+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mehmet naim ağım
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?

  Reklam
 2. imam
  Üye

  Cevap: Hâvaic-i asliye (asli ihtiyaçlar) nedir?


  Reklam


  Asli ihtiyaçlar hakkında kısaca bilgi

  Havâic kelimesi sözlükte "kendisine ihtiyaç duyulan şeyler" anlamına gelmektedir. Havâic-i asliyye ise, temel ihtiyaçlar demektir. Bir fıkıh terimi olarak zekata tabi olmayan temel ihtiyaç maddeleri manasına gelmektedir.
  İslâm'da diğer bedenî ve malî yükümlülüklerde olduğu gibi, zekatta da mükellefin durumu göz önünde bulundurularak, makul ve taşınabilir sorumluluk yüklenmiştir. Bu nedenle fakihler, zekat ve sadaka-i fıtr ile yükümlü olmak için, kişinin temel ihtiyaçlarından fazla olarak Nisâp miktarı mala sahip olma şartını aramışlardır. Zira temel ihtiyaç miktarı ile refah ve zenginlik meydana gelmez. Temel ihtiyaç miktarı mal, kişinin yaşaması için zarurî olan miktardır.
  Allâh Teâlâ Kur'ân'da, "Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar, de ki, fazlayı, artanı..." buyurmuştur (Bakara, 2/219). Hz. Peygamber'e bir adam gelerek bir dinarım var ne yapayım, dedi. Kendine harca buyurdu. Bir dinarım daha var dedi, ailene harca buyurdu. Bir dinarım daha var dedi, çocuklarına harca, buyurdu. Adam bir dinarım daha var deyince, sen daha iyi bilirsin, buyurdu (İbn Kesir, I/256). Temel ihtiyaç maddeleri insanın kendinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin hayat ve hürriyetini korumak için muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar, genel olarak, barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve elektrik, su, yakıt, aidat gibi diğer carî giderlerdir. Temel ihtiyaçları karşılamak için ayrılan para da, havâic-i asliyye kapsamında olup zekattan muaftır. Ancak barınma, işyeri ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamak için gerek duyulan menkul veya gayrimenkulları satın almak üzere biriktirilen para, bu şeyleri almak için kanalize edilmediği sürece zekattan muaf değildir.

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Havâic-i asliyye kavramı, İslâm toplumunda asgari hayat ve geçim standardını belirlemede kullanılan bir ölçüt konumundadır. Müslümanlar, gerek fert gerekse devlet olarak bu standardın altında yer alanlara yardım etmekle yükümlü oldukları gibi bu standardın üstünde olanlar da bu yükümlülüğe katılmak durumundadır. Diğer taraftan, aslî ihtiyaçların zekât dışı bırakılması anlayışı -her ne kadar pek çok ülkede henüz uygulanmıyorsa da- modern vergi sisteminde asgari ücretin vergi dışı tutulması düşüncesinin asırlar öncesinden bir uygulama örneği olması ve vergilendirmede mal sahibinin şahsını, içinde bulunduğu ortamı, ihtiyaçlarını, borçlarını ve ailevî yükümlülüklerini göz önünde bulundurması itibariyle vergi hukuku alanında üzerinde durulmaya değer bir önem arzetmektedir.

+ Yorum Gönder