+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İnsanlar neden dünyaya gönderildi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ugurdogan
  Emekli
  Reklam

  İnsanlar neden dünyaya gönderildi?

  Reklam

  İnsanlar neden dünyaya gönderildi? Mumsema Hz. Adem Cennetten bir günah işledi diye çıkarıldı ve yaşayanın bela, meşakkat bulması kesin olan dünyaya gönderildi. Peki biz diğer insanlar ruhlar aleminde bir günah mı işledik?

 2. nurya
  Devamlı Üye

  Cevap: İnsanlar neden dünyaya gönderildi?


  Reklam


  imtahan için ve de RABBİMİZİ bilmemiz için üzerimize düşen kulluk görevlerimizi hakkıyla yapmak ve bizlere verilen nimetlere şükretmemiz için

 3. ugurdogan
  Emekli
  Alıntı nurya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  imtahan için ve de RABBİMİZİ bilmemiz için üzerimize düşen kulluk görevlerimizi hakkıyla yapmak ve bizlere verilen nimetlere şükretmemiz için
  Demek istediğim insanın ana-vatanı cennettir ya biz niye kovulduk ordan? "Başa şer gelirse sendendir" ayeti gereğince dünyaya gelişimiz hangi şerrin sonucu?

 4. Galus
  Devamlı Üye
  Herşey Allah cc ün taktiridir buna karşı gelmek ve itirazda bulunmak olmaz Allah korusun Küfre kadar götürebilir,bakın sizlere mülk suresinin 2. ayetini vereceğim bu ayet sorunuza umarım açıklık getirecektir,
  Hiç kimse bir başkasının yaptğı şer yüzünden hesaba yada ateşe asla atılmaz bunu böyle anlamamak gerekir.


  O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mülk suresi 2

 5. Berşan
  Üye
  Kardeş sende aynen Hz Musa (a.s.) gibi düşünüyosun.Peygamber efendimizin sahih bir hadisine göre Hz Musa ve Hz Adem arasında geçen diyalog;

  "Hz. Adem ve Musa aleyhimasselam münakaşa ettiler. Musa, Adem´e: "İşlediğin günahla insanları cennetten çıkaran ve onları şekavete (bedbahtlığa) atan sensin değil mi!" dedi. Adem de Musa´ya: "Sen, Allah´ın risalet vermek suretiyle seçtiği ve hususi kelamına mazhar kıldığı kimse ol da, daha yaratılmamdan (kırk yıl) önce Allah´ın bana yazdığı bir işten dolayı beni ayıplamaya kalk (bu olacak şey değil)!" diye cevap verdi." Resulullah devamla dedi ki: "Hz. Adem Musa´yı ilzam etti!" [Buhârî, Kader 11, Enbiya 31, Tefsir, Taha 1, 3, Tevhid 37; Müslim, Kader 13, (2652); Muvatta, Kader 1, (2, 898); Ebu Davud, Sünnet 17, (4701); Tirmizî, Kader 2, (2135).]

  Yani bence Hz Adem (a.s.) yasaklı meyveden yemese bile biz yine dünyaya gelecektik.Hz Adem (a.s.) bir vesile sadece.

 6. ugurdogan
  Emekli
  Bu soruyu sormadan önce bayaa bir düşündüm. Kötü niyetli miyim acaba diye? Ancak buna cevap bulmaya da ihtiyaç duyduğumu farkettim. Kendi kendime diyorum ki ,mantıken ve fikren, Allah bir kul yaratmış onu mutlu etmek isteyecektir, ki nitekim Hz. Adem ve Hz. Havva'yı bu fikre uygun olarak cennete koymuştur. Onlar da orda bir müddet mutlu ve huzurlu yaşamışlardır ta ki şeytanın hilesine uyana kadar. Yani haşa Allah bu iki kuluna torpil mi geçmiştir(!)
  Yüce Allah, tam adil olduğuna ve kimseye zerre zulmetmediğine göre biz bir suçun, ama kendi suçumuzun, sebebi olarak dünyaya geldik tahmin ediyorum. Tabi bu da Berşan kardeşin yazdığı hadise göre de yine kaçınılmaz bir suçtu zira Galus arkadaşın aktadığı ayetler biz yaratılmadan önce vardı.(Bu bahsettiğim "biz" e Hz. Muhammed dahil olmayabilir zira ilk yaratılan nur O'nun nuruydu)

 7. Gemlik
  Üye
  Dünya hayatına nasıl bakmalıyız !!!

  http://www.youtube.com/watch?v=1uof8do8Tjk

  dinle izle kardeşim

  http://www.youtube.com/watch?v=jWqaP...eature=related


  Ebu Hureyre (r.a)'den şöyle dediği rivayet olun*muştur:

  Rasulullah (s.a.s)'den işittim ki:

  «Hiçbir kişiyi onun güzel işi ve ibadeti cennete koyamaz» buyurdu. Bunun üzerine ashab: «Ya Rasulullah! Sizi de mi koyamaz?» diye sormuşlardı da Rasulullah şöyle cevap verdi:

  «Evet beni de, Allah'ın fazlı ve rahmeti bürümedikçe yalnız ibadetim cennete koyamaz. Bu yüzden ashabım! İş ve ibadetinizde (itidal ile hareket edip) ifrat ve tefritten sakınınız. Doğru yoldan gidip Allah'a yaklaşınız sakın sizin hiçbiriniz (salih olsun, fasık olsun) ölüm temenni etmesin. Çünkü o, hayır ve ihsan sahibi ise (yaşayıp) hayrını, ihsanının arttırması umulur; eğe kötü bir kişi ise (yine yaşayıp günün birinde) tevbe ederek Allah'ın rızasını dilemesi umulur.»

  (Buhari-Müslim)

 8. sahinn41
  Üye
  ALLAHın hikmetinden sual olunmaz kardeşim,

 9. İLİMCİK
  Devamlı Üye
  uğurdoğan kardeşim, çok güzel bir soru sormuşsun..Tebrik ederim. Kur'an Hakîm olduğu için bütün iman hakikatlerini akla havale eder. Senin sorunun da aklen ve mantıken cevaplanması gerekir. Ben cevap vermeye çalışacağım. Anlaşılmayan bir yer olursa sorarsınız.

  Soru: Hz Adem'in Cennetten ihrac edilmesinin ve diğer insanların da bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti nedir?

  Cevap:Hikmeti, Hz Adem aleyhisselamın ve diğer insanların bu dünyadaki vazifeleridir. İnsan, öyle bir vazife ile bu dünyaya gönderilmiş ki, insanların manen terakki etmeleri ve istidat ve yeteneklerinin inkişaf edip gelişmesi ve insanın mahiyetinin Allah'ın güzel isimlerine geniş bir ayna olması o vazifenin neticelerindendir. EĞER HAZRET-İ ADEM VE DİĞER İNSANLAR CENNET'TE KALSAYDI; MELEK GİBİ MAKAMI SABİT KALIRDI, İSTİDAT VE YETENEKLERİ İNKİŞAF ETMEZDİ. Halbuki yeknesak (tekdüzey) makam sahibi olan melekler çoktur, o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Allah'ın hikmeti, nihayetsiz makamları kat'edecek olan insanın istidadına muvafık bir teklif meydanı iktiza ettiği için, meleklerin aksine fıtratlarının gereği olan malûm günahla Cennet'ten ihraç edildi. Demek Hazret-i Âdem'in Cennet'ten ihracı, tam bir hikmet ve rahmettir.

  Soru:Şeytanların ve şerlerin yaratılması ne içindir. Şerrin yaratılması şer değil mi?

  Cevap:Şerri yaratmak şer değil, şerri kesbetmek ve işlemek şerdir. Çünkü, Cenab-ı Hak bir şerri yaratırken neticesindeki büyük hayırlara bakar. Fakat, şerri işlemek hususi neticelere bakar. Yani, Cenab-ı Hak, şeytanın varlığındaki büyük hayırları görmüş. Bu sebeple şeytanı yaratmış ve insanlara musallat olmasına izin vermiş. Meselâ: Yağmurun gelmesinin binlerce neticeleri var ve yağmur güzeldir. Bazı insanlar iradesini kötü kullanarak yağmurdan zarar görse, "Yağmurun icadı rahmet değildir" diyemez; "Yağmurun yaratılması şerdir" diye hükmedemez. Çünkü, kendi kötü iradesiyle ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Hem ateşin yaratılmasında çok faydalar var; bütünü de hayırdır. Fakat bazılar kötü iradesiyle ve kesbiyle, sû'-i istimaliyle ateşten zarar görse, "Ateşin yaratılması şerdir" diyemez. Çünki ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış; belki o, kendi iradesini kullanarak, yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkârını kendine düşman etti.

  Elhasıl: Büyük ve çok hayırlar için, küçük ve az şerler kabul edilir. Eğer o az şer olmamak için, büyük hayırları netice veren bir şer terkedilse; o vakit büyük bir şer kabul edilmiş olur. Meselâ: Cihada asker sevketmekte elbette bazı cüz'î ve maddî ve bedenî zarar ve şer olur. Fakat o cihadda büyük bir hayır var ki, İslâm küffarın istilasından kurtulur. Eğer o az şerrin olmaması için cihad terkedilse, hem büyük bir hayır engellenmiş olur, hem de büyük bir şer olur. O tam bir zulüm olur. Hem meselâ: Gangren olmuş ve kesilmesi lâzım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir; halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse, el kesilir; büyük bir şer olur.

  İşte KAİNATTAKİ ŞERLERİN, ZARARLARIN, BELALARIN VE ŞEYTANLARIN VE ZARARLI ŞEYLERİN YARATILMALARI VE İCAD EDİLMELERİ, ŞER VE ÇİRKİN DEĞİLDİR; ÇÜNKÜ ÇOK EHEMMİYETLİ NETİCELER İÇİN YARATILMIŞLARDIR. Meselâ: Meleklere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; makamları sabittir, değişmez. Bunun gibi hayvanların da, şeytanlar musallat olmadıkları için, mertebeleri sabittir, noksandır. İnsanlık aleminde ise terakki ve tedenni, yani gelişme ve alçalma mertebeleri nihayetsizdir. Nemrudlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkîn-i evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir terakki mesafesi var. İşte kömür gibi olan esfel-i safilindeki ruhları, elmas gibi olan ala-yı illiyyindeki ruhlardan ayırmak için, şeytanlar yaratılmış ve insanlara teklif sunulmuş ve peygamberler gönderilmiş ve bir imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka meydanı açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, insanlık madenindeki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. A'lâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Demek şeytanların ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye baktığı için icadları şer değil, çirkin değil; belki sû'-i istimallerden ve kesb denilen hususi mübaşeretlerden gelen şerler, çirkinlikler, insanın kesbine aittir; Allah'ın icadına ait değildir.

  Soru: Peygamberlerin gönderilmesi ile beraber şeytanların varlığından insanların çoğu kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. "Hüküm çoğunluğa göre verilir" kaidesine göre çoğunluk ondan şer görse, yine şeytanların yaratılması ve peygamberlerin gönderilmesi hayır ve rahmet ve hikmet olur mu?

  Elcevab: Kemmiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Yani, çokluğun kaliteye göre ehmmiyeti yoktur. Önemli olan keyfiyet yani kalitedir. Meselâ: Yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve kimyevi bir muamele görmezse ve bir hayat mücadelesine mazhar olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve bir hayat mücadehesine maruz kaldığı vakit, kendi kötü mizacından o çekirdeklerden sekseni bozulsa, yirmisi meyvedar yirmi hurma ağacı olsa, diyebilir misin ki "Suyu vermek şer oldu, çünkü çoğunluğunu bozdu"? Elbette diyemezsin. Çünki o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi bini kazanan, zarar etmez; şer olmaz. Hem meselâ: Tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle beşyüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa; yirmisi, yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki: "Çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu"? Hâyır öyle değil, belki hayırdır. Çünki o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dörtyüz kuruş fiatında bulunan seksen yumurtayı kaybedip, seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu kazandı.

  İşte insanlık alemi, teklif sırrı ile, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerce enbiya ve milyonlarca evliya ve milyarlarca asfiya gibi insanlık aleminin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde; kemmiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz zararlı hayvanlar nev'inden olan kafirleri ve münafıkları kaybetti.

  Not:ONİKİNCİ MEKTUB'TAN İSTİFADE EDİLMİŞTİR..

 10. burcealtug
  Kıdemli Üye
  Ben okuduklarımdan size bazı eklemelerde bulunacağım.
  Ölüm ahiret kıyamet kitabında yazdığı kadarı ile HZ ADEM A.S cennetten kovulup dünyaya gönderidiğinde günah işlediği için cennetten çıkartıldığını biliyoruz. Lakin burda kader devreye giriyor. RABBİMİZ herkezin kaderini çizdiği için onunda cenneten kovulacağını ve tüm insanlığa örnek olacağını elbette biliyordu. Cennet ve cehennem bunun için yaratıldı üstelik. Ruhlar aleminde neden günah işleyelim ki bizler orda RABBİMİZİN huzurunda ona itaat edeceğimize dair yemin etmiş söz vermişiz. O sözünde kim duracak kim durmayacak bunu bize göstermek için dünyaya gönderdi bizleri. Zaten kimin cehennnemlik kimin cennetlik olduğunu o alemden beri biliyordu. ALLAHIN katında ki kitapda da yazıyor zaten.
  İnşallah yardımcı olabilmişizdir.

 11. melle
  Devamlı Üye
  Neden dünyaya geldik ?

  Dünya bir imtihan yeridir. Sınavını bitiren cennete veya cehenneme gider.


+ Yorum Gönder
insanlar neden dünyaya gönderildi,  insan neden dünyaya gönderildi,  insan dunyaya neden gonderildi,  insanlar niçin dünyaya gönderildi,  insan,  insan dünyaya neden geldi,  İnsanlar bu dünyaya niçin gönderilmiş