+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namaz kılanın önünden geçmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. musab
  Hadis Öğrencisi
  Reklam

  Namaz kılanın önünden geçmek

  Reklam

  Namaz kılanın önünden geçmek Mumsema büyük camide namaz kılanın secde mahallinden geçmek mekruh oluyor.büyük cami tanımındada kimi yerde 20 metre kimi yerde 40 arşın yazıyor.o da 27 metre civarı yapıyor.hangisi doğru büyük caminin doğru tanımı nedir.

 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: namaz kılanın önünden geçmek


  Reklam


  malt1
  namaz kılanın önünden geçmek
  büyük camide namaz kılanın secde mahallinden geçmek mekruh oluyor.büyük cami tanımındada kimi yerde 20 metre kimi yerde 40 arşın yazıyor.o da 27 metre civarı yapıyor.hangisi doğru büyük caminin doğru tanımı nedir.


  Namaz kılanın önünden geçmek Sütre koymak
 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  SÜTRE

  Perde, örtü, perdelenecek şey; namaz kılarken kıble yönün de duvar ve benzeri olmadığında, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen engel.

  "Namaz kılan bir kimse bazılarına göre bir arşın, bazılarına göre de bir arşının üçte ikisine eşit yükseklikte herhangi bir nesneyi önüne koyarsa, bu kimsenin önünden geçenler namazına herhangi bir zarar vermezler. Kısacası sütre, namaz kılanın önüne koyduğu nesnenin adıdır" (Ebû Davûd, Sünen, N. Yeniel ve H. Kayapınar terc., 3152; el-Menhel, V, 77).

  En umumi tanımıyla sütre şudur: Namaz kılan bir kişinin önüne kürsü, değnek, kanepe veya benzer şeyler konmasıdır ki; namaz kılarken önden başkasının geçmesine engel olunabilsin. Sütre'nin duvar ve direk gibi sabit şeylerden olmasıyla, sabit olmayan şeyler olması arasında bir fark yoktur.

  Sütre'nin Önemi

  Allah Rasûlü şöyle buyurur:

  "Sizden biriniz namaz kılacağı zaman bir sütreye doğru namaz kılsın, hiç bir kimseyi önünden geçmeye bırakmasın! "

  Diğer hadisler de şöyledir:

  "Sizden biriniz bir sütreye doğru namaz kılınca ona yaklaşsın ki şeytan onun namazını kesmiş olmasın" (Ebû Dâvud, Sünen, K. Salât, 698; İbn Hibban, Sahih);

  "Sizden birinizin namaz kılan kardeşinin önünden geçmektense, yüz yıl olduğu yerde durup beklemesi daha hayırlıdır" (Kenzül-Ummal, VII, 355);

  Eğer namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine (nasıl bir günah) indiğini görmüş olsaydı, onun önünden geçmektense bacağının kırılmasını arzu ederdi" (es-Seyyid Ali Fıkrî, Hulâsatü'l-Kelâm Fi Erkânil-İslâm, 87).

  Sütre'nin Şartları

  a)Sütre bir zira' (45 cm.) ya da daha fazla uzunlukta olmalıdır. Kalınlığının ölçüsü yoktur. Herhangi bir kalınlıkta veya incelikte olması mümkündür. Kalem kalınlığında olması bile yeterli olabilir.

  b)Sütre düz olacak, eğri olmayacaktır. Zira eğri bir nesneyi sütre edinmek sahih olmaz.

  c)Sütre ile namaz kılan kimsenin ayak uçlarının arasındaki mesafe üç zira uzunluğunda olmalıdır (Abdurrahman el-Cezîri, Dört mezhebe göre İslâm Fıkhı, çev. Mehmet Keskin, I, 364).

  d)Kişi sütre edinebileceği şeyi bulur da yerin sertliğinden ötürü dikemezse (ki yer kayalık, taşlık vb. olabilir) onu uzunlamasına veya enlemesine koyması sahih olur. Kişi sütre edinecek herhangi bir şey bulamazsa ön tarafına hilâl şeklinde bir çizgi çizer (Ebû Davûd, Sünen, Salât,102/690).

  e)Bir insanın sırtını sütre edinmek de sahih olur. Meselâ namaz kılan kişinin önünde, arkası dönük birisi oturmaktaysa bunun sırtına doğru namaz kılarak sütre edinmek sahih olur. Şayet oturan kişinin yönü namaz kılana yönelik ise sahih olmaz. Önde oturanın kâfir bir erkek ve yabancı bir kadın olmaması da şarttır (Ebû Davûd, Sünen, Salât, 702; Nesâî, Kıble, 7; Abdurrahman el-Cezîrî, İslâm Fıkhı, I, 364).

  f)Namaz kılan kişi, sütre olarak, gasbedilmiş veya necis bir şeyi bulursa (gasb her ne kadar haramsa da) bunu sütre edinmesi sahih olur (A. Cezirî, a.g.e., Terc. I, 364).

  g)Sütre'ye yakın durmak şarttır.

  Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurur:

  "Sizden biriniz sütreye doğru namaz kıldığı zaman ona yaklaşsın ki, şeytan namazında ona vesvese vermesin" (İbn Mâce, İkâme, 39).

  Sütre'nin Hükmü

  Namaz kılan kişinin sütrenin tanımında sayılan sütrelerden birini önüne koyması, menduptur.

  Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur:

  İbn-i Ömer'den rivayet edildiğine göre, "Peygamber (s.a.s) bayram günü namaz kılmağa çıktığı zaman (önüne) bir kargı (dikilmesini) emrederdi. Kargı dikildikten sonra insanlar da arkasında oldukları halde ona doğru namaz kılardı. Seferde de böyle yapardı. Bu yüzden emirlerde bunu âdet edindiler" (Tirmizî, Mevâkitu's-Salât, 30).

  Namaz kılan kimse herhangi bir sebepten dolayı önüne sütre koymamışsa, onun önünden geçmek haramdır. Bunun misali, namaz kılan kimsenin de imkân olduğu halde önüne bir sütre dikmemesi veya koymaması öylece haramdır (Abdurrahman el-Cezirî, a.g.e., I, 366).

  Süleyman b. Abdilmelik'in Hacibi Ebû Ubeyd şöyle demiştir: Ben Atâ b. Yezid el-Leysî'yi ayakta namaz kılarken gördüm ve önünden geçmek istedim. O da beni geri çevirdi (Namazını bitirdikten) sonra (şöyle) dedi:

  Ebû Said el-Hudri bana Rasûlüllah (s.a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletti:

  "Sizden bir kimse (namaz kılarken) kıblesi ile kendi arasına birisinin girmesine mani olabilirse olsun" (Ebû Davûd, Sünen, Terc, III, 72).

  Namaz kılan kişi, başkalarının geçmesine zemin hazırlar ve önünden geçen de geniş yer olmasına rağmen önünden geçerse her ikisi de günahkâr olurlar. Ama namaz kılan, başkasının önünden geçmesine zemin hazırlamaz ve önünden geçen de geniş yer bulunmadığından ötürü önünden geçerse ikisi de günahkâr olmazlar. İkisinden birisi kusurlu olursa, kusurlu olan günahkâr olur (Abdurrahman el-Cezirî, a.g.e., I, 366).

  Saflar arasında açık bulunan boşluğu kapatmak için namaz kılmakta olan kimsenin önünden geçmek haram değildir; câizdir. Bu noktada Hanefi ve Şafiî ittifak halindedirler. Nitekim Kâbe-i Muazzama'yı tavaf eden kimsenin oralarda namaz kılan kimsenin önünden geçmesi haram değildir.

  Kişi büyük bir mescidde veya sahrada namaz kılıyorsa, ayaklarının bastığı yerle secde ettiği yer arasından geçmek haramdır. Eğer küçük bir mescidde kılıyorsa, ayaklarının bastığı yerle kıble duvarı arasından geçmek haramdır. Bunun ölçüsü de kırk zira'dır.

  Namaz kılanın önünden geçeni alıkoyması ise, sünnet olmayıp, ruhsattır. Şu halde önden geçecek olanı baş ve göz işaretiyle veya "Sübhanallah" diyerek geri çevirmek mümkündür. Hanefilerce bundan fazlasını yapmak câiz değildir. Kadının önünden geçecek olanı menetmesi ise ellerini bir veya iki defa birbirine vurması şeklindedir (Abdurrahman el-Cezîrî, a.g.e., I, 367-368).

  Bütün bunlar sütrenin hem namaz kılan, hem de önünden geçecek olan için ne kadar elzem olduğunun ifadesidir ki, Allah Rasûlü'nün yaptığı da budur.

  Abdülmelik ERDOĞAN

 4. musab
  Hadis Öğrencisi
  benim sorumun cevabı bunlar değil.okumadan mı kopyalıyorsunuz siz.

 5. Şema
  el-âsa limen âsa
  benim sorumun cevabı bunlar değilokumadan mı kopyalıyorsunuz siz
  Kardeş bizim cevaplarımızı dinlemeyen okumayan sensin
  Hem videoda hem yazıda cevabın var.

 6. musab
  Hadis Öğrencisi
  ben ne sormuşum büyük caminin tanımını sormuşum var mı cevaplarda yok.

 7. Şema
  el-âsa limen âsa
  hala soruma cevap yok
  ben ne sormuşum büyük caminin tanımını sormuşum var mı cevaplarda yok
  Sütre'nin Şartları

  a)Sütre bir zira' (45 cm) ya da daha fazla uzunlukta olmalıdır Kalınlığının ölçüsü yoktur Herhangi bir kalınlıkta veya incelikte olması mümkündür Kalem kalınlığında olması bile yeterli olabilir

  b)Sütre düz olacak, eğri olmayacaktır Zira eğri bir nesneyi sütre edinmek sahih olmaz

  c)Sütre ile namaz kılan kimsenin ayak uçlarının arasındaki mesafe üç zira uzunluğunda olmalıdır (Abdurrahman el-Cezîri, Dört mezhebe göre İslâm Fıkhı, çev Mehmet Keskin, I, 364)

  d)Kişi sütre edinebileceği şeyi bulur da yerin sertliğinden ötürü dikemezse (ki yer kayalık, taşlık vb olabilir) onu uzunlamasına veya enlemesine koyması sahih olur Kişi sütre edinecek herhangi bir şey bulamazsa ön tarafına hilâl şeklinde bir çizgi çizer (Ebû Davûd, Sünen, Salât,102/690)

  e)Bir insanın sırtını sütre edinmek de sahih olur Meselâ namaz kılan kişinin önünde, arkası dönük birisi oturmaktaysa bunun sırtına doğru namaz kılarak sütre edinmek sahih olur Şayet oturan kişinin yönü namaz kılana yönelik ise sahih olmaz Önde oturanın kâfir bir erkek ve yabancı bir kadın olmaması da şarttır (Ebû Davûd, Sünen, Salât, 702; Nesâî, Kıble, 7; Abdurrahman el-Cezîrî, İslâm Fıkhı, I, 364)

  f)Namaz kılan kişi, sütre olarak, gasbedilmiş veya necis bir şeyi bulursa (gasb her ne kadar haramsa da) bunu sütre edinmesi sahih olur (A Cezirî, age, Terc I, 364)

  g)Sütre'ye yakın durmak şarttır
  yukarda sütrenin şartlarını yazmıştım. bu soruna cevatır.
  cami yazıp yazmaması önemli değil.
  büyük cami ile küğçük cami yada ev faketmez sütrenin şartları neyse yerine getirilmelidir.

 8. musab
  Hadis Öğrencisi
  neyse beni anlamıyorsunuz siz.ben diyorum ki büyük cami tanımı ne.ona göre geçeceksem birinin önünden geçecem.siz bana sutreden bahsedip duruyorsunuz.ben sutreyle ilgili birşey sormuşmuyum.

 9. Şema
  el-âsa limen âsa
  la havle ve la kuvvete illa billah

  NAMAZ KILAN BİRİNİN ÖNÜNDEN GEÇEBİLMEN İÇİN SÜTRE ŞART.
  SÜTRENİN ŞARTLARIDA YUKARDA

  inşallah bu sefer anlaşılır.

+ Yorum Gönder
namaz kılanın önünden geçmek