+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İdrar yapmak ile ilgili hadisler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mehmet naim ağım
  Devamlı Üye
  Reklam

  İdrar yapmak ile ilgili hadisler nelerdir?

  Reklam
 2. Galus
  Özel Üye

  Cevap: İdrar yapmak ile ilgili hadisler nelerdir?


  Reklam


  idrarla ilgili hadisler

  İslam'ın gereği olan ve en büyük önem gösterilen konulardan biride temizlikdir. Resulullah'ın ( a.s. ) o dönemde dikkat çektiği en büyük hususlardan biridir. Ayakta idrar yapmak , kişinin üzerine idrar damlasının sıçraması gibi bir olay oluşturma sebebi bulunabileceğinden dinen hoş görünmemektedir.[/B]İdrardan gereği gibi korunmak için şu tedbirlerin alınması gerekir;
  1-İdrar sıçramasını önlemek için bir çukurun tam ortasına ya da tuvalet deliğinin tam ortasına yapılmalıdır(En iyisi oturarak idrar yapmaktır)
  "Sizden biriniz idrar yapmak istediği zaman, idrarı için müsait bir yer bulsun" (1)
  Banyoda Yıkanırken İdrar yapmak mekruhtur.
  Bu sebeble banyoda yıkanırken idrar yapmak mekruh görülmüştür Redd-ül Muhtar’ da ''Kendi abdest aldığı yere bevl etmesi mekruhtur'' (2) kaydı vardır
  Ebu Davud' tan nakledilen bir hadis söyledir
  ''Sakın biriniz hamamda yıkandığı yere bevletmesin (idrar yapmasın) çünkü umumiyetle vesvese bundan doğar''

  Bu hüküm idrara akacak yol olmadığı ve zemin sert olduğu zamanki durumdur Banyo yapan kimse, idrardan üzerine bir şey sıçradığını zanneder ve bundan vesvese alır Rüzgara karşı idrar yapmak da böyledir

  Ayakta İdrar Yapmak Kabir Azabına Sebeptir

  Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir:

  Rasulullah (a.s.v) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Rasulullah (asv) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı.”(1)


  Klozet kullanmak hem sağlık yönünden hem de zührevi hastalıkları bulaştırması bakımından iyi değildir
  Bu arada şunu da hatırlatalım Klozet denilen alafranga tuvaletlere ayakta olmamak şartı ile idrar yapmanın bir mahsuru olmaması gerekir fakat bu tuvaletlere oturarak, bağırsakların tam boşalaması sağlanamadığından, hele umumi yerlerdeki klozetler veneryen hastalıkları (cinsel yoldan bulaşan, zührevi hastalıklar) bulaştırma bakımından mahzurludur
  Özürsüz Ayakta idrar yapmak mekruhtur.

  2-ayakta idrar yapmamalıdır Özürsüz olarak ayakta idrar yapmak mekruhtur Bu hususta

  ayakta idrar yapmanın yasak olması ile ilgili hadisler
  Peygamberimiz (as) şöyle buyurur: HzAişe (ranha)
  ''Kendisine Kur’ân nâzil olmaya başlandığından beri, Resulullah (as) ayakta bevl etmemistir'' (3)
  Yine İmam Ahmed’ in,Tirmizi’ nin (Cilt:1, Sayfa: 226), Nesâi’ nin (307 nolu hadis-i şerif) ve ibn-i Mace’ nin tahric ettiği hadiste Aişe (ranha) demiştir ki:
  "Size Nebiyy-i Azam’ (sas) ın ayakta bevl ettiğini kim haber verirse inanmayın, mutlaka oturarak abdest bozardı" (4)
  Abdullah İbn-i Mesud (ra) şöyle rivayet etmiştir:
  "Şüphesiz ki ayakta abdest bozmanda cefadandır''

  (5)
  HzCabir’ den (ra): “Rasûlullah (as) ayakta idrar yapmayı yasakladı'' (6)
  Bazı âlimler de ayakta yapmayı caiz görmüştür ve ayakta idrar yapmaya ruhsat vermişlerdir Dayandıkları isnat şu hadistir:
  HzHuzeyfe’ den (ra) ''Birgün Peygamber (as) bir kavmin çöplüğüne vardı ve oraya bevletti" (7)
  Ayakta idrar yapmayı mekruh gören ulemâ, bu hadis-i şerif karşısında şu tevili yapmışlardır:
  1- Kadı İyaz’ ın beyanına göre uzun zaman oturan Efendimiz’ i (as) bevli sıkıştırmış ve uzağa gidememiş hemen ayakta bevlini yapmıştır
  2-Resulullah (as) dizindeki veya belindeki bir hastalıktan dolayı idrarını ayakta yapmıstır
  3-Çöplükte (oturmak için) müsait bir yer bulamamıştır
  4-Bir ihtimal de, ayakta idrar yapmanın caiz olduğunu göstermek için yapmıştır
  Bu Hadis-i Şeriflerden çıkarılan sonuçlara göre, ayakta idrar yapmak mekruhtur Bu mekruhiyet kerahet-i tahrimiyye olmayıp kerahat-i tenzihiyyedir
  Çömelerek idrar yapmanın sağlık yönünden faydaları
  Çömelerek idrar yapmanın tıbbi yararı şöyledir:
  Çömelince karın kasları kasılır, dizler karına tazyik yaparlar; dolayısıyla mesane baskı altında kalır İşeme sonucunda mesane tam boşaldığından mesanede artık idrar kalmaz Mesane tam boşalır Bu ise idrar yolları ve mesane taşlarının oluşmasını önlediği gibi, prostat hastalığı olanlarda şikayetlerin azalmasında da etkili olur Çömelerek idrar yaparken hafif sol tarafa meyil edilmelidir

  1-Müsned; İmam Ahmed Ebu Davud Sünen 3 nolu hadis-i şerif
  2- Redd-ül Muhtar Sh593
  3-Sünen-i Ebu Davud 1/93
  4-Sünen-i Tirmizi Cild 1 Sh 112
  5-İbn-i Mace, Hadis No:300
  6-Sünen-i Tirmizi C:1 Sh 19/20
  7-Tirmizi C:1, Sh 19


 3. Hoca
  erimeye devam...
  idrar sıçraması hadis,
  banyoya idrar yapmak,
  idrarla ilgili hadisler


  76- [1:130, Hadîs No: 131]
  Ebû Ümâme'den (r.a.) rivayetle:
  İdrar bulaşmasından sakınınız. Çünkü kabirde hesabı ilk sorula­cak şey budur.

  Yüce dinimiz temizliğe büyük ehemmiyet verir ve temizliği îmanın yarısı ve birçok ibâdetin temel şartı sayar. Bu bakımdan mü'minin en mühim vasıfların­dan birisi, temiz olmaktır, Çünkü temizlik Allah'ın sevgi ve rızasını kazanmanın en mühim yollarından birisidir. Bir âyet-i kerimede bununla ilgili olarak şöyle bu-yurulur:
  "Muhakkak ki Allah çok tevbe edenleri ve temizlenenleri sever,"
  Peygamber Efendimiz de (a.s.m.) bir hadislerinde temizliği namazın anahta­rı saymıştır.
  Peygamberimiz yukarıdaki hadisleriyle de Müslümanları idrardan sakındır­mış, bundan sakınmayanların kabirde hesaba çekileceklerini bildirmiştir. Başka bir hadislerinde de idrardan sakınmamanın kabir azabına sebep olduğunu bil­dirmiştir. Bunun sebebini şöyle izah edebiliriz:
  İdrardan sakınmamak namazın bâtıl olmasına sebep olabilir. Şöyle ki: Tuva­letten çıktıktan hemen sonra abdest alındığında erkeklerden genelde akıntı ge­lir. Bu akıntı bir iki damla da olsa abdesti bozar. Buna dikkat etmeyen kişi bile­rek veya bilmeyerek abdestsiz namaz kılmış olur. Böyie bir namaz ise kabul edilmez.
  Diğer taraftan, idrar pis bir maddedir. Gerek sıçrama, gerekse doğrudan elbi­seye veya vücuda namaza mâni olabilecek kadar bulaşırsa,kılınan namaz yine bâtıl olur. Şafiî mezhebine göre idrarın en küçük bir damlası bile namaza mâni­dir.
  Her iki durumda da kişi namaz kılmamış sayılır. Gelen akıntıyla abdesti bo­zulduğunu veya üzerinde namaza mâni olacak miktarda sidik bulaştığını bile bi­le namaz kılan kimse, ayrıca günahkâr olur. Bu durumda da namaz kılmamış veya bile bile abdestsiz namaz kılmış olduğu için kabirde hesaba çekilir ve aza­ba uğratılır.

 4. Misafir
  Bir damlada olsa idrar sıçıraması boy abdesti gerekirmi
  İdrar yaparken bir damla sıcrarsa boy abdesti gerekir mi

 5. Misafir
  İdrar sıçraması boy abdesti gerektirmez değen yerleri yıkaman gerekir.

 6. Misafir
  yok le o kadar da zorlaştırmayın şu dini

 7. Misafir
  Kaytsz uye arastr snra konus yorum yap bos. Konsma gevsek

 8. Misafir
  sa bn bugün camide uzandım yatsı namazının vaktini bekliyorum birden bi idrar sıkısması geldi gittim bi abdesthaneye tuhaletimi yabtım ama iç camasırıma sıcradı düşündüm namaza manimidir sonra eve gittim iç camasırımı değiştirdim

  o idrarla namazı kılsamıydım

  kılmasamıydım fazla sıcramadı ama bn gene emin olmak için iç camasırımı değişitrmek istedim

 9. Selam2
  Devamlı Üye
  İdrar bulaşan çamaşır ile namaz kılınmaz. Az olsa fark etmez idrar necistir. Değiştirmen isabetli olmuş.

+ Yorum Gönder
idrar sıçraması,  ayakta işemeyle ilgili ayet,  idrar sıçraması hadis,  idrar sıçraması ile ilgili hadisler,  banyoya idrar yapmak,  vesvese ile ilgili ayetler,  idrar sıçraması neden kabir azabı