+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak, bayramdan sonraya. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mehmet naim ağım
  Devamlı Üye
  Reklam

  Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak, bayramdan sonraya.

  Reklam

  Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak, bayramdan sonraya. Mumsema Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak, bayramdan sonra kaza etmek uygun mudur?

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak, bayramdan s


  Reklam


  Derslere çalışılan veya imtihana girilecek günlerde oruç tutmamak, bayramdan sonra kaza etmek uygun mudur?
  asla caiz değildir.,

  2884- İbn Abbâs radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu
  "Cennet seneden seneye, Ramazan ayı için süslenir. Ve şöyle der:
  «Allahım bizim için bu ayda kullarından bizde kalacak insanlar kıl!» Huriler de şöyle dua ederler: «Allahım! Kullarından bu ayda bize kocalar ihsan eyle!»
  Kim bu ayda kendini muhafaza edip de iç*ki içmezse, iftira ve bühtanla bir mu mini ra*hatsız etmezse, hata ve günahlardan da sakı*nırsa, Allah ona her gece, yüz tane huri verir, ayrıca ona altın, gümüş, yakut ve zeberced-den bir köşk yapar. Bütün dünya bir araya ge*tirilip de o köşke konsa, bir keçi bağlanacak kadar yer işgal ederdi.
  Kim de Ramazan ayında içki içer, bir mu mine iftira eder ya da bir günah ve hata işlerse, bir senelik amelini Allah iptal eder.
  Onun için Ramazan ayına karşı dikkatli olun. Zira o, Allah'ın ayıdır. O ayda aşırı davran*mamanız gerekir. Tam on bir ay yiyorsunuz, içiyorsunuz her türlü nimet ve zevkten fayda*lanıyorsunuz, bari Ramazan'da kendinize çe*kidüzen verip kendinize gelin. Nefsanî arzu ve hevâyî temayüllerinizden uzak durun!"
  [Taberânî, Mu'cemu'l-Evsat'ta. İsnadında Ahmed bin Ebyad adlı bir râvi vardır.][1][17]


  [1][17] Bu hadisin isnadını oluşturan râvileri Ahmed b. Ebyad dışındakiler güvenilir kimselerdir. Heysemî bu zât hak*kında hiçbir bilgiye rastlamadığını söylemiştir (Mecma' III. 144).
  Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/41-42.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  3051- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu

  "Her kim ruhsatsız ve hasta olmadığı hal*de Ramazan'da oruç tutmazsa, bir sene oruç tutsa bile onun (sevabını) elde edemez."

  [Buhârî (muallak olarak), Ebû Dâvud ve aynı lafızla Tirmizl][184]

 4. Galus
  Devamlı Üye
  oruç esnasında sıcak hava,askerlik,ders,imtihan,sınav vs mazeret olarak asla sayılamazlar.

+ Yorum Gönder