+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Dinden çıkma ile ilgili Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. burakin
  Devamlı Üye
  Reklam

  Dinden çıkma ile ilgili

  Reklam

  Dinden çıkma ile ilgili Mumsema Fıkhı ekberin aliyyül kari şerhinden aldığım aşağıdaki bilgilere göre mesela bir söz işiten bunun ayet olup
  olmadığında şüpheye düşse,o sözün ayet olup olmadığını araştırmazsa o
  söz de ayetse dinden çıkar mı,yoksa bu sadece bilmemiz gereken zarureti diniyye denen tafsili iman için öğrenmemiz gereken şeyler de midir?


  (Bir kimse Tevhid ilminin ince noktalarında bir şüphe içine
  gi*rerse,Tevhid ilminin inceliklerinden maksat, imana aykırı düşen ve
  imanı sarsan şüpheler ve inkâr durumlarıdır, soracağı bir âlim
  buluncaya kadar o durumda, Allah katında en doğrusu hangisi ise ona
  inanıyorum, demesi gerekir. Kendisinden bilgi öğreneceği ilim adamını
  aramak işini tehir etmek caiz değildir. Böyle bir kişi, sorup
  araştırmadan beklediğinden ötürü mazur ka*bul edilemezi Allah'ın
  sıfatlarından herhangi biri hakkında bilgi sa*hibi olmadığı halde bir
  ilim adamını araştırmayıp beklerse, bir şüp*he mânasına geleceği için
  böyle bir kimse kafir olur.)

  İmam Âzam Şeriata ait bazı hükümlerde duraklamış bir şey
  söylememiştir. Çünkü bunlar İslâm Şeriatı dahilinde olan hükümlerdi.
  Ahkâma dair meselelerde duraklamak ve ihtilâfa düş*mek rahmettir.
  Tevhid ve İslâm inancına ait meselelerde ihtilâfa düşmekse
  sapıklıktır, bidattir. Şeriata ait hüküm ihtiva eden meselelerdeki
  hatalar affedilir, belki bu hükmü çıkaran sevap da alır. Fakat Tevhid
  inancına ait meselelerdeki hükümlerde hataya düş*mek küfürdür,
  günahtır. Bu hataya düşenler de mecur değil mezurdur. Yani
  günahkârdır.

 2. sahinn41
  Üye

  Cevap: dinden çıkma ile ilgili


  Reklam


  tek bir ayeti dahi inkar edersen dinden çıkarsın, ayeti bildigin halde,
  ayetten haberi olmayıpda fikir yürütenlerin hükmü nedir bilmiyorum.

+ Yorum Gönder