunu söyler ve şöyle der:"Zinaeden kadınla zina eden erkek tevbe etmeden evlenirlerse her ikisi de ebedi zinakar olurlar." Bu Hanbelilerin görüşüdür. Onlara göre; zina eden kadın tevbe edip iddet müddeti de bitinceye kadar evlene-mez. Onun tevbesi ise ancak ondan tekrar zina etmesi istendiğinde bundan kaçınmasıyla olur. Aişe (r.a)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bu ayete göre zina eden bir erkek zina etti-ği bir kadınla evlenemez."

  Ebu Bekir ve Ömer (r.anhüm)'e zina eden bekar .bir erkekle bir kadın getirildiğinde bunlara had vurduruyor sonra da .onların nikahını kıyıp birbirleriyle evlendiriyorlardı.
  İbn-i Ömer (r.a)'den şöyle dediği rivayet olunmuştur: Kendisi mescitte Ebu Bekir'in yanında otururken ne dediği pek belli olmayan ya da konuşması pek açık ol-mayan korkmuş, endişeli ve dehşete kapılmış bir adam geldi. Ebu Bekir Ömer'e:''Kalkta şu adamın derdi ney-miş öğren, herhalde bir derdi var" dedi. Ömer kalkıp adamın yanına vardı. Adam ona konukladığı bir misafi-rinin kızıylazina ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ömer adamın sırtına vurarak ona şöyle dedi: Allah seni kah-retsin. Kızını niçin korumadın.Ebu Bekir emir verdi ve zina eden kız ve erkeğe had vuruldu. Sonra bu ikisi-ni evlendirdi ve bu ikisinin bir sene sürgüne gönderilmesini emretti.

  Ebu Bekir İbn-i Arabi Ahkamul Kur'an (c: 2 s: 86) isimli eserinde buna benzer bir kaç olay zikretmiştir.

  www.davetulhaq.com/tr adresinden alınmıştır.
+ Yorum Gönder