+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmkani olupta Hacc´a gitmiyen ve erteleyenlerin durumu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. almanyali67
  Devamlı Üye
  Reklam

  İmkani olupta Hacc´a gitmiyen ve erteleyenlerin durumu?

  Reklam

  İmkani olupta Hacc´a gitmiyen ve erteleyenlerin durumu? Mumsema mkani olupta Hacc´a gitmiyen ve erteleyenlerin durumu?
  imkani olupta Hacc´a gitmiyen ve erteleyenlerin durumu nasildir?ertelediginde günah yaziliyorsa bir defami günah yaziliyor? yoksa gitmedigi her vakit icin mi?

 2. свеча
  Devamlı Üye

  Cevap: mkani olupta Hacc´a gitmiyen ve erteleyenlerin durumu?


  Reklam


  accın Ertelenmesi


  Hac görevini yerine getirmek için yeterli zamanının bulunması gerekir. Bundan dolayı kendisine hac farz olduğu halde haccetmek için müsait bir vakit bulamadan vefat eden kimse, hac ibadetinden sorumlu değildir. Bu zaman, hacı ada-yının bulunduğu bölgedeki hacca gidiş tarihidir.

  Hac farz olduktan sonra malın veya paranın telef olması, hac mükellefliğini düşürmez. Sorumluluk devam eder.

  Hac, aslında farz olma şartlarını taşıyınca hemen yapıl-ması gereken bir ibadettir. Haccın ertelenmesi dolayısıyla her-hangi bir ceza gerekmez. Ölümden sonra bedel haccı yap-tırılabilir. Ama uygun olan, farz olma şartlarını taşıdıktan son-raki ilk hac mevsiminde (mümkünse bizzat) mükellefin kendisi-nin gitmesidir. Mümkün değilse bedel haccı yaptırılmasıdır. Biz-zat gitmek niyetinde olanlar ve imkânına sahip bulunanların haccı ertelemesi doğru değildir. Çünkü İnsanın malî ve bedenî açıdan ileride ne gibi durumlarla karşılaşacağı bilinemez. Doğru olan, her yükümlülüğün uygun şartlarda yerine getirilmesidir.

  Haccı ertelemek olur mu? Haram para ile hacca giden, hac borcundan kurtulur mu? Mahremsiz hacca ... Forum Alev Haccı ertelemek olur mu? Haram para ile hacca giden, hac borcundan kurtulur mu? Mahremsiz hacca gidilir mi? Umre yapmak sünnet midir?
  CEVAP
  Üzerine hac farz olan kimseye, haccı ertelemek, Şâfiî’de ve imameyne göre caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir O sene gitmez ise, günah olur Sonraki senelerde hacca giderse, erteleme günahı affolur O sene, hac yolunda ölürse hac sâkıt olur
  Haram para ile hacca gidenin haccı Hanbelî’de sahih olmaz, diğer üç mezhepte, günahkâr olsa da haccı sahih olur, yani hac borcundan kurtulur
  İstanbul’daki bir kimsenin babası Erzurum’da sâkin iken vefat etse, babası, vasiyet etmedi ise, babası için birini vekil göndermek isterse, Erzurum’dan göndermesi farzdır Başka yerden göndermesi Hanefî’de câiz değil, Şâfiî’de Mîkât dışındaki her yerden göndermesi câizdir
  Şâfiî’de, mahremsiz olarak, iki kadın ile, farz olan hacca gidebilir Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi, Şâfiî’yi taklit etmesi için özür olur Hacca giden bir Şâfiî, kadınlara dokunma ihtimali çok olduğu için abdestli bulunması zordur Bu durumda Hanefî’yi taklit caizdir
  Umre, ömründe bir kere, Hanefî ve Mâlikî’de sünnet, Şâfiî ve Hanbelî’de farzdır


+ Yorum Gönder