+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cebrail'i akıl diye tevil edenler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. burakin
  Devamlı Üye
  Reklam

  Cebrail'i akıl diye tevil edenler

  Reklam
 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: Cebrail'i akıl diye tevil edenler


  Reklam


  Bazı filozoflar,cebrail akıldır demişler.Böyle söyleyenler kafir olur mu?
  Bildiğimiz kadarıyla, Cebrail (as)'e "akıl" diyenler yalnız filozoflardır. Diğer İslam alimlerinden böyle bir iddianın söz konusu olduğunu bilmiyoruz. İslam filozoflarından Farabî, İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd’ün böyle bir düşünceye sahip oldukları bilinmektedir. (bk. Ali Bulaç, Din-Felsefe, Vahiy-Akıl, s. 54,)

  Bunların bu iddialarını destekleyen İslam kaynaklı bir delilleri yoktur. Ancak Aristo'nun ilahî özler/ bir tür yıldızların temsil ettiği tanrılar, dediği hususlar, Farabi'de "müferit akıllar" olarak algılandı. Onu izleyen İbn Sina ise, bunları İslam düşüncesindeki karşılığını bularak "melekler" demeyi uygun gördü. (bk. a.g.e., s.126-127).
  Dinî hakikat ile felsefî hakikatin aynı şeyler olduğunu söyleyen Farabî'ye göre, peygamberlerin faal akıl/Cebrail vasıtasıyla kavuştukları hakikate, filozoflar da aklî düşünme ve tefekkürle ulaşırlar.(a.g.e). İbn Sina da faal aklı Cebrail ile aynı şey sayar.(a.g.ey.; Ayrıca bk. Farabi, el-Medinet'ul-Fazıla, s. 50; İbn Sina, eş-Şifa, s. 441).

  Tefsir kaynaklarında genellikle, "Cebrail" kelimesi, "cebr" v e "îl" kelimesinin birleşmesinden meydana geldiği hususuna vurgu yapılmaktadır. İbn Abbas'tan gelen rivayetlere göre, İbranicede "cebr" Abd=kul, "îl" ise Allah manasına gelir. Dolayısıyla, Cebrail, Abdullah = Allah'ın kulu demektir.
  Diğer bir görüşe göre ise, "Cebr" kelimesi "ceberut" kökünden gelip kuvvet anlamına gelir. Bu görüşe göre, Cebrail, Allah'ın kudreti anlamına gelir. (Misal olarak bk. Taberî tefsiri, Râzî tefsiri, Kurtubî tefsiri, el-Bahru'l-Muhit tefsiri, Alusî tefsiri, Elmalılı Hamdi Yazır tefsiri, Bakara Suresinin 97-98. ayetlerinin açıklaması).

  dua ile


 3. tolga87
  Üye
  selamun aleyküm.Arkadaşlar dinimiz felsefeyi hoş görmemektedi ve ibni sina,farabi gibi filozofların islamiyetle çelişen çok şeyi oldukları yazılıdır.Gaybı yalnız Allah bilir ve Allah'ın melekleri de gaybın konusudur ne resulullah(s.a.v) ne eshab-ı kiram ne de başkaları Cebrailin akıl olduğunu söylememiştir hatta bazı hadislerde Cebrailin insan şeklinde göründüğü durumlardan bahsedilir o bakımdan yine eshabı kiramın yaptığı gibi yapıp Cebrail'in nasıl bir melek olduğunu da "Allah ve resulu daha iyi bilir" diyelim.selam

+ Yorum Gönder