Konusunu Oylayın.: İtaat et kime denir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İtaat et kime denir?
 1. 23.Nisan.2012, 13:13
  1
  elif gibi...
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Nisan.2012
  Üye No: 95710
  Mesaj Sayısı: 64
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 22
  Bulunduğu yer: kainatta bir nokta

  İtaat et kime denir?


  İtaat et kime denir? Mumsema geçenlerde büyüklerimden birimi bir arkadaşıma itaat et diye bağırırken duydum. arkadaşımın canı sıkıldı. tabi bu durum benim de canımı sıktı. bir insanın karşısındaki insana itaat et diya bağırması ağır olmaz mı? itaat etmek tam olarak ne demek? eğer "emrime uy" demekse Allah'a itaat edilir, bir insana değil?
  olayın içinden çıkamıyorum, yardımcı olur musunuz?


 2. 23.Nisan.2012, 13:13
  1  geçenlerde büyüklerimden birimi bir arkadaşıma itaat et diye bağırırken duydum. arkadaşımın canı sıkıldı. tabi bu durum benim de canımı sıktı. bir insanın karşısındaki insana itaat et diya bağırması ağır olmaz mı? itaat etmek tam olarak ne demek? eğer "emrime uy" demekse Allah'a itaat edilir, bir insana değil?
  olayın içinden çıkamıyorum, yardımcı olur musunuz?

 3. 24.Nisan.2012, 20:27
  2
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Eylül.2010
  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 1,233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Bulunduğu yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: "itaat et" kime denir?
  Alıntı
  geçenlerde büyüklerimden birimi bir arkadaşıma itaat et diye bağırırken duydum. arkadaşımın canı sıkıldı. tabi bu durum benim de canımı sıktı. bir insanın karşısındaki insana itaat et diya bağırması ağır olmaz mı? itaat etmek tam olarak ne demek? eğer "emrime uy" demekse Allah'a itaat edilir, bir insana değil?
  olayın içinden çıkamıyorum, yardımcı olur musunuz?


  Kardeş;
  İtaat; Boyun eğme, birine tabi olma, birine uyma, dinleme, emre göre hareket etme manalarına gelmektedir.
  bu manada, emre vs. itaat edene (Muti'), kendisine itaat edilene de (Muta') denilmektedir.

  Kime itaat etmek gerekir, ya da kimlere itaat edilmelidir?

  Elbette itaata kim lâyıksa öncelikle ona itaat etmek, kime boyun eğmek gerekiyorsa ona boyun eğmek ve kimin emrini yerine getirmek gerekliyse onun emrini yerine getirmek icap eder.

  Buna göre; kendisine itaat edilmesi gereken en büyük otorite, şüphesiz ki, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O'na itaat her itâattan önce gelir, O'nun buyruğu tüm buyruklardan üstündür. Kendisinden başkasına itaat, ancak O'nun izniyle ve müsaade ettiği ölçüde caizdir.

  Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

  "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden olan ulû'lemre (buyruk sahiplerine) itaat ediniz. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız- onu Allah'a ve Rasule götürün. Bu, hem daha hayırlı hem de neticede daha iyidir" (en-Nisâ, 4/59).

  Görülüyor ki, itâatta öncelik; her şeyi yaratan ve dilediği gibi evirip çeviren, tâat ve ibadette kendisine ortak kabul etmeyen, yegane hüküm sahibi Allah'ındır. O'na itaat mecburidir. Müsaade ettiği ölçüler içinde başkasına itaat etmek de haddi zatında kendisine itaat etmektir. Çünkü gaye, O'nun dediğinin tahakkuk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de:

  "Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince... seni onların başına bekçi göndermedik" (en-Nisâ, 4/80) buyurulur.

  Resulullah (s.a.s) bir hadislerinde;

  "Kim bana itâat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur. Her kim imam (devlet başkanı)a itaat ederse şüphesiz bana itaat etmiş olur. Eler kim imama isyan ederse şüphesiz bana isyan etmiş olur" (İbn Mâce, Cihâd, 39) buyurmakla, Rabbin rızası gözetilerek başkalarına yapılan itaatın gerçekte Allah'a itaat manasına geldiğini ifade etmiştir.

  Ulûl-emre itaat, Allah'ın emri olmakla beraber, bunun bazı şartlara bağlı olduğunu, Kur'an'dan (en-Nisâ, 4/59) ve bazı hadislerden öğreniyoruz. Nitekim Resulullah (s.a.s);

  "Eğer üzerinize Habeşî ve burnu kulağı kesik bir köle, emir tayin edilse, sizi Allah'ın Kitap(ile sevk ve idare ettiği sürece, onun emirlerini dinleyiniz ve itaat ediniz" (İbn Mâce, Cihad, 39; Buhârî, Ahkâm, 4) buyurur. Diğer bir hadiste ise şöyle denmektedir:

  "Müslüman kişinin, bir günah işlemekle emrolunması dışında, hoşlandığı veya hoşlanmadığı hususlarda Müslüman amirine itaat etmesi vaciptir. Bir günah işlemekle emrolunduğu zaman dinlemek ve itaat etmek yoktur" (İbn Mâce, Cihad, 40).

  Şu hadisler de aynı şekilde, itaatın, Allah'ın rızasına uygun olmasını şart koşuyor:
  "Başınızdakilerden kim size Allah'a isyan etmeyi emrederse, sakin o hususta ona itaat etmeyiniz " (İbn Mace, Cihad, 40);
  "Allah'a isyan olan hususta itaat yoktur. İtaat, ancak meşru olan şeydedir" (Buhârı, Ahkâm, 4; Müslim, imâre, 39-40).

  Allah'a itaat nevilerinden biri de, ana-babaya itaat etmek ve onlara iyi davranmaktır. Ayet-i celilede;
  "Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'öf' bile deme, onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek üzerlerine kanat ger ve de ki: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge!" (el-İsrâ, 17/23-24) buyurulmuştur. Resulullah (s.a.s) da; "Rabbın hoşnutluğu ana-babanın hoşnutluğuna bağlıdır. O'nun gazabı da ana-babanın gazabına bağlıdır" (Tirmizî, Birr, 3) buyurmakla bu konuya dikkati çekmiştir.

  Buraya kadar geçen ayet ve hadislerden, Cenâb-ı Allah'a
  kayıtsız şartsız itaat etmenin farz olduğu, bunun gereği olarak; O'nun Resulune, müslüman olan ve İslâm ile hükmeden, İslâm'ın emrettiği yönetim biçimini yürüten ulûl-emre ve ana-babaya da itaatın kaçınılmaz olduğu, Rabbın rızasına uygun olmayan hususlarda ise adem-i itaat (itaatsizlik) gerektiği açık bir şekilde anlaşılmıştır.

  Müslüman olan ulûl-emrin, Allah'ın rızasına aykırı emirlerine itaat edilmeyeceğine göre, kâfir ve münâfıklara asla itaat edilemez, peşlerinden gidilemez. Yüce Rabbimiz, bizleri, böyle bir hataya düşmekten şiddetle sakındırarak şöyle buyuruyor:

  "Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi çevirip kâfirler haline getirirler" (Âlû İmrân, 3/100);
  "Ey iman edenler! Eğer kâfirlere itaat ederseniz, sizi eski dininize geri çevirirler. O takdirde büsbütün kaybedersiniz" (Alu İmrân, 3/149);
  "Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkin ederler. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz, siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz" (el-En'am, 6/121).

  derlenmiştir..
  vesselam.. 4. 24.Nisan.2012, 20:27
  2
  herşey O'nun için..!  Alıntı
  geçenlerde büyüklerimden birimi bir arkadaşıma itaat et diye bağırırken duydum. arkadaşımın canı sıkıldı. tabi bu durum benim de canımı sıktı. bir insanın karşısındaki insana itaat et diya bağırması ağır olmaz mı? itaat etmek tam olarak ne demek? eğer "emrime uy" demekse Allah'a itaat edilir, bir insana değil?
  olayın içinden çıkamıyorum, yardımcı olur musunuz?


  Kardeş;
  İtaat; Boyun eğme, birine tabi olma, birine uyma, dinleme, emre göre hareket etme manalarına gelmektedir.
  bu manada, emre vs. itaat edene (Muti'), kendisine itaat edilene de (Muta') denilmektedir.

  Kime itaat etmek gerekir, ya da kimlere itaat edilmelidir?

  Elbette itaata kim lâyıksa öncelikle ona itaat etmek, kime boyun eğmek gerekiyorsa ona boyun eğmek ve kimin emrini yerine getirmek gerekliyse onun emrini yerine getirmek icap eder.

  Buna göre; kendisine itaat edilmesi gereken en büyük otorite, şüphesiz ki, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O'na itaat her itâattan önce gelir, O'nun buyruğu tüm buyruklardan üstündür. Kendisinden başkasına itaat, ancak O'nun izniyle ve müsaade ettiği ölçüde caizdir.

  Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

  "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden olan ulû'lemre (buyruk sahiplerine) itaat ediniz. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız- onu Allah'a ve Rasule götürün. Bu, hem daha hayırlı hem de neticede daha iyidir" (en-Nisâ, 4/59).

  Görülüyor ki, itâatta öncelik; her şeyi yaratan ve dilediği gibi evirip çeviren, tâat ve ibadette kendisine ortak kabul etmeyen, yegane hüküm sahibi Allah'ındır. O'na itaat mecburidir. Müsaade ettiği ölçüler içinde başkasına itaat etmek de haddi zatında kendisine itaat etmektir. Çünkü gaye, O'nun dediğinin tahakkuk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de:

  "Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince... seni onların başına bekçi göndermedik" (en-Nisâ, 4/80) buyurulur.

  Resulullah (s.a.s) bir hadislerinde;

  "Kim bana itâat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur. Her kim imam (devlet başkanı)a itaat ederse şüphesiz bana itaat etmiş olur. Eler kim imama isyan ederse şüphesiz bana isyan etmiş olur" (İbn Mâce, Cihâd, 39) buyurmakla, Rabbin rızası gözetilerek başkalarına yapılan itaatın gerçekte Allah'a itaat manasına geldiğini ifade etmiştir.

  Ulûl-emre itaat, Allah'ın emri olmakla beraber, bunun bazı şartlara bağlı olduğunu, Kur'an'dan (en-Nisâ, 4/59) ve bazı hadislerden öğreniyoruz. Nitekim Resulullah (s.a.s);

  "Eğer üzerinize Habeşî ve burnu kulağı kesik bir köle, emir tayin edilse, sizi Allah'ın Kitap(ile sevk ve idare ettiği sürece, onun emirlerini dinleyiniz ve itaat ediniz" (İbn Mâce, Cihad, 39; Buhârî, Ahkâm, 4) buyurur. Diğer bir hadiste ise şöyle denmektedir:

  "Müslüman kişinin, bir günah işlemekle emrolunması dışında, hoşlandığı veya hoşlanmadığı hususlarda Müslüman amirine itaat etmesi vaciptir. Bir günah işlemekle emrolunduğu zaman dinlemek ve itaat etmek yoktur" (İbn Mâce, Cihad, 40).

  Şu hadisler de aynı şekilde, itaatın, Allah'ın rızasına uygun olmasını şart koşuyor:
  "Başınızdakilerden kim size Allah'a isyan etmeyi emrederse, sakin o hususta ona itaat etmeyiniz " (İbn Mace, Cihad, 40);
  "Allah'a isyan olan hususta itaat yoktur. İtaat, ancak meşru olan şeydedir" (Buhârı, Ahkâm, 4; Müslim, imâre, 39-40).

  Allah'a itaat nevilerinden biri de, ana-babaya itaat etmek ve onlara iyi davranmaktır. Ayet-i celilede;
  "Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'öf' bile deme, onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek üzerlerine kanat ger ve de ki: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge!" (el-İsrâ, 17/23-24) buyurulmuştur. Resulullah (s.a.s) da; "Rabbın hoşnutluğu ana-babanın hoşnutluğuna bağlıdır. O'nun gazabı da ana-babanın gazabına bağlıdır" (Tirmizî, Birr, 3) buyurmakla bu konuya dikkati çekmiştir.

  Buraya kadar geçen ayet ve hadislerden, Cenâb-ı Allah'a
  kayıtsız şartsız itaat etmenin farz olduğu, bunun gereği olarak; O'nun Resulune, müslüman olan ve İslâm ile hükmeden, İslâm'ın emrettiği yönetim biçimini yürüten ulûl-emre ve ana-babaya da itaatın kaçınılmaz olduğu, Rabbın rızasına uygun olmayan hususlarda ise adem-i itaat (itaatsizlik) gerektiği açık bir şekilde anlaşılmıştır.

  Müslüman olan ulûl-emrin, Allah'ın rızasına aykırı emirlerine itaat edilmeyeceğine göre, kâfir ve münâfıklara asla itaat edilemez, peşlerinden gidilemez. Yüce Rabbimiz, bizleri, böyle bir hataya düşmekten şiddetle sakındırarak şöyle buyuruyor:

  "Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi çevirip kâfirler haline getirirler" (Âlû İmrân, 3/100);
  "Ey iman edenler! Eğer kâfirlere itaat ederseniz, sizi eski dininize geri çevirirler. O takdirde büsbütün kaybedersiniz" (Alu İmrân, 3/149);
  "Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkin ederler. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz, siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz" (el-En'am, 6/121).

  derlenmiştir..
  vesselam..


 5. 25.Nisan.2012, 19:41
  3
  elif gibi...
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Nisan.2012
  Üye No: 95710
  Mesaj Sayısı: 64
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 22
  Bulunduğu yer: kainatta bir nokta

  Cevap: "itaat et" kime denir?

  yani; başta Allah'a sonra da inasanı küfre zorlamayan ululemirle itaat edilir, doğru mu anladım?

  Allah(c.c.) razı olsun! soru işaretlerim gitti inşallah!


 6. 25.Nisan.2012, 19:41
  3
  yani; başta Allah'a sonra da inasanı küfre zorlamayan ululemirle itaat edilir, doğru mu anladım?

  Allah(c.c.) razı olsun! soru işaretlerim gitti inşallah!

 7. 25.Nisan.2012, 23:06
  4
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Eylül.2010
  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 1,233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Bulunduğu yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: "itaat et" kime denir?

  Kardeş;
  Aynen öyle..
  bir cümle ile özetleyecek olursak;
  '' Allah'a isyanda kula itaat yoktur! aksi durumda emre itaat haktır. ''

  O'na emanet ol..
  celle celeluh.. 8. 25.Nisan.2012, 23:06
  4
  herşey O'nun için..!
  Kardeş;
  Aynen öyle..
  bir cümle ile özetleyecek olursak;
  '' Allah'a isyanda kula itaat yoktur! aksi durumda emre itaat haktır. ''

  O'na emanet ol..
  celle celeluh..

+ Yorum Gönder