Konusunu Oylayın.: Köpek beslemek günah mıdır

5 üzerinden 4.70 | Toplam : 10 kişi
Köpek beslemek günah mıdır
 1. 06.Mart.2012, 17:35
  1
  ağrı04
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Mart.2012
  Üye No: 94719
  Mesaj Sayısı: 20
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: ağrı

  Köpek beslemek günah mıdır


  Köpek beslemek günah mıdır Mumsema evde veya dışarıda köpek beslemek haram mı?

  köpeğin olduğu yerde melekler gidermiş doğru mu?


 2. 06.Mart.2012, 17:35
  1
  Üye 3. 06.Mart.2012, 17:44
  2
  Muhasibi
  Editör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,810
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 160
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: köpek beslemek günah mıdır
  İslamda evde ve bahçede Köpek beslemek

  Köpek beslemenin caiz olup olmadığı alimler arasında ihtilaf sebebi olmuştur.
  Gereksiz yere yani bir ihtiyaç olmadan sadece süs için beslemek caiz değildir bunda ittifak vardır.
  Yalnız hırsızlardan korunmak, çobanlara yardım amaçlı köpek beslemek de caizdir bunda da ihtilaf yoktur..
  Evin içine köpek alınamaz bu 4 mezhebe göre aynıdır. Evde köpek olursa rahmet melekleri girmez bu hadis ile sabittir.

  sonuç olarak; Köpek beslemek sadece ihtiyaç var ise caizdir, ihtiyaç olmadan süs amaçlı ise caiz değildir.


 4. 06.Mart.2012, 17:44
  2
  Editör  İslamda evde ve bahçede Köpek beslemek

  Köpek beslemenin caiz olup olmadığı alimler arasında ihtilaf sebebi olmuştur.
  Gereksiz yere yani bir ihtiyaç olmadan sadece süs için beslemek caiz değildir bunda ittifak vardır.
  Yalnız hırsızlardan korunmak, çobanlara yardım amaçlı köpek beslemek de caizdir bunda da ihtilaf yoktur..
  Evin içine köpek alınamaz bu 4 mezhebe göre aynıdır. Evde köpek olursa rahmet melekleri girmez bu hadis ile sabittir.

  sonuç olarak; Köpek beslemek sadece ihtiyaç var ise caizdir, ihtiyaç olmadan süs amaçlı ise caiz değildir.


 5. 22.Mayıs.2014, 21:48
  3
  Misafir

  Cevap: köpek beslemek günah mıdır

  Ben üniversite için köpek almak istiyorum tek başıma yaşayacağım için yani acaba günah olur mu??


 6. 22.Mayıs.2014, 21:48
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben üniversite için köpek almak istiyorum tek başıma yaşayacağım için yani acaba günah olur mu??


 7. 23.Ekim.2015, 02:07
  4
  Misafir

  Cevap: Köpek beslemek günah mıdır

  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.


 8. 23.Ekim.2015, 02:07
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Köpek Beslemek:

  Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed'ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed'ül-halk", 7,17). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail'le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84....; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu'l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

  İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

  Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü'minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat'a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

  Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe'ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu'l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak'ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü'l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.


 9. 11.Şubat.2016, 23:15
  5
  Misafir

  Cevap: Köpek beslemek günah mıdır

  Evde Köpek beslemek caiz değil denir bahçede v.s denir peki bahçe veya dışarısı için uygun olmayan küçük köpekler nerde beslenebilir. Ve allah onları neden yarattı.


 10. 11.Şubat.2016, 23:15
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Evde Köpek beslemek caiz değil denir bahçede v.s denir peki bahçe veya dışarısı için uygun olmayan küçük köpekler nerde beslenebilir. Ve allah onları neden yarattı.


 11. 06.Mart.2016, 11:19
  6
  Misafir

  Köpek

  Ben hanefiyim Dağda yazlık bir evimiz var yazın köpeğim orda kalır ama kışın ne yapmalıyım barınağa vermek istemiyorum ama evde bakmak günah diyorlar


 12. 06.Mart.2016, 11:19
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben hanefiyim Dağda yazlık bir evimiz var yazın köpeğim orda kalır ama kışın ne yapmalıyım barınağa vermek istemiyorum ama evde bakmak günah diyorlar


 13. 06.Mart.2016, 19:18
  7
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,332
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Köpek beslemek günah mıdır

  Alıntı
  Ve Allah onları neden yarattı.
  Allah Teala onarı evinizde besleyesiniz diye yaratmadı!
  Her şeyi yerli yerinde ve bir görev için yarattı fakat düzeni insanlar bozuyor...
  Bir araştır bak süs köpeklerine/evde beslenen köpeklere harcanan para ile dünyada hiç bir insan aç kalmaz..
  BİR ÖRNEK
  Alıntı
  Romanya'da sokak köpeklerine harcanan para çocuklara harcanan paradan daha fazla Romanya'da devlet tarafından 18 yaşına kadar verilen öğrenci bursu aylık 40 lez (11 euro) iken, bir kopeğe ayda 400-750 ley (110-208 Euro) arasında harcama yapıldığı ortaya çıktı. Radauti Belediyesi'nde bulunan köpek besleme tesislerindeki 80 köpeğin toplam aylık masraflarının 60 bin ley (18 bin Euro) olduğunu belirten Radauti Belediye Başkanı Aurel Olarean, "Buradan gelen faturaları görünce şoke oluyorum
  Alıntı
  evde bakmak günah diyorlar
  evin içine girmesin dışarda kalabilir.


 14. 06.Mart.2016, 19:18
  7
  Moderatör
  Alıntı
  Ve Allah onları neden yarattı.
  Allah Teala onarı evinizde besleyesiniz diye yaratmadı!
  Her şeyi yerli yerinde ve bir görev için yarattı fakat düzeni insanlar bozuyor...
  Bir araştır bak süs köpeklerine/evde beslenen köpeklere harcanan para ile dünyada hiç bir insan aç kalmaz..
  BİR ÖRNEK
  Alıntı
  Romanya'da sokak köpeklerine harcanan para çocuklara harcanan paradan daha fazla Romanya'da devlet tarafından 18 yaşına kadar verilen öğrenci bursu aylık 40 lez (11 euro) iken, bir kopeğe ayda 400-750 ley (110-208 Euro) arasında harcama yapıldığı ortaya çıktı. Radauti Belediyesi'nde bulunan köpek besleme tesislerindeki 80 köpeğin toplam aylık masraflarının 60 bin ley (18 bin Euro) olduğunu belirten Radauti Belediye Başkanı Aurel Olarean, "Buradan gelen faturaları görünce şoke oluyorum
  Alıntı
  evde bakmak günah diyorlar
  evin içine girmesin dışarda kalabilir.


 15. 29.Ocak.2017, 18:53
  8
  Misafir

  Yorum: Köpek beslemek günah mıdır

  Ben evde yalnız kalan bir bayanım üniversite öğrencisiyim tekken korktuğum zamanlar oluyor namaz kılıyorum evde kopek beslemem sakincali mi

  ------------------

  Selamın aleyküm benim evim çatı dubleks cati balkonumda guvercin besliyorum bikez hirsiz dadandi bende 2 tane kopek aldim disi erkek evimin icine girmiyorlar durum bu sekilde oluncadami caiz olmaz acaba


 16. 29.Ocak.2017, 18:53
  8
  Begum - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Begum
  Misafir
  Ben evde yalnız kalan bir bayanım üniversite öğrencisiyim tekken korktuğum zamanlar oluyor namaz kılıyorum evde kopek beslemem sakincali mi

  ------------------

  Selamın aleyküm benim evim çatı dubleks cati balkonumda guvercin besliyorum bikez hirsiz dadandi bende 2 tane kopek aldim disi erkek evimin icine girmiyorlar durum bu sekilde oluncadami caiz olmaz acaba


 17. 29.Ocak.2017, 22:09
  9
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 2,903
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 31
  Bulunduğu yer: dünya

  Yorum: Köpek beslemek günah mıdır

  Bekçi köpek beslemek caizdir ama evin içine almayın, evin giriş kapısında bırakın


 18. 29.Ocak.2017, 22:09
  9
  YÖNETİCİ
  Bekçi köpek beslemek caizdir ama evin içine almayın, evin giriş kapısında bırakın

+ Yorum Gönder