Konusunu Oylayın.: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 8 kişi
Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?
 1. 09.Temmuz.2012, 02:33
  1
  ebediyyetyolcusu
  Emekli

  Üyelik Tarihi: 27.Mayıs.2012
  Üye No: 96330
  Mesaj Sayısı: 659
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 41
  Bulunduğu yer: imtihan dünyası

  Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?


  Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ? Mumsema Selamün Aleyküm

  Bilmek istediğim bir Hadis'in sahih veya uydurma olduğu nasıl anlaşılır bunu öğrenmek istiyorum.
  Elimde 8000 Adet Hadis var fakat Hadislerde uydurmalar olabildiğinden dolayı bir hadisi paylaşmaktan kaçınırım genellikle.


 2. 09.Temmuz.2012, 02:33
  1  Selamün Aleyküm

  Bilmek istediğim bir Hadis'in sahih veya uydurma olduğu nasıl anlaşılır bunu öğrenmek istiyorum.
  Elimde 8000 Adet Hadis var fakat Hadislerde uydurmalar olabildiğinden dolayı bir hadisi paylaşmaktan kaçınırım genellikle.

 3. 09.Temmuz.2012, 02:58
  2
  aforizma
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96811
  Mesaj Sayısı: 206
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 54
  Bulunduğu yer: istanbul

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?
  hadis ilmi çok detaylı ve zordur,ravinin ve silsilenin sıhhatinden (ilk aktaran ve bunu birbirine söyleyenler),lafzına kadar çok detaylı sınamaya tabi tutulur.

  öncelikle, peygamberimizin hadis yazılmasını yasakladığını, ashabında hadis yazmaktan kaçındığını( mesela ebubekirin(Allah ondan razı olsun) yazdığı hadis notlarını imha ettiği rivayet edilir) ençok hadis rivayet eden ebu hureyrenin bu tutumundan men edilmek için dövüldüğü,ve gözetim altında tutulduğunu,hatta yalancılıkla etiketlendiğini, hatta mushaflar arasında farklılık olmamasını temin için,ashabtan bazılarının mushaflarının bile imha edildiğini düşünerek, hadisler konusunda fazla takılmayın.

  Yüce Allahın kitabı elimizdedir ve korunmasını yine rabbül alemin üzerine almıştır. peygamberimizin yasakladığı ve ashab kaçındığı için,hadis lerin kaydedilmesi yıllar sonra olmuş, ilim haline getirilmesi ise yüzyılları bulmuştur. bu çalışmalar sırasında milyonlarca yalan hadis elenmiştir. hadis alimleri kendi aralarında bile tartışmışlardır(Allah hepsinden razı olsun). halen sahih kabul edilen hadisler üzerinde tartışmalar sürmektedir.


 4. 09.Temmuz.2012, 02:58
  2
  Devamlı Üye  hadis ilmi çok detaylı ve zordur,ravinin ve silsilenin sıhhatinden (ilk aktaran ve bunu birbirine söyleyenler),lafzına kadar çok detaylı sınamaya tabi tutulur.

  öncelikle, peygamberimizin hadis yazılmasını yasakladığını, ashabında hadis yazmaktan kaçındığını( mesela ebubekirin(Allah ondan razı olsun) yazdığı hadis notlarını imha ettiği rivayet edilir) ençok hadis rivayet eden ebu hureyrenin bu tutumundan men edilmek için dövüldüğü,ve gözetim altında tutulduğunu,hatta yalancılıkla etiketlendiğini, hatta mushaflar arasında farklılık olmamasını temin için,ashabtan bazılarının mushaflarının bile imha edildiğini düşünerek, hadisler konusunda fazla takılmayın.

  Yüce Allahın kitabı elimizdedir ve korunmasını yine rabbül alemin üzerine almıştır. peygamberimizin yasakladığı ve ashab kaçındığı için,hadis lerin kaydedilmesi yıllar sonra olmuş, ilim haline getirilmesi ise yüzyılları bulmuştur. bu çalışmalar sırasında milyonlarca yalan hadis elenmiştir. hadis alimleri kendi aralarında bile tartışmışlardır(Allah hepsinden razı olsun). halen sahih kabul edilen hadisler üzerinde tartışmalar sürmektedir.

 5. 09.Temmuz.2012, 03:04
  3
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  hadis yazmak bir dönem yasaklandı ise de sonrasında bizzat rasulullah(sav) tarafından serbest bırakılmıştır.hadisleri doğru kaynaklardan elbette alacağız,

  hadis alimleri rivayetler hakkında çokça titiz davranıp,peygamber efendimize(sav) yalan söz isnad etmemek için uğraşmışlardır.

  Hadisin Yazılmasını Yasaklayan Rivâyetler:

  Hadîs yazılmalı mı yazılmamalı mı? şeklinde bir münâkaşa hem Sahâbe hem de Tâbiîn arasında görülmüştür. Bazıları yazılmasını müdâfaa ederken bazıları da aksini söylemişlerdir. Bu sebeple konuya temas eden kitaplarda umumiyetle bu münâkaşaya yer verilir.
  Hemen belirtelim ki söz konusu münâkaşa, kaynağını, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e nisbet edilen rivâyetlerden alır. Zira bizzat hadîslerde lehte ve aleyhte deliller mevcuttur:
  Ebu Sa'îdu'l-Hudrî, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini rivâyet etmiştir:
  "Benden (Kur'ân dışında) bir şey yazmayın. Kim benden, Kur'ân'dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Benden (şifâhî) rivâyette bulunun, bunda bir mahzur yok. Ancak, kim bilerek bana yalan nisbet eder (ve söylemediğim şeyi söyletirse) ateşteki yerini hazırlasın".

  Zeyd İbnu Sâbit de: "Kur'ân ve teşehhudden başka bir şey yazmadık" demiştir.
  Yasaklama üzerine Hz. Ömer, Muaz İbn Cebel, İbnu Abbâs, Abdullah İbnu Ömer, Ebû Mûsa, Ebu Hureyre gibi başka sahâbelerden de (radıyallahu anhum ecmain) rivâyetler gelmiştir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/ 26-27.)  4- "Rasulullah Hadis Yazmayı Yasaklamıştır" Diyenler:

  "Rasulullah hadislerin yazılmasını yasaklamış ve:
  "Benden birşey yazmayın kim benden Kur'andan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin" buyur*muştur.
  (Muslim, Kit. Zuhd bab: 72 hn. 3004; Ebû Dâvûd Kit. İlim bab: 31ın. 3647, 3648, Dârimî Kit. Mukaddime bab: 47; Musned, İmam Ahıned, c. III sh. 12, 31)

  Bu da hadislerin önemli olmadıklarını ve dini hükümler olamayacaklarını gösterir" demektedirler.
  Hadise soğuk bakan bu gibi kimselerin ileri sürdükleri bu hadis de kendileri için delil değildir. Çünkü hadislerin yazılmasını yasaklayan bu hadis-i şerif, İslâm'ın ilk dönemlerinde Kur'anla hadisleri aynı malzemeler üzerinde yazarak onları birbirine karıştırabilen vahiy katipleri hakkında varid olmuştur. Böyle olmayan insanlar için hadislerin yazılmasının yasaklandığı vaki değildir. Aksine yazmalarına ruhsat verilmiş, hatta emredildiği de olmuştur.
  Bunlara örnek olarak daha önce zikredilen Abdullah bin Amr'a; "Yaz. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, buradan haktan başka birşey çıkmaz."
  (Ebû Dâvûd, Kit. İlim, bab: 3 lın. 3646; Darimi, Kit. Mukaddime bab: 13; Musned, İmam Ahmed, c. II sh. 162, 192)


  Ebu Hurayra'nin: "Rasulullah'ın sahabilerinden hiç bir kimse benden daha fazla hadis rivayet etmiş değildir. Abdullah b. Amr hariç. Çünkü o yazıyordu ben yazmıyordum"
  (Buhârî, Kit. İlim, bab: 39; Tirmizî Kit. İlim bab: 12 hn. 2668; Musned, İmam Ahmed, c. II, 249) ifadesi; Mekke fethi gününde Hz. Peygamberin okuduğu hutbenin kendisine yazılı olarak verilmesini isteyen Ebu Şah'ın olayı (Tirmizî, Kit. İlim, bab: 12. hn. 2666 (Not: Bu hadisin ravilerinden biri olan Halid b. Murra eleştirilen bir ravidir.) ve "Ensar'dan bir zata Rasululah'ın eliyle yazıyı göstererek sağınla (sağ elinle) yardımlaş” buyurması zikredilebilir.

  Görüldüğü gibi hadislerin yazılmasının yasaklanması belirli kişiler için söz konusu olmuştur.
  Genel bir yasaklama olmadığı gibi yer yer teşvik de edilmiştir. Diğer yandan hadisleri reddedenlerin hadislere dayanarak düşüncelerini isbatlamaya hakları yoktur. Hadisleri delil gösterme, onları kabullenenlerin işidir. Hesabınıza gelince hadisleri almanız, gelmeyince almamanız çelişki içinde olduğunuzu ve görüşlerinizin tutarsızlığını göstermektedir.  Hadîslerin Yazılmasına İzin Veren Rivayetler:

  Hadîslerin yazılmasına ruhsat veren, yazıldığını gösteren rivâyetlere gelince, bunlar da çoktur. Bunlardan biri, yazdığı hadîsler, kitap halinde sonraki nesillere intikal eden Abdullah İbnu Amr (radıyallahu anh)'a aittir.
  Der ki:
  "Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den işittiğim şeyleri ezberlemek arzusuyla yazıyordum.
  Kureyş beni menederek: "Sen Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan her duyduğunu yazıyorsun, halbuki Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir insandır, öfke ve rıza, her iki hâlde de konuşur" dediler.
  Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim.
  Ancak durumu da Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e arzettim. Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) parmağıyla mubârek ağızlarına işâret buyurarak:
  "Yaz, dedi. Nefsimi elinde tutan Allah'a kasem ederim, buradan haktan başka bir şey çıkmaz".

  Abdullah İbnu Amr, (radıyallahu anh)'ın sistemli şekilde hadîs yazdığını te'yid eden bir rivâyet Ebu Hurayra (radıyallahu anh)'ye aittir ve üstelik Buhâri'de kaydedilmiş bulunmaktadır. Ebu Hurayra (radıyallahu anh) şöyle buyurur:
  "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den çok hadîs (bilmede) Abdullah İbnu Amr hâriç, bana yetişen yoktur. O, beni geçer, zira o yazardı, ben ise yazmazdım".

  Hadîslerin yazılması hususunda ruhsat ifade eden rivâyetler bundan ibâret değildir.
  Hâfızasından şikâyet edenlere Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın: "Sağ elinizi yardıma çağırın", "İlmi yazı ile bağlayın" gibi tavsiyeleri, bazı konuşmaların yazılı metnini isteyenlere yazılı verilmesi, hepsi de hadîsten ibâret olan -uzunluğu birkaç satırdan bir kaç sayfaya ulaşan- ve sayısı 300'ü bulan pek çok "mektup (yani yazılı vesika)"ların varlığı Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in, hadîslerin yazılması hususundaki ruhsatına yeterli delillerdir. Sadece mektuplar değerlendirilse bile Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Kur'ân'dan başka bir şeyin yazılmasına sistematik, ısrarlı bir muhalefette bulunmadığı, tam tersine, medenî hayatta yazının geniş çapta kullanılmasına büyük ehemmiyet verdiği anlaşılır.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/27-28.)


  hadisler mütevatir olduklarında bir kuran ayeti gibi reddedilmesi küfür ile sonuçlanan bir eylemdir.hadis ilmi hakkında ehli kuran(!) olduğunu iddia eden grupların laflarına fazlaca itibar etmeden,direk hadis alimlerinin usullerini öğrenmeni tavsiye ederim.


 6. 09.Temmuz.2012, 03:04
  3
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  hadis yazmak bir dönem yasaklandı ise de sonrasında bizzat rasulullah(sav) tarafından serbest bırakılmıştır.hadisleri doğru kaynaklardan elbette alacağız,

  hadis alimleri rivayetler hakkında çokça titiz davranıp,peygamber efendimize(sav) yalan söz isnad etmemek için uğraşmışlardır.

  Hadisin Yazılmasını Yasaklayan Rivâyetler:

  Hadîs yazılmalı mı yazılmamalı mı? şeklinde bir münâkaşa hem Sahâbe hem de Tâbiîn arasında görülmüştür. Bazıları yazılmasını müdâfaa ederken bazıları da aksini söylemişlerdir. Bu sebeple konuya temas eden kitaplarda umumiyetle bu münâkaşaya yer verilir.
  Hemen belirtelim ki söz konusu münâkaşa, kaynağını, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e nisbet edilen rivâyetlerden alır. Zira bizzat hadîslerde lehte ve aleyhte deliller mevcuttur:
  Ebu Sa'îdu'l-Hudrî, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in şöyle söylediğini rivâyet etmiştir:
  "Benden (Kur'ân dışında) bir şey yazmayın. Kim benden, Kur'ân'dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Benden (şifâhî) rivâyette bulunun, bunda bir mahzur yok. Ancak, kim bilerek bana yalan nisbet eder (ve söylemediğim şeyi söyletirse) ateşteki yerini hazırlasın".

  Zeyd İbnu Sâbit de: "Kur'ân ve teşehhudden başka bir şey yazmadık" demiştir.
  Yasaklama üzerine Hz. Ömer, Muaz İbn Cebel, İbnu Abbâs, Abdullah İbnu Ömer, Ebû Mûsa, Ebu Hureyre gibi başka sahâbelerden de (radıyallahu anhum ecmain) rivâyetler gelmiştir.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/ 26-27.)  4- "Rasulullah Hadis Yazmayı Yasaklamıştır" Diyenler:

  "Rasulullah hadislerin yazılmasını yasaklamış ve:
  "Benden birşey yazmayın kim benden Kur'andan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin" buyur*muştur.
  (Muslim, Kit. Zuhd bab: 72 hn. 3004; Ebû Dâvûd Kit. İlim bab: 31ın. 3647, 3648, Dârimî Kit. Mukaddime bab: 47; Musned, İmam Ahıned, c. III sh. 12, 31)

  Bu da hadislerin önemli olmadıklarını ve dini hükümler olamayacaklarını gösterir" demektedirler.
  Hadise soğuk bakan bu gibi kimselerin ileri sürdükleri bu hadis de kendileri için delil değildir. Çünkü hadislerin yazılmasını yasaklayan bu hadis-i şerif, İslâm'ın ilk dönemlerinde Kur'anla hadisleri aynı malzemeler üzerinde yazarak onları birbirine karıştırabilen vahiy katipleri hakkında varid olmuştur. Böyle olmayan insanlar için hadislerin yazılmasının yasaklandığı vaki değildir. Aksine yazmalarına ruhsat verilmiş, hatta emredildiği de olmuştur.
  Bunlara örnek olarak daha önce zikredilen Abdullah bin Amr'a; "Yaz. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, buradan haktan başka birşey çıkmaz."
  (Ebû Dâvûd, Kit. İlim, bab: 3 lın. 3646; Darimi, Kit. Mukaddime bab: 13; Musned, İmam Ahmed, c. II sh. 162, 192)


  Ebu Hurayra'nin: "Rasulullah'ın sahabilerinden hiç bir kimse benden daha fazla hadis rivayet etmiş değildir. Abdullah b. Amr hariç. Çünkü o yazıyordu ben yazmıyordum"
  (Buhârî, Kit. İlim, bab: 39; Tirmizî Kit. İlim bab: 12 hn. 2668; Musned, İmam Ahmed, c. II, 249) ifadesi; Mekke fethi gününde Hz. Peygamberin okuduğu hutbenin kendisine yazılı olarak verilmesini isteyen Ebu Şah'ın olayı (Tirmizî, Kit. İlim, bab: 12. hn. 2666 (Not: Bu hadisin ravilerinden biri olan Halid b. Murra eleştirilen bir ravidir.) ve "Ensar'dan bir zata Rasululah'ın eliyle yazıyı göstererek sağınla (sağ elinle) yardımlaş” buyurması zikredilebilir.

  Görüldüğü gibi hadislerin yazılmasının yasaklanması belirli kişiler için söz konusu olmuştur.
  Genel bir yasaklama olmadığı gibi yer yer teşvik de edilmiştir. Diğer yandan hadisleri reddedenlerin hadislere dayanarak düşüncelerini isbatlamaya hakları yoktur. Hadisleri delil gösterme, onları kabullenenlerin işidir. Hesabınıza gelince hadisleri almanız, gelmeyince almamanız çelişki içinde olduğunuzu ve görüşlerinizin tutarsızlığını göstermektedir.  Hadîslerin Yazılmasına İzin Veren Rivayetler:

  Hadîslerin yazılmasına ruhsat veren, yazıldığını gösteren rivâyetlere gelince, bunlar da çoktur. Bunlardan biri, yazdığı hadîsler, kitap halinde sonraki nesillere intikal eden Abdullah İbnu Amr (radıyallahu anh)'a aittir.
  Der ki:
  "Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den işittiğim şeyleri ezberlemek arzusuyla yazıyordum.
  Kureyş beni menederek: "Sen Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan her duyduğunu yazıyorsun, halbuki Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir insandır, öfke ve rıza, her iki hâlde de konuşur" dediler.
  Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim.
  Ancak durumu da Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e arzettim. Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) parmağıyla mubârek ağızlarına işâret buyurarak:
  "Yaz, dedi. Nefsimi elinde tutan Allah'a kasem ederim, buradan haktan başka bir şey çıkmaz".

  Abdullah İbnu Amr, (radıyallahu anh)'ın sistemli şekilde hadîs yazdığını te'yid eden bir rivâyet Ebu Hurayra (radıyallahu anh)'ye aittir ve üstelik Buhâri'de kaydedilmiş bulunmaktadır. Ebu Hurayra (radıyallahu anh) şöyle buyurur:
  "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'den çok hadîs (bilmede) Abdullah İbnu Amr hâriç, bana yetişen yoktur. O, beni geçer, zira o yazardı, ben ise yazmazdım".

  Hadîslerin yazılması hususunda ruhsat ifade eden rivâyetler bundan ibâret değildir.
  Hâfızasından şikâyet edenlere Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın: "Sağ elinizi yardıma çağırın", "İlmi yazı ile bağlayın" gibi tavsiyeleri, bazı konuşmaların yazılı metnini isteyenlere yazılı verilmesi, hepsi de hadîsten ibâret olan -uzunluğu birkaç satırdan bir kaç sayfaya ulaşan- ve sayısı 300'ü bulan pek çok "mektup (yani yazılı vesika)"ların varlığı Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in, hadîslerin yazılması hususundaki ruhsatına yeterli delillerdir. Sadece mektuplar değerlendirilse bile Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in Kur'ân'dan başka bir şeyin yazılmasına sistematik, ısrarlı bir muhalefette bulunmadığı, tam tersine, medenî hayatta yazının geniş çapta kullanılmasına büyük ehemmiyet verdiği anlaşılır.
  (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/27-28.)


  hadisler mütevatir olduklarında bir kuran ayeti gibi reddedilmesi küfür ile sonuçlanan bir eylemdir.hadis ilmi hakkında ehli kuran(!) olduğunu iddia eden grupların laflarına fazlaca itibar etmeden,direk hadis alimlerinin usullerini öğrenmeni tavsiye ederim.

 7. 09.Temmuz.2012, 03:09
  4
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  tamamını kopyalayamadım baya uzun ama okumanı tavsiye ederim sünnet ve hadis hakkında şüphelere cevap olarak:


 8. 09.Temmuz.2012, 03:09
  4
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  tamamını kopyalayamadım baya uzun ama okumanı tavsiye ederim sünnet ve hadis hakkında şüphelere cevap olarak:

 9. 09.Temmuz.2012, 03:20
  5
  aforizma
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96811
  Mesaj Sayısı: 206
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 54
  Bulunduğu yer: istanbul

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  hadisleri reddetmenin küfürle eşdeğer olduğunu söylemek haddi aşmaktır, bilinen bütün müçtehit alimler kimi hadisleri reddetmişleridir.

  hadis rivayet ettiği için men edilip dövülen ve gözaltında tutulan,hatta yalancılıkla suçlanan (ayşe annemiz tarafından) ebu hureyyenin , yine kendi rivayetine dayanarak peygamberimiz zamanında hadis yazılmasına izin verdiğine inanmak,üstelik men edildiğine dair ashabın neredeyse tamamından rivayet gelmesine rağmen bunu yapmak, akıllara ziyandır.

  size tavsiyem o hadis ilmini önce kendiniz için incelemenizdir. tabin bile rivayetleri yazmaktan kaçınmıştır. daha sonra bu işin ilim haline getirilip yazılmasıda ihtiyaçtan doğmuştur. çünkü yazılmayıp sözlü rivayet edilmesi üzerine,özellikle 3. halifeden itibaren 100 yıl içinde milyonlarca hadis uydurulmuştur.


 10. 09.Temmuz.2012, 03:20
  5
  Devamlı Üye
  hadisleri reddetmenin küfürle eşdeğer olduğunu söylemek haddi aşmaktır, bilinen bütün müçtehit alimler kimi hadisleri reddetmişleridir.

  hadis rivayet ettiği için men edilip dövülen ve gözaltında tutulan,hatta yalancılıkla suçlanan (ayşe annemiz tarafından) ebu hureyyenin , yine kendi rivayetine dayanarak peygamberimiz zamanında hadis yazılmasına izin verdiğine inanmak,üstelik men edildiğine dair ashabın neredeyse tamamından rivayet gelmesine rağmen bunu yapmak, akıllara ziyandır.

  size tavsiyem o hadis ilmini önce kendiniz için incelemenizdir. tabin bile rivayetleri yazmaktan kaçınmıştır. daha sonra bu işin ilim haline getirilip yazılmasıda ihtiyaçtan doğmuştur. çünkü yazılmayıp sözlü rivayet edilmesi üzerine,özellikle 3. halifeden itibaren 100 yıl içinde milyonlarca hadis uydurulmuştur.

 11. 09.Temmuz.2012, 03:27
  6
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  dövülme?aforizma işine gelen hadisi reddedip işine geleni kabul ediyorsun.hadislerin yazılmasının nehyinde ilk amaç kurana karışmamasıydı fakat sonrasında tekrar serbest bırakıldı.ebu hureyre(r.a) yi itham ettiğiniz şeyin farkında mısınız?müçtehidler kafalarına göre değil,isnadlarına göre hadis reddettiler.rivayeti yazmaktan kaçınan yoktur,bilakis rivayetin üstüne düşüp doğruluğu konusunda dikkat edilmiştir.hadisleri reddedişinizde bir metodunuz dahi yokken(kurana göre kabul-red demeyin lütfen ehli sünnetin böyle bir metodu yoktu,bu metod kurana değil kendi aklınıza arz etmek oluyor hadisi) isnad konusunda ince eleyip sık dokuyan muhaddislere rahatça laf ediyorsunuz.
  hadis ilmini bildiğimden ötürü bunları diyorum.ebu hureyre(r.a) gibi sahabeden nicesi(allah hepsinden razı olsun) hadis yazma konusunda peygamberimiz tarafından teşvik edilmiştir.verdiğim linki incelersen inşallah göreceksin.


 12. 09.Temmuz.2012, 03:27
  6
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  dövülme?aforizma işine gelen hadisi reddedip işine geleni kabul ediyorsun.hadislerin yazılmasının nehyinde ilk amaç kurana karışmamasıydı fakat sonrasında tekrar serbest bırakıldı.ebu hureyre(r.a) yi itham ettiğiniz şeyin farkında mısınız?müçtehidler kafalarına göre değil,isnadlarına göre hadis reddettiler.rivayeti yazmaktan kaçınan yoktur,bilakis rivayetin üstüne düşüp doğruluğu konusunda dikkat edilmiştir.hadisleri reddedişinizde bir metodunuz dahi yokken(kurana göre kabul-red demeyin lütfen ehli sünnetin böyle bir metodu yoktu,bu metod kurana değil kendi aklınıza arz etmek oluyor hadisi) isnad konusunda ince eleyip sık dokuyan muhaddislere rahatça laf ediyorsunuz.
  hadis ilmini bildiğimden ötürü bunları diyorum.ebu hureyre(r.a) gibi sahabeden nicesi(allah hepsinden razı olsun) hadis yazma konusunda peygamberimiz tarafından teşvik edilmiştir.verdiğim linki incelersen inşallah göreceksin.

 13. 09.Temmuz.2012, 03:29
  7
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  uydurma hadisler diyeceksen,vardır reddetmiyorum ve itikadda çok büyük zararlar vermiştir.halk arasında meşhur olan sözler hadis diye anılmaya başladıkça dinden kopuş başlamıştır.ama uydurma hadis var diye sahih hadis bırakılmaz,bizim 2 mutlak delilimiz vardır biri kuran biri de sünnettir.


 14. 09.Temmuz.2012, 03:29
  7
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  uydurma hadisler diyeceksen,vardır reddetmiyorum ve itikadda çok büyük zararlar vermiştir.halk arasında meşhur olan sözler hadis diye anılmaya başladıkça dinden kopuş başlamıştır.ama uydurma hadis var diye sahih hadis bırakılmaz,bizim 2 mutlak delilimiz vardır biri kuran biri de sünnettir.

 15. 09.Temmuz.2012, 03:32
  8
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  küfür için de;

  kuranda ayet olarak hükmü bulunmayan ama mütevatir hadislerle sabit olan recm hakkında hz. ömer(r.a), "insanların küfre düşmemesi için "ömer kurana ekleme yaptı" demeseler kurana recmi eklerdim" demiştir.isnadını bulabilirsiniz bu söz de sahihtir.recmin inkarı küfürdür.


 16. 09.Temmuz.2012, 03:32
  8
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  küfür için de;

  kuranda ayet olarak hükmü bulunmayan ama mütevatir hadislerle sabit olan recm hakkında hz. ömer(r.a), "insanların küfre düşmemesi için "ömer kurana ekleme yaptı" demeseler kurana recmi eklerdim" demiştir.isnadını bulabilirsiniz bu söz de sahihtir.recmin inkarı küfürdür.

 17. 09.Temmuz.2012, 03:43
  9
  aforizma
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96811
  Mesaj Sayısı: 206
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 54
  Bulunduğu yer: istanbul

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  istersen recm konusunda bir başlık açta,orda konuşalım.
  tekfir konusunda biraz daha bilgilenmemize ihtiyaç var sanırım.

  bak buhari hadis konusunda ne diyor; ''Yazdıklarımı altı yüz bin hadis içinden seçtim Sahihe, iki rekat namaz kılıp Allah'a istihare ettikten so a sıhhatine kesinlikle kanaat getirdiğim hadislerden başkasını koymadım.”1047

  nasıl ? 600bin hadis nereye gitmiş ? keşifle sahih olur mu ? buyur burdan yak bakalım


 18. 09.Temmuz.2012, 03:43
  9
  Devamlı Üye
  istersen recm konusunda bir başlık açta,orda konuşalım.
  tekfir konusunda biraz daha bilgilenmemize ihtiyaç var sanırım.

  bak buhari hadis konusunda ne diyor; ''Yazdıklarımı altı yüz bin hadis içinden seçtim Sahihe, iki rekat namaz kılıp Allah'a istihare ettikten so a sıhhatine kesinlikle kanaat getirdiğim hadislerden başkasını koymadım.”1047

  nasıl ? 600bin hadis nereye gitmiş ? keşifle sahih olur mu ? buyur burdan yak bakalım

 19. 09.Temmuz.2012, 03:50
  10
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  keşifle değil isnad ile sahih vardır,bu dediğinin kaynağını getir hiç duymadım bugüne kadar.buharinin kitaplarında hiç "bunun isnadı yok,rüyamda gördüm ekledim" dediği hadis var mıdır,isnadı olmayan?varsa gösterebilir misin?


 20. 09.Temmuz.2012, 03:50
  10
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  keşifle değil isnad ile sahih vardır,bu dediğinin kaynağını getir hiç duymadım bugüne kadar.buharinin kitaplarında hiç "bunun isnadı yok,rüyamda gördüm ekledim" dediği hadis var mıdır,isnadı olmayan?varsa gösterebilir misin?

 21. 09.Temmuz.2012, 03:54
  11
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  şu an internetim çok kötü durumda,ulaşır ise Allah'ın izniyle son olarak şu hadisi paylaşıp kalkıyorum,hayırlı günler

  "Sakın sizin birinizin Koltuğuna Yaslanıp, Kuranda Bulduğuma inanırım Bulmadığımı Red ederim derken yakalamim, Ahir zamanda Bunlar gelecek benim hadislerimi inkar edecekler" (Ebu Davud)


 22. 09.Temmuz.2012, 03:54
  11
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  şu an internetim çok kötü durumda,ulaşır ise Allah'ın izniyle son olarak şu hadisi paylaşıp kalkıyorum,hayırlı günler

  "Sakın sizin birinizin Koltuğuna Yaslanıp, Kuranda Bulduğuma inanırım Bulmadığımı Red ederim derken yakalamim, Ahir zamanda Bunlar gelecek benim hadislerimi inkar edecekler" (Ebu Davud)

 23. 09.Temmuz.2012, 03:57
  12
  aforizma
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96811
  Mesaj Sayısı: 206
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 54
  Bulunduğu yer: istanbul

  Cevap: Bir Hadis sahih veya uydurma olduğunu nasıl anlarız ?

  link burada , seni yormayayım 3. paragraf sonu http://hadis.ihya.org/hadis-sozlugu/sahih-i-buhari.html

  başka bir başlıkta tükürme konusunda kütübi sitteden iki farklı rivayeti gördün, soluna mı tükürdü? ağzına mı tükürdü ?
  ikisininde sedeni sağlam, ne yapacağız şimdi ?


 24. 09.Temmuz.2012, 03:57
  12
  Devamlı Üye
  link burada , seni yormayayım 3. paragraf sonu http://hadis.ihya.org/hadis-sozlugu/sahih-i-buhari.html

  başka bir başlıkta tükürme konusunda kütübi sitteden iki farklı rivayeti gördün, soluna mı tükürdü? ağzına mı tükürdü ?
  ikisininde sedeni sağlam, ne yapacağız şimdi ?
+ Yorum Gönder
Git 12 Son