+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İslam'da saldırı savaşı var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ali29
  Üye
  Reklam

  İslam'da saldırı savaşı var mıdır?

  Reklam
 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: İslam'da saldırı savaşı var mıdır?


  Reklam


  İslam dininde hangi durumlarda bir kavme veya ülkeye karşı savaş açılır?

  Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

  "Allah yolunda savaşın, bilin ki Allah herhalde her şeyi işitir ve
  bilir"
  (1).

  Diğer bir ayette de şöyle buyuruyor:

  "Allah (yolunda O'nun) için nasıl gerekiyorsa öylece cihâd
  edin"
  (2).

  Müslümanların durumu zayıf olur veya müslüman bir şehir veya bir ülke
  düşmanın saldırısına maruz kalırsa, orada mevcut olan tüm Müslümanlara cihad
  farzı ayn olur. Yoksa, farzı kifâyedir.

  Ehli küfre karşı verilen savaştan kaçmak helak edici yedi günahdan
  biridir.
  Durum böyle olmakla beraber gayrimüslimleri imha etmek için
  hiçbir emir olmadığı gibi böyle bir emare de yoktur. Kur'an ve Peygamber
  (asv)'in hadisi meydandadır. Bunun en büyük şahidi; tarih boyunca hürriyet
  içerisinde Filistin, Şam, Mısır, Irak ve Anadolu gibi İslâm vatanında zimmî ve
  gayrimüslimlerin yaşamasıdır. İslâm dini yıkım sayılan savaşı sevmez. Zaruret
  olmazsa ona başvurmak istemez.

  Peygamber (sav): "Düşmanla savaşmayı temenni etmeyiniz, Allah'ın
  ihsanını dileyiniz. Ama onunla (düşmanla) karşılaşırsanız sabrediniz"

  buyurmuştur.

  Barış İslâm'da bir kaide, savaş bir istisnadır. Ancak şu iki
  halden birisi mevcut olduğu zaman savaş ilân edilir:

  1. Can, namus, mal ve vatanı müdafâa etmek, yani bunlar
  düşmanın hücumuna maruz kaldıkları zaman onları savunmak için savaş ilân edilir.
  Kur'an-ı Kerîm şöyle buyuruyor:

  "Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşınız. Fakat haddi aşmayınız.
  Çünkü Allah haddi aşanları sevmez"
  (3).

  2. İslâmı müdafaa etmek, yani düşman, İslâm dâvetine engel
  olursa onunla savaş ilan edilir.

  Peygamber (sav) hiçbir zaman kâfirlere karşı İslâmı tebliğ ve davet etmeden
  savaşmamıştır. Bunun için Kayser, Kisrâ, Mükavkis,
  Necaşî
  ve doğu ve batıdaki Arap krallarına mektuplar yazarak onları İslâm'a davet etti.
  Bunlardan İslâm'ı kabul eden olduğu gibi etmeyen de olmuştu.

  Dipnotlar:
  1. Bakara sûresi, 2/244
  2. Hacc,
  22/78
  3. Tevbe, 9/190

  (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 219)

+ Yorum Gönder