+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Zemzemi ayakta mı içmek lazımdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mehmet naim ağım
  Devamlı Üye
  Reklam

  Zemzemi ayakta mı içmek lazımdır?

  Reklam

  Zemzemi ayakta mı içmek lazımdır? Mumsema Zemzemi ayakta mı içmek lazımdır?

 2. imam
  Üye

  Cevap: Zemzemi ayakta mı içmek lazımdır?


  Reklam


  Zemzem suyunun ayakta içilmesi
  Sorunun Detayı:
  Zemzem suyu içerken, ayakta mi durman gerekiyor? Ve neden aslinda?
  İbni Abbas’tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas şöyle der: “Ben Resulullaha (a.s.m.) Zemzem ikram ettim, ayakta içti.”1


  Bilindiği üzere Peygamberimiz bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır.2 Bu itibarla, hadis âlimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir. Sahih-i Müslim Şârihi Nevevî, bu iki farklı hadis hakkında şöyle der:
  “Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mehruh şeklindedir. Ayakta su içmenin câiz olduğunu beyan içindir.”


  Îmam Suyutî Hazretleri de, Peygamberimizin (a.s.m.), Zemzemi ayakta içmesini şöyle izah eder:
  “Resul-i Ekremin (a.s.m.) Zemzemi ayakta içmesi, ayakta su içmenin câizliğini açıklama mânâsındadır. Şöyle de denebilir: Halkın izdihamı dolayısıyla Resulullah (a.s.m.) oturmaya müsait bir yer bulamadığı veya Zemzemin çevresi ıslak olduğu için ayakta içmiştir.”


  Hanefî âlimleri, İbni Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak Zemzemi ayakta içmenin müstehaplığına hükmetmişlerdir. Netice olarak, Zemzem suyunun ayakta içilmesinde bir mahzur yoktur, denebilir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder