+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Livata ile ilgili Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mehmet naim ağım
  Devamlı Üye
  Reklam

  Livata ile ilgili

  Reklam

  Livata ile ilgili Mumsema Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

  "Allah, Hakkı açıklamakdan haya etmez. Kadınlara arkalarından (cinsi sapıklıkla) yaklaşmayınız."

  (Mişkat, s. 276)

  "Bir adama veya kadına arkasından yaklaşan adama Allah (rahmet nazarı ile) bakmaz.

  (Mişkat, s. 276).

  "Kadına arka tarafından varan (yaklaşan) kimse mel'undur."

  (et-Tac c. 2, s. 281).

  Bir kadınla nikahlanmaktan doğan faydalanma, çocuk yetiştirme niyetine dönüktür. Bunu dinlemeyen kimse, Resul-i Ekrem'in lanetine hedef olur. Bu okla yaralanan mel'un, felah bulamaz. Lut kavmini yere geçiren livata, gayr-i müslim mem*leketlerde çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Müslümanların yaşadığı muhitlerde de bu kötü halin gün geçtikçe yayılma isti*dadı göstermesi, tehlikeli olduğu kadar, düşündürücüdür.

  Nikahın temin edeceği yakınlık, her yerden yaklaşma ol*mayıp Allah'ın müsaade buyurduğu ve çocuğun olmasına ve*sile kılınan tek yerden olacaktır. Bir çiftçi, nasıl tohumunu sokağa ve çamura atmayıp nadas olmuş tarlaya serpmekte ise, evlilikten güdülen gaye evlat yetiştirmek olduğuna göre, kişinin hanımı ile olan beşeri münasebetleri bu cihede dönük kal*malıdır.

  Bu benim nikahlı ailemdir, diyerek dilediği gibi hareket et*meye kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir rezaleti işleyenin ahirette uğrayacağı azap çok fecidir.

  Bu işi yapan karı-koca arasında nefret meydana gelir. in*sanda üzüntü ve keder olur. Bu insanlara karşı insanlarda da tiksinti olur. Yüzleri çirkin, kalpleri nursuzdur. Azıcık anlayışı olanlar bunları görür görmez tanırlar. Bu hareketlerin çoğalması belaların gelmesine sebep olur. Bugün insanlık ale*mini tehdit eden AİDS'den büyük bela olur mu?  Livatanın tarihi kaynağını oluşturan Lut (a.s.)'ın kavminde livatanın, erkeklerin kadınlara arka yoldan ilişkide bulunmakla başladığını Peygamber efendimiz (s.a.v.) şu hadisiyle bildirmektedir:

  "Lut toplumunda livata erkekler arasında başlamadan kırk yıl önce, kadınlara yönelik olarak başladı."

  Peygamberimiz bir hadis-i şerifiyle de Allah'ın bu gibi kim*selere lanet ettiğini buyurmaktadır.

  "Kıyamet gününde Allah, yedi zümreye rahmet na*zarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz ve onlara "gireceklerle beraber cehenneme girin" buyu*rur.

  Bu yedi zümre şunlardır:

  1) Homoseksüellik (livatayı) yapan ve yaptıran.

  2) İstimna yapan (eliyle boşalan).

  3) Hayvanlarla cinsı temas kuran.

  4) Anası ile kızını bir arada nikahlayan.

  5) Komşusunun hanımı ile zina eden.

  6) Lanet ettirircesine komşusunu üzen.

  7) Karısına arka yoldan yaklaşan."  .

 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Livata ile ilgili


  Reklam


  sen soru sormamışsın
  konu açmışsın

  bu başlık sadece sorular içindir

  lütfen konularınızı uygun kategoriye açın


+ Yorum Gönder