Konusunu Oylayın.: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?

5 üzerinden 4.38 | Toplam : 8 kişi
Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?
 1. 23.Temmuz.2012, 19:09
  1
  ordeall
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Kasım.2009
  Üye No: 66427
  Mesaj Sayısı: 444
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 26

  Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?


  Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi? Mumsema Nmazlarımdan sonra rabbime ALLAH ım senin yolunda şehit olmayı nasip eyle diyorum şehit olmak için dua ediyorum bu dogru mu?

  Birde vatanı için ölenler şehit sayılıyor mu namaz kılsamda namaz borçlarım oruç borçlarım var ben eger şehit olursam benim durumum ne olur toplasanız 9 ay namaz kıldım kılıyorum yine ama boruçlarımda var...


 2. 23.Temmuz.2012, 19:09
  1
  ordeall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  Nmazlarımdan sonra rabbime ALLAH ım senin yolunda şehit olmayı nasip eyle diyorum şehit olmak için dua ediyorum bu dogru mu?

  Birde vatanı için ölenler şehit sayılıyor mu namaz kılsamda namaz borçlarım oruç borçlarım var ben eger şehit olursam benim durumum ne olur toplasanız 9 ay namaz kıldım kılıyorum yine ama boruçlarımda var...

 3. 23.Temmuz.2012, 22:10
  2
  mehmet naim ağım
  Devamlı Üye

  Üyelik Tarihi: 21.Temmuz.2012
  Üye No: 97024
  Mesaj Sayısı: 195
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 24
  Bulunduğu yer: medrese-i yusufiye(hapishane)

  Cevap: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit
  Bir insanın ölmek için dua etmesi caiz değildir; ancak şehit olmayı istemesi caizdir. Bu hususta Allah Rasulu (a.s.m )'nun ifadeleri şöyledir:

  Hz. Enes ( r.a ) anlatıyor. Rasulullah (a.s.m) buyurdular:

  "Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: 'Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise, yaşat; ölüm hayırlı ise canımı al.' " ( Buhari, merda,19)
  Açıklama:

  1. Hadiste Rasulullah (a.s.m)'ın ilk muhatabı, ashab-ı kiram ise de kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar aynı şekilde muhatap olmaktadırlar, yani yasak hükmü bakidir.

  2. Hadiste mevzu bahs edilen "zarar" için, seleften bir çoğu "dünyevi zarar" demiştir. Buna göre, kişi "dinde fitneye düşmek" gibi dini bir zarar mevzu bahs olacak olsa, hadisteki nehyin dışında kalacağı belirtilmiştir.
  Buharî'nin aktardığı bir hadis-i şerifte Hz Peygamber(asm)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şehitler beş gruptur Bunlar: Taun/veba hastalığından ölen, karın ağrısından /iç organlarından muzdarip olarak vefat eden, suda boğulan, bir yıkım altında kalarak can veren ve Allah yolunda şehit olan kimselerdir" (Buharî, Ezan, 32)

  Şüphesiz en büyük şehit Allah yolunda canını veren kimsedir Fakat, hadiste anlatılan diğer şehit grupları da kendi durumlarına göre ve çektikleri ıstıraplara paralel olarak büyük mükâfatlar alacaklardırŞehitlik bir nevi veli olmak demektir Velilerin kırk yılda ibadetlerle ancak ulaştıkları bir mertebeye, Allah yolunda canını veren hakiki bir şehit bazen bir dakikada ulaşabiliyor

  Şehidin kul hakkı affolunur mu?

  Şehidin kul haklarından dolayı sorguya çekilip çekilmeyeceği konusunda âlimler arasında farklı görüşler vardırŞunu unutmamak gerekir ki, affetmek Allah için çok kolaydır Yeter ki Onun rızasını kazanmış olalım Mahşerde kul hakkına muhatap olan bir kişiyi alacaklısıyla barıştırıp ikisini birlikte –el ele tutuşturup- cennete koyduğuna dair hadisler vardır Yeter ki, biz rabbimizle barışık olarak hayatımızı devam ettirelim, gerisi kolaydır

  Allah’ın ismini yüceltmek için cihada katılıp hâlis bir niyet taşıdığı halde ölen kimse şehit sayılır Şehit, fâni hayatını kaybetmesine bedel olarak ebedî hayatta gerçek saadete ermektedirŞehidin uhrevî mükâfatı hakkında Peygamberimiz (asm) şöyle buyururlar:

  “Allah katında şehit olan kimse için altı haslet vardır:

  1 Dökülen ilk kanı ile beraber bütün günahları affolunur

  2 Cennetteki makamı kendisine gösterilir

  3 Kabir azabından kurtulur

  4 En büyük korkudan (Cehennem korkusundan) emin olur

  5 Kendisine iman elbisesi giydirilir

  6 Güzel gözlü hurilerle evlendirilir ve akrabalarından yetmiş insan hakkında şefaati kabul olunur” (İbni Mâce, Cihad, 16)

  Şehit bu kadar sevap ve ikrama kavuşmakla beraber, üzerinde kul hakkı varsa, o hak durur, hak sahibine hakkı verilmedikçe veya o kimse, şehit olana hakkını helâl etmedikçe bağışlanmaz

  Nitekim Sahabîlerden birisi Peygamberimize (asm) “Ne buyurursunuz, yâ Resûlallah, ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affolunur mu?” diye sorunca, şu cevabı almıştır:

  “Evet, ihlâsla sabrettiğin halde ileri gidip geri dönmemek üzere Allah yolunda öldürülürsen Ancak borç müstesna Gerçekten bunu Cebrail bildirdi” (Müslim, İmare, 112)

  Görüldüğü gibi, cihat yolunda kaybedilen bir hayat ancak Allah hakları için keffaret olurken, kul hakları baki kalmaktadır Çünkü bu meselede bir alacaklının mağdur olması ve sıkıntıya düşmesi bahis mevzuudur Hak sahibi, hakkından vazgeçmediği ve hakkını ölen kimseye bağışlamadığı müddetçe, ölen kimse ebedî saadeti de kazansa, hesap gününde hak sahibi ile yüz yüze gelecektir

  Karada savaşıp şehit düşen kimse ile deniz savaşlarında şehit düşen mü’min arasında mükâfat bakımından bir farklılık vardır Deniz şehidi kul haklarından muaf tutulmaktadır Bu hususta Resûl-i Ekrem Efendimizin (asm) beyanı şöyledir:

  “Allah kara şehitlerinin bütün günahlarını bağışlar Yalnız, borcunu ödememe günahını bağışlamaz Deniz şehidinin ise bütün günahlarını ve borcunu ödememe günahını da bağışlar” (İbni Mâce, Cihad: 10)

  Hadisin izahında, kul hakkının Allah tarafından affedilmesi şu şekilde açıklanmaktadır:

  Deniz şehidinin kullara olan borcunun da bağışlandığına dair bu hadis, alacaklının haklarının zayi edileceği mânâsına gelmemelidir Çünkü Allah, hiçbir kuluna zulmetmez Bu durumda Cenab-ı Hak, deniz şehidinin kullara olan borcunu bağışlayınca, alacaklılara da kendi hazinesinden haklarını öder Ya onların günahlarını affeder veya Cennetteki derecesini yükseltir Böylece şehidi de borçlu durumdan kurtarmış olur

  Kara şehidi ile deniz şehidi arasında farklardan birisi şu olabilir Kara şehidi herhangi bir âletle yaralanır vefat eder; halbuki deniz şehidi hem yaralanır, hem de denizde boğulma, kendini kurtaramama gibi ikinci bir zahmete katlandığı için sevabı daha çok olmaktadır Onun bu fedakârane haline Cenab-ı Hak kendi katından vereceği ecirlerle karşılık vermektedir

  Diğer taraftan, gerek borç meselesi, gerekse diğer kul hakları her ne kadar iki kişi arasında geçmiş gibi görülüyorsa da, yukarıda da temas edildiği gibi, Cenab-ı Hak, hak sahibini dünyada rızkına bereket koymak, üzerinden birtakım belâ ve musibetleri uzaklaştırmak gibi hallerle; âhirette ise onun razı olabileceği bir şekilde bağışta bulunmak ve makamını yükseltmekle hakkını zayi etmeyecek, gönlünü alacaktır

  Çünkü şehit hak dâvâ uğrunda canını, ruhunu vermiş, her şeyi bir tarafa bırakarak, sırf Allah’ın adını ve şânını âleme duyurmak için çarpışmış, yaralanmış, vefat etmiştir Kendi uğrunda bu kadar sıkıntılara katlanan, en sevdiği canını öne süren bir insanı Cenab-ı Hak razı etmez mi?

  Şehitlerin cesetleri çürümez mi?

  Şehitlerin cesetlerinin çürümeyeceğine dair sahih bir hadis bilinmemektedir Bu konuda sadece Peygamberlerin cesetlerinin çürümeyeceğine dair hadisler vardır

  Evs b Evs’in bildirdiğine göre peygamberimiz(asm) şöyle buyurmuştur: “Allah peygamberlerin cesetlerini toprağa haram kılmıştır”(Ebu Davud, salat, 207, Nesaî, Cuma, 5)

  Buna göre, peygamberlerin dışındaki insanların cesetleri -veli ve şehit de olsa- çürür Fakat bu mutlaka çürür anlamına da gelmez Allah bazı -veli veya şehit- kullarını da çürümekten koruyabilir Bu gibi vakaların belgeleri de azımsanmayacak kadardır

  Örneğin; Buharî’nin bildirdiğine göre Hz Cabir şunları anlatmıştır: Uhud savaşı zamanı geldiğinde, o gece babam beni yanına çağırıp şunları söyledi: “Bana öyle geliyor ki, bu savaşta Resulullah(asm)’ın sahabeleri arasında ilk öldürülenlerden olacağım Benden sonra -Resulullah hariç- senden daha aziz bir varlık bırakmamaktayım Bazı borçlarım var onları öde, kız kardeşlerine karşı iyi davran/iyi şeyler tavsiye et” Nihayet sabahladığımızda (uhud savaşı başlayınca), babam ilk öldürülen/şehit oldu Onu başka bir kimseyle birlikte aynı kabre defnedildi Fakat benim nefsim babamın başkasıyla aynı kabirde kalmasına razı olmadı, altı ay sonra kabirden çıkardığımda –kulağındaki küçük bir izin dışında- ilk gün koyduğum gibiydi” (bk Fethu’l-Bârî, 3/214)İbn Hacer’e göre, Cabir’in babası Abdullah’ın cesedinin bozulmaması hem onun bir kerametinin, hem de şehitliğinin bir tezahürüdür(age, 3/217)

  Sorularla İslamiyet


 4. 23.Temmuz.2012, 22:10
  2
  Devamlı Üye  Bir insanın ölmek için dua etmesi caiz değildir; ancak şehit olmayı istemesi caizdir. Bu hususta Allah Rasulu (a.s.m )'nun ifadeleri şöyledir:

  Hz. Enes ( r.a ) anlatıyor. Rasulullah (a.s.m) buyurdular:

  "Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: 'Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise, yaşat; ölüm hayırlı ise canımı al.' " ( Buhari, merda,19)
  Açıklama:

  1. Hadiste Rasulullah (a.s.m)'ın ilk muhatabı, ashab-ı kiram ise de kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar aynı şekilde muhatap olmaktadırlar, yani yasak hükmü bakidir.

  2. Hadiste mevzu bahs edilen "zarar" için, seleften bir çoğu "dünyevi zarar" demiştir. Buna göre, kişi "dinde fitneye düşmek" gibi dini bir zarar mevzu bahs olacak olsa, hadisteki nehyin dışında kalacağı belirtilmiştir.
  Buharî'nin aktardığı bir hadis-i şerifte Hz Peygamber(asm)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şehitler beş gruptur Bunlar: Taun/veba hastalığından ölen, karın ağrısından /iç organlarından muzdarip olarak vefat eden, suda boğulan, bir yıkım altında kalarak can veren ve Allah yolunda şehit olan kimselerdir" (Buharî, Ezan, 32)

  Şüphesiz en büyük şehit Allah yolunda canını veren kimsedir Fakat, hadiste anlatılan diğer şehit grupları da kendi durumlarına göre ve çektikleri ıstıraplara paralel olarak büyük mükâfatlar alacaklardırŞehitlik bir nevi veli olmak demektir Velilerin kırk yılda ibadetlerle ancak ulaştıkları bir mertebeye, Allah yolunda canını veren hakiki bir şehit bazen bir dakikada ulaşabiliyor

  Şehidin kul hakkı affolunur mu?

  Şehidin kul haklarından dolayı sorguya çekilip çekilmeyeceği konusunda âlimler arasında farklı görüşler vardırŞunu unutmamak gerekir ki, affetmek Allah için çok kolaydır Yeter ki Onun rızasını kazanmış olalım Mahşerde kul hakkına muhatap olan bir kişiyi alacaklısıyla barıştırıp ikisini birlikte –el ele tutuşturup- cennete koyduğuna dair hadisler vardır Yeter ki, biz rabbimizle barışık olarak hayatımızı devam ettirelim, gerisi kolaydır

  Allah’ın ismini yüceltmek için cihada katılıp hâlis bir niyet taşıdığı halde ölen kimse şehit sayılır Şehit, fâni hayatını kaybetmesine bedel olarak ebedî hayatta gerçek saadete ermektedirŞehidin uhrevî mükâfatı hakkında Peygamberimiz (asm) şöyle buyururlar:

  “Allah katında şehit olan kimse için altı haslet vardır:

  1 Dökülen ilk kanı ile beraber bütün günahları affolunur

  2 Cennetteki makamı kendisine gösterilir

  3 Kabir azabından kurtulur

  4 En büyük korkudan (Cehennem korkusundan) emin olur

  5 Kendisine iman elbisesi giydirilir

  6 Güzel gözlü hurilerle evlendirilir ve akrabalarından yetmiş insan hakkında şefaati kabul olunur” (İbni Mâce, Cihad, 16)

  Şehit bu kadar sevap ve ikrama kavuşmakla beraber, üzerinde kul hakkı varsa, o hak durur, hak sahibine hakkı verilmedikçe veya o kimse, şehit olana hakkını helâl etmedikçe bağışlanmaz

  Nitekim Sahabîlerden birisi Peygamberimize (asm) “Ne buyurursunuz, yâ Resûlallah, ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affolunur mu?” diye sorunca, şu cevabı almıştır:

  “Evet, ihlâsla sabrettiğin halde ileri gidip geri dönmemek üzere Allah yolunda öldürülürsen Ancak borç müstesna Gerçekten bunu Cebrail bildirdi” (Müslim, İmare, 112)

  Görüldüğü gibi, cihat yolunda kaybedilen bir hayat ancak Allah hakları için keffaret olurken, kul hakları baki kalmaktadır Çünkü bu meselede bir alacaklının mağdur olması ve sıkıntıya düşmesi bahis mevzuudur Hak sahibi, hakkından vazgeçmediği ve hakkını ölen kimseye bağışlamadığı müddetçe, ölen kimse ebedî saadeti de kazansa, hesap gününde hak sahibi ile yüz yüze gelecektir

  Karada savaşıp şehit düşen kimse ile deniz savaşlarında şehit düşen mü’min arasında mükâfat bakımından bir farklılık vardır Deniz şehidi kul haklarından muaf tutulmaktadır Bu hususta Resûl-i Ekrem Efendimizin (asm) beyanı şöyledir:

  “Allah kara şehitlerinin bütün günahlarını bağışlar Yalnız, borcunu ödememe günahını bağışlamaz Deniz şehidinin ise bütün günahlarını ve borcunu ödememe günahını da bağışlar” (İbni Mâce, Cihad: 10)

  Hadisin izahında, kul hakkının Allah tarafından affedilmesi şu şekilde açıklanmaktadır:

  Deniz şehidinin kullara olan borcunun da bağışlandığına dair bu hadis, alacaklının haklarının zayi edileceği mânâsına gelmemelidir Çünkü Allah, hiçbir kuluna zulmetmez Bu durumda Cenab-ı Hak, deniz şehidinin kullara olan borcunu bağışlayınca, alacaklılara da kendi hazinesinden haklarını öder Ya onların günahlarını affeder veya Cennetteki derecesini yükseltir Böylece şehidi de borçlu durumdan kurtarmış olur

  Kara şehidi ile deniz şehidi arasında farklardan birisi şu olabilir Kara şehidi herhangi bir âletle yaralanır vefat eder; halbuki deniz şehidi hem yaralanır, hem de denizde boğulma, kendini kurtaramama gibi ikinci bir zahmete katlandığı için sevabı daha çok olmaktadır Onun bu fedakârane haline Cenab-ı Hak kendi katından vereceği ecirlerle karşılık vermektedir

  Diğer taraftan, gerek borç meselesi, gerekse diğer kul hakları her ne kadar iki kişi arasında geçmiş gibi görülüyorsa da, yukarıda da temas edildiği gibi, Cenab-ı Hak, hak sahibini dünyada rızkına bereket koymak, üzerinden birtakım belâ ve musibetleri uzaklaştırmak gibi hallerle; âhirette ise onun razı olabileceği bir şekilde bağışta bulunmak ve makamını yükseltmekle hakkını zayi etmeyecek, gönlünü alacaktır

  Çünkü şehit hak dâvâ uğrunda canını, ruhunu vermiş, her şeyi bir tarafa bırakarak, sırf Allah’ın adını ve şânını âleme duyurmak için çarpışmış, yaralanmış, vefat etmiştir Kendi uğrunda bu kadar sıkıntılara katlanan, en sevdiği canını öne süren bir insanı Cenab-ı Hak razı etmez mi?

  Şehitlerin cesetleri çürümez mi?

  Şehitlerin cesetlerinin çürümeyeceğine dair sahih bir hadis bilinmemektedir Bu konuda sadece Peygamberlerin cesetlerinin çürümeyeceğine dair hadisler vardır

  Evs b Evs’in bildirdiğine göre peygamberimiz(asm) şöyle buyurmuştur: “Allah peygamberlerin cesetlerini toprağa haram kılmıştır”(Ebu Davud, salat, 207, Nesaî, Cuma, 5)

  Buna göre, peygamberlerin dışındaki insanların cesetleri -veli ve şehit de olsa- çürür Fakat bu mutlaka çürür anlamına da gelmez Allah bazı -veli veya şehit- kullarını da çürümekten koruyabilir Bu gibi vakaların belgeleri de azımsanmayacak kadardır

  Örneğin; Buharî’nin bildirdiğine göre Hz Cabir şunları anlatmıştır: Uhud savaşı zamanı geldiğinde, o gece babam beni yanına çağırıp şunları söyledi: “Bana öyle geliyor ki, bu savaşta Resulullah(asm)’ın sahabeleri arasında ilk öldürülenlerden olacağım Benden sonra -Resulullah hariç- senden daha aziz bir varlık bırakmamaktayım Bazı borçlarım var onları öde, kız kardeşlerine karşı iyi davran/iyi şeyler tavsiye et” Nihayet sabahladığımızda (uhud savaşı başlayınca), babam ilk öldürülen/şehit oldu Onu başka bir kimseyle birlikte aynı kabre defnedildi Fakat benim nefsim babamın başkasıyla aynı kabirde kalmasına razı olmadı, altı ay sonra kabirden çıkardığımda –kulağındaki küçük bir izin dışında- ilk gün koyduğum gibiydi” (bk Fethu’l-Bârî, 3/214)İbn Hacer’e göre, Cabir’in babası Abdullah’ın cesedinin bozulmaması hem onun bir kerametinin, hem de şehitliğinin bir tezahürüdür(age, 3/217)

  Sorularla İslamiyet

 5. 24.Temmuz.2012, 17:48
  3
  ordeall
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Kasım.2009
  Üye No: 66427
  Mesaj Sayısı: 444
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 26

  Cevap: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit

  Verdigin cevap için ALLAH razı olsun kardeşim ben çocuklugumdan beri askere gitmek istemişim büyüklerim öyle der sen küçükken askere gitmeyi çok istiyordun diye Ben kanımı canımı Rabbimin ugruda feda etmekten şeref duyarım ben 10 yaşlarındayken bir hayal gördüm 20 30 saniye kadar kendi tabutum sandıgım bir tabut üzerinde Türk bayragımız vardı o tabutun içinde oldugumu hayal olarak gördüm yakınlarımızdanda şehit olan kimse olmadı benim askerligim yaklaştı şurda 3 hafta kaldı aşagı yukarı içimde azda olsa korku var çünkü ben Rabbime karşı asla layık bir kul olamadım zamanında namaz kılmadm 19 yaşına girince anladım hayatı namaza başladım oruçlarıma daha sıkı sarıldım ama yinede borçluyum ben ALLAH a şehit oldugumda bu boruçlarım ne olur namaz oruç gibi bunları ben şehit olduktan sonra yapabilirmiyim yani şehit olursam ben namaz kılabilirmiyim oruç tutabilirmiyim burda yapamadım bari orada yapıyım bu sorduklarımıda cevaplarsanız çok mutlu olurum


 6. 24.Temmuz.2012, 17:48
  3
  ordeall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Verdigin cevap için ALLAH razı olsun kardeşim ben çocuklugumdan beri askere gitmek istemişim büyüklerim öyle der sen küçükken askere gitmeyi çok istiyordun diye Ben kanımı canımı Rabbimin ugruda feda etmekten şeref duyarım ben 10 yaşlarındayken bir hayal gördüm 20 30 saniye kadar kendi tabutum sandıgım bir tabut üzerinde Türk bayragımız vardı o tabutun içinde oldugumu hayal olarak gördüm yakınlarımızdanda şehit olan kimse olmadı benim askerligim yaklaştı şurda 3 hafta kaldı aşagı yukarı içimde azda olsa korku var çünkü ben Rabbime karşı asla layık bir kul olamadım zamanında namaz kılmadm 19 yaşına girince anladım hayatı namaza başladım oruçlarıma daha sıkı sarıldım ama yinede borçluyum ben ALLAH a şehit oldugumda bu boruçlarım ne olur namaz oruç gibi bunları ben şehit olduktan sonra yapabilirmiyim yani şehit olursam ben namaz kılabilirmiyim oruç tutabilirmiyim burda yapamadım bari orada yapıyım bu sorduklarımıda cevaplarsanız çok mutlu olurum

 7. 24.Temmuz.2012, 23:08
  4
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit

  sana bu sorunun cevabını daha önce de vermiştik

  Allah'ın dininin galibiyeti için mücadele edenler şehiddir
  isterse yatağında ölmüş olsun
  gayrısı için ölen şehid değildir
  isterse Resulullah'ın sancağı altında savaşırken ölsün


 8. 24.Temmuz.2012, 23:08
  4
  âb ü kil
  sana bu sorunun cevabını daha önce de vermiştik

  Allah'ın dininin galibiyeti için mücadele edenler şehiddir
  isterse yatağında ölmüş olsun
  gayrısı için ölen şehid değildir
  isterse Resulullah'ın sancağı altında savaşırken ölsün

 9. 30.Temmuz.2012, 04:09
  5
  ordeall
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Kasım.2009
  Üye No: 66427
  Mesaj Sayısı: 444
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 26

  Cevap: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit

  @mir ben çok araştırdım bütün hocalar şehittir diyor yeterki imanlı olsun vatanı koruyan o askerler olmasa sen yatagında rahat uyuyabilicen mi?onlar olmasa ülkede ne huzur ne de din kalır yalansa yalan de bana şu internete yaz vatanı için ölen şehid midir diye bitane hoca senin dedigini desin o zaman istedigini de


 10. 30.Temmuz.2012, 04:09
  5
  ordeall - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  @mir ben çok araştırdım bütün hocalar şehittir diyor yeterki imanlı olsun vatanı koruyan o askerler olmasa sen yatagında rahat uyuyabilicen mi?onlar olmasa ülkede ne huzur ne de din kalır yalansa yalan de bana şu internete yaz vatanı için ölen şehid midir diye bitane hoca senin dedigini desin o zaman istedigini de

 11. 30.Temmuz.2012, 15:59
  6
  mehmet naim ağım
  Devamlı Üye

  Üyelik Tarihi: 21.Temmuz.2012
  Üye No: 97024
  Mesaj Sayısı: 195
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 24
  Bulunduğu yer: medrese-i yusufiye(hapishane)

  Cevap: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit

  Şehit; nefsini Allah’a satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır!

  “Allah (cc) yolunda öldürülen şehittir. Allah (cc) yolunda ölen şehittir.” (Müslim)

  Allah (cc) yolunda hayatını feda eden kimseye şehit denir. Bu kimselere şehit denmesi ya cennete gideceklerine şehadet edildiği, yahut vefat anında bir kısım rahmet meleklerinin hazır bulunup şehadet ettiği, yahut da o kişi kendisi Cenab-ı Hakk’ın huzurunda olduğu halde rızıklandırılacağı içindir. Lûgat manası ile de şehit; “şahid (hazır bulunan)” demektir. Şehadet; dinimizde fevkalade yüce bir mertebedir.

  Şehit; nefsini Allah’a satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır

  “Öyle ise, dünya hayâtını âhiret karşılığında satan (o bahtiyar)lar Allah yolunda savaşsınlar! Artık kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galib gelirse, bunun üzerine ileride ona (pek) büyük bir mükâfât vereceğiz.” (Nisâ, 74)

  Şehit; Allah’a verdiği sözde durandır

  “Mü’minlerden öyle erler vardır ki, (o gün) Allah’a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehîd oldu), kimi de (şehîd olmayı) bekliyor! Fakat (onlar) hiçbir şekilde (verdikleri sözü) değiştirmediler.” (Ahzâb, 23)

  Şehit; zulmen öldürülen kişidir

  İbn-i Amr’dan (ra) rivayetle:
  "Bir Müslüman’ın bir hakkı zulmen elinden alınır da bu uğurda mücadele ederken öldürülürse, şehit olmuş olur." (Müsned)

  Şehit; Cenab-ı Hakk’ın meleklerine karşı övündüğü kişidir

  İbn-i Mesud’dan (ra) rivayetle;
  “Allah fisebilillah savaşırken arkadaşları bozguna uğrayıp geri kaçan, kendisi taşıdığı sorumluluğu bilip düşmana karşı yeniden hücuma geçen ve sonunda şehit edilen bir kişiye hoşnutluğundan hayret eder. Aziz ve Celil olan Allah melekelerine şöyle der: “Kuluma bakın! Katımdaki mükafata olan arzusu ve azabımdan korkusu sebebiyle yeniden hücuma geçti ve sonunda şehit edildi.” (Ebu Davud)

  Şehit; Allah yolunda nefsinden fedakarlıkta bulunan cömert kişidir

  Enes bin Mâlik (ra) rivayet ediyor;
  “Size en cömert kimsenin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah (cc) bütün cömertlerden daha cömerttir. Ben ademoğullarının en cömerdiyim. Benden sonra onların en cömerdi ise Allah’ın kendisine ilim verip bu ilmi yayan kimsedir. Bu kimse Kıyamet Günü tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Bundan sonra en cömert olan ise şehit edilinceye kadar Allah (cc) yolunda nefsinden fedakârlıkta bulunan kişidir.” (Ebû Ya’la)

  Şehitlik en şerefli ölümdür

  Ukbe bin Âmir’den (ra) rivayetle;
  “En şerefli ölüm şehit olarak ölmektir.” (İbn-i Asakir)

  Şehitlik; neticesi cennet olan “büyük kurtuluş”tur

  “Şübhesiz ki Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallarını, karşılığında Cennet hakikaten onların olmak üzere satın almıştır! (Onlar) Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (Allah tarafından onlara) Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’ân’da (söz verilen bu Cennet, Allah’ın) kendi üzerine hak bir va‘ddir. Ve Allah’dan daha çok sözünü yerine getiren kim olabilir? Öyle ise yaptığınız bu alış-verişinizden dolayı sevinin! İşte büyük kurtuluş ise ancak budur!” (Tevbe, 111)

  Şehitlik, Peygamber Efendimiz’in (asm) tekrar tekrar istediği ölüm şeklidir

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor;
  “Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal’e kasem olsun; Allah (cc) yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim.” (Buhari)

  İlim öğrenirken vefat eden şehittir

  Ebu Zer’den (ra) rivayetle;
  “Kişi ilim öğrenirken ölürse şehit olarak ölmüş olur.” (Bezzar)

  Gurbette iken öldürülen veya ölen şehittir

  “Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenler veya ölenler ise, mutlaka Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hacc, 58)

  İbn-i Abbas (ra) rivayet ediyor;
  “Gurbette ölmek şehitliktir.” (Kütüb-i Sitte)

  Bazı hastalık veya musibetlerle vefat eden şehittir

  Ali (ra) rivayet ediyor;
  “Boğularak ölen şehittir. Yanarak ölen şehittir. Gurbette ölen şehittir. Yılan ve benzeri haşeratın ısırmasından dolayı ölen şehittir. Karın sancısından dolayı ölen şehittir. Çöken evin altında kalan şehittir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehittir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehittir. Meşrû ölçüde kocasını kıskanan kadın Allah (cc) yolunda cihad eden gibidir. Ona bir şehit mükâfatı vardır. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Canı uğrunda öldürülen şehittir. Din kardeşini savunurken ölen şehittir. Komşusu uğrunda öldürülen şehittir. İyiliği emredip kötülüğü sakındırırken ölen şehittir. (İbn-i Asâkir)

  Samimiyetle şehitliği isteyen yatağında ölse dahi şehittir

  Sehl bin Huneyf (ra) anlatıyor;
  “Samimi olarak Allah’tan şehitlik dileyen kimse yatağında da ölse Allah (cc) onu şehitlerin mertebesine ulaştırır.” (Müslim)

  İbn-i Mesud (ra) rivayet ediyor;
  “Allah’ın öyle kulları vardır ki, onları öldürülmekten korur, güzel ameller içerisinde ömürlerini uzatır. Rızıklarını güzelce verir. Onları afiyetle yaşatır, ruhlarını yataklarında huzur içerisinde aldığı halde onlara şehitlik makamını verir.” (Taberanî)

  Zulüme engel olurken öldürülen Şehitlerin “efendisi” olur

  Câbir (ra) rivayet ediyor;
  “Kıyamet günü Allah katında şehitlerin efendisi Abdülmüttalib’in oğlu Hamza ile zalim bir idareciye, ayağa kalkarak ona iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve bu yüzden o idarecinin öldürdüğü kimsedir. (Hâkim)

  Emin, dürüst, Müslüman tacir şehitlerledir

  İbn-u Ömer (ra) anlatıyor;
  “Emin, dürüst, Müslüman tacir Kıyamet Günü şehitlerle beraberdir.” (Kütüb-i Sitte)


 12. 30.Temmuz.2012, 15:59
  6
  Devamlı Üye
  Şehit; nefsini Allah’a satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır!

  “Allah (cc) yolunda öldürülen şehittir. Allah (cc) yolunda ölen şehittir.” (Müslim)

  Allah (cc) yolunda hayatını feda eden kimseye şehit denir. Bu kimselere şehit denmesi ya cennete gideceklerine şehadet edildiği, yahut vefat anında bir kısım rahmet meleklerinin hazır bulunup şehadet ettiği, yahut da o kişi kendisi Cenab-ı Hakk’ın huzurunda olduğu halde rızıklandırılacağı içindir. Lûgat manası ile de şehit; “şahid (hazır bulunan)” demektir. Şehadet; dinimizde fevkalade yüce bir mertebedir.

  Şehit; nefsini Allah’a satıp, Allah (cc) yolunda savaşandır

  “Öyle ise, dünya hayâtını âhiret karşılığında satan (o bahtiyar)lar Allah yolunda savaşsınlar! Artık kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galib gelirse, bunun üzerine ileride ona (pek) büyük bir mükâfât vereceğiz.” (Nisâ, 74)

  Şehit; Allah’a verdiği sözde durandır

  “Mü’minlerden öyle erler vardır ki, (o gün) Allah’a verdikleri sözde durdular. Öyle ki onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehîd oldu), kimi de (şehîd olmayı) bekliyor! Fakat (onlar) hiçbir şekilde (verdikleri sözü) değiştirmediler.” (Ahzâb, 23)

  Şehit; zulmen öldürülen kişidir

  İbn-i Amr’dan (ra) rivayetle:
  "Bir Müslüman’ın bir hakkı zulmen elinden alınır da bu uğurda mücadele ederken öldürülürse, şehit olmuş olur." (Müsned)

  Şehit; Cenab-ı Hakk’ın meleklerine karşı övündüğü kişidir

  İbn-i Mesud’dan (ra) rivayetle;
  “Allah fisebilillah savaşırken arkadaşları bozguna uğrayıp geri kaçan, kendisi taşıdığı sorumluluğu bilip düşmana karşı yeniden hücuma geçen ve sonunda şehit edilen bir kişiye hoşnutluğundan hayret eder. Aziz ve Celil olan Allah melekelerine şöyle der: “Kuluma bakın! Katımdaki mükafata olan arzusu ve azabımdan korkusu sebebiyle yeniden hücuma geçti ve sonunda şehit edildi.” (Ebu Davud)

  Şehit; Allah yolunda nefsinden fedakarlıkta bulunan cömert kişidir

  Enes bin Mâlik (ra) rivayet ediyor;
  “Size en cömert kimsenin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah (cc) bütün cömertlerden daha cömerttir. Ben ademoğullarının en cömerdiyim. Benden sonra onların en cömerdi ise Allah’ın kendisine ilim verip bu ilmi yayan kimsedir. Bu kimse Kıyamet Günü tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Bundan sonra en cömert olan ise şehit edilinceye kadar Allah (cc) yolunda nefsinden fedakârlıkta bulunan kişidir.” (Ebû Ya’la)

  Şehitlik en şerefli ölümdür

  Ukbe bin Âmir’den (ra) rivayetle;
  “En şerefli ölüm şehit olarak ölmektir.” (İbn-i Asakir)

  Şehitlik; neticesi cennet olan “büyük kurtuluş”tur

  “Şübhesiz ki Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallarını, karşılığında Cennet hakikaten onların olmak üzere satın almıştır! (Onlar) Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (Allah tarafından onlara) Tevrât’ta, İncîl’de ve Kur’ân’da (söz verilen bu Cennet, Allah’ın) kendi üzerine hak bir va‘ddir. Ve Allah’dan daha çok sözünü yerine getiren kim olabilir? Öyle ise yaptığınız bu alış-verişinizden dolayı sevinin! İşte büyük kurtuluş ise ancak budur!” (Tevbe, 111)

  Şehitlik, Peygamber Efendimiz’in (asm) tekrar tekrar istediği ölüm şeklidir

  Ebu Hureyre (ra) anlatıyor;
  “Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal’e kasem olsun; Allah (cc) yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar öldürülmeyi, sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim.” (Buhari)

  İlim öğrenirken vefat eden şehittir

  Ebu Zer’den (ra) rivayetle;
  “Kişi ilim öğrenirken ölürse şehit olarak ölmüş olur.” (Bezzar)

  Gurbette iken öldürülen veya ölen şehittir

  “Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülenler veya ölenler ise, mutlaka Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah, elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hacc, 58)

  İbn-i Abbas (ra) rivayet ediyor;
  “Gurbette ölmek şehitliktir.” (Kütüb-i Sitte)

  Bazı hastalık veya musibetlerle vefat eden şehittir

  Ali (ra) rivayet ediyor;
  “Boğularak ölen şehittir. Yanarak ölen şehittir. Gurbette ölen şehittir. Yılan ve benzeri haşeratın ısırmasından dolayı ölen şehittir. Karın sancısından dolayı ölen şehittir. Çöken evin altında kalan şehittir. Damdan düşüp ayağı veya boynu kırılarak ölen şehittir. Üzerine taş yuvarlanarak ölen şehittir. Meşrû ölçüde kocasını kıskanan kadın Allah (cc) yolunda cihad eden gibidir. Ona bir şehit mükâfatı vardır. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Canı uğrunda öldürülen şehittir. Din kardeşini savunurken ölen şehittir. Komşusu uğrunda öldürülen şehittir. İyiliği emredip kötülüğü sakındırırken ölen şehittir. (İbn-i Asâkir)

  Samimiyetle şehitliği isteyen yatağında ölse dahi şehittir

  Sehl bin Huneyf (ra) anlatıyor;
  “Samimi olarak Allah’tan şehitlik dileyen kimse yatağında da ölse Allah (cc) onu şehitlerin mertebesine ulaştırır.” (Müslim)

  İbn-i Mesud (ra) rivayet ediyor;
  “Allah’ın öyle kulları vardır ki, onları öldürülmekten korur, güzel ameller içerisinde ömürlerini uzatır. Rızıklarını güzelce verir. Onları afiyetle yaşatır, ruhlarını yataklarında huzur içerisinde aldığı halde onlara şehitlik makamını verir.” (Taberanî)

  Zulüme engel olurken öldürülen Şehitlerin “efendisi” olur

  Câbir (ra) rivayet ediyor;
  “Kıyamet günü Allah katında şehitlerin efendisi Abdülmüttalib’in oğlu Hamza ile zalim bir idareciye, ayağa kalkarak ona iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve bu yüzden o idarecinin öldürdüğü kimsedir. (Hâkim)

  Emin, dürüst, Müslüman tacir şehitlerledir

  İbn-u Ömer (ra) anlatıyor;
  “Emin, dürüst, Müslüman tacir Kıyamet Günü şehitlerle beraberdir.” (Kütüb-i Sitte)

 13. 31.Temmuz.2012, 17:03
  7
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit

  Ömer (RA)bir gün bir hutbe irat ederek şunları söyledi:
  ..
  Ey insanlar! Gazada ölen bir kişi için “Falan adam şehit oldu!” ya da “Falan adam şehit edildi!” demeyiniz! Çünkü belki de o adamın gayesi ticaret yapmaktı ve bunun için de bineğinin terkisini altın veya gümüşle doldurmuştu. Savaşta öldürülenler için Hz. Peygamber’in de buyurdukları gibi ‘Kim Allah yolunda öldürülür veya ölürse o cennettedir’ deyiniz”.
  ...


  Kenz VIII/297 (1- Abdurrezzak, Tayalisi, İmam Ahmed, Darimi, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace ve başkaları, Ebu’l-Acfa’dan. 2- Said b. Mansur ve Ebu Ya’la, Mesruk’tan).

  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/186-187.

  ordeall sence Ömer ra bu sözü avlanırken ölenlere "şehid" diyenlere mi itiraz olarak söyledi?
  yoksa İslam'ı yaymak ya da İslam ülkesini korumak için savaşırken ölen kişilere "şehid" diyenlere itiraz için mi?

  daha istersen sana Resulullah'ın komutasında ölen bazı kişilerin bile şehid olmadıkları ile ilgili on kadar hadis sayabilirim
  hatta bazısı kul hakkı ile ilgili

  üstteki üyenin verdiği hadiste de olduğu gibi
  sen Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşarsan
  yatağında da ölsen savaşta da ölsen şehid olursun


 14. 31.Temmuz.2012, 17:03
  7
  âb ü kil
  Ömer (RA)bir gün bir hutbe irat ederek şunları söyledi:
  ..
  Ey insanlar! Gazada ölen bir kişi için “Falan adam şehit oldu!” ya da “Falan adam şehit edildi!” demeyiniz! Çünkü belki de o adamın gayesi ticaret yapmaktı ve bunun için de bineğinin terkisini altın veya gümüşle doldurmuştu. Savaşta öldürülenler için Hz. Peygamber’in de buyurdukları gibi ‘Kim Allah yolunda öldürülür veya ölürse o cennettedir’ deyiniz”.
  ...


  Kenz VIII/297 (1- Abdurrezzak, Tayalisi, İmam Ahmed, Darimi, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace ve başkaları, Ebu’l-Acfa’dan. 2- Said b. Mansur ve Ebu Ya’la, Mesruk’tan).

  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/186-187.

  ordeall sence Ömer ra bu sözü avlanırken ölenlere "şehid" diyenlere mi itiraz olarak söyledi?
  yoksa İslam'ı yaymak ya da İslam ülkesini korumak için savaşırken ölen kişilere "şehid" diyenlere itiraz için mi?

  daha istersen sana Resulullah'ın komutasında ölen bazı kişilerin bile şehid olmadıkları ile ilgili on kadar hadis sayabilirim
  hatta bazısı kul hakkı ile ilgili

  üstteki üyenin verdiği hadiste de olduğu gibi
  sen Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşarsan
  yatağında da ölsen savaşta da ölsen şehid olursun

 15. 24.Şubat.2017, 14:42
  8
  Misafir

  Yorum: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?

  Hayırlı günler ;
  Ben lise son sınıfta okuyan bir bayanım. Daha önce askeri hekimlik yapmayı ve özellikle doğuda vatanım için ve Allah rızası icin hizmet etmek ve Allah nasip ederse bu yolda şehit olmak istiyordum. Biliyorsunuz ki Gata kapandı ve bu mümkün değil ama ben yillardir bunum aşkıyla büyüdüm. Bu yuzden buyuk bir yıkım yasadım ama yine de isyan etmeyip Allah a sığındım. Şuan ygs ve lys ye az bir sure kaldı kafam o kadar karisik ki hava harp okuluna basvuru yapmak istiyirum ama bunun bir bayan icin uygun olmayacagi soyleniyor ama ne yaparsam yapayim icimden gelen sesi bastiramiyorum ben hayatim boyunca temiz safiyane duygularin bir hikmetinin olduguna inanaan bir insanim Allah ruyalarima girdirip , hiç bir kinuda aglayamayan beni(dedem vefat ettiginde dahi aglayamamistim) bu konuda nedensizce aglatiyorsa bunun bir hikmeti vardir diye dusunuyorum hedeflerimin ideallerimin pesinden gitmem gerektigine inaniyorum ama bir yandan da aklima dunyada hepimizin bir simavi oldugu ve bu sinavin de en sevdiklerimizle oldugu geliyor belki dr benim sinavim da bu kadar sehadet askiyla yanarken ulasamamaktir diye dusunuyorum . dusuncelerimden dolayi isyan etmekten veya bu tarz yanlis seyler yapmaktan korkuyorum . rica etsem aydinlatir misiniz ? Gercekten bir bayan askerlik yapamaz mi cunku eger boyleyse hicbir amacim kalmayacak bir hic olacagim


 16. 24.Şubat.2017, 14:42
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hayırlı günler ;
  Ben lise son sınıfta okuyan bir bayanım. Daha önce askeri hekimlik yapmayı ve özellikle doğuda vatanım için ve Allah rızası icin hizmet etmek ve Allah nasip ederse bu yolda şehit olmak istiyordum. Biliyorsunuz ki Gata kapandı ve bu mümkün değil ama ben yillardir bunum aşkıyla büyüdüm. Bu yuzden buyuk bir yıkım yasadım ama yine de isyan etmeyip Allah a sığındım. Şuan ygs ve lys ye az bir sure kaldı kafam o kadar karisik ki hava harp okuluna basvuru yapmak istiyirum ama bunun bir bayan icin uygun olmayacagi soyleniyor ama ne yaparsam yapayim icimden gelen sesi bastiramiyorum ben hayatim boyunca temiz safiyane duygularin bir hikmetinin olduguna inanaan bir insanim Allah ruyalarima girdirip , hiç bir kinuda aglayamayan beni(dedem vefat ettiginde dahi aglayamamistim) bu konuda nedensizce aglatiyorsa bunun bir hikmeti vardir diye dusunuyorum hedeflerimin ideallerimin pesinden gitmem gerektigine inaniyorum ama bir yandan da aklima dunyada hepimizin bir simavi oldugu ve bu sinavin de en sevdiklerimizle oldugu geliyor belki dr benim sinavim da bu kadar sehadet askiyla yanarken ulasamamaktir diye dusunuyorum . dusuncelerimden dolayi isyan etmekten veya bu tarz yanlis seyler yapmaktan korkuyorum . rica etsem aydinlatir misiniz ? Gercekten bir bayan askerlik yapamaz mi cunku eger boyleyse hicbir amacim kalmayacak bir hic olacagim

 17. 16.Temmuz.2017, 02:42
  9
  Misafir

  Yorum: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?

  Kardeşimizin yazdığı gibi bnde 22 yaşında bir bayanım bu yaşıma kadar çok günah isledim ama son 6 aydır aklım başıma geldi tovebe ettim namazlarına başladım çok geç kaldım herşey için ama çocukluğumdan beri içimde hep şehit olma isteği vardi hala var da bn Allah yolunda Allah için savaşırken şehit olmak şahadet serbetinden içmek istiyorum ama bnm gibi biri şehit olur mu bilmiyorum ama nebiliyim keşke bayanlarda asker olsay en azından içimizde bir umut askere gider bir çatışmada şehit dusebilirdik....


 18. 16.Temmuz.2017, 02:42
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kardeşimizin yazdığı gibi bnde 22 yaşında bir bayanım bu yaşıma kadar çok günah isledim ama son 6 aydır aklım başıma geldi tovebe ettim namazlarına başladım çok geç kaldım herşey için ama çocukluğumdan beri içimde hep şehit olma isteği vardi hala var da bn Allah yolunda Allah için savaşırken şehit olmak şahadet serbetinden içmek istiyorum ama bnm gibi biri şehit olur mu bilmiyorum ama nebiliyim keşke bayanlarda asker olsay en azından içimizde bir umut askere gider bir çatışmada şehit dusebilirdik....

 19. 11.Eylül.2017, 20:59
  10
  Kayıtsız
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Temmuz.2017
  Üye No: 113748
  Mesaj Sayısı: 26
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Yorum: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?

  Şehitlerin bütün günahları silinir mi?
  Cinayet de işlese, namaz oruç vb borcu da olsa, kul hakkına da girse... sonra bu günahlardan vazgeçip kendini Allah yoluna adasa ve ölse bütün günahları silinir mi?

  Ve şehit olmak için can atan kişi sırf şehit olmak için savaşlara katılan kişi şehit sayılır mı


 20. 11.Eylül.2017, 20:59
  10
  Şehitlerin bütün günahları silinir mi?
  Cinayet de işlese, namaz oruç vb borcu da olsa, kul hakkına da girse... sonra bu günahlardan vazgeçip kendini Allah yoluna adasa ve ölse bütün günahları silinir mi?

  Ve şehit olmak için can atan kişi sırf şehit olmak için savaşlara katılan kişi şehit sayılır mı

 21. 13.Eylül.2017, 09:58
  11
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,970
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Yorum: Namazlardan sonra sürekli şehit olmak için dua ediyorum,vatanı için ölen şehit mi?

  Şehidin kul hakkı hariç tüm günahları silinir. Şehid olmak için savaşa gidilir zaten olması gereken budur başka da niyet olmaz
  Allah rızası şehitliktedir


 22. 13.Eylül.2017, 09:58
  11
  Moderatör
  Şehidin kul hakkı hariç tüm günahları silinir. Şehid olmak için savaşa gidilir zaten olması gereken budur başka da niyet olmaz
  Allah rızası şehitliktedir
+ Yorum Gönder