+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. SERPİLL
  Üye
  Reklam

  Dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış

  Reklam

  Dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış Mumsema Bu site sayesinde çok güzel dualar öğrendim.ancak aile saadetim artması ve eşiminde çocuk istemesi için gece gündüz çok dua ettim çok namaz kıldım ancak dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış. Ben dua ettikçe istediklerimin tam tersi oldu .o yüzden artık dua etmeyi bırakıcam.
  Umarım sizlerin duaları kabul olur.

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış


  Reklam


  dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış.
  bunu nası öğrendin kardeşim
  sana kim dedi duaların kabul değil diye?
  bir Müslüman yeise,karamsarlığa ve
  Rabbisine yalvarmaktan gafil kalmamalı
  İsteğin olmadıysa Rabbim senin için hayırlı olanı
  dilemiştir bunu böyle kabul etmelisin
  sakın dua etmeyi terk etme çünkü
  dualarımız olmasa bizim bir önemimiz kalmaz
  rabbim sıkıntılarını gidersin... 3. İnanc
  Devamlı Üye
  dün öğrendimki ettiğim duaların hiç biri kabul olmamış

  Merak ettim kim söyledi ?

 4. burcealtug
  Kıdemli Üye
  test yaptırmış sanırım. Hamilelik testi
  Kardeşim sakın ha....nedemek duaları bırakıcam.ALLAH a asi gelmeye başlama sakın. Duayıda terk etme.
  Ne biliyorsun belki yaradan senin ona dua etmenden hoşlandığı için bir evlat vermiyordur.
  Dua ederek onun rahmetine sığın ki sana acısın.
  Senin içinde duacıyım

 5. İnanc
  Devamlı Üye
  Mevlam ne eylerse güzel eyler Herzaman hayırlı olanı isteyin...

 6. muvahhidim
  herşey O'nun için..!
  Dua; Allah’a yalvarmak, yakarmak, niyaz etmek, çağırmak, yardım dilemek anlamlarına gelmektedir. Kelime anlamıyla da çağırma demektir. İnsan dua ile Allah’a yakınlaşır ve ruhen rahatlayıp huzura erer.

  “Müslüman’ın duası -bir günah veya sıla-yı rahmi kesmek hakkında olmadığı sürece- üç şekilden birisiyle kabul edilir; ya dünyası için acele ettirilir, ya ahireti için ertelenir, yahut da –yaptığı duanın miktarına uygun olarak- kendisinden bir kötülük defedilir.”(bk. Razî, Bakara, 2/186. ayetin tefsiri).

  Alimlere göre, kabul edilme sözü verilen duanın bazı şartları vardır. Bu şartların başında dua eden kişinin bütün sebeplerden sıyrılarak istediğini yalnız Allah’ın yapabileceğine inanarak ve buna güvenerek yapmasıdır. Eğer içinde başka bazı sebeplere de yer verilirse bu dua “Allah’a yapılan gerçek dua” olmaz ve dolayısıyla kabule şayan bir dua da olmaz. Buna göre hadiste söz konusu edilen “kabul sözü” aslında kabul şartlarına haiz ve gerçekten “dua” adını almaya hak kazanan bir dua için geçerlidir.

  Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber (a.s.m)’in “Allah’ım, kabul olunmayan duadan.. sana sığınırım” manasına gelen duasını, şartlarına haiz olmadığı için “kabule şayan olmayan bir duadan Allah’a sığınmayı” ifade eden bir dua olarak anlamak gerekir.

  Ayrıca “Kullarım beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete ersinler.”(Bakara, 2/186) mealindeki ayette yer alan “Bana dua edenin duasına icabet ederim” ifadesi mutlak bir ifadedir. Bunun yanında “Hayır! Yalnız O’na yalvarırsınız. O da dilerse duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir...”(Enam, 6/41) mealindeki ayette ise “duanın kabulü Allah’ın dilemesi şartına bağlanmıştır. O halde -ilmî kaidenin gereği olarak- mutlak ifadeyi de mukayyet/şartlı ifadeye göre yorumlamak gerekir.(bk. Razî, a.g.e).

  Bu açıdan da bakıldığında, Hz. Peygamber (asv)'in söz konusu duasını “Allah’ın dilemediği, hoşuna gitmeyen bir hususta dua etmekten Allah’a sığındığı...” şeklinde anlayabiliriz.


  Bediüzzaman, duanın manası ve hikmeti konusunda şöyle diyor:

  “Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam, duası ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki; en küçük işlerime ıttıla'ı var ve bilir, en uzak maksatlarımı yapabilir, benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise; bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki, en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. İşte duanın verdiği hâlis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur-u imanın halâvet ve safîliğine bak, “Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?”
  (1) ayetinin sırrını anla ve “Bana dua edin cevap vereyim” (2) fermanını dinle."

  " Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi
  (3)Yani Allah (c.c), dualarımızla istediğimiz şeyleri vermeyecek olsaydı, bizlere isteme duygusunu vermezdi. Hem, midemizin istek ve ihtiyacı olan yiyecek ve içecekleri vermek için mevsimleri değiştirdiğini, “baharı, erzak yüklü bir vagon” gibi muhaç olduğumuz gıdalarla doldurup imdadımıza gönderdiğini görüyoruz. Kullarına böylesine şefkatli ve merhametli olan Yüce Rabbimiz, elbette ve hiç şüphesiz dualarımızla da istediğimiz şeyleri verecektir. Diğer taraftan, midemizin istek ve ihtiyaçlarını giderdiği gibi, ruhumuzun en büyük istek ve ihtiyacı olan ebediyeti, rızasını ve cennetini de vereciktir.

  "Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyaçlarını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def' edebilir bir zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp “Elhamdülillâhi Rabbi’l-Alemin”der.”
  (4)

  Dua aynı zamanda bir ibadettir. Bu konuda ayet ve hadisler oldukça fazladır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  Cenab-ı Hak, “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar” (5); “De ki: (Kulluk ve) Duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?” (6).

  Numan İbnu Beşîr (r.a)’den nakledildiğine göre “Rasulullah (s.a.v): ‘Dua ibadetin kendisidir’ buyurup sonra şu âyeti kerimeyi okumuştur: Rabbiniz: ‘Bana dua edin ki size icâbet edeyim. Bana (dua ve) ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir’ (7) buyurdu.” (8).

  Ayrıca dua etmek, kişinin yapabileceği en kolay ve en güzel iştir. Çünkü abdestli, abdestsiz, yatarak, oturarak, gezerek, çalışarak, hasılı her halde ve her şartta yapabileceği en kolay ibadettir. Dua yapan kimsenin dili sürekli Allah’ı anacağından kendisine hayır kapıları açılacak ve işleri kolaylaşacaktır. Nitekim İbnu Ömer (r.a)’den rivayet edilen bir hadisi şerifte, Hz. Peygamber (s.a.v), duanın rahmet kapılarını açtığını beyan ederek şöyle buyurmaktadır: “Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'tan istenen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği şey afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlerin görevi dua etmektir.”(9).

  Yine Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir Hadis-i Kudsi de, Rabbimizin şöyle buyurduğu haber verilmektedir:

  “Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım’ der.” Hadisin Müslim'deki bir şekli şöyledir: “Melik benim, Melik benim. Kim bana dua edecek?”
  (10)

  Kaynaklar:

  (1) Furkan, 25/77.
  (2) Mü’min, 40/60.
  (3) Risale-i Nur Külliyatı, I, 489, (24. M.).
  (4) Risale-i Nur Külliyatı, I, 489, (24. M.).
  (5) Bakara, 2/186.
  (6) Furkan, 25/77.
  (7) Mü’min (Gafir), 40/60.
  (8) Tirmizî, Tefsir, (Mü’min (Gâfir), (2973); Ebû Dâvud, Salât 358, (1479).
  (9) Tirmizî, Daavât 112, (3542).
  (10) Buhârî, Tevhid 35, Teheccüd 14, Daavât 13, Müslim,Salâtu'1-Müsâfırin 166, (758); Muvatta, Kur'ân

  alıntıdır..

 7. berkehan
  Emekli
  Fiili duayı unutup oturduğunuz yerden dua eder,bu istekleriniz için çaba göstermezseniz dualarınızın karşılığını alamazsınız.

  Gitmediyseniz bir aile terapisti ve kadın doğum uzmanına görünmenizde fayda var.

 8. SERPİLL
  Üye
  Mesajın için teşekkürler eşim çocuk istemiyor 3 senedir evliyiz çocuklara düşman gibi bakıyor . Bende ne yapacağımı bilmiyorum kimseden yardım isteyemiyorum. Dua ediyorum ama kabul olacağına dair bir umut ışığı bile yok. Bende çok yoruldum artık
  tekrar çok teşekkürler

 9. İnanc
  Devamlı Üye
  "Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz, huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür." (Bakara Suresi, 45)

 10. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Mesajın için teşekkürler eşim çocuk istemiyor 3 senedir evliyiz çocuklara düşman gibi bakıyor . Bende ne yapacağımı bilmiyorum kimseden yardım isteyemiyorum.Dua ediyorum ama kabul olacağına dair bir umut ışığı bile yok. Bende çok yoruldum artık
  tekrar çok teşekkürler

  Size sadece bir hadis-i şerif yazacam

  Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) buyuruyorki "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah azzevecelle duasını kabul etmeyeceği hiçbir mümine dua etmeyi nasip etmez."
  Bakalım bu hadis-i şeriftensonra birdaha böyle düşünecekmisiniz.

 11. Çevrim Dışı
  Üye
  Dua edene yüce Allah'ın, isteğini ya dünyada hemen vereceğini veya âhirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğünün giderileceğini bize haber vermiştir:

  Peygamberimiz (s.a.v); "Allahı dua eden herhangi bir insan yoktur ki, duası kabul edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınları ile ilişkisini kesmediği ve isteğinde acele etmediği sürece, Allah ona ya dünyada istediğini hemen verir veya isteğini âhirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar. Sahabe, "Ey Allah'ın Elçisi! Nasıl acele edilir? diye sordular. Hz. Peygamber, "Kulun, Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi demesidir." buyurur. (Tirmizî, Deavât, 133)


 12. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Reklam


  ''Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. . . ! '' [Hz. Mevlana]

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
ettiğim duaların tersi oluyor