+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden ALLAHI inkar eden ateistlerin savundukları şeyler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. burcealtug
  Kıdemli Üye
  Reklam

  ALLAHI inkar eden ateistlerin savundukları şeyler nelerdir?

  Reklam

  ALLAHI inkar eden ateistlerin savundukları şeyler nelerdir? Mumsema ATESİST lerin savunduğu şeyler nelerdir?Tüm atesistler aynı şeylerimi savunur?ALLAHI inkar etmelerinin gerekçeleri neler?
  Ateistlerde ALLAHIN varlığına inanıyor ama kabul etmek istemiyorlar gurur yapıyorlar demişti biri bana. Bu saçma geldi.

 2. bülent25
  Üye

  Cevap: ALLAHI inkar eden ateistlerin savundukları şeyler nelerdir?


  Reklam


  Ateistler olağanüstü şeyleri kabul ederler fakat Tanrı tanımazlar. Nihilistler yani hiççiler olağanüstü varlıkları da kabul etmez.

  En ünlü ateist(ve dünyanın en iyi biyologlarından) Richard Dawkins bile Tanrı yüzde 100 yok diyemiyor.

  Tıpkı deistler gibi kendilerine bir senaryo hazırlarlar ve ona uyarlar genelde. Çoğu ateist nihilist olduğunu bile bilmez.


  şu bir gerçekki bazı kesimlerde ateistlik bir moda ggerçekten ya da bak isviçreye adamın hiç birşeye ihtiyacı yok Tanrı'ya inanıyor musun desen cevap veremez belki o kadar düşüncesizler bu konuda diyebilirim.

 3. sahinn41
  Üye
  bu zavallıların dillerine pelesenk olmus, sık sık duyacağınız laf madem Allah ezeli ilmiyle herseyi biliyoruz biz neden yaratıldık, gühanımız ne vs gibi şeyler, cevaplarıda bellidir ama onların kalbi mühürlenmiş, teslim olmak yerine kolayı seçip nefislerine yenik düşüyorlar halbuki insanın yaratıcısına inanması için kendine bakması yeterlidir.

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  genellikle en sık savundukları evrim teorisi saçmalığı
  kainattaki her şeyin tesadüfler sonucu yani zaman boyutuna
  bağlı değişime kendi kendilerine oluştuğu inancıdır
  onlar için haşa tüm canlıları yaratan bir yaratıcı yoktur


 5. burcealtug
  Kıdemli Üye
  Cevaplarınıza tşk ederim. Ama daha detaylı yazarsanız sevineceğim.

 6. SatansJackhammer
  Üye
  ben eski bir ateist olarak savundğum şey duaların allah tarafından deilde beyin tarafından gerçekleşiyor olmasıydı ama sonra fikrim değişti bir duam kabul olduktan sonra tabi ettiğim duaların %95 i kabul olmuyunca gene şüphe uyandırıyor bende ama ben pek aldırış etmiyom en çok istediğim şey gerçekleşceği için

 7. burcealtug
  Kıdemli Üye
  SatansJackhammer
  ALLAH hidayetinizi muaffat etsin.
  Duaların kabul olmuyorsa bu yaradanın seni haşa işitmediğinden değil. Bilakis senin bilmediğin onun bildiği bir durumdandır.
  Hayırlısı belki böyledir
  Örnek bir ark hamile kalamıyor çok üzülüyor ama itikadı çok . Diyor ki
  -AMANNN belkide ben çok değil 2 yıl sonra öleceğim o zaman o çocuk ne olacak?Ölmezsem de dualarıma devam ederim belki kabul olunur.
  Anlatabiliyoırmuyum


 8. İLİMCİK
  Devamlı Üye
  ATESİST lerin savunduğu şeyler nelerdir?Tüm atesistler aynı şeylerimi savunur?ALLAHI inkar etmelerinin gerekçeleri neler?
  Ateistlerde ALLAHIN varlığına inanıyor ama kabul etmek istemiyorlar gurur yapıyorlar demişti biri bana Bu saçma geldi
  Kardeşim, dünyada hiç kimse Allah'ın inkar edemiyor. Fakat, sıfatlarında hata ediyorlar. Bunu bir temsil ile izah etmek istersek:Mesela, gözümüz önünde bir binanın tuğlaları üst üste ve yanyana vererek muntazam bir duvar meydana getiriyorlar. Şimdi, bu tuğlaların ilim ve irade ve şuur sahibi bir usta tarafından yerleştirildğini inkar eden bir kimse o tek ustanın bütün sıfatlarını mecburen her bir tuğlaya vermek zorunda kalıyor. Çünkü, o muntazam ve ölçülü duvar ancak duvarın nasıl yapılacağını ve tuğlaların nereye konulacağını ve duvarın nereye yapılacağını ve ne işe yarayacağını bilen ve gören biri tarafından yapılabilir. İşte ilim ve irade sahibi tek bir ustayı inkar eden bir kimse tuğlalar adedince ustaları kabul etmek zorunda kalır.

  Aynen öyle de, bu kainat ve içindeki varlıklar ve bilhassa canlılar ve canlıların atomları o binanın tuğlaları gibidir. Eğer mesela vücudumuzdaki atomların sonsuz ilim ve irade sahibi bir tek zatın kudreti tarafından idare edildiğini ve o atomların Allah emriyle ve kudretiyle hareket eden küçücük memurları olduğunu kabul etmeyen biri vücudumuzdaki atomlar adedince ilahları kabul etmek zorunda kalıyor ve Allah'ın sıfatlarını her bir atoma vermek zorunda kalıyor. Çünkü, mesela insanın gözünü yapan zat, gözün ne işe yaradığını ve nasıl yapılacağını ve nereye takılacağını ve beyin ile ve bütün vücudumuz ile bağlantısının nasıl yapılacağını bilmesi gerekir. Eğer bunları bilen ve o zerreleri kudretiyle idare eden bir zatın varlığını inkar edilirse, bu sıfatları bu zerrelere vermek zorunda kalınır. O vakit, bir tek ilahı kabul etmemekle atomlar adedince ilahları kabul etmek zorunda kalıyor.

  Ayrıca, şu temsil çok hoşuma gidiyor:İhtiyar bir adam Ramazan hilalini aramak için semaya bakmış. Gözüne kirpiğinin kavis almış beyaz bir kılı ilişmiş. "Ay'ı gördüm demiş"Oysa ki, gördüğü ay değil, kılbiraz daha dikkat etse onun ay değil, kıl olduğunu anlayacak. İşte aynen bu misal gibi, insan mükerrem olduğundan hakkı arıyorFakat, bazen batıl bir fikre rastgeliyor. Onu hakikat zannedip, kafasına geçiriyor. Mesela akılları hayrette bırakacak derecede hikmetli ve hassas ve muntazam sanat eserlerini akılsız, şuursuz ve kör tabiata ve sebeplere verebiliyor. Biraz daha tabiat ve sebeplerin mahiyetine baksa, o sebeplerin bu akılları hayrette bırakacak derecede hikmetli ve hassas ölçülü ve muntazam eserlere müdahele dahi edemeyeceklerini anlayacak.

  Evet, bu kadar hikmetli ve çok hassas ölçülü ve muntazam sanat eserlerini ve bu kadar rahmet cilvelerini ve bu kadar sadık elçileri görüp de Allah'ı inkar eden akıldan istifa etmiş demektir. Çünkü, Allah en basit bir sanat olan bir iğnenin bile ancak bilen ve gören ve şuurlu bir usta tarafından yapılabileceğini kavrayacak akıl vermiş.

  Son olarak, Risale-i Nur'da geçen bir yeri aktarmak istiyorum:

  Şeytan döndü, dedi: Nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur âkıllerine Kur'anı ve Muhammed'i inkâr ettirdim.

  Elcevab: Evvelâ, gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir.

  Sâniyen: Hem tebaî, sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey, mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilâlini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı Ay zannetmiş. Ay'ı gördüm demiş. İşte muhaldir ki; hilâl, o beyaz kıl olsun. Fakat kasden ve bizzât Ay'a baktığı ve o saçı tebaî ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş.

  Sâlisen: Hem kabul etmemek başkadır, inkâr etmek başkadır. Adem-i kabul bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Amma inkâr ise; o adem-i kabul değil, belki o kabul-ü ademdir. Bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkârı ona yutturur. Hem ey şeytan! Bâtılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inad ve mugalata ve mükâbere ve iğfal ve görenek gibi şeytanî desiselerle çok muhalatı intaç eden inkâr ve küfrü, o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun!
  Sözler ( 188 )

  --------------------

  Cevap: ALLAHI inkar eden ateistlerin savundukları şeyler nelerdir?

  Ayrıca, konumuzla alakalı olması bakımından Risale-i Nurda şöyle bir yer geçiyor:

  Azamet ve kibriya ve nihayetsizlik noktasında, ya gaflete veya masiyete veya maddiyata dalmak sebebiyle darlaşan akıllar, azametli mes'eleleri ihata edemediklerinden, bir gurur-u ilmî ile inkâra saparlar ve nefyederler Evet o manen sıkışmış ve kurumuş akıllarına ve bozulmuş ve maneviyatta ölmüş olan kalblerine, çok geniş ve derin ve ihatalı olan imanî mes'eleleri sığıştıramadıklarından, kendilerini küfre ve dalalete atarlar, boğulurlar

  Eğer dikkatle kendi küfürlerinin içyüzüne ve dalaletlerinin mahiyetine bakabilseler, görecekler ki; imanda bulunan makul ve lâyık ve lâzım olan azamete karşı, yüz derece muhal ve imkânsızlık ve imtina o küfrün altında ve içindedir
  Şualar ( 103 )

 9. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  Biz Allah'ın A'sını yazarken bile a harfini küçük yazarız diye teredütte kalıyoruz . Adamlar ottan saptan sebeplerle inkar edebiliyorlar . Cesarete bak

 10. umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun
  ATESİST lerin savunduğu şeyler nelerdir?Tüm atesistler aynı şeylerimi savunur?ALLAHI inkar etmelerinin gerekçeleri neler?
  Ateistlerde ALLAHIN varlığına inanıyor ama kabul etmek istemiyorlar gurur yapıyorlar demişti biri bana. Bu saçma geldi.
  ateistler bizi ilgilendirmez o onların kendi yolu . Bunca delil varken onların inkarı sapkınlıktan başka birşey değildir. Bu gibi insanlara yol gösterilmelidir zira kökten süpürmemeiz gerekir blkide bir gün tevbe ederde çok iyi bir yolu secer.

 11. Katade
  Devamlı Üye
  ben bu ataistleri vambirlere benzetiyorum.
  iman edenler hariç.

 12. Misafir

  Reklam


  Yaa niye ozaman cok ama cok canimi acitan birine niye bisey olmuyo icim aciyo.takinti oldu bende kurtulamiyorum

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
ateistlerin savundukları,  Ateistlerin savunmaları,  ateistler neyi savunur,  ateistlerin savunması,  Ataist dini neyi savunur,  ateistleri savunan 5 şey,  ateistlerin savunmasi