Konusunu Oylayın.: Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor mu?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor mu?
 1. 10.Ağustos.2012, 15:17
  1
  wolfteam99
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Temmuz.2012
  Üye No: 96806
  Mesaj Sayısı: 65
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor mu?


  Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor mu? Mumsema Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor mu? Cevaplarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkürler. ALLAH razı olsun


 2. 10.Ağustos.2012, 15:17
  1
  wolfteam99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye 3. 10.Ağustos.2012, 16:06
  2
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,358
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor
  kardeş hadisler korunmasa sence Kur'an korunur muydu?

  bak Kur'an ilk indiğinde yazılırken Arabçada sadece 19 harf vardı
  nokta ve hareke adına birşey yoktu
  hangi ayet nerede başlıyor nerede bitiyor bilinmiyordu

  bunların bir kısmı 100 yıl sonra tesbit edildi

  sence insanlar bu noktalama ve harekeleri neye göre yaptılar?
  Resulullah'ın ve ashabın okuyuşuna göre değil mi?
  peki bu okuyuşlar nasıl tesbit edildi?
  tabii ki sünnet ile hadislerle
  yani "şu ayet şöyle okunur" vb hadisler ile

  ayrıca Allah'ın "namaz kılın" emri korunsa
  ama namazın nasıl kılınacağı ile ilgili sünnetler korunmasa
  Allah'ın "namaz kılın" emrinin korunmuş olmasının ne önemi kalır?


  Allahu Alem


 4. 10.Ağustos.2012, 16:06
  2
  âb ü kil  kardeş hadisler korunmasa sence Kur'an korunur muydu?

  bak Kur'an ilk indiğinde yazılırken Arabçada sadece 19 harf vardı
  nokta ve hareke adına birşey yoktu
  hangi ayet nerede başlıyor nerede bitiyor bilinmiyordu

  bunların bir kısmı 100 yıl sonra tesbit edildi

  sence insanlar bu noktalama ve harekeleri neye göre yaptılar?
  Resulullah'ın ve ashabın okuyuşuna göre değil mi?
  peki bu okuyuşlar nasıl tesbit edildi?
  tabii ki sünnet ile hadislerle
  yani "şu ayet şöyle okunur" vb hadisler ile

  ayrıca Allah'ın "namaz kılın" emri korunsa
  ama namazın nasıl kılınacağı ile ilgili sünnetler korunmasa
  Allah'ın "namaz kılın" emrinin korunmuş olmasının ne önemi kalır?


  Allahu Alem


 5. 10.Ağustos.2012, 16:28
  3
  İLİMCİK
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Haziran.2012
  Üye No: 96623
  Mesaj Sayısı: 419
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor

  ....sahabeler, Kur'anın ve âyetlerin hıfzından sonra en ziyade, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ef'al ve akvâlinin muhafazasına, bahusus ahkâma ve mu'cizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini, Tarih ve Siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ait en küçük bir hareketi, bir sîreti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini, kütüb-ü ehâdîsiye şehadet ediyor. Hem Asr-ı Saadette, mu'cizatı ve medâr-ı ahkâm ehâdîsi, kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadile-i Seb'a, kitabetle kaydettiler. Hususan Tercüman-ül Kur'an olan Abdullah İbn-i Abbas ve Abdullah İbn-i Amr İbn-il Âs, bahusus otuz-kırk sene sonra, Tâbiînin binler muhakkikleri, ehâdîsi ve mu'cizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra, başta dört imam-ı müçtehid ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler; yazı ile muhafaza ettiler. Daha Hicretten ikiyüz sene sonra başta Buharî, Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Makbûle vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. İbn-i Cevzî gibi şiddetli binler münekkidler çıkıp; bazı mülhidlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nâdânların karıştırdıkları mevzu ehâdîsi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehl-i keşfin tasdikiyle; yetmiş defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm temessül edip, yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celâleddin-i Süyutî gibi allâmeler ve muhakkikler, ehâdîs-i sahihanın elmaslarını, sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hâdiseler, mu'cizeler böyle elden ele -kuvvetli, emin, müteaddid ve çok, belki hadsiz ellerden- sağlam olarak bize gelmiş. اَلْحَمْدُ ِللّهِ هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

  İşte buna binaen; "Bu zamana kadar uzun mesafeden gelen şu zamandan tâ o zamana kadar bu hâdiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış ve sâfidir" hatıra gelmemelidir.  Naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa, kat'îdir. Tevatür iki kısımdır. Biri "sarih tevatür", biri "manevî tevatür"dür. Manevî tevatür de iki kısımdır: Biri sükûtîdir. Yani, sükût ile kabul gösterilmiş. Meselâ: Bir cemaat içinde bir adam, o cemaatin nazarı altında bir hâdiseyi haber verse, cemaat onu tekzib etmezse, sükût ile mukabele etse, kabul etmiş gibi olur. Hususan haber verdiği hâdisede cemaat onunla alâkadar olsa, hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, elbette onun sükûtu o hâdisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatür-ü manevî şudur ki: Bir hâdisenin vukuuna, meselâ "Bir kıyye taam, ikiyüz adamı tok etmiş" denilse; fakat onu haber verenler, ayrı ayrı surette haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder.. fakat umumen, aynı hâdisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hâdisenin vukuu; mütevatir-i bil-mânadır, kat'îdir. İhtilaf-ı suret ise, zarar vermez. Hem bazan olur ki; haber-i vâhid, bazı şerait dâhilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazan olur ki; haber-i vâhid haricî emarelerle kat'iyeti ifade eder.

  İşte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan bize naklolunan mu'cizatı ve delail-i nübüvveti, kısm-ı azamı tevatür iledir; ya sarihî, ya manevî, ya sükûtî. Ve bir kısmı çendan haber-i vâhid iledir. Fakat öyle şerait dâhilinde, nekkad-ı muhaddisîn nazarında kabule şayan olduktan sonra, tevatür gibi kat'iyeti ifade etmek lâzım gelir. Evet muhaddisînin muhakkikîninden "El-Hâfız" tabir ettikleri zâtlar, lâakal yüzbin hadîsi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler, hem elli sene sabah namazını işa abdestiyle kılan müttaki muhaddisler ve başta Buharî ve Müslim olarak Kütüb-ü Sitte-i Hadîsiye sahibleri olan ilm-i hadîs dâhîleri, allâmeleri tashih ve kabul ettikleri haber-i vâhid, tevatür kat'iyetinden geri kalmaz. Evet fenn-i hadîsin muhakkikleri, nekkadları o derece hadîs ile hususiyet peyda etmişler ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tarz-ı ifadesine ve üslûb-u âlîsine ve suret-i ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki; yüz hadîs içinde bir mevzu'u görse, "Mevzu'dur" der. "Bu, hadîs olmaz ve Peygamber'in sözü değildir" der, reddeder. Sarraf gibi hadîsin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yalnız İbn-i Cevzî gibi bazı muhakkikler tenkidde ifrat edip, bazı ehadîs-i sahihaya da mevzu' demişler. Fakat her mevzu' şey'in manası yanlıştır demek değildir; belki "Bu söz hadîs değildir" demektir.

  (ondokuzuncu mektubtan)


 6. 10.Ağustos.2012, 16:28
  3
  İLİMCİK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  ....sahabeler, Kur'anın ve âyetlerin hıfzından sonra en ziyade, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ef'al ve akvâlinin muhafazasına, bahusus ahkâma ve mu'cizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini, Tarih ve Siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a ait en küçük bir hareketi, bir sîreti, bir hali ihmal etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini, kütüb-ü ehâdîsiye şehadet ediyor. Hem Asr-ı Saadette, mu'cizatı ve medâr-ı ahkâm ehâdîsi, kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abadile-i Seb'a, kitabetle kaydettiler. Hususan Tercüman-ül Kur'an olan Abdullah İbn-i Abbas ve Abdullah İbn-i Amr İbn-il Âs, bahusus otuz-kırk sene sonra, Tâbiînin binler muhakkikleri, ehâdîsi ve mu'cizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra, başta dört imam-ı müçtehid ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler; yazı ile muhafaza ettiler. Daha Hicretten ikiyüz sene sonra başta Buharî, Müslim, Kütüb-ü Sitte-i Makbûle vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. İbn-i Cevzî gibi şiddetli binler münekkidler çıkıp; bazı mülhidlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nâdânların karıştırdıkları mevzu ehâdîsi tefrik ettiler, gösterdiler. Sonra ehl-i keşfin tasdikiyle; yetmiş defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm temessül edip, yakaza halinde onun sohbetiyle müşerref olan Celâleddin-i Süyutî gibi allâmeler ve muhakkikler, ehâdîs-i sahihanın elmaslarını, sair sözlerden ve mevzuattan tefrik ettiler. İşte bahsedeceğimiz hâdiseler, mu'cizeler böyle elden ele -kuvvetli, emin, müteaddid ve çok, belki hadsiz ellerden- sağlam olarak bize gelmiş. اَلْحَمْدُ ِللّهِ هذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى

  İşte buna binaen; "Bu zamana kadar uzun mesafeden gelen şu zamandan tâ o zamana kadar bu hâdiseleri nasıl bileceğiz ki karışmamış ve sâfidir" hatıra gelmemelidir.  Naklolunan haberler eğer tevatür suretinde olsa, kat'îdir. Tevatür iki kısımdır. Biri "sarih tevatür", biri "manevî tevatür"dür. Manevî tevatür de iki kısımdır: Biri sükûtîdir. Yani, sükût ile kabul gösterilmiş. Meselâ: Bir cemaat içinde bir adam, o cemaatin nazarı altında bir hâdiseyi haber verse, cemaat onu tekzib etmezse, sükût ile mukabele etse, kabul etmiş gibi olur. Hususan haber verdiği hâdisede cemaat onunla alâkadar olsa, hem tenkide müheyya ve hatayı kabul etmez ve yalanı çok çirkin görür bir cemaat olsa, elbette onun sükûtu o hâdisenin vukuuna kuvvetli delalet eder. İkinci kısım tevatür-ü manevî şudur ki: Bir hâdisenin vukuuna, meselâ "Bir kıyye taam, ikiyüz adamı tok etmiş" denilse; fakat onu haber verenler, ayrı ayrı surette haber veriyor. Biri bir çeşit, biri başka bir surette, diğeri başka bir şekilde beyan eder.. fakat umumen, aynı hâdisenin vukuuna müttefiktirler. İşte mutlak hâdisenin vukuu; mütevatir-i bil-mânadır, kat'îdir. İhtilaf-ı suret ise, zarar vermez. Hem bazan olur ki; haber-i vâhid, bazı şerait dâhilinde tevatür gibi kat'iyeti ifade eder. Hem bazan olur ki; haber-i vâhid haricî emarelerle kat'iyeti ifade eder.

  İşte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan bize naklolunan mu'cizatı ve delail-i nübüvveti, kısm-ı azamı tevatür iledir; ya sarihî, ya manevî, ya sükûtî. Ve bir kısmı çendan haber-i vâhid iledir. Fakat öyle şerait dâhilinde, nekkad-ı muhaddisîn nazarında kabule şayan olduktan sonra, tevatür gibi kat'iyeti ifade etmek lâzım gelir. Evet muhaddisînin muhakkikîninden "El-Hâfız" tabir ettikleri zâtlar, lâakal yüzbin hadîsi hıfzına almış binler muhakkik muhaddisler, hem elli sene sabah namazını işa abdestiyle kılan müttaki muhaddisler ve başta Buharî ve Müslim olarak Kütüb-ü Sitte-i Hadîsiye sahibleri olan ilm-i hadîs dâhîleri, allâmeleri tashih ve kabul ettikleri haber-i vâhid, tevatür kat'iyetinden geri kalmaz. Evet fenn-i hadîsin muhakkikleri, nekkadları o derece hadîs ile hususiyet peyda etmişler ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tarz-ı ifadesine ve üslûb-u âlîsine ve suret-i ifadesine ünsiyet edip meleke kesbetmişler ki; yüz hadîs içinde bir mevzu'u görse, "Mevzu'dur" der. "Bu, hadîs olmaz ve Peygamber'in sözü değildir" der, reddeder. Sarraf gibi hadîsin cevherini tanır, başka sözü ona iltibas edemez. Yalnız İbn-i Cevzî gibi bazı muhakkikler tenkidde ifrat edip, bazı ehadîs-i sahihaya da mevzu' demişler. Fakat her mevzu' şey'in manası yanlıştır demek değildir; belki "Bu söz hadîs değildir" demektir.

  (ondokuzuncu mektubtan)


 7. 10.Ağustos.2012, 17:51
  4
  ebediyyetyolcusu
  Emekli

  Üyelik Tarihi: 27.Mayıs.2012
  Üye No: 96330
  Mesaj Sayısı: 661
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: imtihan dünyası

  Cevap: Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor

  Selamün Aleyküm

  Hadislerde uydurma olanları da vardır hangisinin sahih olup olmadığını her insan hemen anlayamıyor. Halbuki Kuranı Kerim öyle değil onda kesin deliller mevcuttur.

  De ki: "Eğer bütün ins ve cin (toplulukları), bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler." (İsra Suresi, 88)


 8. 10.Ağustos.2012, 17:51
  4
  Selamün Aleyküm

  Hadislerde uydurma olanları da vardır hangisinin sahih olup olmadığını her insan hemen anlayamıyor. Halbuki Kuranı Kerim öyle değil onda kesin deliller mevcuttur.

  De ki: "Eğer bütün ins ve cin (toplulukları), bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler." (İsra Suresi, 88)


 9. 11.Ağustos.2012, 18:08
  5
  wolfteam99
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Temmuz.2012
  Üye No: 96806
  Mesaj Sayısı: 65
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Kur'an-ı kerim YÜCE ALLAH tarafından korunduğu biliniyor.Ya hadisler korunuyor

  Sorumu cevaplandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. ALLAH razı olsun sizlerden.


 10. 11.Ağustos.2012, 18:08
  5
  wolfteam99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Sorumu cevaplandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. ALLAH razı olsun sizlerden.

+ Yorum Gönder