Konusunu Oylayın.: Köpek beslemek günah mıdır

5 üzerinden 4.70 | Toplam : 10 kişi
Köpek beslemek günah mıdır
 1. 06.Mart.2012, 17:35
  1
  ağrı04
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Mart.2012
  Üye No: 94719
  Mesaj Sayısı: 20
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: ağrı

  Köpek beslemek günah mıdır


  Köpek beslemek günah mıdır Mumsema evde veya dışarıda köpek beslemek haram mı?

  köpeğin olduğu yerde melekler gidermiş doğru mu?


 2. 06.Mart.2012, 17:35
  1
  Üye  evde veya dışarıda köpek beslemek haram mı?

  köpeğin olduğu yerde melekler gidermiş doğru mu?

 3. 06.Mart.2012, 17:44
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,775
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: köpek beslemek günah mıdır
  İslamda evde ve bahçede Köpek beslemek

  Köpek beslemenin caiz olup olmadığı alimler arasında ihtilaf sebebi olmuştur.
  Gereksiz yere yani bir ihtiyaç olmadan sadece süs için beslemek caiz değildir bunda ittifak vardır.
  Yalnız hırsızlardan korunmak, çobanlara yardım amaçlı köpek beslemek de caizdir bunda da ihtilaf yoktur..
  Evin içine köpek alınamaz bu 4 mezhebe göre aynıdır. Evde köpek olursa rahmet melekleri girmez bu hadis ile sabittir.

  sonuç olarak; Köpek beslemek sadece ihtiyaç var ise caizdir, ihtiyaç olmadan süs amaçlı ise caiz değildir.


 4. 06.Mart.2012, 17:44
  2
  Devamlı Üye  İslamda evde ve bahçede Köpek beslemek

  Köpek beslemenin caiz olup olmadığı alimler arasında ihtilaf sebebi olmuştur.
  Gereksiz yere yani bir ihtiyaç olmadan sadece süs için beslemek caiz değildir bunda ittifak vardır.
  Yalnız hırsızlardan korunmak, çobanlara yardım amaçlı köpek beslemek de caizdir bunda da ihtilaf yoktur..
  Evin içine köpek alınamaz bu 4 mezhebe göre aynıdır. Evde köpek olursa rahmet melekleri girmez bu hadis ile sabittir.

  sonuç olarak; Köpek beslemek sadece ihtiyaç var ise caizdir, ihtiyaç olmadan süs amaçlı ise caiz değildir.

 5. 22.Mayıs.2014, 21:48
  3
  Misafir

  Cevap: köpek beslemek günah mıdır

  Ben üniversite için köpek almak istiyorum tek başıma yaşayacağım için yani acaba günah olur mu??


 6. 22.Mayıs.2014, 21:48
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben üniversite için köpek almak istiyorum tek başıma yaşayacağım için yani acaba günah olur mu??

 7. 23.Ekim.2015, 02:07
  4
  Misafir

  Cevap: Köpek beslemek günah mıdır

  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.


 8. 23.Ekim.2015, 02:07
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.

 9. 11.Şubat.2016, 23:15
  5
  Misafir

  Cevap: Köpek beslemek günah mıdır

  Evde Köpek beslemek caiz değil denir bahçede v.s denir peki bahçe veya dışarısı için uygun olmayan küçük köpekler nerde beslenebilir. Ve allah onları neden yarattı.


 10. 11.Şubat.2016, 23:15
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Evde Köpek beslemek caiz değil denir bahçede v.s denir peki bahçe veya dışarısı için uygun olmayan küçük köpekler nerde beslenebilir. Ve allah onları neden yarattı.

 11. 06.Mart.2016, 11:19
  6
  Misafir

  Köpek

  Ben hanefiyim Dağda yazlık bir evimiz var yazın köpeğim orda kalır ama kışın ne yapmalıyım barınağa vermek istemiyorum ama evde bakmak günah diyorlar


 12. 06.Mart.2016, 11:19
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben hanefiyim Dağda yazlık bir evimiz var yazın köpeğim orda kalır ama kışın ne yapmalıyım barınağa vermek istemiyorum ama evde bakmak günah diyorlar

 13. 06.Mart.2016, 19:18
  7
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Köpek beslemek günah mıdır

  Alıntı
  Ve Allah onları neden yarattı.
  Allah Teala onarı evinizde besleyesiniz diye yaratmadı!
  Her şeyi yerli yerinde ve bir görev için yarattı fakat düzeni insanlar bozuyor...
  Bir araştır bak süs köpeklerine/evde beslenen köpeklere harcanan para ile dünyada hiç bir insan aç kalmaz..
  BİR ÖRNEK
  Alıntı
  Romanya'da sokak köpeklerine harcanan para çocuklara harcanan paradan daha fazla Romanya'da devlet tarafından 18 yaşına kadar verilen öğrenci bursu aylık 40 lez (11 euro) iken, bir kopeğe ayda 400-750 ley (110-208 Euro) arasında harcama yapıldığı ortaya çıktı. Radauti Belediyesi'nde bulunan köpek besleme tesislerindeki 80 köpeğin toplam aylık masraflarının 60 bin ley (18 bin Euro) olduğunu belirten Radauti Belediye Başkanı Aurel Olarean, "Buradan gelen faturaları görünce şoke oluyorum
  Alıntı
  evde bakmak günah diyorlar
  evin içine girmesin dışarda kalabilir.


 14. 06.Mart.2016, 19:18
  7
  Moderatör
  Alıntı
  Ve Allah onları neden yarattı.
  Allah Teala onarı evinizde besleyesiniz diye yaratmadı!
  Her şeyi yerli yerinde ve bir görev için yarattı fakat düzeni insanlar bozuyor...
  Bir araştır bak süs köpeklerine/evde beslenen köpeklere harcanan para ile dünyada hiç bir insan aç kalmaz..
  BİR ÖRNEK
  Alıntı
  Romanya'da sokak köpeklerine harcanan para çocuklara harcanan paradan daha fazla Romanya'da devlet tarafından 18 yaşına kadar verilen öğrenci bursu aylık 40 lez (11 euro) iken, bir kopeğe ayda 400-750 ley (110-208 Euro) arasında harcama yapıldığı ortaya çıktı. Radauti Belediyesi'nde bulunan köpek besleme tesislerindeki 80 köpeğin toplam aylık masraflarının 60 bin ley (18 bin Euro) olduğunu belirten Radauti Belediye Başkanı Aurel Olarean, "Buradan gelen faturaları görünce şoke oluyorum
  Alıntı
  evde bakmak günah diyorlar
  evin içine girmesin dışarda kalabilir.

 15. 29.Ocak.2017, 18:53
  8
  Misafir

  Yorum: Köpek beslemek günah mıdır

  Ben evde yalnız kalan bir bayanım üniversite öğrencisiyim tekken korktuğum zamanlar oluyor namaz kılıyorum evde kopek beslemem sakincali mi

  ------------------

  Selamın aleyküm benim evim çatı dubleks cati balkonumda guvercin besliyorum bikez hirsiz dadandi bende 2 tane kopek aldim disi erkek evimin icine girmiyorlar durum bu sekilde oluncadami caiz olmaz acaba


 16. 29.Ocak.2017, 18:53
  8
  Begum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Begum
  Misafir
  Ben evde yalnız kalan bir bayanım üniversite öğrencisiyim tekken korktuğum zamanlar oluyor namaz kılıyorum evde kopek beslemem sakincali mi

  ------------------

  Selamın aleyküm benim evim çatı dubleks cati balkonumda guvercin besliyorum bikez hirsiz dadandi bende 2 tane kopek aldim disi erkek evimin icine girmiyorlar durum bu sekilde oluncadami caiz olmaz acaba

 17. 29.Ocak.2017, 22:09
  9
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 2,914
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 31
  Bulunduğu yer: dünya

  Yorum: Köpek beslemek günah mıdır

  Bekçi köpek beslemek caizdir ama evin içine almayın, evin giriş kapısında bırakın


 18. 29.Ocak.2017, 22:09
  9
  YÖNETİCİ
  Bekçi köpek beslemek caizdir ama evin içine almayın, evin giriş kapısında bırakın

 19. 26.Mart.2018, 17:56
  10
  Urnkore
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Mart.2018
  Üye No: 117465
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 32
  Bulunduğu yer: Ankara

  Yorum: Köpek beslemek günah mıdır

  Selamun Aleyküm kardeşlerim.

  Yazılarınızın hepsini başından sonuna üşenmeden bıkmadan okudum. Bu konu eski bir konu ve tartışılan mevzuda asırlardır devam etmektedir. Hem köpek besleyen hem de bir hayvan sever olarak bu konudaki nacizane düşüncelerimi din bilgilerimle harmanlayarak aktarmak istiyorum.

  İlk önce dinimizdeki anlaşmazlıkların ayrımı olabilmesi için mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu durum İncil in 4 e bölünmesi gibi birşeydir. İncil deki mevzularda da birbiriyle çelişen bir çok konu vardır. Fakat Tanrı (Allah) inancı tektir. Yoktan var eden bir yaratan vardır onlarda da. Budistler gibi taptıkları birşey yoktur.

  Şimdi mezhebin birinde köpek necis olarak bir diğerinde de temiz olarak geçmektedir. Öncelikle kelimenin köküne inerek necis in ne anlama geldiğini anlamak gerekmektedir. Necis açıklaması pis, kirli olan demektedir. Pis demek pislik demek değildir. Domuz pisliktir. Çünkü büyük abdestini yapıp içinde yaşayıp onu da yemektedir. Lakin söz köpeğe gelirse, köpek pislik değil pistir. Bu da şu anlama gelir. Dışarda gezer ayaklarını temizleyemez, kakasını yapar altını temizleyemez, salyası akar peçete kullanamaz. Şimdi bu hayvanın dış etkilerden dolayı kirlendiğini gösterir. Bu da temizlenebilir yardım edilebilir anlamına gelir. Aynı bir bebek gibi düşünmek gerekmektedir. Nasıl ki onun yardıma ihtiyacı var? Bu hayvanda yardım olmazsa necis yani kirli olur. Hal durum böyle olunca;

  1 - Evde köpek besleyenler için geçerlidir bu söylediğim. Temizlenmemiş bir köpeğin gezdiği bir alanda namaz kılınamaz. Çünkü namaz kılınan yerin temiz olması gerekmektedir. Mezhep ayrımı yapmadan söylüyorum. Böyle bir hayvan üzerinize sürtünürse o kıyafetlerle de namaz kılınamaz. Onun geçtiği alana seccade serilemez. Çünkü namazın farzlarından biri Hadesten Taharet diğeri de necasetten taharettir.

  Namazın Şartları:

  a. Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Bu abdest almak, gusletmek, bunların mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm etmekle olur.

  b. Necâsetten Taharet: Gözle görülen pisliklerden temizlenmektir. Bu pislikler namaz kılan kimsenin vücudunda, elbisesinde, namaz kılacağı yerde olur.

  Yani evde sadece köpek değil her türlü hayvan besleyen herkes için geçerlidir. Köpeğin olduğu yere değil (!) pis olan yere melek girmez bunu unutmayalım. Çünkü onlar nurdan yaratılma tertemiz varlıklardır.

  2 - Köpek beslemenin haram helal durumunda da kuranda da açıkça belirtilmiş bir konu vardır. Anlayamayanlara ya da anlamak istemeyenler için anlatalım. Bekçi (can ve mal güvenliğini sağlamak için görevledirilen, diğer canlıları KATLEDEN değil caydırıcılık sağlayan anlamına gelir) veya av için kullanılan her hayvanın beslenmesi caizdir. Sevabı da vardır. Bunun haricinde keyfi olarak evin içinde, bahçede (süs köpekleri özellikle) beslemek haramdır. Burada ona ayrılacak rızkın fakir, fukara veya ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekmektedir. Gösteriş olarak sadece köpek değil bütün hayvanların beslenmesi haramdır anlamına geliyor.

  3 - Tıbbi açıdan da ele alabiliriz bu durumu. Şöyle ki amerika da ki yapılan araştırmalar sonucunda; evlerinde hayvan besleyen insanlardan doğan bebeklerin ileri ki dönemlerde astım ve kronik solunum yolu hastalıklarına yakalanma oranı diğer bebeklere oranla %85 oranında daha düşüktür. Bu da şunun eseridir. Hayvanların teneffüs ettikleri havaya bıraktıkları karbondioksitte bakteriler bulunmaktadır. Bebeklerin bağışıklık sistemleri bu tehlikeleri görür görmez vücutta hemen bir savunma mekanizması geliştiriyor. Ve ilerde tekrar karşılaşsa bile bu bakterilere karşı hazırlıklı oluyor. Bu aynı verem aşısına benzemektedir. İlerde vereme yakalanmamak için erken yaşta vücuda verem bakterisini aşı yoluyla yerleştirirler ve vücut buna göre bir bağışıklık kalkanı oluşturur. Aşıyla iğne arasındaki fark nedir sorusu çok güzel ve manidar bir sorudur. Aşı hastalıktan önce iğne ise hastalıktan sonra vurulur. Bahsi geçen durumlar sadece sağlıklı hayvanlar için geçerlidir. ''Kedi köpek kılı vücutta kiste neden olur, hastalık yapar.'' sözü asla gerçeği yansıtmaz. Denemesi bedavadır. Herhangi bir kıl tüy vb. bişey yutun. Maksimum 24 saat sonra büyük abdestinizden geri çıkar. Çünkü vücut bu yabancı maddeyi asla tutmaz hemen en yakın sindirim yoluyla dışarı atmaktadır. Elinize batan cam veya kıymık, diken parçaları gözle görülür en büyük örnektir. İnsanı hasta eden kıl tüy değil. Üzerinde bulunan bakteri ve parazitler yüzündendir. Düzenli aşıları yapılan, iç ve dış parazitleri yapılıp takibi yapılan hayvanların öncelikle ilk ve en belirgin özelliği ağız kokularının olmamasıdır. Bu tür hayvanlardan hastalık kapılmaz. Fakat iç-dış paraziti yapılmamış, aşıları yapılmamış bütün hayvanların kıllarında barınan parazitlerin yumurtaları ağızdan solunum yoluyla alınır ve kiste neden olan kıl tüy değil parazit olur. O parazitler sayesinde kıl ve tüyler ciğerlere tutunur ve orada hasara yol açar. Hastalık böyle kapılır. Bahsi geçen parazit ve bakteriler kıldan tüyden önce, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde, iyi pişmemiş et ve et ürünlerinden daha kolay geçmektedir. Bu yüzden hayvanlara değil insanlara ve insani gıdalara dikkat edilmesi daha önemlidir.

  Bu konuyla ilgili açıklamalarımda eksiğim ya da hatamın olduğunu düşünüyorsanız, uyarırsanız sevinirim. Allah a emanet olun.


 20. 26.Mart.2018, 17:56
  10
  Üye
  Selamun Aleyküm kardeşlerim.

  Yazılarınızın hepsini başından sonuna üşenmeden bıkmadan okudum. Bu konu eski bir konu ve tartışılan mevzuda asırlardır devam etmektedir. Hem köpek besleyen hem de bir hayvan sever olarak bu konudaki nacizane düşüncelerimi din bilgilerimle harmanlayarak aktarmak istiyorum.

  İlk önce dinimizdeki anlaşmazlıkların ayrımı olabilmesi için mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu durum İncil in 4 e bölünmesi gibi birşeydir. İncil deki mevzularda da birbiriyle çelişen bir çok konu vardır. Fakat Tanrı (Allah) inancı tektir. Yoktan var eden bir yaratan vardır onlarda da. Budistler gibi taptıkları birşey yoktur.

  Şimdi mezhebin birinde köpek necis olarak bir diğerinde de temiz olarak geçmektedir. Öncelikle kelimenin köküne inerek necis in ne anlama geldiğini anlamak gerekmektedir. Necis açıklaması pis, kirli olan demektedir. Pis demek pislik demek değildir. Domuz pisliktir. Çünkü büyük abdestini yapıp içinde yaşayıp onu da yemektedir. Lakin söz köpeğe gelirse, köpek pislik değil pistir. Bu da şu anlama gelir. Dışarda gezer ayaklarını temizleyemez, kakasını yapar altını temizleyemez, salyası akar peçete kullanamaz. Şimdi bu hayvanın dış etkilerden dolayı kirlendiğini gösterir. Bu da temizlenebilir yardım edilebilir anlamına gelir. Aynı bir bebek gibi düşünmek gerekmektedir. Nasıl ki onun yardıma ihtiyacı var? Bu hayvanda yardım olmazsa necis yani kirli olur. Hal durum böyle olunca;

  1 - Evde köpek besleyenler için geçerlidir bu söylediğim. Temizlenmemiş bir köpeğin gezdiği bir alanda namaz kılınamaz. Çünkü namaz kılınan yerin temiz olması gerekmektedir. Mezhep ayrımı yapmadan söylüyorum. Böyle bir hayvan üzerinize sürtünürse o kıyafetlerle de namaz kılınamaz. Onun geçtiği alana seccade serilemez. Çünkü namazın farzlarından biri Hadesten Taharet diğeri de necasetten taharettir.

  Namazın Şartları:

  a. Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Bu abdest almak, gusletmek, bunların mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm etmekle olur.

  b. Necâsetten Taharet: Gözle görülen pisliklerden temizlenmektir. Bu pislikler namaz kılan kimsenin vücudunda, elbisesinde, namaz kılacağı yerde olur.

  Yani evde sadece köpek değil her türlü hayvan besleyen herkes için geçerlidir. Köpeğin olduğu yere değil (!) pis olan yere melek girmez bunu unutmayalım. Çünkü onlar nurdan yaratılma tertemiz varlıklardır.

  2 - Köpek beslemenin haram helal durumunda da kuranda da açıkça belirtilmiş bir konu vardır. Anlayamayanlara ya da anlamak istemeyenler için anlatalım. Bekçi (can ve mal güvenliğini sağlamak için görevledirilen, diğer canlıları KATLEDEN değil caydırıcılık sağlayan anlamına gelir) veya av için kullanılan her hayvanın beslenmesi caizdir. Sevabı da vardır. Bunun haricinde keyfi olarak evin içinde, bahçede (süs köpekleri özellikle) beslemek haramdır. Burada ona ayrılacak rızkın fakir, fukara veya ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerekmektedir. Gösteriş olarak sadece köpek değil bütün hayvanların beslenmesi haramdır anlamına geliyor.

  3 - Tıbbi açıdan da ele alabiliriz bu durumu. Şöyle ki amerika da ki yapılan araştırmalar sonucunda; evlerinde hayvan besleyen insanlardan doğan bebeklerin ileri ki dönemlerde astım ve kronik solunum yolu hastalıklarına yakalanma oranı diğer bebeklere oranla %85 oranında daha düşüktür. Bu da şunun eseridir. Hayvanların teneffüs ettikleri havaya bıraktıkları karbondioksitte bakteriler bulunmaktadır. Bebeklerin bağışıklık sistemleri bu tehlikeleri görür görmez vücutta hemen bir savunma mekanizması geliştiriyor. Ve ilerde tekrar karşılaşsa bile bu bakterilere karşı hazırlıklı oluyor. Bu aynı verem aşısına benzemektedir. İlerde vereme yakalanmamak için erken yaşta vücuda verem bakterisini aşı yoluyla yerleştirirler ve vücut buna göre bir bağışıklık kalkanı oluşturur. Aşıyla iğne arasındaki fark nedir sorusu çok güzel ve manidar bir sorudur. Aşı hastalıktan önce iğne ise hastalıktan sonra vurulur. Bahsi geçen durumlar sadece sağlıklı hayvanlar için geçerlidir. ''Kedi köpek kılı vücutta kiste neden olur, hastalık yapar.'' sözü asla gerçeği yansıtmaz. Denemesi bedavadır. Herhangi bir kıl tüy vb. bişey yutun. Maksimum 24 saat sonra büyük abdestinizden geri çıkar. Çünkü vücut bu yabancı maddeyi asla tutmaz hemen en yakın sindirim yoluyla dışarı atmaktadır. Elinize batan cam veya kıymık, diken parçaları gözle görülür en büyük örnektir. İnsanı hasta eden kıl tüy değil. Üzerinde bulunan bakteri ve parazitler yüzündendir. Düzenli aşıları yapılan, iç ve dış parazitleri yapılıp takibi yapılan hayvanların öncelikle ilk ve en belirgin özelliği ağız kokularının olmamasıdır. Bu tür hayvanlardan hastalık kapılmaz. Fakat iç-dış paraziti yapılmamış, aşıları yapılmamış bütün hayvanların kıllarında barınan parazitlerin yumurtaları ağızdan solunum yoluyla alınır ve kiste neden olan kıl tüy değil parazit olur. O parazitler sayesinde kıl ve tüyler ciğerlere tutunur ve orada hasara yol açar. Hastalık böyle kapılır. Bahsi geçen parazit ve bakteriler kıldan tüyden önce, iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerde, iyi pişmemiş et ve et ürünlerinden daha kolay geçmektedir. Bu yüzden hayvanlara değil insanlara ve insani gıdalara dikkat edilmesi daha önemlidir.

  Bu konuyla ilgili açıklamalarımda eksiğim ya da hatamın olduğunu düşünüyorsanız, uyarırsanız sevinirim. Allah a emanet olun.
+ Yorum Gönder