Konusunu Oylayın.: Allah neden beni sevmiyor?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi
Allah neden beni sevmiyor?
 1. 29.Haziran.2012, 20:04
  13
  İLİMCİK
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Haziran.2012
  Üye No: 96623
  Mesaj Sayısı: 417
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  reklam


  Cevap: Allah neden beni sevmiyor? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Allah neden beni sevmiyor?
  Alıntı
  hayatımda hiç bişey iyi değil, hiç bir şeye yeteneğim yok, her şey kötüye gidiyor arkadaşlarım arasında hep rezil oluyorum , hiç bir deste iyi değilim, yaşamak istemiyorum Herkesin bi şeye eteneği var ama benim yok! daha bilmiyorsundur falan demeyin, ben yeteneksiz , hiç bir işe yaramayan bir varlığım, allah beni lanetledi mi ? artık yaşamak istemiyorum
  Risale-i Nur'da bu konu ile ilgili şöyle bir yer geçmektedir:

  .nasılki bir mahir san'atkâr kıymetdar bir elbiseyi murassa' ve münakkaş surette yapmak için, bir miskin adamı lâyık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi san'at ve meharetini göstermek için; o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır; o adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiç bir hakkı var mıdır ki, o san'atkâra desin: "Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tağyir ediyorsun ve beni kaldırıp oturtup, meşakkatle benim istirahatımı bozuyorsun?"

  Aynen öyle de: Sâni'-i Zülcelal herbir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san'atını göstermek için; herbir şey'e hususan zîhayata, duygularla murassa' bir vücud libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve kaderle nakışlar yapar; cilve-i esmasını gösterir. Herbir mevcuda dahi, ona lâyık bir tarzda bir ücret olarak; bir kemal, bir lezzet, bir feyz veriyor. مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِى مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ sırrına mazhar olan o Sâni'-i Zülcelal'e karşı hiçbir şey'in hakkı var mıdır ki, desin: "Bana zahmet veriyorsun. Benim istirahatımı bozuyorsun." Hâşâ! Evet mevcudatın hiçbir cihette Vâcib-ül Vücud'a karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler; belki hakları, daima şükür ve hamd ile, verdiği vücud mertebelerinin hakkını eda etmektir. Çünki verilen bütün vücud mertebeleri vukuattır, birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkânattır. İmkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise, illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz. Meselâ madenler diyemezler: "Niçin nebatî olmadık?" Şekva edemezler; belki vücud-u madenîye mazhar oldukları için hakları Fâtırına şükrandır. Nebatat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez, belki vücud ile beraber hayata mazhar olduğu için hakkı şükrandır. Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet edemez, belki hayat ve vücud ile beraber kıymetdar bir ruh cevheri ona verildiği için, onun üstündeki hakkı, şükrandır. Ve hâkeza kıyas et.

  Ey insan-ı müştekî! Sen madum kalmadın, vücud nimetini giydin, hayatı tattın, camid kalmadın, hayvan olmadın, İslâmiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selâmet nimetini gördün ve hâkeza.

  Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan vücud mertebelerine mukabil şükretmeyerek; imkânat ve ademiyat nev'inde ve senin eline geçmediği ve sen lâyık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden bâtıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun ve küfran-ı nimet ediyorsun? Acaba bir adam; minare başına çıkmak gibi âlî derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım" diye şekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar.

  Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan! Kat'iyyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Tahammül etmezsen "Ya Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur ondadır.
  Mektubat ( 286 )

  ------------------------

  Risale-i Nur'da geçen başka yerler:

  ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahiddir Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir Onun eline verilen sermaye de ömürdür Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü bâd-i heva boş yere sarfettiriyor Hastalık ise, birden gözünü açtırır Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan" İşte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek; eğer fazla ağır gelse, sabır istemek gerektir

  BEŞİNCİ DEVA: Ey maraza mübtela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki; hastalık bazılara bir ihsan-ı İlahîdir, bir hediye-i Rahmanîdir Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, bazı genç zâtlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler Dikkat ettim ki; hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nisbeten âhiretini düşünmeye başlıyor Gençlik sarhoşluğu yok Gaflet içindeki hayvanî hevesattan bir derece kendini kurtarıyor Ben de bakıyordum, onların tahammül dâhilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı İlahî olduğunu ihtar ederdim Derdim ki: "Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Hâlık-ı Rahîm inşâallah sana şifa verir"

  Hem derdim: "Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terkedip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zahirî keyfi ile, hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harab eder Sen hastalık gözüyle, her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevî menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun Demek senin için hastalık, bir sıhhattır Bir kısım emsalindeki sıhhat, bir hastalıktır"

  ALTINCI DEVA: Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırab çeken kardeşim! Bu dünya eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgârları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış mevsimleri olmasaydı; ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı koğmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz O bizi terketmeden, kalben onu terke çalışmalıyız Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki: "Senin vücudun taştan, demirden değildir Belki daima ayrılmaya müsaid muhtelif maddelerden terkib edilmiştir Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren!" kalbin kulağına gizli ihtar ediyor Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama; bilakis hastalıktaki manevî ibadet ve uhrevî sevab cihetini düşün, zevk almaya çalış

  Lem'alar ( 209 )


 2. 29.Haziran.2012, 20:04
  13
  İLİMCİK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  reklam


  Alıntı
  hayatımda hiç bişey iyi değil, hiç bir şeye yeteneğim yok, her şey kötüye gidiyor arkadaşlarım arasında hep rezil oluyorum , hiç bir deste iyi değilim, yaşamak istemiyorum Herkesin bi şeye eteneği var ama benim yok! daha bilmiyorsundur falan demeyin, ben yeteneksiz , hiç bir işe yaramayan bir varlığım, allah beni lanetledi mi ? artık yaşamak istemiyorum
  Risale-i Nur'da bu konu ile ilgili şöyle bir yer geçmektedir:

  .nasılki bir mahir san'atkâr kıymetdar bir elbiseyi murassa' ve münakkaş surette yapmak için, bir miskin adamı lâyık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi san'at ve meharetini göstermek için; o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır; o adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiç bir hakkı var mıdır ki, o san'atkâra desin: "Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tağyir ediyorsun ve beni kaldırıp oturtup, meşakkatle benim istirahatımı bozuyorsun?"

  Aynen öyle de: Sâni'-i Zülcelal herbir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-u esmasıyla kemalât-ı san'atını göstermek için; herbir şey'e hususan zîhayata, duygularla murassa' bir vücud libasını giydirerek, üstünde kalem-i kaza ve kaderle nakışlar yapar; cilve-i esmasını gösterir. Herbir mevcuda dahi, ona lâyık bir tarzda bir ücret olarak; bir kemal, bir lezzet, bir feyz veriyor. مَالِكُ الْمُلْكِ يَتَصَرَّفُ فِى مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ sırrına mazhar olan o Sâni'-i Zülcelal'e karşı hiçbir şey'in hakkı var mıdır ki, desin: "Bana zahmet veriyorsun. Benim istirahatımı bozuyorsun." Hâşâ! Evet mevcudatın hiçbir cihette Vâcib-ül Vücud'a karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler; belki hakları, daima şükür ve hamd ile, verdiği vücud mertebelerinin hakkını eda etmektir. Çünki verilen bütün vücud mertebeleri vukuattır, birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkânattır. İmkânat ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise, illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz. Meselâ madenler diyemezler: "Niçin nebatî olmadık?" Şekva edemezler; belki vücud-u madenîye mazhar oldukları için hakları Fâtırına şükrandır. Nebatat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez, belki vücud ile beraber hayata mazhar olduğu için hakkı şükrandır. Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet edemez, belki hayat ve vücud ile beraber kıymetdar bir ruh cevheri ona verildiği için, onun üstündeki hakkı, şükrandır. Ve hâkeza kıyas et.

  Ey insan-ı müştekî! Sen madum kalmadın, vücud nimetini giydin, hayatı tattın, camid kalmadın, hayvan olmadın, İslâmiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selâmet nimetini gördün ve hâkeza.

  Ey nankör! Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahz-ı nimet olan vücud mertebelerine mukabil şükretmeyerek; imkânat ve ademiyat nev'inde ve senin eline geçmediği ve sen lâyık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden bâtıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun ve küfran-ı nimet ediyorsun? Acaba bir adam; minare başına çıkmak gibi âlî derecatlı bir mertebeye çıksın, büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün; o nimetleri verene şükretmesin ve desin: "Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım" diye şekva ederek ağlayıp sızlasın. Ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfran-ı nimete düşer, ne kadar büyük divanelik eder, divaneler dahi anlar.

  Ey kanaatsız hırslı ve iktisadsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan! Kat'iyyen bil ki: Kanaat, ticaretli bir şükrandır; hırs, hasaretli bir küfrandır. Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Tahammül etmezsen "Ya Sabûr" de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva et, çünki kusur ondadır.
  Mektubat ( 286 )

  ------------------------

  Risale-i Nur'da geçen başka yerler:

  ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahiddir Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir Onun eline verilen sermaye de ömürdür Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü bâd-i heva boş yere sarfettiriyor Hastalık ise, birden gözünü açtırır Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan" İşte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek; eğer fazla ağır gelse, sabır istemek gerektir

  BEŞİNCİ DEVA: Ey maraza mübtela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki; hastalık bazılara bir ihsan-ı İlahîdir, bir hediye-i Rahmanîdir Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, bazı genç zâtlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler Dikkat ettim ki; hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nisbeten âhiretini düşünmeye başlıyor Gençlik sarhoşluğu yok Gaflet içindeki hayvanî hevesattan bir derece kendini kurtarıyor Ben de bakıyordum, onların tahammül dâhilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı İlahî olduğunu ihtar ederdim Derdim ki: "Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Hâlık-ı Rahîm inşâallah sana şifa verir"

  Hem derdim: "Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terkedip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zahirî keyfi ile, hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harab eder Sen hastalık gözüyle, her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevî menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun Demek senin için hastalık, bir sıhhattır Bir kısım emsalindeki sıhhat, bir hastalıktır"

  ALTINCI DEVA: Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırab çeken kardeşim! Bu dünya eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin rüzgârları esmeseydi ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış mevsimleri olmasaydı; ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı koğmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz O bizi terketmeden, kalben onu terke çalışmalıyız Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki: "Senin vücudun taştan, demirden değildir Belki daima ayrılmaya müsaid muhtelif maddelerden terkib edilmiştir Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren!" kalbin kulağına gizli ihtar ediyor Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama; bilakis hastalıktaki manevî ibadet ve uhrevî sevab cihetini düşün, zevk almaya çalış

  Lem'alar ( 209 )


 3. 28.Mayıs.2014, 22:58
  14
  Misafir

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  reklam


  herşey iyi tamamda benim ailevi problemlerim var annem ile babam boşandı babam başkasıyla evlendi o karısnın yanında ablamı dövdü karısı ablama ve bana iftira attı.Ama en kötüsüde ''Allah'ım lütfen herşey eski haline dösün.Allah'ım sana yalvarıyorum,lütfen.'' diye dualar etsemde dahada kötüleşti.Biri bana yardım etsin lütfen kollarıma faça çekmekten yoruldum.Lütfen biri bana yardım etsin.Ve şuda var babam biz küçükten hiç yanımızda değildi.Annemi en az 10 kadınla aldattı.Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum.


 4. 28.Mayıs.2014, 22:58
  14
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  reklam


  herşey iyi tamamda benim ailevi problemlerim var annem ile babam boşandı babam başkasıyla evlendi o karısnın yanında ablamı dövdü karısı ablama ve bana iftira attı.Ama en kötüsüde ''Allah'ım lütfen herşey eski haline dösün.Allah'ım sana yalvarıyorum,lütfen.'' diye dualar etsemde dahada kötüleşti.Biri bana yardım etsin lütfen kollarıma faça çekmekten yoruldum.Lütfen biri bana yardım etsin.Ve şuda var babam biz küçükten hiç yanımızda değildi.Annemi en az 10 kadınla aldattı.Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum.


 5. 11.Eylül.2015, 23:50
  15
  Şii
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Nisan.2014
  Üye No: 103566
  Mesaj Sayısı: 160
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Allah dardaki bütün kullarına yardım etsin diyerek başlıyalım. Kardeşim ben de baba çilesini yıllarca çekmiş bir insanım. Neyse Allah bana cesaret verdi ben de o cesaretle üzerine gittim kuzu gibi oldu adamcağız. Sizin yazdıklarınızdan babanızın karakterini tahmin ediyorum. Hani nasıl diyeyim hiç bir halt yiyemez. Siz yasal yollardan ona karşı hakkınızı/ korumanızı sağlayabilirsiniz.

  Bir de şu var Hazreti Musa Kuran'da Firavun la mücadele ederkenki kıssasında Hz. Musa o sıra içinden bir korku duyuyor o sıra Allah Musa'ya "Korkma sensin üstün sen" diye vahiy indiriyor. Bir kul Allah'tan çekindimi dünyadaki hiç bir şer onu alt edemez zira Allah ona illa yardım eder bu da Kuran da vardır. Siz Allah'tan çekinin emin olun ne düşmanınız varsa helak olur. Dardaki diğer insanları düşünüp teselli bulmaya çalışın. Allah yardımcınız olsun, amin.


 6. 11.Eylül.2015, 23:50
  15
  Şii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Allah dardaki bütün kullarına yardım etsin diyerek başlıyalım. Kardeşim ben de baba çilesini yıllarca çekmiş bir insanım. Neyse Allah bana cesaret verdi ben de o cesaretle üzerine gittim kuzu gibi oldu adamcağız. Sizin yazdıklarınızdan babanızın karakterini tahmin ediyorum. Hani nasıl diyeyim hiç bir halt yiyemez. Siz yasal yollardan ona karşı hakkınızı/ korumanızı sağlayabilirsiniz.

  Bir de şu var Hazreti Musa Kuran'da Firavun la mücadele ederkenki kıssasında Hz. Musa o sıra içinden bir korku duyuyor o sıra Allah Musa'ya "Korkma sensin üstün sen" diye vahiy indiriyor. Bir kul Allah'tan çekindimi dünyadaki hiç bir şer onu alt edemez zira Allah ona illa yardım eder bu da Kuran da vardır. Siz Allah'tan çekinin emin olun ne düşmanınız varsa helak olur. Dardaki diğer insanları düşünüp teselli bulmaya çalışın. Allah yardımcınız olsun, amin.


 7. 09.Şubat.2016, 00:26
  16
  Misafir

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  Selâmunaleykum

  *Harbi yardım edin cagresizim hicbir sekilde olmuyor*

  Banada birşey olmuyor namaz kilmama kuran okumama oruc tutmamm ragmen namaz kilarken bile dislandigimi hissediyorum nedensiz bir sıkıntı var kalbimin etrafında ama ruhen sanki hala gecmedi hic bir seyden zevk almıyorum arkadaşlarımın arasinda hep salak yerine dusuyorum Allaha ne kadar yalvarsamda Allah sanki beni duymuyo onume cikan dualari icten okuyorum belki oluyor ama kisa bir ruya gibi sonra yine eski haline dönüyorum illaha bu hayttan zevk almak için alkol alip her gun zina isleyip ortamlara gitmekmi zaten istesemde yapamam (tövbe) maddi durum kisittli belki bir test ama cok agir... belki cennet için yol gozuksede ben bu hayattaki ufak anilarimi yasayamayacagim cunku unutulmaz anilar ufakta olsa Allah derki bu hayat ruyadir ve elbet bir gun bitecek ama ben bitmesin istiyorum ne kadar iyi makamlara cikmak olsamda diyelim ne yazikki ne gitmek isterken yasadigim sıkınti uzerimden gitmiyor anlatilmaz bir sıkınti gencligimi kotu yasiyorum eyer deseler ruhun baska bedende kalsin sen yine dunyada yasamaya hak kazandin yinede eski anilar eski dostluklar "eskiler" hic bir zaman gelse bile hadi diyelim Allah tarafindan bir mucize oldu geri geldim o zamana ama yinde ben istemem çünkü biliyorum ki ruyanin icinde ruya görmek kabustur lutfen nedir benim bu dertli gecmeyen derdim yardim edin lutfen


 8. 09.Şubat.2016, 00:26
  16
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Selâmunaleykum

  *Harbi yardım edin cagresizim hicbir sekilde olmuyor*

  Banada birşey olmuyor namaz kilmama kuran okumama oruc tutmamm ragmen namaz kilarken bile dislandigimi hissediyorum nedensiz bir sıkıntı var kalbimin etrafında ama ruhen sanki hala gecmedi hic bir seyden zevk almıyorum arkadaşlarımın arasinda hep salak yerine dusuyorum Allaha ne kadar yalvarsamda Allah sanki beni duymuyo onume cikan dualari icten okuyorum belki oluyor ama kisa bir ruya gibi sonra yine eski haline dönüyorum illaha bu hayttan zevk almak için alkol alip her gun zina isleyip ortamlara gitmekmi zaten istesemde yapamam (tövbe) maddi durum kisittli belki bir test ama cok agir... belki cennet için yol gozuksede ben bu hayattaki ufak anilarimi yasayamayacagim cunku unutulmaz anilar ufakta olsa Allah derki bu hayat ruyadir ve elbet bir gun bitecek ama ben bitmesin istiyorum ne kadar iyi makamlara cikmak olsamda diyelim ne yazikki ne gitmek isterken yasadigim sıkınti uzerimden gitmiyor anlatilmaz bir sıkınti gencligimi kotu yasiyorum eyer deseler ruhun baska bedende kalsin sen yine dunyada yasamaya hak kazandin yinede eski anilar eski dostluklar "eskiler" hic bir zaman gelse bile hadi diyelim Allah tarafindan bir mucize oldu geri geldim o zamana ama yinde ben istemem çünkü biliyorum ki ruyanin icinde ruya görmek kabustur lutfen nedir benim bu dertli gecmeyen derdim yardim edin lutfen


 9. 09.Şubat.2016, 00:51
  17
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,326
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  Alıntı
  Allah sanki beni duymuyor
  Haşa ve kella... Allah duymaz demek küfürdür
  Allah duyuyor ve asla hiç bir duanı boş çevirmez. İbadet eden iyi olan sıkıntı çekmez gibi bir anlayış içerisindesin, Peygamberimizin ve diğer Kuranda geçen peygamberlerin hayatını oku bak neler neler çekmişler..
  Sabırla her şey düzelir isyan etmemek gerekir. 10. 09.Şubat.2016, 00:51
  17
  Moderatör
  Alıntı
  Allah sanki beni duymuyor
  Haşa ve kella... Allah duymaz demek küfürdür
  Allah duyuyor ve asla hiç bir duanı boş çevirmez. İbadet eden iyi olan sıkıntı çekmez gibi bir anlayış içerisindesin, Peygamberimizin ve diğer Kuranda geçen peygamberlerin hayatını oku bak neler neler çekmişler..
  Sabırla her şey düzelir isyan etmemek gerekir. 11. 09.Şubat.2016, 12:40
  18
  TisselTassal
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2012
  Üye No: 96830
  Mesaj Sayısı: 133
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  Herkesin kaderi farklı kim neler yaşıyor bunları sadece Allah bilir bu arada dünya müslüman için zindandır bu dünyaya bosuna gönderilmedik Allah diyor sırf iman ettik diye bırakılacaklarını mı sandılar diye (bu ayet çok içerikli içerisinde sınav var o bitecek baska sınav evleneceksin belki o sınav belki cocuk dunyaya gelcek o sınav olacak) Allah sevdiği kuluna dert ve sıkıntı verir belkide Allah der kulum bana daha cok dua etsin diye kendimden örnek veriyim ben 5 senedir vesvese hastalığını sıkıntıyı yaşıyorum ne yani isyan mı edeyim ?? Şuan iş yerınde calısamıyorum 2 sene önce iş çok bulurdum şimdi kitlendi ne yani isyan mı edeyim ?? Şimdi iş buldum cevap bekliyorum diyeceğim her sıkıntının ardından müjde gelir dikensiz gül sevilmez değil mi ?

  Suriyeye bak sırf iman ettikleri için şehid oluyorlar Allah onları o şekilde sınav ediyor ama mükafatı cennet bizler müslüman olarak dünyaya bağlı değiliz ki benim için dünya demek Allaha ve peygambere itaat Allaha olan dua secde ibadet etmek yeri gelir hata günah işleriz ama ardından tevbe ederiz umulurki Allah kabul eyler.Sana gelincede bol bol dua et zamanın var demekki sana suriye örneği verdim bu sence bizim dertlerimiz onların derdinin yanında solda eksi yüzlerde kalır


 12. 09.Şubat.2016, 12:40
  18
  Herkesin kaderi farklı kim neler yaşıyor bunları sadece Allah bilir bu arada dünya müslüman için zindandır bu dünyaya bosuna gönderilmedik Allah diyor sırf iman ettik diye bırakılacaklarını mı sandılar diye (bu ayet çok içerikli içerisinde sınav var o bitecek baska sınav evleneceksin belki o sınav belki cocuk dunyaya gelcek o sınav olacak) Allah sevdiği kuluna dert ve sıkıntı verir belkide Allah der kulum bana daha cok dua etsin diye kendimden örnek veriyim ben 5 senedir vesvese hastalığını sıkıntıyı yaşıyorum ne yani isyan mı edeyim ?? Şuan iş yerınde calısamıyorum 2 sene önce iş çok bulurdum şimdi kitlendi ne yani isyan mı edeyim ?? Şimdi iş buldum cevap bekliyorum diyeceğim her sıkıntının ardından müjde gelir dikensiz gül sevilmez değil mi ?

  Suriyeye bak sırf iman ettikleri için şehid oluyorlar Allah onları o şekilde sınav ediyor ama mükafatı cennet bizler müslüman olarak dünyaya bağlı değiliz ki benim için dünya demek Allaha ve peygambere itaat Allaha olan dua secde ibadet etmek yeri gelir hata günah işleriz ama ardından tevbe ederiz umulurki Allah kabul eyler.Sana gelincede bol bol dua et zamanın var demekki sana suriye örneği verdim bu sence bizim dertlerimiz onların derdinin yanında solda eksi yüzlerde kalır


 13. 09.Şubat.2016, 12:47
  19
  TisselTassal
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2012
  Üye No: 96830
  Mesaj Sayısı: 133
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  Allah rasulu müşrikler tarafından taşlanmış sonra büyü yapılmış kardeşim biz kimiz ki ? Sen bu dusuncelerın ile suan imtihandasın ve Allah sana dert vermıs derde şükür et sıkıntıyıda giderende Allahdır bizler bildiğimiz kadar yorum yaparız gerisi sana kalmış en büyük sıkıntıyı peygamberler çekmiş sıkıntı iyidir Allah kimseye kaldıramayacagı yük yüklemez çünkü Allah seni beni herşeyi bilendir ve düşünsene sana bir dert geliyor suanki derdinden daha büyük nasıl kaldırcan ?? Herseyı iyi düşün ölç biç ve tart sonra uygula


 14. 09.Şubat.2016, 12:47
  19
  Allah rasulu müşrikler tarafından taşlanmış sonra büyü yapılmış kardeşim biz kimiz ki ? Sen bu dusuncelerın ile suan imtihandasın ve Allah sana dert vermıs derde şükür et sıkıntıyıda giderende Allahdır bizler bildiğimiz kadar yorum yaparız gerisi sana kalmış en büyük sıkıntıyı peygamberler çekmiş sıkıntı iyidir Allah kimseye kaldıramayacagı yük yüklemez çünkü Allah seni beni herşeyi bilendir ve düşünsene sana bir dert geliyor suanki derdinden daha büyük nasıl kaldırcan ?? Herseyı iyi düşün ölç biç ve tart sonra uygula


 15. 09.Şubat.2016, 19:26
  20
  Yusuf54
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Şubat.2016
  Üye No: 107770
  Mesaj Sayısı: 3
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: allah neden beni sevmiyor?

  Allah seni seviyor kardesim sende konusuyorsan git konus bence
  Namaz


 16. 09.Şubat.2016, 19:26
  20
  Yusuf54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Allah seni seviyor kardesim sende konusuyorsan git konus bence
  Namaz


 17. 01.Temmuz.2016, 13:23
  21
  Misafir

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  Allah benide sevmiyor, hergün bir zorluk veriyor başıma. imtihan falan değil.. sevmiyor işte beni.


 18. 01.Temmuz.2016, 13:23
  21
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah benide sevmiyor, hergün bir zorluk veriyor başıma. imtihan falan değil.. sevmiyor işte beni.


 19. 10.Temmuz.2016, 23:41
  22
  Misafir

  Cevap: Allah neden beni sevmiyor?

  Yardım edin!
  Mumsema, ben artık yaşamak istemiyorum. Allah beni sevmiyor mu? Yanımdaki herkesin işi tam benim hep karşıma bir sorun çıkıyor. Artık biliyorum bir şey yapmadan önce önüme sorun çıkacak diyorum, çıkıyor. Toplum içinde insan yerine konmuyorum. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni, benim söylediklerimi takmıyor. Güzel değilim. Zayıflama hastalığım var psikolojik. Biliyorum ve zyıflamayamıyorum. Zayıf olan herkesten nefret ediyorum onları kıskanıyorum. Sonra kötü biri olduğum için kendimden nefret ediyorum. Peygamberimi görmek istedim rüyamda kaç gece dua ettim neler yapmadım. Olmadı. Bazen diyorum Allah beni sevmiyor mu? Ben olsaydım(haia) sevdiğim birinin insanlar önünde ikidebir küçük düşmesini istemezdim. Bugün çok önemli bir gündü. Kaç gün elimin altında olan bir eşyam bugün kayboldu. Herkes mükemmelken ben olamadım. Hiç arkadaşım yok. Allah beni sevse böyle mi olurdu. Artık çok alındım Allah'a. İnsan sevdiklerine çok kırılır derlermiş. Çok kırıldım. Ama hala Allah'ın beni sevdiğine inanmıyorum. Ağlamam bitmiyor şuan bile. Neden? Neden.


 20. 10.Temmuz.2016, 23:41
  22
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Yardım edin!
  Mumsema, ben artık yaşamak istemiyorum. Allah beni sevmiyor mu? Yanımdaki herkesin işi tam benim hep karşıma bir sorun çıkıyor. Artık biliyorum bir şey yapmadan önce önüme sorun çıkacak diyorum, çıkıyor. Toplum içinde insan yerine konmuyorum. Kimse beni sevmiyor. Kimse beni, benim söylediklerimi takmıyor. Güzel değilim. Zayıflama hastalığım var psikolojik. Biliyorum ve zyıflamayamıyorum. Zayıf olan herkesten nefret ediyorum onları kıskanıyorum. Sonra kötü biri olduğum için kendimden nefret ediyorum. Peygamberimi görmek istedim rüyamda kaç gece dua ettim neler yapmadım. Olmadı. Bazen diyorum Allah beni sevmiyor mu? Ben olsaydım(haia) sevdiğim birinin insanlar önünde ikidebir küçük düşmesini istemezdim. Bugün çok önemli bir gündü. Kaç gün elimin altında olan bir eşyam bugün kayboldu. Herkes mükemmelken ben olamadım. Hiç arkadaşım yok. Allah beni sevse böyle mi olurdu. Artık çok alındım Allah'a. İnsan sevdiklerine çok kırılır derlermiş. Çok kırıldım. Ama hala Allah'ın beni sevdiğine inanmıyorum. Ağlamam bitmiyor şuan bile. Neden? Neden.


 21. 17.Eylül.2016, 16:59
  23
  Misafir

  Yorum: Allah neden beni sevmiyor?

  Eğer imtihan oluyorsanız bu allah' ın sizi unutmadığının müjdesidir .. Mevlana


 22. 17.Eylül.2016, 16:59
  23
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Eğer imtihan oluyorsanız bu allah' ın sizi unutmadığının müjdesidir .. Mevlana


 23. 09.Ocak.2017, 15:30
  24
  Misafir

  Yorum: Allah neden beni sevmiyor?

  Çocukluğumdan beri kimse beni sevmiyor. Arkadaşlarım hep yamuk attı. Doğru düzgün hiç arkadaşım olmadı hala daha da yok yaşım 30 oldu. Hep kuyu kazdılar hep oyun oynadılar. Allah hep korudu ama son olayda beni korumadı.defalarca öldürmeyi denedim kendimi başaramadım. Evlenmek istemiyorum. Baskılardan bıktım.girdiğim işlerde kısa süre sonra çıkarıldım.dobralığım başıma bela oldu ama inandıklarımdan asla vazgeçmedim.çok uzun süre parasız işsiz kaldım.hala da işsizim.namazlar dan sonra dua etmek dahi gelmiyor içimden. Dilim tutuluyor sanki çok yoruldum. Herkes mutlu hayallerini yaşıyor. Bende çok enerjik mutlu bi insandım ama artık hep hüzünlü gözü yaşlı , duvar gibiyim.asla eskisi gibide olamayacağım.kendime gelemeyeceğim. Şu an bile ağlıyorum.Allah beni sevseydi bende mutlu olabilirdim. Dualarım kabul olabilirdi. Boş boş yaşıyorum. ölmek için dua ediyorum şimdi. Benimde beni seven anne babam Rabbim olabilirdi.kötü kişilik dediklerim hep mutlu istediklerini elde ettiler.iş, huzur, mutluluk bende hiçbir şey hiç. kötü olan benmişim meğer. Hiç mi bir şey yolunda gitmez insanın hayatında


 24. 09.Ocak.2017, 15:30
  24
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Çocukluğumdan beri kimse beni sevmiyor. Arkadaşlarım hep yamuk attı. Doğru düzgün hiç arkadaşım olmadı hala daha da yok yaşım 30 oldu. Hep kuyu kazdılar hep oyun oynadılar. Allah hep korudu ama son olayda beni korumadı.defalarca öldürmeyi denedim kendimi başaramadım. Evlenmek istemiyorum. Baskılardan bıktım.girdiğim işlerde kısa süre sonra çıkarıldım.dobralığım başıma bela oldu ama inandıklarımdan asla vazgeçmedim.çok uzun süre parasız işsiz kaldım.hala da işsizim.namazlar dan sonra dua etmek dahi gelmiyor içimden. Dilim tutuluyor sanki çok yoruldum. Herkes mutlu hayallerini yaşıyor. Bende çok enerjik mutlu bi insandım ama artık hep hüzünlü gözü yaşlı , duvar gibiyim.asla eskisi gibide olamayacağım.kendime gelemeyeceğim. Şu an bile ağlıyorum.Allah beni sevseydi bende mutlu olabilirdim. Dualarım kabul olabilirdi. Boş boş yaşıyorum. ölmek için dua ediyorum şimdi. Benimde beni seven anne babam Rabbim olabilirdi.kötü kişilik dediklerim hep mutlu istediklerini elde ettiler.iş, huzur, mutluluk bende hiçbir şey hiç. kötü olan benmişim meğer. Hiç mi bir şey yolunda gitmez insanın hayatında

+ Yorum Gönder
Git İlk 123 Son