+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah hiç bir şeye muhtaç degildir ama mahlukatı neden yarattı ki acaba anlıyamıyorum ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hzyusufsa
  Emekli
  Reklam

  Allah hiç bir şeye muhtaç degildir ama mahlukatı neden yarattı ki acaba anlıyamıyorum ?

  Reklam

  Allah hiç bir şeye muhtaç degildir ama mahlukatı neden yarattı ki acaba anlıyamıyorum ? Mumsema Allah hiç bir şeye muhtaç degildir ama mahlukatı neden yarattı ki acaba anlıyamıyorum ? Hem biz hemde diger yanlılar topraktan yaratılmış Allahın hayat ihsan ettigi canlılar Allah hiç bir şeye muhtaç degildir ama mahlıkatını neden yaratmış acaba bunu anlıyabilen var mı ?

 2. hzyusufsa
  Emekli

  Cevap: Allah hiç bir şeye muhtaç degildir ama mahlukatı neden yarattı ki acaba anlıyamıyorum ?


  Reklam


  Bu soruyu kimse çözemiyor mu yaa : S

 3. kibrit
  Devamlı Üye
  Cinler enerjiden yaratılmışlardır (Dumansız Ateş). Melekler nurdan. İnsanlar topraktan.

  Biz sadece kulluk etmek için yaratıldık.

  Bir de Allah kendi güzelliğini, mükemmelliğini başkaları ile paylaşmak ve onlara göstermek istemiş olabilir.

  Nitekim; "biz kıymetli bir hazine idik bilinmeyi murad ettik" diye bir hadisi kutsi var yanılmıyorsam.

 4. srçe
  Üye
  Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zîşân(şanlı) dahi istedi ki, bir meşher(sergi) açsın, içinde sergiler dizsin; tâ nâsın(insanlar) enzârında(nazarlar, bakışlar) saltanatının haşmetini, hem servetinin şâşaasını, hem kendi san'atının hârikalarını, hem kendi mârifetinin garîbelerini izhâr edip, göstersin.
  Bu kâinatın yaratılmasındaki en önemli cihet(yön,yan), Allahu Teâlâ'nın kendi manevi cemal ve kemâlini, yani ilminin semerelerini(meyve, ürün), kudretinin harikalarını, zenginliğinin vüs'atini(genişlik), ihsanının tezahürlerini(belirme, görünme), şefkat ve merhametinin tecellilerini...mevcûdat ayinelerinde bizzât müşahede etmesidir.”(3) “Allah, bilinmek istedi, kâinatı yarattı, isimlerini tecelli ettirdi, varlıkları kendine ayna yaptı. Onlarda mukaddes şuununu(işler, fiiller), ulvî güzelliklerini, eşsiz ünvanlarını seyretti. O nezih, müşahededen, insanlardakine asla benzemeyen bir sürur ve memnuniyet duydu.”(4) 2-O eşşiz Sanatkar ayrıca zîşuûr(şuurlu, bilinci olan) ve sevgiyle mayalanmış varlıkların gözünde tanınmak istemiştir.

 5. @mir
  âb ü kil
  "biz kıymetli bir hazine idik bilinmeyi murad ettik" diye bir hadisi kutsi var
  bu hadis uydurmadır

  Allah insanları cennet için yaratmıştır
  cennetlik olmak için gerekli donanım ile techiz etmiştir
  ama onların çoğu cehennemi tercih etmiştir

 6. kibrit
  Devamlı Üye
  Sana göre uydurmadır. Ben inanıyorum. Büyük zatlar kitaplarında yazmışlardır.

 7. @mir
  âb ü kil
  bu uydurmaya "uydurma" demenin büyük zatlara hakaret olacağını düşünüyorsun
  ama
  bu uydurmaya inanmanın Resulullah'a iftira olacağını akledemiyor musun?

  bana göre değil hadis alimlerine göre
  yukardaki hadis uydurmadır

 8. kibrit
  Devamlı Üye
  Sen ve senin örnek aldığın alimler. Kim o? Teymiye mi? İmamı rabbani hz ve said nursi hz. leri kitaplarına almışlar... ve dahası da var.

  Gene işi tasavvuf selefi ayrımına getirme. Ben iman ediyorum bu hadisi kutsiye! Alemin yaratılış manasını güzel bir biçimde açıklıyor.

  Melekler cinler insanlar bilip bilmediğimiz alemler...

 9. hzyusufsa
  Emekli
  Allah insanları cennet için yaratmıştır
  cennetlik olmak için gerekli donanım ile techiz etmiştir
  ama onların çoğu cehennemi tercih etmiştir
  İşte burda gerçekten hakikate dair bir bilgi verilmiş gerçektende Allah başka mahlukatı bilmiyorum ama insanlıgın ilk atası olan Hz. Adem peygamberi ve Hz. Havvayı yaratıp cennete yerleştirmişti ne güzel hayat sürüyorlardı taa ki tanrının belası şeytan çıkıp aptal saptal davranana kadar Allah onu uyarmış keşke aldatamasaydı ama neden Allah kendine mahlukat yaratmış ki cenneti yaratmış orda yaşatmış kendine günahkar oldu diye sen ve nesin geçici bir hayat yaşamak için dünyaya inin demiş Allah hiç kimseye hiç bir şeye muhtaç degil ki zaten neden mahlukat yaratıp kendine imanlı kul ediyor acaba yapma sebebini anlamıyorum ? Zaten her yer ve her şey onun ve ona ait

 10. Ercan
  Devamlı Üye
  "biz kıymetli bir hazine idik bilinmeyi murad ettik" diye bir hadisi kutsi var yanılmıyorsam
  .


  bu hadis uydurmadır

  Sana göre uydurmadır
  .
  Ben inanıyorum
  .
  Büyük zatlar kitaplarında yazmışlardır
  .


  bana göre değil hadis alimlerine göre
  yukardaki hadis uydurmadır  Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve mahlûkatı yarattım’ (bk. Keşfu’l-hafâ, II, 132, hadis: 2016)hadisine karşı iti-razlar var. Bu itirazlara nasıl cevap verebiliriz?


  Tasavvuf çevrelerinde, âlemin yaratılışı ile ilgili konuları îzâh sadedinde rivâyet edilen bu hadise başta İbn Teymiye olmak üzere bir takım ilim ve hadis ricâlinin karşı çıktığı ve uydurma olduğunu söyledikleri bilinmektedir. Ancak bu sözün Kur’an’daki: ‘Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım.’ âyetine uygun düştüğünü öne süren Aliyyü’l-Kâri gibi âlimler de eksik değildir. Aliyyü’l-Kâri hadisin bu âyete uygunluğunu îzâh ederken âyette geçen ‘bana kuluk etsinler’ ibâresini İbn Abbâs’ın ‘beni tanısınlar’ şeklinde tefsir ettiğini delil göstermektedir (bk. Keşfu’l-Hafâ, II, 132). İbn Teymiye’nin müteşeddid ulemâdan olduğu özellikle tasavvufî konulardaki rivâyetlere karşı titizlik gösterdiği mâlûmdur. Aliyyü’l-Kâri de müteşeddid âlimlerden sayıldığı halde hadisin mânâsını kabûl etmek sûretiyle işin önünü açmıştır.

  Tasavvuf ehlinin hadislere bakışı ve hadisleri nakledip kullanmadaki usulleri hadisçilerin usûlüne benzemez. Hadisçiler hadisleri bir eczâcı titizliği ile senedleri ve mânâları ile naklederler. Çünkü işleri budur. Sûfiler ve diğer ilim erbâbı ise kendi ilimlerini alâkadar eden rivâyetlerle ilgilenirler. Onlardan hadisçilerin rivâyet titizliği beklenmez. Onları alâkadar eden mânâdır, mânânın Kur’an muhtevâsına uygunluğudur. Bu uygunluğu gördükten sonra gerisi o kadar önemli değildir. İman bir tanıma (ma’rifet) ve sevme (muhabbet) işidir. Kulluk tanıma ile başlar, sevme ile gelişir. ALLAH Teâlâ kendi sıfatlarını ızhâr etmek istediği için varlık âlemini yaratmıştır. Binâenaleyh âlemin varlığında bir sevgi, devamında da bir sevgi ve câzibe vardır. Meseleye bu açıdan bakıldığında hadisin anlamı doğrudur. Ama illâ hadis kaynaklarından delil isteniyorsa onu bulmak zordur. Herhalde bu zorluktan dolayı olsa gerek ki Bursalı İsmâil Hakkı Kenz-i Mahfî adlı risâlesinde bu sözün mükâşefe ehlince sahih kabûl edildiğini belirtmektedir.


 11. @mir
  âb ü kil
  bir sözün manasının Kur'an'a uygun olması demek
  o sözün hadis olduğu anlamına gelmez
  ama hadis olmayan bir söze hadis demek
  Resulullah hakkında yalan söylemektir ki
  onun (sav) bunu yapanı neyle korkuttuğu herkesin malumudur

  hadis denilen bu sözün bildiğim kadarı ile senedi bile yoktur
  bunun keşfen sahih olduğunu söylemek de
  hem Resulullah'a ayrı bir iftira
  hem de hadis alimlerini tahkir etmektir

 12. Ercan
  Devamlı Üye

  Reklam


  Amacım Rasulullah'a iftira atmak yada bu söz hadistir demek değil amir kardeşim. Sadece farklı görüşte olan alimlerin fikirlerini belirtmek istedim. Ben de bu sözün hadis olup olmadığı hakkında araştırma yaptım fakat hadis olduğuna dair bir delil yada senedini bulamadım.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu