Konusunu Oylayın.: Ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 10 kişi
Ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler
 1. 12.Nisan.2012, 15:05
  1
  burcealtug
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2012
  Üye No: 94504
  Mesaj Sayısı: 980
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: ALLAHÜTELANIN ARŞININ ALTINDA HERHANGİBİR YER

  Ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler


  Ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler Mumsema ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler


 2. 12.Nisan.2012, 15:05
  1
  Kıdemli Üye  ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

 3. 12.Nisan.2012, 15:07
  2
  Ercan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Temmuz.2011
  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 3,115
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: Gaziantep

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler
  Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi? Eğer hiç namaz kılmamışsa ahirette bu namazları kılacak mı?

  Namaz kılmayan kişi kafir olmaz; ancak günahkar bir Müslüman olur.Ahirette Allah Teala bu kulunu cezalandırabileceği gibi dilerse onu affeder.Bununla beraber namaz kılmayanlar hakkında dinimiz şiddetli tehditlerde bulunmuştur.

  Namaz, dînin direğidir. Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur.

  Namazı Terketmenin Hükmü

  Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her Müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekâlet ve niyabet geçerli değildir.

  Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar. Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icma delilleriyle sabittir. Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terkeden âsî ve fasık olur.

  Taberânî'nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (asm);

  "Kıyâmet (mahşer) günü, kulun sorgulaması namazdan başlayacaktır.Eğer, beş vakit namazı tamam ise, felâha (Cennet'e) kavuşacak, namazı noksan ise hâb-ü hüsranda (cehennemde) kalacaktır."
  Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur. Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:
  "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik." (Müddessir, 74/40-43).
  "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 19/59, 60).
  Hz. Peygamber (s.a.s)'de şöyle buyurmuştur:
  "Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar." (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).
  "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur." (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15).
  Dünyada iken namaz kılmayanlar için, kıyamet günü gelip çattığı zaman, cehennem ateşinin üzerinde kor haline getirilmiş bir saç ortaya konulur ve Allah'u Zülcelâl buyurur ki:
  "Ey Kulum! Dünyada kılmayıp kazaya bırakmış olduğun namazlarını bu kızgın sac üzerinde kıl."
  Hanefilere göre, tembellik yüzünden namazını terkeden kimse, namazı inkâr etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkâr, fasık olur. Kendisi bu konuda uyarılarak tövbeye, kötü örnek olmaması için toplumdan tecrid edilir ve te'dib amacıyla dövülebilir. Ramazan orucunu terkeden kimse de bunun gibidir.(1)

  Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, namazını özürsüz olarak terkeden kimse, mürted'de olduğu gibi İslâm toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır.(2)

  Kaynaklar:

  (1) bk. İbn Abidîn, Reddül-Muhtâr, Mısır, t.y., I, 326; eş-Şürünbülâlî, Merâkıl-Felâh, Mısır 1315, s. 60; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503.
  (2) bk. İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır t.y., I, 87; eş-Şirâzî, el-Muhezzeb, el-Nalebî tab'ı, I, 51; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3. baskı, Kahire t.y., II, 442-447; ez-Zühaylî, a.g.e., I.503, 504; Krş. et-Tevbe, 9/5; Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26. 4. 12.Nisan.2012, 15:07
  2
  Devamlı Üye  Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi? Eğer hiç namaz kılmamışsa ahirette bu namazları kılacak mı?

  Namaz kılmayan kişi kafir olmaz; ancak günahkar bir Müslüman olur.Ahirette Allah Teala bu kulunu cezalandırabileceği gibi dilerse onu affeder.Bununla beraber namaz kılmayanlar hakkında dinimiz şiddetli tehditlerde bulunmuştur.

  Namaz, dînin direğidir. Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur.

  Namazı Terketmenin Hükmü

  Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her Müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekâlet ve niyabet geçerli değildir.

  Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar. Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icma delilleriyle sabittir. Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terkeden âsî ve fasık olur.

  Taberânî'nin rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz (asm);

  "Kıyâmet (mahşer) günü, kulun sorgulaması namazdan başlayacaktır.Eğer, beş vakit namazı tamam ise, felâha (Cennet'e) kavuşacak, namazı noksan ise hâb-ü hüsranda (cehennemde) kalacaktır."
  Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur. Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:
  "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik." (Müddessir, 74/40-43).
  "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 19/59, 60).
  Hz. Peygamber (s.a.s)'de şöyle buyurmuştur:
  "Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar." (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).
  "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur." (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15).
  Dünyada iken namaz kılmayanlar için, kıyamet günü gelip çattığı zaman, cehennem ateşinin üzerinde kor haline getirilmiş bir saç ortaya konulur ve Allah'u Zülcelâl buyurur ki:
  "Ey Kulum! Dünyada kılmayıp kazaya bırakmış olduğun namazlarını bu kızgın sac üzerinde kıl."
  Hanefilere göre, tembellik yüzünden namazını terkeden kimse, namazı inkâr etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkâr, fasık olur. Kendisi bu konuda uyarılarak tövbeye, kötü örnek olmaması için toplumdan tecrid edilir ve te'dib amacıyla dövülebilir. Ramazan orucunu terkeden kimse de bunun gibidir.(1)

  Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, namazını özürsüz olarak terkeden kimse, mürted'de olduğu gibi İslâm toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır.(2)

  Kaynaklar:

  (1) bk. İbn Abidîn, Reddül-Muhtâr, Mısır, t.y., I, 326; eş-Şürünbülâlî, Merâkıl-Felâh, Mısır 1315, s. 60; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503.
  (2) bk. İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır t.y., I, 87; eş-Şirâzî, el-Muhezzeb, el-Nalebî tab'ı, I, 51; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3. baskı, Kahire t.y., II, 442-447; ez-Zühaylî, a.g.e., I.503, 504; Krş. et-Tevbe, 9/5; Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26.


 5. 12.Nisan.2012, 15:33
  3
  bonasera
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Nisan.2012
  Üye No: 95449
  Mesaj Sayısı: 68
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 35

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Allahu teala Kuranda Cehennemden çıkış için herhangi bir söz vermiyor. Namaz kılmayanların da Cehennemlik olduklarını Müddessir suresindeki ayetten bildiğimize göre insanın 5 vakit namazını kılmadan Cennete gideceğini söyleyemeyiz. Kuran da namaz sıklıkla tekrar edilir ve en önemli ibadettir. Namaz kılmayan bu ayetlere karşı isyan etmiştir.


 6. 12.Nisan.2012, 15:33
  3
  bonasera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Allahu teala Kuranda Cehennemden çıkış için herhangi bir söz vermiyor. Namaz kılmayanların da Cehennemlik olduklarını Müddessir suresindeki ayetten bildiğimize göre insanın 5 vakit namazını kılmadan Cennete gideceğini söyleyemeyiz. Kuran da namaz sıklıkla tekrar edilir ve en önemli ibadettir. Namaz kılmayan bu ayetlere karşı isyan etmiştir.

 7. 12.Nisan.2012, 19:07
  4
  Sosyal Doku
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Mart.2012
  Üye No: 95209
  Mesaj Sayısı: 196
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  önemli olan iman ile ölüp ölmemektir.
  kişi iman ile ölmüşse ameli ne olursa olsun cezasını çekip cennete girecektir.


 8. 12.Nisan.2012, 19:07
  4
  Devamlı Üye
  önemli olan iman ile ölüp ölmemektir.
  kişi iman ile ölmüşse ameli ne olursa olsun cezasını çekip cennete girecektir.

 9. 13.Nisan.2012, 10:55
  5
  bonasera
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Nisan.2012
  Üye No: 95449
  Mesaj Sayısı: 68
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 35

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Kuranda Cehennemde ceza görüp yanıp çıkma ile alakalı bir tek ayet var mı bana onu söyle? yoksa aşağıdaki ayetlere bak.

  101 - Sûr'a üflendiği zaman aralarında artık ne soysop (çekişmesi) vardır, ne de birbirlerini soruşturacaklardır.
  102 - Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
  103 - Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler. (Müminun Suresi)

  Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. 10. 13.Nisan.2012, 10:55
  5
  bonasera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Kuranda Cehennemde ceza görüp yanıp çıkma ile alakalı bir tek ayet var mı bana onu söyle? yoksa aşağıdaki ayetlere bak.

  101 - Sûr'a üflendiği zaman aralarında artık ne soysop (çekişmesi) vardır, ne de birbirlerini soruşturacaklardır.
  102 - Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
  103 - Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler. (Müminun Suresi)

  Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır.


 11. 13.Nisan.2012, 11:11
  6
  metzer
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Şubat.2010
  Üye No: 73439
  Mesaj Sayısı: 107
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 44

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  önemli olan iman ile ölüp ölmemektir.
  kişi iman ile ölmüşse ameli ne olursa olsun cezasını çekip cennete girecektir. Bunun Kaynağı ney?

  Allah(cc) bizleri Namazı hakkı ile eda edenlerden eylesin.


 12. 13.Nisan.2012, 11:11
  6
  Devamlı Üye
  önemli olan iman ile ölüp ölmemektir.
  kişi iman ile ölmüşse ameli ne olursa olsun cezasını çekip cennete girecektir. Bunun Kaynağı ney?

  Allah(cc) bizleri Namazı hakkı ile eda edenlerden eylesin.

 13. 13.Nisan.2012, 11:54
  7
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,773
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Alıntı
  önemli olan iman ile ölüp ölmemektir.
  kişi iman ile ölmüşse ameli ne olursa olsun cezasını çekip cennete girecektir. Bunun Kaynağı ney?
  ehli sünnetin inancı budur desem sanırım yeterlidir.
  Yeterli değilse itikat kitapların tümüne özellikle hasan karakaya hocanın islam akaidi adlı esere bakınız 100 lerce delil görürsünüz.


 14. 13.Nisan.2012, 11:54
  7
  Üye
  Alıntı
  önemli olan iman ile ölüp ölmemektir.
  kişi iman ile ölmüşse ameli ne olursa olsun cezasını çekip cennete girecektir. Bunun Kaynağı ney?
  ehli sünnetin inancı budur desem sanırım yeterlidir.
  Yeterli değilse itikat kitapların tümüne özellikle hasan karakaya hocanın islam akaidi adlı esere bakınız 100 lerce delil görürsünüz.

 15. 13.Nisan.2012, 12:10
  8
  bonasera
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Nisan.2012
  Üye No: 95449
  Mesaj Sayısı: 68
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 35

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Kuran'dan gösterilmeyen hiç bir delili delilden saymam bu konuda çünkü Kuran'da ebedi cehennemdedirler diyor. Kuran da yoksa başka delillere öyle bakılır. Cennet ve Cehennemin tasarrufu tamamen elinde olan mutlak güç sahibi Allah'ın dediğine aykırı kimse bir şey söyleyemez delil gösteremez. Müminun suresindeki (102-103) ve Bakara Suresindeki (80-82) ayetler kesin olarak ebedi Cehennem olduğunu söylüyor.


 16. 13.Nisan.2012, 12:10
  8
  bonasera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Kuran'dan gösterilmeyen hiç bir delili delilden saymam bu konuda çünkü Kuran'da ebedi cehennemdedirler diyor. Kuran da yoksa başka delillere öyle bakılır. Cennet ve Cehennemin tasarrufu tamamen elinde olan mutlak güç sahibi Allah'ın dediğine aykırı kimse bir şey söyleyemez delil gösteremez. Müminun suresindeki (102-103) ve Bakara Suresindeki (80-82) ayetler kesin olarak ebedi Cehennem olduğunu söylüyor.

 17. 13.Nisan.2012, 15:37
  9
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler


  -

  -
  Kur’an’ın tek bir ayetini alarak ondan kati hükümler çıkarmanın doğru olmadığını anlayabileceğimiz bir örnek karşısındayız. Ayetlerin, diğer ayetlerle nasıl kesiştiğini, ayetler arasındaki bağlantıları bilmeden hüküm çıkarmak yanlıştır. Ehli Sünnet’in ittifak ettiği en temel ilkelerden biri şudur:
  Kâfirler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Mü’minler de ebediyen cennette kalacaklardır. Mü’minler, günahları mağfiret görmezse geçici bir süre cehenneme gireceklerdir. Sonra da cennete gireceklerdir. Kâfirler, ayrıntılı bir hesap görmeyeceklerdir. Ama neden iman etmediği sorgulanıp, küfrünün cezası olan cehenneme sevk edileceklerdir.
  Alıntı
  Kuran'dan gösterilmeyen hiç bir delili delilden saymam bu konuda çünkü Kuran'da ebedi cehennemdedirler diyor. Kuran da yoksa başka delillere öyle bakılır. Cennet ve Cehennemin tasarrufu tamamen elinde olan mutlak güç sahibi Allah'ın dediğine aykırı kimse bir şey söyleyemez delil gösteremez. Müminun suresindeki (102-103) ve Bakara Suresindeki (80-82) ayetler kesin olarak ebedi Cehennem olduğunu söylüyor.
  Tüm ehli sünnet Alimleri yanlış sen doğru öylemi?
  İnancın nedir? izlediğin yol nedir bilmiyorum ama yanlış inanıyorsun
  Sünnet ile Kur'anı birbirinden ayıran ahmaktır.


  ,_______________________BAZI DELİLLER________________

  Uhud savaşına katılanlardan itban b. malik Rasulullah (sav) in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: " Şüphesiz ki Allahu Teala Allah'ın rızasını arayarak " La İlahe İllallah" diyen kimseyi ateşe haram kılmıştır." (Buhari Salat 46 ; Teheccüd 36 ; Rikak 6.)

  Enes b. Malik r.a dedi ki : Peygamber (sav) şöyle buyurdu: " Le ilehe illallah diyen ve kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılırlar. Bundan sonra La İlahe İlllallah diyen ve kalbinde buğday tanesi ağırlığı kadar hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılırlar. Daha sonra La İlahe İllallah diyen ve kalbinde bir zerre ağırlığı kadar hayır olan kimseler ateşten çıkarılırlar. (Buhari , Tevhid 19 ; Müslüm , İman 325,)


 18. 13.Nisan.2012, 15:37
  9
  Moderatör

  -

  -
  Kur’an’ın tek bir ayetini alarak ondan kati hükümler çıkarmanın doğru olmadığını anlayabileceğimiz bir örnek karşısındayız. Ayetlerin, diğer ayetlerle nasıl kesiştiğini, ayetler arasındaki bağlantıları bilmeden hüküm çıkarmak yanlıştır. Ehli Sünnet’in ittifak ettiği en temel ilkelerden biri şudur:
  Kâfirler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Mü’minler de ebediyen cennette kalacaklardır. Mü’minler, günahları mağfiret görmezse geçici bir süre cehenneme gireceklerdir. Sonra da cennete gireceklerdir. Kâfirler, ayrıntılı bir hesap görmeyeceklerdir. Ama neden iman etmediği sorgulanıp, küfrünün cezası olan cehenneme sevk edileceklerdir.
  Alıntı
  Kuran'dan gösterilmeyen hiç bir delili delilden saymam bu konuda çünkü Kuran'da ebedi cehennemdedirler diyor. Kuran da yoksa başka delillere öyle bakılır. Cennet ve Cehennemin tasarrufu tamamen elinde olan mutlak güç sahibi Allah'ın dediğine aykırı kimse bir şey söyleyemez delil gösteremez. Müminun suresindeki (102-103) ve Bakara Suresindeki (80-82) ayetler kesin olarak ebedi Cehennem olduğunu söylüyor.
  Tüm ehli sünnet Alimleri yanlış sen doğru öylemi?
  İnancın nedir? izlediğin yol nedir bilmiyorum ama yanlış inanıyorsun
  Sünnet ile Kur'anı birbirinden ayıran ahmaktır.


  ,_______________________BAZI DELİLLER________________

  Uhud savaşına katılanlardan itban b. malik Rasulullah (sav) in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: " Şüphesiz ki Allahu Teala Allah'ın rızasını arayarak " La İlahe İllallah" diyen kimseyi ateşe haram kılmıştır." (Buhari Salat 46 ; Teheccüd 36 ; Rikak 6.)

  Enes b. Malik r.a dedi ki : Peygamber (sav) şöyle buyurdu: " Le ilehe illallah diyen ve kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılırlar. Bundan sonra La İlahe İlllallah diyen ve kalbinde buğday tanesi ağırlığı kadar hayır bulunan kimseler ateşten çıkarılırlar. Daha sonra La İlahe İllallah diyen ve kalbinde bir zerre ağırlığı kadar hayır olan kimseler ateşten çıkarılırlar. (Buhari , Tevhid 19 ; Müslüm , İman 325,)

 19. 13.Nisan.2012, 17:49
  10
  bonasera
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Nisan.2012
  Üye No: 95449
  Mesaj Sayısı: 68
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 35

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Benim görüşümü söylemedim Kuran ebedi cehennem diyor. İçinde şüphe olmayan Kuran böyle diyorsa başkalarının ve alim dediğiniz zatların görüşü Kuran'a ters ise ben Kuranın dediğini kabul ederim. Ayetlere bakmak yerine sen mi doğrusun onlar mı diyorsun. Ben diye bir şey yok Kuran ve onlar var.


 20. 13.Nisan.2012, 17:49
  10
  bonasera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Benim görüşümü söylemedim Kuran ebedi cehennem diyor. İçinde şüphe olmayan Kuran böyle diyorsa başkalarının ve alim dediğiniz zatların görüşü Kuran'a ters ise ben Kuranın dediğini kabul ederim. Ayetlere bakmak yerine sen mi doğrusun onlar mı diyorsun. Ben diye bir şey yok Kuran ve onlar var.

 21. 13.Nisan.2012, 18:02
  11
  Ercan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Temmuz.2011
  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 3,115
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: Gaziantep

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Namaz kulun borcudur. Alacaklı olan ise Allah'tır. Dilerse affeder. Alacağından vazgeçer. Hatta kul hakkını bile hakkı yenenin kalbine merhamet koyarak affettirebilir. Namaz kılmayanın durumu tabiki kılanlarla bir olmaz. Ama namaz kılmayanlar, günahkarlar ebedi cehennemliktir demek sizin haddiniz değildir. Bahsettiğiniz ayeti tekrar okuyun.

  "Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır." (Bakara Suresi, 81- 82) 22. 13.Nisan.2012, 18:02
  11
  Devamlı Üye
  Namaz kulun borcudur. Alacaklı olan ise Allah'tır. Dilerse affeder. Alacağından vazgeçer. Hatta kul hakkını bile hakkı yenenin kalbine merhamet koyarak affettirebilir. Namaz kılmayanın durumu tabiki kılanlarla bir olmaz. Ama namaz kılmayanlar, günahkarlar ebedi cehennemliktir demek sizin haddiniz değildir. Bahsettiğiniz ayeti tekrar okuyun.

  "Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır." (Bakara Suresi, 81- 82)


 23. 13.Nisan.2012, 18:36
  12
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: ömrü boyunca hiç namaz kılmayan insanlar cennete girebilir mi?Yani namaz hiç kılmadan ölenler

  Kur’an’ın tek bir ayetini alarak ondan kati hükümler çıkarmanın doğru olmadığını anlayabileceğimiz bir örnek karşısındayız. Ayetlerin, diğer ayetlerle nasıl kesiştiğini, ayetler arasındaki bağlantıları bilmeden hüküm çıkarmak yanlıştır. Ehli Sünnet’in ittifak ettiği en temel ilkelerden biri şudur:
  Kâfirler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Mü’minler de ebediyen cennette kalacaklardır. Mü’minler, günahları mağfiret görmezse geçici bir süre cehenneme gireceklerdir. Sonra da cennete gireceklerdir. Kâfirler, ayrıntılı bir hesap görmeyeceklerdir. Ama neden iman etmediği sorgulanıp, küfrünün cezası olan cehenneme sevk edileceklerdir.


  Alıntı
  Benim görüşümü söylemedim Kuran ebedi cehennem diyor. İçinde şüphe olmayan Kuran böyle diyorsa başkalarının ve alim dediğiniz zatların görüşü Kuran'a ters ise ben Kuranın dediğini kabul ederim. Ayetlere bakmak yerine sen mi doğrusun onlar mı diyorsun. Ben diye bir şey yok Kuran ve onlar var.
  Kusura bakma ama senin Kurandan anlayacak ilmin yoktur.
  Ehli sünnetin müçtehid Alimleri İmam Numan bin Sabit, İmam Malik, İmam Muhammed bin İdris ve İmam Ahmedi kastettim.
  ve daha ismini yazamayacağım yüzlerce müçtehid ve müfessir.

  Not: Ehli Sünnete aykırı hiç birgörüş kabul etmiyoruz buna dikkat edelim 24. 13.Nisan.2012, 18:36
  12
  Moderatör
  Kur’an’ın tek bir ayetini alarak ondan kati hükümler çıkarmanın doğru olmadığını anlayabileceğimiz bir örnek karşısındayız. Ayetlerin, diğer ayetlerle nasıl kesiştiğini, ayetler arasındaki bağlantıları bilmeden hüküm çıkarmak yanlıştır. Ehli Sünnet’in ittifak ettiği en temel ilkelerden biri şudur:
  Kâfirler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Mü’minler de ebediyen cennette kalacaklardır. Mü’minler, günahları mağfiret görmezse geçici bir süre cehenneme gireceklerdir. Sonra da cennete gireceklerdir. Kâfirler, ayrıntılı bir hesap görmeyeceklerdir. Ama neden iman etmediği sorgulanıp, küfrünün cezası olan cehenneme sevk edileceklerdir.


  Alıntı
  Benim görüşümü söylemedim Kuran ebedi cehennem diyor. İçinde şüphe olmayan Kuran böyle diyorsa başkalarının ve alim dediğiniz zatların görüşü Kuran'a ters ise ben Kuranın dediğini kabul ederim. Ayetlere bakmak yerine sen mi doğrusun onlar mı diyorsun. Ben diye bir şey yok Kuran ve onlar var.
  Kusura bakma ama senin Kurandan anlayacak ilmin yoktur.
  Ehli sünnetin müçtehid Alimleri İmam Numan bin Sabit, İmam Malik, İmam Muhammed bin İdris ve İmam Ahmedi kastettim.
  ve daha ismini yazamayacağım yüzlerce müçtehid ve müfessir.

  Not: Ehli Sünnete aykırı hiç birgörüş kabul etmiyoruz buna dikkat edelim

+ Yorum Gönder
Git 12 Son