Konusunu Oylayın.: Cennette ulaşım nasıl olacak?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Cennette ulaşım nasıl olacak?
 1. 03.Ağustos.2012, 23:31
  1
  İslam
  Kur'an Hadimi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Nisan.2009
  Üye No: 47685
  Mesaj Sayısı: 782
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: evim

  Cennette ulaşım nasıl olacak?

 2. 03.Ağustos.2012, 23:31
  1
  Kur'an Hadimi  Cennette ulaşım nasıl olacak?

 3. 06.Ağustos.2012, 01:05
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,809
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Cennette ulaşım nasıl olacak?
  Cennette ulaşım için yaratılmış burak adlı binekler var.


 4. 06.Ağustos.2012, 01:05
  2
  Üye  Cennette ulaşım için yaratılmış burak adlı binekler var.

 5. 06.Ağustos.2012, 01:15
  3
  HAMMADUN
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Aralık.2010
  Üye No: 81065
  Mesaj Sayısı: 1,020
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Cennette ulaşım nasıl olacak?

  Cafer-i Tayyar Hazretleri bir çift kanat istemiş ve kendisi cennetle müjdelenip o kanatlarda kendisine verilmiştir. Yoksa bunun dışında NURANİ BİR VARLIĞIN vasıtalara ihtiyaç duyacağını düşünmek abesle iştigal etmektir. Orada aklınızdan geçirmeniz yeterlidir. Zira cennet kendisine hizmet edilen değil, hizmet ehli olarak hizmet edendir.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.


 6. 06.Ağustos.2012, 01:15
  3
  HAMMADUN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Cafer-i Tayyar Hazretleri bir çift kanat istemiş ve kendisi cennetle müjdelenip o kanatlarda kendisine verilmiştir. Yoksa bunun dışında NURANİ BİR VARLIĞIN vasıtalara ihtiyaç duyacağını düşünmek abesle iştigal etmektir. Orada aklınızdan geçirmeniz yeterlidir. Zira cennet kendisine hizmet edilen değil, hizmet ehli olarak hizmet edendir.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 7. 07.Ağustos.2012, 05:30
  4
  İslam
  Kur'an Hadimi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Nisan.2009
  Üye No: 47685
  Mesaj Sayısı: 782
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: evim

  Cevap: Cennette ulaşım nasıl olacak?

  BURAK

  "İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize sırasında bindiği hayvanın adı.
  Hz. Peygamber'in en büyük mûcizesi, hiç şüphesiz Kur'an'ı Kerîm'dir. Fakat Hz. Peygamber, Kur'an dışında, diğer peygamberler gibi bazı mûcizelerde göstermiştir. Bu mûcizeler içinde en büyüklerinden biri de, İsrâ* ve Mirac* hadisesi olduğu kesindir. İsrâ hadisesi, yani Mescid-i Aksâ'*dan Mescid'i Haram*'a kadar olan yolculuk İsrâ suresi 1. ayetinde şöyle açıklanır: "Kulu (Muhammed)'i bir gece, ayetlerimizden bazısını kendisine gösterelim diye, Mescidi Haram'dan alıp çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ'ya kadar götüren, Allah, her türlü eksikliklerden münezzehdir, uzaktır. Şüphe yok ki, o her şeyi işiten, her şeyi görendir. " (17/1).
  Bu ayette de anlatıldığı gibi Hz. Peygamber (s.a.s.) Mescid-i Aksâ'ya bir gecede getirilerek, buradan da yüksek makamlara çıkarıldı. Kendisine çok harikûlâde haller ve şeyler gösterildi.
  Kısaca anlattığımız bu yolculuğun ilk bölümünü Hz. Peygamber "Burak" denilen ve manevî binekle yapmıştır (Müslim, İman, 259). Çeşitli rivayet ve tarihî bilgilere göre, bu binit, katırdan küçük, merkepten büyük beyaz renkli çarptığında ayaklarını hızlandıran, uyluğunda iki kanadı olan ve adımını gözünün gördüğü mesafenin biraz daha ilerisine atabilen bir hayvandır (İbn Sa'd, Tabakat, I, 214; Tecrid-i Sarih Tercümesi, X, 66; Aliyyü'l-Kârî, Şerhu'ş-Şifâ, I, 381). Burak ismi ona, renginin son derece parlak olması sebebiyle veya hızı şimşeği andırdığı için verilmiştir (İbnü'l-Esîr, en-Nihâye, I, 120; Nevevi, Şerhu'l-Müslim, II, 210). Yine bazı İslâm tarihleri, sözkonusu bineğe Hz. Muhammed (s.a.s.)'den önceki bazı peygamberlerin de bindiği (İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebevi, Mısır 1952, II, 397), meselâ Hz. İbrahim (a.s.) Burak'a binip önüne Hz. İsmail'i, terkisine de Hz. Hacer'i bindirerek Mekke'ye getirdiği bu rivayetler arasındadır. (İbn Sa'd, Tabakât, I, 150; Köksal, M. Asım, İslâm Tarihi (Mekke devri) İstanbul 1981, 350-351).
  Talat SAKALLI 8. 07.Ağustos.2012, 05:30
  4
  Kur'an Hadimi
  BURAK

  "İsrâ" hâdisesinde Cebrâil (a.s) tarafından getirilen ve Hz. Peygamber'in bu mucize sırasında bindiği hayvanın adı.
  Hz. Peygamber'in en büyük mûcizesi, hiç şüphesiz Kur'an'ı Kerîm'dir. Fakat Hz. Peygamber, Kur'an dışında, diğer peygamberler gibi bazı mûcizelerde göstermiştir. Bu mûcizeler içinde en büyüklerinden biri de, İsrâ* ve Mirac* hadisesi olduğu kesindir. İsrâ hadisesi, yani Mescid-i Aksâ'*dan Mescid'i Haram*'a kadar olan yolculuk İsrâ suresi 1. ayetinde şöyle açıklanır: "Kulu (Muhammed)'i bir gece, ayetlerimizden bazısını kendisine gösterelim diye, Mescidi Haram'dan alıp çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ'ya kadar götüren, Allah, her türlü eksikliklerden münezzehdir, uzaktır. Şüphe yok ki, o her şeyi işiten, her şeyi görendir. " (17/1).
  Bu ayette de anlatıldığı gibi Hz. Peygamber (s.a.s.) Mescid-i Aksâ'ya bir gecede getirilerek, buradan da yüksek makamlara çıkarıldı. Kendisine çok harikûlâde haller ve şeyler gösterildi.
  Kısaca anlattığımız bu yolculuğun ilk bölümünü Hz. Peygamber "Burak" denilen ve manevî binekle yapmıştır (Müslim, İman, 259). Çeşitli rivayet ve tarihî bilgilere göre, bu binit, katırdan küçük, merkepten büyük beyaz renkli çarptığında ayaklarını hızlandıran, uyluğunda iki kanadı olan ve adımını gözünün gördüğü mesafenin biraz daha ilerisine atabilen bir hayvandır (İbn Sa'd, Tabakat, I, 214; Tecrid-i Sarih Tercümesi, X, 66; Aliyyü'l-Kârî, Şerhu'ş-Şifâ, I, 381). Burak ismi ona, renginin son derece parlak olması sebebiyle veya hızı şimşeği andırdığı için verilmiştir (İbnü'l-Esîr, en-Nihâye, I, 120; Nevevi, Şerhu'l-Müslim, II, 210). Yine bazı İslâm tarihleri, sözkonusu bineğe Hz. Muhammed (s.a.s.)'den önceki bazı peygamberlerin de bindiği (İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebevi, Mısır 1952, II, 397), meselâ Hz. İbrahim (a.s.) Burak'a binip önüne Hz. İsmail'i, terkisine de Hz. Hacer'i bindirerek Mekke'ye getirdiği bu rivayetler arasındadır. (İbn Sa'd, Tabakât, I, 150; Köksal, M. Asım, İslâm Tarihi (Mekke devri) İstanbul 1981, 350-351).
  Talat SAKALLI


 9. 07.Ağustos.2012, 05:59
  5
  HAMMADUN
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Aralık.2010
  Üye No: 81065
  Mesaj Sayısı: 1,020
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Cennette ulaşım nasıl olacak?

  Allah-u Taala, Resul'ünü(S.A.V.) BURAK ismi verilen bir BİNEK ile huzuruna alır ki; bunun bir hayvan olma ihtimali yoktur. Zira ZAHİREN ve GAYB bir alemde GAYB'e İMAN edecek kulları için, bir hayvanın sırtında veya üzerinde o hızda tutunabilmesi mümkün değildir. Diyelim ki bir hayvan ve üzerinde bir siperi var ve bir koltuğumsu çıkıntı üzerinde seyahat ediyor. Ancak bu haldede atmosferi geçip, asgari hayat şartlarını sağlayacak bir teşekküle ihtiyaç duyması gerekir. Zira hem atmosferin belli bir yüksekliğinde ve atmosfer ötesinde hava mevcut değildir. Oksijensiz ve basınçta buna eklendiğinde yaşam şartlarını karşılamakta çok muhaldir. Allah-u Taala mucize ile bunu yapmazmı.....???? El hak yapar. Ancak O zahiren tezahür eden ve bir ilimle yaratılmış olan evrende gayb bir alemde, asgari yaşam şartlarını taşıyan bir aracı görevlendirmiş olmalı değilmidir.....??? Üstelik rotasını bilen, o rota üzerinde katları geçebilen ve hızda ışık hızının misli bir hıza sahip bir araç.... Aksi takdirde hiç bir yaradılmış, Peygamber Efendimiz(S.A.V.)'de dahil olmak üzere bu hıza ve bu basınca ve bu soğuk ve sıcak değişimine tahammül gösterecek bir yapıya sahip değildir. Zira Peygamber Efendimiz(S.A.V.)'de kendi ifadeleriyle BENDE BİR İNSANIM, BANA GEREĞİNDEN FAZLA ÖNEM ATFETMEYİNİZ demektedir. Gereği ve ölçüsü bellidir. İki cihan NUR'u, ALEMLERE RAHMET, RAB'bimin HABİBİ, KULU ve RASULU..... İşi zahire ve GAYB'e İMAN derecesine vurduğumuzda, BURAK'ın mahiyeti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

  Peki gerçekte bu binek nedir....???? Alluh-u Alem....

  Ancak işin zahirine ve GAYB'e İMAN mertebesinde... Canlı yada cansız, asgari yaşam şartlarını karşılayabilecek kaabileyete ve rotasını bilir bir hünere sahip uzay aracıdır diyebiliriz..... Yinede Allah-u Alem....

  Ancak cennette bu tür araçların hiç birine insan ihtiyaç arzetmez. Zira NURANİ bir yaradılmış ve ZAHİRİ bir aracada ihtiyacı yoktur.

  RAB'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.


 10. 07.Ağustos.2012, 05:59
  5
  HAMMADUN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Allah-u Taala, Resul'ünü(S.A.V.) BURAK ismi verilen bir BİNEK ile huzuruna alır ki; bunun bir hayvan olma ihtimali yoktur. Zira ZAHİREN ve GAYB bir alemde GAYB'e İMAN edecek kulları için, bir hayvanın sırtında veya üzerinde o hızda tutunabilmesi mümkün değildir. Diyelim ki bir hayvan ve üzerinde bir siperi var ve bir koltuğumsu çıkıntı üzerinde seyahat ediyor. Ancak bu haldede atmosferi geçip, asgari hayat şartlarını sağlayacak bir teşekküle ihtiyaç duyması gerekir. Zira hem atmosferin belli bir yüksekliğinde ve atmosfer ötesinde hava mevcut değildir. Oksijensiz ve basınçta buna eklendiğinde yaşam şartlarını karşılamakta çok muhaldir. Allah-u Taala mucize ile bunu yapmazmı.....???? El hak yapar. Ancak O zahiren tezahür eden ve bir ilimle yaratılmış olan evrende gayb bir alemde, asgari yaşam şartlarını taşıyan bir aracı görevlendirmiş olmalı değilmidir.....??? Üstelik rotasını bilen, o rota üzerinde katları geçebilen ve hızda ışık hızının misli bir hıza sahip bir araç.... Aksi takdirde hiç bir yaradılmış, Peygamber Efendimiz(S.A.V.)'de dahil olmak üzere bu hıza ve bu basınca ve bu soğuk ve sıcak değişimine tahammül gösterecek bir yapıya sahip değildir. Zira Peygamber Efendimiz(S.A.V.)'de kendi ifadeleriyle BENDE BİR İNSANIM, BANA GEREĞİNDEN FAZLA ÖNEM ATFETMEYİNİZ demektedir. Gereği ve ölçüsü bellidir. İki cihan NUR'u, ALEMLERE RAHMET, RAB'bimin HABİBİ, KULU ve RASULU..... İşi zahire ve GAYB'e İMAN derecesine vurduğumuzda, BURAK'ın mahiyeti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

  Peki gerçekte bu binek nedir....???? Alluh-u Alem....

  Ancak işin zahirine ve GAYB'e İMAN mertebesinde... Canlı yada cansız, asgari yaşam şartlarını karşılayabilecek kaabileyete ve rotasını bilir bir hünere sahip uzay aracıdır diyebiliriz..... Yinede Allah-u Alem....

  Ancak cennette bu tür araçların hiç birine insan ihtiyaç arzetmez. Zira NURANİ bir yaradılmış ve ZAHİRİ bir aracada ihtiyacı yoktur.

  RAB'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.
+ Yorum Gönder