+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Dua ederken mesela; Kur'an hürmetine, kabe hürmetine, okunan ezanlar hürmetine gibi sözler kullanmak caiz mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ŞEHİD
  Devamlı Üye
  Reklam

  Dua ederken mesela; Kur'an hürmetine, kabe hürmetine, okunan ezanlar hürmetine gibi sözler kullanmak caiz mi?

  Reklam

  Dua ederken mesela; Kur'an hürmetine, kabe hürmetine, okunan ezanlar hürmetine gibi sözler kullanmak caiz mi? Mumsema Dua ederken mesela; Kur'an hürmetine, kabe hürmetine, okunan ezanlar hürmetine gibi sözler kullanmak caiz mi?

 2. Kuranıanla
  Emekli

  Cevap: Dua ederken mesela; Kur'an hürmetine, kabe hürmetine, okunan ezanlar hürmetine gibi sözler kullanmak caiz mi?


  Reklam


  Size şah damarından daha yakınım diyen bir ilahın hürmetlere tenezzül etmesi mümkün değil,ayrıca Kuranda nasıl dua etceğini söylüyor;

  Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez.ARAF55

 3. @mir
  âb ü kil
  . Ebû Hanîfe dedi ki:

  "Bir kimsenin Yüce Allah'a ancak onu vesile kılarak ve ancak Yüce Allah'ın şu buyruğundan anlaşıldığı üzere emrolunmuş ve izin verilmiş surette dua etmesi gerekir:

  "En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na bunlarla dua edin. Onun isimlerinde eğriliğe sapanları terkedin. Onlar yapmakta olduklarının cezasını çekecektir." (el-A'raf, 7/180)(ed-Durru'l-Muhtar maa Haşiyeti Reddi'I-Muhtar (VI, 396-397)

  2. Ebû Hanîfe dedi ki:

  "Dua eden kimsenin filânın hakkı için yahut peygamberlerinin ve rasûllerinin hakkıiçinBeyt-i Haram'ın ve Meş'ar-i Haram'ın hakkı için senden dilekte bulunuyorum demesi mekruhtur." (Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, s. 234; İthafu's-Saâdeti'l-Muttakîn, II, 285; Aliyyu'l-Kârî, Şerhû'l-Fıkhi'l Ekber, s. 198)

  3. Ebû Hanîfe dedi ki:

  "Herhangi bir kimsenin Allah'a ancak onu vesile ederek dua etmesi gerekir. Bir kimsenin senin Arşının izzet noktaları hakkı için yahutta mahlukatının hakkı için demesini mekruh görüyorum." (et-Tevessulu ve'l-Vesile, s. 82; Ayrıca bk. Şerhu'l-Fıkhi'l-Ekber, s. 198)

  (İmam Ebû Hanîfe ile Muhammed b. el-Hasen dua eden bir kimsenin:

  "Allah'ım senin Arşının izzet noktaları hakkı için senden diliyorum" demesini mekruh görmüşlerdir.Çünkü böyle bir duaya izin verildiğine dair bir nass bulunmamaktadır. Ebû Yûsuf ise sünnette bu konuda bir nassa vâkıf olduğundan ötürü böyle bir duaya cevaz vermektedir. Vâkıf olduğu bu nassa göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı yaparmış:

  "Allah'ım senden Arşının izzet noktalan ve kitabının rahmetinin son sınırlan hakkı için...diliyorum"... el-Binaye, IX, 382'de ve Nasbu'r-Raye, IV, 272'de belirtildiği gibi Beyhaki, Kitabu'd-Daavat el-Kebire'de rivayet etmiştir. Ancak bu hadisin senedinde tenkid edilmiş üç nokta vardır:

  1. Davud b. Ebî Asım'ın İbn Mes'ud'dan hadis dinlememiş olduğu,

  2. Abdu'l-Melik b. Cureyc hem tedlis yapan, hem mürsel rivayetler nakleden birisidir.

  3. Ömer b. Harun yalancılıkla itham edilmiş birisidir. Bundan dolayı İbnu'l-Cevzî, el-Binaye, IX, 382'de belirtildiği üzere: "Bu hadis hiç şüphesiz uydurmadır, senedi de gördüğün gibi boştur" demiştir. Bk. Tehzibu't-Tehzib, III, 189, VI, 405, VII, 501 Takribu't-Tehzib, I, 520)


 4. bonasera
  Üye
  Allah kulu ile aradan bütün uzaklıkları kaldırmış iken, direk kuluyla irtibat halindeyken, 100 trilyona yakın hücrenin içindeki en ufak hidrojen iyonundan bile haberdar iken insan Allah'la arasına mesafe koymak ister ki? Ki bu mesafe koyulması Allah'ın affetmeyeceği tek günaha neden oluyorsa bundan şiddetle kaçınmak gerekmez mi?

+ Yorum Gönder