Konusunu Oylayın.: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)
 1. 21.Nisan.2012, 23:19
  13
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  reklam


  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin) isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)
  Allah çelişkili birşey söylemez
  sen ayetlere bak
  uyanlarla beraber ol
  uymayanları terk et


 2. 21.Nisan.2012, 23:19
  13
  âb ü kil
  reklam


  Allah çelişkili birşey söylemez
  sen ayetlere bak
  uyanlarla beraber ol
  uymayanları terk et

 3. 21.Nisan.2012, 23:46
  14
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,023
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  reklam


  İstersen bir hatme duasının türkçesini oku Amir .. içinde
  Göklerin ve yerin nuru diye bir kelime geçmiyor ben okudum öyle bir kelime bulamadım birde sen oku

  Hatme Duasının n Türkçe Anlamı:
  Hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine Hamd ALLAH (c.c.)'a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV) ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun Ey ALLAH (c.c.)'ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV)nın ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur.Ulaştır ve vasıl eyle


  Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV) sonra ailesinin hepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (ALLAH (c.c.) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)


  Bütün sadatı izamın ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatlari sadatının ruhlarını vasıl eyle.(ALLAH (c.c.) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.)


  Şeyhimiz sığınağımız imamımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külâl (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları ALLAH (c.c.)'a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Ganî olan ALLAH (c.c.)'ın muhabbetinde kaybolmuş HAZRETİ AZİZAN diye bilinen Aliyyir Ramite'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  ALLAH (c.c.) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Rivegeri'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyanın kutbu ALLAH (c.c.) dostlarının delili; bid'atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Hak ve adalette tabi kutup ALLAH (c.c.)'ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  İrşad dairesinin kutbu Doğru yol üzrindeki ins ve cinin gavsı ALLAH (c.c.) yolunda seyri sülûk eden ALLAH (c.c.)'a rükû ve secde eden zahiri ledün ilmlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid'in (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla atdınlatıcı Dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya'nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah'ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız Onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuzdünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha'nın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve ALLAH (c.c.)'dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Ariflerin sultanı vasıfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcışeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid'atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid'a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman'ı Taği'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve ALLAH (c.c.)'ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah'ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini toplamış ve islamın ve müsümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül'uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Diyauddin'ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Evliyaların makamlarının varisi Mü'minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi'nin(ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Bütün gücünü Şerîa-ı garrâ’nın yayılması uğrunda harcayan, bidatlerle mücadelede son derece kararlı olan,Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Muhammed Ma’şûk (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Önceki ulemanın bir misali, sonraki ulemanın bir önderi, selef mutasavvıflarının takipçisi,Ebediyet latifeleri denizinde gark olmuş, Rahmaniyet nurlarına dalmış, insanlar içinde Allah'ın bir delili,Hiç durmaksızın ve unutmaksızın Rabbini anan insan suretinde bir Melek ,Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvânisî (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Seçkinler seçkini , Paklar pâkı olan Salih ve muttakilerin meyvesi,ikinci Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin)’in torunu, Baykan Kutbu’nun halifesi. İlim ve edeple ihsanda bulunup , kemale erdiren, Ğavs-ı Nurşinî olarak bilinen,Şerîat-ı Garrâ’ya dört elle sarılan, parlak Nebevî şerîate hakkıyla uyamakla yücelmiş ,Allah’ın ibadetiyle coşan, Allah’ın dinini yayan, Allah’ın yardımıyla desteklenen, Allah’ın Şerîatinin hizmetkarı,Efendim, Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kendisinden medet umduğumuz,Kamil ve mükemmil Şeyhimiz Şeyh Fadlullah (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.


  Ey ALLAH (c.c.)'ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin ameldefterine yaz. her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur.


  Her birinin varacağı makamı yükselt onların muhabbetini indinde arttır. onların feyzlerini bereketlendir ve yüksek tarikat yolunda bizlerin feyizlerini tamamla ve bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O'nunemrine imtisale(boyun eğmeye) nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle. Bizi bekabillah ile rızıklandır. fenafillah oldukları sonra bu yolun yolcularının birleştikleri yerde bizi buluştur. Ey ALLAH (c.c.)'ım bizleri hatamızdan dolayı mağfiret buyur ve muhabbetine celbet.Evliyaların muhabbeti ile dinde istikamet ve muvaffakiyetli taatle Sen'in rahmetinle rızıklandır. Rahman ve Rahim olan Sensin. (AMİN
  ). 4. 21.Nisan.2012, 23:46
  14
  Devamlı Üye
  reklam


  İstersen bir hatme duasının türkçesini oku Amir .. içinde
  Göklerin ve yerin nuru diye bir kelime geçmiyor ben okudum öyle bir kelime bulamadım birde sen oku

  Hatme Duasının n Türkçe Anlamı:
  Hamd Alemlerin Rabbine sana ve layık vechine Hamd ALLAH (c.c.)'a mahsus salât ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v) (SAV) ve aline ve sahabei kiramların hepsinin üzerine olsun Ey ALLAH (c.c.)'ım yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra Fazlu Keremin ile Ravda-i Mutaharenin doğruluğun Takvanın sahibi Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV)nın ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur.Ulaştır ve vasıl eyle


  Hazreti Muhammed (s.a.v) Mustafa (SAV) sonra ailesinin hepsinin evlatlarının zevcelerinin sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirinin ensarın (ALLAH (c.c.) onların hepsinden razı olsun Ruhlarını vasıl eyle)


  Bütün sadatı izamın ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve kadiriye ve suhreverdiyeve çeşitiye ve kübreviye tarikatlari sadatının ruhlarını vasıl eyle.(ALLAH (c.c.) onların hepsinin sırlarını takdis buyursun.)


  Şeyhimiz sığınağımız imamımız ve akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedinil Üveysi buharinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külâl (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  İkbali ve mutluluğu mündelerine bütün insanlara verip onları ALLAH (c.c.)'a yönelten Şeyh Muhammedinil Babasemmasi'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Ganî olan ALLAH (c.c.)'ın muhabbetinde kaybolmuş HAZRETİ AZİZAN diye bilinen Aliyyir Ramite'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  ALLAH (c.c.) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil inciriyyil Fagnevi'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Rivegeri'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle) Evliyanın kutbu ALLAH (c.c.) dostlarının delili; bid'atları kıran sünnei ihya eden Hazreti Şeyh Abdülhalikı Gücdüvani'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Hak ve adalette tabi kutup ALLAH (c.c.)'ın ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs Eşşeyh Ahmet Farukiyyi Serhendi İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  İrşad dairesinin kutbu Doğru yol üzrindeki ins ve cinin gavsı ALLAH (c.c.) yolunda seyri sülûk eden ALLAH (c.c.)'a rükû ve secde eden zahiri ledün ilmlerinin sahibi Hazreti Diyaeddin Efendimiz Şeyh Halid'in (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Güzel ahlakın kaynağı ve karanlıkların nuru aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla atdınlatıcı Dinin yıldızı öyleki Rasulü Kibriya'nın halefi Efendimiz Seyyid Abdullah'ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Efendimiz şeyhimiz manevi yönden kayırıcımız Onunla iftihar ettiğimiz himmet ve irşat edici kutbumuzdünü aydınlatıcı efendimiz Hazreti Seyyid Taha'nın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Geçmiş büyüklerin büyüğü sonraki büyüklerin önderi umumun ve ALLAH (c.c.)'dan korkanların Gavsı bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu yardım isteyenlerin yardım edicisi gariplerin ve aşıkların yeislerini giderici efendimiz şeyhimiz kamil olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatullahi Ervasi'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)  Ariflerin sultanı vasıfların kutuplarının kutbu fenaya mutlaka erişmiş. Salikleri terbiye edici Rabbine ulaştırıcışeriatı garranın yardım edicisi zarar verici bid'atları kaldırıcı Selefi Kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici ve tarikatın esaslarını ihya edici ve tabi olanlara yol gösterici ve aradıktan sonra onun benzeri görülmediği tarikatta bid'a koyan ve tuğyan eden kişiden nisbet kesici efendimiz şeyhimiz kamil ve mükemmil Şeyh Abdurrahman'ı Taği'nin (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Şeriat bilgilerinde üstad tarikaın önderi hakikat yolunun delili fenafillah ve bekabillah makamına ulaşan ve ALLAH (c.c.)'ın ipine sarılan efendimiz şeyhimizin şeyhi Mükemmil Hazreti Eşşeyh Fethullah'ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini ve geleceklerin feyizlerini toplamış ve islamın ve müsümanların kuvveti şeyhleri ve saliklerinin diğeri yer ve gök ışığı millet ve dinin lambası zayıfların bütün miskinleri esirgeyici imamların sül'uk edenlerin kutbu aşıkların sultanı efendimiz kamil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Diyauddin'ın (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Evliyaların makamlarının varisi Mü'minlerin imamların abidlerin ve saliklerin dayanağı şeriatı garayı açıklayan nuri tarikatı nakşibendiyeyi yeniden canlandıran insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevi sırlara hazine olan efendimiz kamil mükemmil şeyh Ahmed-el Haznevi'nin(ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Bütün gücünü Şerîa-ı garrâ’nın yayılması uğrunda harcayan, bidatlerle mücadelede son derece kararlı olan,Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Muhammed Ma’şûk (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Önceki ulemanın bir misali, sonraki ulemanın bir önderi, selef mutasavvıflarının takipçisi,Ebediyet latifeleri denizinde gark olmuş, Rahmaniyet nurlarına dalmış, insanlar içinde Allah'ın bir delili,Hiç durmaksızın ve unutmaksızın Rabbini anan insan suretinde bir Melek ,Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvânisî (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Seçkinler seçkini , Paklar pâkı olan Salih ve muttakilerin meyvesi,ikinci Hazret (Şeyh Muhammed Diyauddin)’in torunu, Baykan Kutbu’nun halifesi. İlim ve edeple ihsanda bulunup , kemale erdiren, Ğavs-ı Nurşinî olarak bilinen,Şerîat-ı Garrâ’ya dört elle sarılan, parlak Nebevî şerîate hakkıyla uyamakla yücelmiş ,Allah’ın ibadetiyle coşan, Allah’ın dinini yayan, Allah’ın yardımıyla desteklenen, Allah’ın Şerîatinin hizmetkarı,Efendim, Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız, kendisiyle iftihar ettiğimiz, kendisinden medet umduğumuz,Kamil ve mükemmil Şeyhimiz Şeyh Fadlullah (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)


  Bütün sadatlar halifeler müridler bunları sevenler ve bunlarca sevilenler bu ali tarikata ve diğer tarikatlara mensub ve muntesil olanların ruhlarına vasıl eyle.


  Ey ALLAH (c.c.)'ım bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin ameldefterine yaz. her birinin derecelerini alayıilliyyine mazhar buyur.


  Her birinin varacağı makamı yükselt onların muhabbetini indinde arttır. onların feyzlerini bereketlendir ve yüksek tarikat yolunda bizlerin feyizlerini tamamla ve bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O'nunemrine imtisale(boyun eğmeye) nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle. Bizi bekabillah ile rızıklandır. fenafillah oldukları sonra bu yolun yolcularının birleştikleri yerde bizi buluştur. Ey ALLAH (c.c.)'ım bizleri hatamızdan dolayı mağfiret buyur ve muhabbetine celbet.Evliyaların muhabbeti ile dinde istikamet ve muvaffakiyetli taatle Sen'in rahmetinle rızıklandır. Rahman ve Rahim olan Sensin. (AMİN
  ).


 5. 22.Nisan.2012, 00:21
  15
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Alıntı
  sığınağımız
  müminlerin tek sığınağı Allah olmalıdır

  Alıntı
  yardım isteyenlerin yardım edicisi
  bu da sadece Allah'tır

  Alıntı
  yer ve gök ışığı
  işte burada geçiyormuş kardeşim
  çakmayasınız diye biraz değiştirmişler uyanıklar

  Alıntı
  bütün miskinleri esirgeyici
  her ne kadar esirgeyici cimri demekse de
  Korumak ve merhamet etmek anlamında bu da Allah'ın sıfatıdır

  Alıntı
  ,Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı
  Alıntı
  insan suretinde bir Melek
  Alıntı
  kemale erdiren,
  Alıntı
  Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız,
  Alıntı
  kendisinden medet umduğumuz,
  Alıntı
  bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O'nunemrine imtisale(boyun eğmeye) nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle.
  bunların herbiri ayrı bir sapkınlık örneği

  boş ver kardeşim
  bak sahih İslam'ın eşiğindesin
  bir adım daha at ve içeri gir

  Allahu Alem
  şu andaki haline ne tevbeler edeceksin


 6. 22.Nisan.2012, 00:21
  15
  âb ü kil
  Alıntı
  sığınağımız
  müminlerin tek sığınağı Allah olmalıdır

  Alıntı
  yardım isteyenlerin yardım edicisi
  bu da sadece Allah'tır

  Alıntı
  yer ve gök ışığı
  işte burada geçiyormuş kardeşim
  çakmayasınız diye biraz değiştirmişler uyanıklar

  Alıntı
  bütün miskinleri esirgeyici
  her ne kadar esirgeyici cimri demekse de
  Korumak ve merhamet etmek anlamında bu da Allah'ın sıfatıdır

  Alıntı
  ,Muhtaçların sığınağı, zayıf ve güçsüzlerin yardımcısı, kendisine sarılanların sağlam bir dayanağı
  Alıntı
  insan suretinde bir Melek
  Alıntı
  kemale erdiren,
  Alıntı
  Dayanağım, kendisine bağlandığımız ve dayandığımız,
  Alıntı
  kendisinden medet umduğumuz,
  Alıntı
  bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O'nunemrine imtisale(boyun eğmeye) nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle.
  bunların herbiri ayrı bir sapkınlık örneği

  boş ver kardeşim
  bak sahih İslam'ın eşiğindesin
  bir adım daha at ve içeri gir

  Allahu Alem
  şu andaki haline ne tevbeler edeceksin

 7. 22.Nisan.2012, 00:32
  16
  berkehan
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Ekim.2010
  Üye No: 79359
  Mesaj Sayısı: 264
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 48

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Rabbini anan insan suretinde bir Melek ,Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvânisî (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

  Benim favorim bu.


 8. 22.Nisan.2012, 00:32
  16
  berkehan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Rabbini anan insan suretinde bir Melek ,Efendimiz kamil mükemmil Şeyh Molla Muhyiddin Bilvânisî (ALLAH (c.c.) sırrını yüceltsin ruhuna vasıl eyle)

  Benim favorim bu.

 9. 22.Nisan.2012, 09:56
  17
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,023
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir.


 10. 22.Nisan.2012, 09:56
  17
  Devamlı Üye
  Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir.

 11. 22.Nisan.2012, 12:30
  18
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  tamam işte
  bazı kişiler Allah'ın bazı isim ve sıfatlarını şeyhlerine veriyorlar
  dua bir ibadettir
  bazıları şeyhlerinden medet umarak
  onlara ibadet etmiş oluyorlar


 12. 22.Nisan.2012, 12:30
  18
  âb ü kil
  tamam işte
  bazı kişiler Allah'ın bazı isim ve sıfatlarını şeyhlerine veriyorlar
  dua bir ibadettir
  bazıları şeyhlerinden medet umarak
  onlara ibadet etmiş oluyorlar

 13. 22.Nisan.2012, 23:22
  19
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,023
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Şimdi ben bu hatme duasını dinledim. bende şirke girmiş oldummu ?


 14. 22.Nisan.2012, 23:22
  19
  Devamlı Üye
  Şimdi ben bu hatme duasını dinledim. bende şirke girmiş oldummu ?

 15. 22.Nisan.2012, 23:50
  20
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  İslam'ı dinlemek ile İslam'a girilmediği gibi
  şirki dinlemek ile de şirke girilmez
  her ikisine de girmek için tasdik etmek gerekir

  sen hatme duasının içindeki benim gösterdiğim yerlerin şirk olduğuna ikna olup
  bir daha da onların bu vb bidatlarına katılmamaya niyet etti isen
  önceden şirke girmiş bile olsan şimdi bir tevbe ile şirkten kurtulabilirsin

  Allahu Aelm


 16. 22.Nisan.2012, 23:50
  20
  âb ü kil
  İslam'ı dinlemek ile İslam'a girilmediği gibi
  şirki dinlemek ile de şirke girilmez
  her ikisine de girmek için tasdik etmek gerekir

  sen hatme duasının içindeki benim gösterdiğim yerlerin şirk olduğuna ikna olup
  bir daha da onların bu vb bidatlarına katılmamaya niyet etti isen
  önceden şirke girmiş bile olsan şimdi bir tevbe ile şirkten kurtulabilirsin

  Allahu Aelm

 17. 22.Nisan.2012, 23:50
  21
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Allahu Alem yazacaktım yanlış oldu


 18. 22.Nisan.2012, 23:50
  21
  âb ü kil
  Allahu Alem yazacaktım yanlış oldu

 19. 24.Nisan.2012, 17:28
  22
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,023
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Ee ben cemaatten çıkıcam bu hatme duasının türkçesini Bir İmama gösterdim orda şirk'e götüren sözler var dedi.

  bana ilk gittiğimde rabıta yaptırdılar şirk'e girmiş oldum mu ? ?


 20. 24.Nisan.2012, 17:28
  22
  Devamlı Üye
  Ee ben cemaatten çıkıcam bu hatme duasının türkçesini Bir İmama gösterdim orda şirk'e götüren sözler var dedi.

  bana ilk gittiğimde rabıta yaptırdılar şirk'e girmiş oldum mu ? ?

 21. 24.Nisan.2012, 19:46
  23
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Alıntı
  Ee ben cemaatten çıkıcam
  isabet olur kardeş
  Alıntı
  Bir İmama gösterdim
  eğer Kur'an ve sünnete ağırlık verirsen
  yaşına ve kapasitene göre
  1-2 yıl içinde böylesi önemli konuları kimseye sormana gerek kalmadan kendin de çözebilirsin

  akidevi konular önemli olduğu kadar anlaması kolay konulardır
  yeterki sen kendini Kur'an ve Sünnete ver
  bu tip konuları birilerine sormak belli bir yaşa kadar gerekli olsa da
  belli bir yaştan sonra tehlikeli olabilir
  zira sorduğun kişiler seni saptırabilir

  ama bak sen şirkin tanımlarından güzel bir tane bulmuşsun
  İnanc Nickli Üyeden Alıntı
  Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir.
  eğer bu tarifi kes kopyala yapmak yerine iyice anlayarak öğrenmiş olsaydın
  ve hatme duasını da bu tarife göre inceleseydin
  hatme duasının şirk olduğunu anlamak için bize sormak zorunda kalmazdın

  yanlış anlama
  sorduğun için kızmıyor ya da azarlamıyorum
  yaşının küçük olduğunu tahmin ettiğim için
  sana meselenin püf noktasını öğretmeye çalışıyorum
  hani derler ya "hergün balık vereceğine balık tutmasını öğret diye"

  bak mesela
  Alıntı
  bana ilk gittiğimde rabıta yaptırdılar şirk'e girmiş oldum mu ? ?
  demişsin
  verdiğin şirk tarifi de şu:
  Alıntı
  Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir.
  verdiğin tarife göre sen söyleyebilir misin şirke girip girmediğini
  böylece balık tutmayı öğrenmeye başlayıp başlamadığını anlamış olacağız

  verdiğin şirk tarifini iyice öğren
  bol meal tefsir ve hadis oku
  ama dikkat et bazı reformcular gibi okuman seni saptırmasın
  geçmiş alimlere saygı duy ama bu saygın da ayağını kaydırmasın

  bazı fıkhi konular ise akide kadar önemli olmasa da
  akidevi konulardan daha zordur
  onları tabii ki birilerine sormak gerekir
  mesela feraiz ilmi vb


 22. 24.Nisan.2012, 19:46
  23
  âb ü kil
  Alıntı
  Ee ben cemaatten çıkıcam
  isabet olur kardeş
  Alıntı
  Bir İmama gösterdim
  eğer Kur'an ve sünnete ağırlık verirsen
  yaşına ve kapasitene göre
  1-2 yıl içinde böylesi önemli konuları kimseye sormana gerek kalmadan kendin de çözebilirsin

  akidevi konular önemli olduğu kadar anlaması kolay konulardır
  yeterki sen kendini Kur'an ve Sünnete ver
  bu tip konuları birilerine sormak belli bir yaşa kadar gerekli olsa da
  belli bir yaştan sonra tehlikeli olabilir
  zira sorduğun kişiler seni saptırabilir

  ama bak sen şirkin tanımlarından güzel bir tane bulmuşsun
  İnanc Nickli Üyeden Alıntı
  Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir.
  eğer bu tarifi kes kopyala yapmak yerine iyice anlayarak öğrenmiş olsaydın
  ve hatme duasını da bu tarife göre inceleseydin
  hatme duasının şirk olduğunu anlamak için bize sormak zorunda kalmazdın

  yanlış anlama
  sorduğun için kızmıyor ya da azarlamıyorum
  yaşının küçük olduğunu tahmin ettiğim için
  sana meselenin püf noktasını öğretmeye çalışıyorum
  hani derler ya "hergün balık vereceğine balık tutmasını öğret diye"

  bak mesela
  Alıntı
  bana ilk gittiğimde rabıta yaptırdılar şirk'e girmiş oldum mu ? ?
  demişsin
  verdiğin şirk tarifi de şu:
  Alıntı
  Şirk; Allah'a zatında, sıfatlarında, hükmünde, ulûhiyet, ibadet veya mülkünde ortağı, dengi bulunduğuna inanmak ve bunu benimsemektir.
  verdiğin tarife göre sen söyleyebilir misin şirke girip girmediğini
  böylece balık tutmayı öğrenmeye başlayıp başlamadığını anlamış olacağız

  verdiğin şirk tarifini iyice öğren
  bol meal tefsir ve hadis oku
  ama dikkat et bazı reformcular gibi okuman seni saptırmasın
  geçmiş alimlere saygı duy ama bu saygın da ayağını kaydırmasın

  bazı fıkhi konular ise akide kadar önemli olmasa da
  akidevi konulardan daha zordur
  onları tabii ki birilerine sormak gerekir
  mesela feraiz ilmi vb

 23. 24.Nisan.2012, 23:20
  24
  İnanc
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Şubat.2012
  Üye No: 93990
  Mesaj Sayısı: 2,023
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Yalan Dünyada Bir Yer.

  Cevap: Nakşibendi Tarikati ( Kafam çok karışık lütfen bilgili kişiler cevap versin)

  Şimdi yanlış söylemekten korkuyorum günaha girerim

  abicim sen bana rabıta yapmakla şirke girdimmi girmedimmi söylermisin ?


 24. 24.Nisan.2012, 23:20
  24
  Devamlı Üye
  Şimdi yanlış söylemekten korkuyorum günaha girerim

  abicim sen bana rabıta yapmakla şirke girdimmi girmedimmi söylermisin ?
+ Yorum Gönder
Git İlk 1235 Son