+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah'ı Nasıl İdrak Etmeli? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Kırlangıç.
  Devamlı Üye
  Reklam

  Allah'ı Nasıl İdrak Etmeli?

  Reklam

  Allah'ı Nasıl İdrak Etmeli? Mumsema Peygamberimizi hadislerden, kıssalardan, hayatını ve karakterini anlatan kitaplardan tam manasıyla olmasa da tanıyabiliyoruz.Ama Allah (c.c.) beynimizle idrak edemeyeceğimiz kadar büyük ve ilmi sonsuz.O zaman bunu beynimize nasıl anlatmak gerekir? Beynimizde görüntü olarak değil de özellikler olarak oluşturduğumuz Allah profili günaha veya küfre girer mi?

 2. İLİMCİK
  Devamlı Üye

  Cevap: Allah'ı Nasıl İdrak Etmeli?


  Reklam


  Cenab-ı Hakkın zatını kesinlikle tefekkür edemeyiz..Çünkü, Allah kainat cinsinden değildir, ezelidir...Zamandan ve mekandan ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir..Aklımızda düşündüğümüz her şey ondan sonsuz uzaktır..Çünkü, düşündüğümüz herşey noksandır...Fakat, temsiller yardımıyla bir derece onun isim ve sıfatlarına ve şuunatlarına bir derece bakabiliriz.

  Mesela, kainata ve kainattaki varlıklara ve sanat eserlerine bakarak, Allahın isim ve sıfatlarını bir derece anlayabiliriz. Onun ilminin ihatasını ve kudretinin nihayetsizliğini ve herşeyi bir anda gördüğünü ve her sesi bir anda işttiğini ve şefkat ve merhametini, izzet ve azametin, adalet ve hikmetini vs..anlarız.

  Elhasıl, Allahı kainattaki sanat eserlerine bakıp isim ve sıfatlarının tecellilerini müşahede edebiliyoruz. Yani, Allahı kainattaki sanat eserleriyle bir derece tanıyabiliyoruz..Fakat, zatını kesinlikle düşünemeyiz...Bu sebeple "sübhanallah" kelimesini kullanıyoruz..

  Son olarak, meselemizle ilgili Risale-i Nurda geçen bir kısmı size aktarıyorum:

  Bu kâinatın Hâlık-ı Zülcelâli Kayyûm’dur. Yâni bizâtihi kaimdir, dâimdir, bâkidir. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder ve vücûdda kalır, beka bulur. Eğer kâinattan bir dakikacık olsun o nisbet-i Kayyûmiyet kesilse, kâinat mahvolur. Hem o Zât-ı Zülcelâl’in Kayyûmiyetiyle beraber Kur’ân-ı Azîmüşşan’da ferman ettiği gibi "leyse kemislihi şey'ün" dür. Yâni ne zâtında, ne sıfâtında, ne ef’âlinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kâinatı bütün şuûnatiyle ve keyfiyatiyle Kabza-i Rubûbiyetinde tutup, bir hâne ve bir saray hükmünde kemâl-i intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir Zât-ı Akdes’e misil ve mesîl ve şerik ve şebih olmaz, muhâldir. Evet, bir Zât ki, ona yıldızların îcadı zerreler kadar kolay gele.. ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine müsahhar ola.. ve hiçbir şey hiçbir şeye, hiçbir fiil hiçbir fiile mâni olmaya.. ve hadsiz efrad, bir ferd gibi nazarında hazır ola.. ve bütün sesleri birden işite.. ve umumun hadsiz hâcâtını birden yapabile.. ve kâinatın mevcûdâtındaki bütün intizamat ve mîzanların şehâdetiyle hiçbir şey, hiçbir hal, dâire-i meşiet ve iradesinden hâriç olmaya.. ve hiçbir mekânda olmadığı halde, herbir yerde ve herbir mekânda kudretiyle, ilmiyle hazır ola.. ve herşey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde, o ise herşeye nihayet derecede yakın olabilen bir Zât-ı Hayy-ı Kayyûm-u Zülcelâl’in elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki, veziri, zıddı, niddi olmaz ve olması muhâldir. Yalnız mesel ve temsil sûretinde Şuûnat-ı Kudsiyesine bakılabilir. Risâle-i Nur’daki bütün temsilât ve teşbihat, bu mesel ve temsil nev’indendirler(otuzuncu lem'adan)

 3. ömerhattab
  Devamlı Üye
  İmâm-ı Rabbânî266cı mektûbda diyor ki, (Allahü teâlâ vardır, birdir Hayydır, diridir Her şeyi görür Hareketleri, düşünceleri, dünyâ ve âhıretdeki şeyleri, ezelde, bir anda bilir O ve sıfatları ve işleri, akl ile anlaşılamaz ve anlatılamaz İnsan birşey yapmak irâde edince, O da isterse, hemen yaratır İnsanın istemesine (Kesb) denir Onun istemesine (Halk) denir Onun söylemesi de, hep bir kelimedir)]İslâm âlimlerinin, (Allahü teâlânın gönderdiği ni’metleri düşününüz Allahü teâlânın nasıl olduğunu düşünmeyiniz), sözleri meşhûrdur

 4. Kırlangıç.
  Devamlı Üye
  Ben "Ben kulumun zannı üzereyim." sözünden yola çıktım.Nasıl düşünmeliyiz ki rahmete kavuşalım?

 5. oguzhan37
  Üye
  kuranda bir ayette geçior ALLAH (C.C) aşırı gidenleri sevmez sanırsam bu durumla ilgili bir ayet.

 6. Kırlangıç.
  Devamlı Üye
  Biraz daha açabilir miyiz konuyu? Yani tefsiri nedir bu ayetin?

 7. oguzhan37
  Üye
  Kuran-ı Kerim in mealine bakarken görmüştüm tam olarak bilmiorum kardeş ama bağlantılı gibi

 8. Kırlangıç.
  Devamlı Üye
  Teşekkür ederim, Allah (c.c.) razı olsun.

+ Yorum Gönder
allahı nasıl düşünmeliyiz,  allahi nasil dusunmeliyiz