+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Diş Dolgusu Kaplaması Gusül Abdesti... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. SALİH1990
  Emekli
  Reklam

  Diş Dolgusu Kaplaması Gusül Abdesti...

  Reklam

  Diş Dolgusu Kaplaması Gusül Abdesti... Mumsema Birkısım aşağıdaki alimlerin görüşlerinden ötürü diş dolgusu olan yerin ıslanmadığı için guslün sahih olmadığını savunuyorlar bir kısımda sahih olduğunu savunuyor Diş dolgusu zarurettir diyen var fakat diş dolgusu yaptırmayan insan ölmüceğine göre zaruretmi ihtiyaçmıdır orası muallak bu yüzden ötürü maliki mezhebini taklit eden varmı birde sahih olur diyen arkadaşlar alimlerin kitaplarından yada güvenilir makamlardan örnekleri yazarlarsa sevinirim.Dişler arasında yemek artığı kalıp, altı yıkanamazsa, gusül caiz olur; çünkü su akıcı olup, bu artıkların altına sızar; fakat bu artıklar, katılaşmışsa, gusül caiz olmaz; çünkü su, bunun altına sızmaz. Bunda zaruret ve güçlük de yoktur. (Halebi-yi kebir)

  Dişlerin arasında, diş kovuğunda katılaşmış yemek artığı bulunursa, gusül sahih olmaz. (Kadıhan)

  Diş arasındaki yemek kırıntısı katılaşır da, suyu geçirmezse, gusle mani olur. (Mec. Zühdiyye)

  Dürr-ül-muhtar’ın, (Diş çukurundaki şey, gusle zarar vermez diyen olmuşsa da, bu şey, katı olup, altına su geçmezse, guslü caiz olmaz) ifadesini İbni Abidin hazretleri şöyle açıklıyor:
  Zarar vermez denilmesi; su, dişteki şeyin altına sızıp, ıslatacağı içindir. Hulasat-ül-fetava’da da, böyle yazmaktadır. Bu fetvadan da anlaşılıyor ki, altına su geçmezse, gusül caiz olmaz. Hilye’de veMünyet-ül-musalli şerhinde de böyle yazılıdır. (Redd-ül-muhtar)

  Merakıl-felah’ı açıklayan Tahtavi, (Diş çukurundaki yemek artıklarının altına su geçerse, gusül caiz olur. Bunlar, sert olup altına su geçmezse, gusül caiz olmaz. Feth-ul-kadir’de de böyle yazılıdır) diyor.

  Yine Tahtavi, (Dürr-ül-muhtar) haşiyesinde buyuruyor ki:
  Diş çukuruna giren yemek parçası altına su sızacağı için gusle mani olmaz. Suyun sızdığında şüphe varsa, bunları çıkarıp orayı yıkamal


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Diş Dolgusu Kaplaması Gusül Abdesti...


  Reklam


  Bu iddia sadece "tam ilmihal" adlı eserde geçer.
  bu kitabı tavsiye etmiyoruz.

+ Yorum Gönder