+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 23
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allahın kalbe imanın nurunu vermesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. morueqq
  Emekli
  Reklam

  Cevap: Allahın kalbe imanın nurunu vermesi

  Reklam  Cevap: Allahın kalbe imanın nurunu vermesi isimli konu Mumsema.com Cevap: Allahın kalbe imanın nurunu vermesi
  Nur cemaatinin üstadı(!) Said nursinin kitabı Risale-i Nur bu kitapta ehli sünnet inancına ters düşen birçok ifade vardır yukarıda belirttim ayrıca site linki verirdim ama yasak sanırım orda hepsini bulabilirsiniz


  --------------------------

  gemlik kardeşim anlamadım seni risaleyi mi savunuyorsun yukarda hepsi deliliyle mevcut sınıfımda da nur cemaatine mensub biri var bu inançların bazılarını gördüm onda

 2. Gemlik
  Üye

  Cevap: Allahın kalbe imanın nurunu vermesi


  Reklam


  Aslında savunulacak birşeyi yok hepsi iman hakikatleri.Kitap kendi kendi savunucak kadar güzel bilgi ve imanla dolu.Gerek o açıklamalar ve videoyu karşı bir savunma yapmak isterdim ama kime karşı yapıcam onun için rahatsız oldum.
  Şu an paylaştığınız videoyu dinliyorum ve size söyleyeceğim bu videoyu sadece imanı olmayan ,zayıf,arafta kalmışların imanını çalmaktan başka birşey için yapılmamışıtır.

 3. morueqq
  Emekli
  videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür said nursinin abdülkadir geylaniden medet ummasını nasıl açıklayacaksınız sünnetten ve kurandan delil getirin lütfen

 4. morueqq
  Emekli
  eğer şu zayıf hadisi delil getirirseniz şaşmam : ayrıca abdülkadir geylaninin ondan medet istediği zamanda ölü olduğunu hatırlatırım
  • "Birinizin hayvanı ıssız bir yerde bağı çözülüp kaybolduğunda , "Ey Allahın kulları , tutun ! Ey Allahın kulları tutun! disye seslensin. Çünkü Allahın yeryüzünde hazır bulunan kulları vardır. Hayvanınızı sizin için tutarlar"
   (Zayıf Hadis : Ebu Ya'la "el Musned" No 5269 ; Taberani "el Mu'cemu'l Kebir" 10/ No : 10518; İbnu's-Sunni "Amelu'l Yevm ve'l-Leyle" No: 508 : Abdullah b. Mesud r.a.'dan ; Heysemi "Mecmu'u'z-Zevaid" 10/132; İbn Hacer "el Metalibu'l-Aliye" 3/239, No:3375; el-Elbani "Silsiletu'l Ehadisi'd-Da'ife" No 655 ; Da'ifu'l-Cami'is's-Sağir No:404; El Kelimeu't-Tayyib Tahkik," No 177; Amr Abdulmun'im "Hedmu'l-Menair limen Sahhaqha Ehadise't-Tevessuli ve'z-Ziyara" s.177-178)

   Bu rivayetin senedinin üzerinde dönüp dolaştığı ravi Ma'ruf b. Hassan olduğundan dolayı hadis sahih değildir.
   Söz konusu ravi hakkında Ebu Hatim er-Razi "meçhul" derken(İbn Ebi Hatim er-Razi "el-Cerh ve't-Ta'dil" (8/232), İbn Adiyy "munkeru'l Hadis" demiştir. (İbn Adiyy "el Kamil fi Du'afai'r-Rical" (6/2326) ; Zehebi "Mizanu'l-İ'tidal" (4/143-144, No: 8654) ; İbn Hacer "Lisanu'l Mizan" (6/61 No: 231)

   (Ebû Ya’l⠓el-Musned” (No:5269); Taberânî “el-Mu’cemu’l-Kebîr” (10/No:10518); İbnu’s-Sunnî “‘Amelu’l-Yevm ve’l-Leyle” (No: 508) Abdullah b. Mes‘ûd radiyallâhu anh’den:
   İsnadinda Maruf b. Hassan es-Semerkandi adlı ravi var…… ibn Bureyde ile ibn Mesud arasında da kopukluk var! (el
   Albani: S. Daife : No: 655)

   Ma'ruf b. Hassan, İbn Adiyy'in dediği gibi munkeru'l Hadistir. Bunun sonucu olarak bu rivayet zayıftır. Bunun neticesinde de reddedilir.

   Ashab-ı kiram ne bu tür bir uygulamada bulunmuş ne de böyle bir şeyi emretmiştir.
   Tabiin ve imamların da bu şekilde uygulamada bulundukları, bunu emir ve tavsiye ettikleri konusunda sahih bir nakil yoktur. Rasulullah s.a.v. in zamanında da kaybolan devesini uzun bir müddet bulunamamış , Rasulullah ta zikredilen hadiste böyle bir söz söylememiştir!
   Böyle bir bilgiye selefin değil de daha sonra gelen tasavvuf ehline ulaşması oldukça manidardır...


 5. Gemlik
  Üye
  İmanın zayıflığı noktasında insanın nefsi ve şeytan insanı Rabbimden uzaklaştırır ve imansızlaştırarak kendi gibi cehennem ehlinden yapmak istemektedir,
  biliyorsunuz şeytan Allaha isyan etmiş ,insanları senin yolundan alı koyacağım demiştir.
  Allah Araf süresi 7/15 ayetinde '' Kale inneke minel munzarin ''sen muhlet verielendensir buyurmuştur. Bizler başımıza birşey geldiği zaman en azından ben islam büyüklerinden yardım isterim.Allahım silsiley-i aliyyenin hürmeti veya Peygamber efendimiz hürmetine şu dileğimi isteğimi kabul et der dua ederim.Said Nursinin yaptığı dua ve niyazıda çoçuk yaşda bununla kıyaslaya bilirsiniz.
  Bizim dilek ve isteklerimi bu zaatler mı vericek,dualarımızı bunlar mı kabul edicek.Elbette ki hayır bunlar sadece aracıdır.

  Peygamber efendimiz şefaat hakkı verilmiştir.Bizi Peygamberimiz mi affedicek hayır.Bizi gerçekte kim affetmek istiyor Allah azze ve celle.

  Yine yukarıda yazmış olduğunun hadisin doğruluğu hakkında bilgim yok ve araştırmadım.

  Devem kaybolsa izini kuranı kerimde ararım.Hz Ali


 6. morueqq
  Emekli
  yüzüsuyu hürmetine vb. ifadeler dinimizde yoktur Genelde bu kelime ülkemizde felanın yüzü suyu hürmetine vs gibi kullanılır bu söz çok sakat bir sözdür.
  Peygamber efendimiz şefaat hakkı verilmiştir.Bizi Peygamberimiz mi affedicek hayır.Bizi gerçekte kim affetmek istiyor Allah azze ve celle.
  kardeşim sen direk şefaat ya rasulallah dersen de olmaz onun şefaatini Allahtan isteyeceksin

  Allah cc bizleri bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz şirklerden sakındırsın. ...yöneticiler hakkınızı helal edin zamanım yok direk link veriyorum

  Gemlik buna bir gözat istersen http://www.--------.net/tevhid/10768...ve-sefaat.html

 7. Gemlik
  Üye
  Verdiğiniz linki malesef göremiyorum.İncelemek isterdim.
  Şu videyodan istifade etmenizi isterim.

  http://www.youtube.com/watch?v=gNQvLXPPLkw

 8. morueqq
  Emekli

  Caiz
  ve Şirk Olan Tevessul, İstiğase Ve Şefaat - islami Forum, Dini bunu google da ararsanız ilk sırada çıkan link


  EBCED VE CİFİR, YAHUDİ KABALASININ ŞİRKİDİR bu da ebced ve cifr hakkında delilleriyle google da ara

 9. morueqq
  Emekli
  ayrıca bediüzzaman sıfatı yalnız allah için kullanılır el-Bedi allahın ismidir

  Kutsallaştırılan Tasavvuf Büyüklerine Verilen Şirk Sıfatlar
  Tasavvufçular tarafından büyüklerine hürmeten verdikleri meşhur sıfatlardan olan : (K.S) (Kuddise Sirruhu = Allah, sırrını kutsasın) ifadesi de bir şahıs için kullanılacak ifadeler değildir. Aksine ''K.S'' ifadesi, Alemlerin Rabbı olan Allah (c.c.) için kullanılır. Şu ayette olduğu gibi:


  ''Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.'' (Bakara 2/30)

  Ayette geçen takdis ifadesi ''kuddise'' ifadesinin köküdür. Aslen hiç bir mezheb, hadis, fıkıh ehli alimler salih bir kul veya alim olarak bilinen birinin ismi anılırken ''kuddise sirruhu'' ifadesini kullanmadılar. Aksine ''rahimehullah, rahmetullahi aleyh vb''ifadeler kullandılar. Peki bu ''K.S'' ifadesi nereden geldi? diye sorarsanız, şöylece açıklayabiliriz:

  Allah (c.c.) , Rasulu, İslam ve müslümanları severken ölçülü bir şekilde sevmeyince sevgi şekilleri ve bu sevgi ifadeleri haliyle karışık bir hali alır. "Kuddise sirruhu" ifadesi de Arab hıristiyanların arasında meşhur olan ifadedir. Arab hıristiyanlar kendi din adamlarını ''Kaddesena Papa'' diye anarlardı. İlim ehlinin açıklamalarına göre kuddise sirruh ifadesi de islam'a giren ve kendisi ile beraber batılları ile islam'a giren hıristiyanlardan kalmadır. Aynı ifadeler ''Bediuzzaman'' kelimesini şahıslar için kullanmamak gibidir.

  ''(O), göklerin ve yerin Bedi'dir (eşsiz yaratıcısıdır). Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol" der, o da hemen oluverir.'' (Bakara 117)

  Sözün özü:

  "Kuddise Sirruhu", "Bediuzzaman" ifadesi vb'leri Allah cc için kullanılır. Kullara beslenilen sevgiler bizleri haddi aşmaya sevketmemelidir.

  Selamun aleykum...

 10. morueqq
  Emekli
  İbn Abbas (r.a.) ebced , cifir ile uğraşan ve müneccimlik yapanlar hakkında şöyle demiştir:

  "Kıyamette ALLAH katında hiç bir menfaatleri olmayacaktır." demiştir. (Heysemi-Mecmeu'z-Zevaid: 5/117)

  İbn Mesud'tan (r.a.) Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

  "Nice ebced harfleri öğretenler (veya nice Ebu Cad'ın yıldızlarla ilgili harflerini öğretenler) var ki, Kıyamet gününde bunların ALLAH katında bir nasipleri yoktur."
  (Taberani, 11/14, Elbani, Daifu'l-Camia: 418)

  Ondan da Hamd b. Zencuye şu lafızla rivayet etmiştir:

  "Nice yıldızlara bakanlar ve ebced (Ebu Cad'ın) harflerini öğrenenler var ki, onlar için ALLAH katında bir nasip yoktur."
  (Taberani, 11/14, Elbani, Daifu'l-Camia: 418)

 11. nurya
  Devamlı Üye
  ALLAH,ın kalbe iman nurunu vermesi şükredilecek bir durumdur

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci ... 23
insani imana getiren dua,  kalbe iman duası