+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Namaz ve tesettür Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ya'sub
  Üye
  Reklam

  Namaz ve tesettür

  Reklam

  Namaz ve tesettür Mumsema Tesettürlü bir kadının namaz kılarken kazandığı sevap ile tesettürsüz bir kadının namaz kılarken kazandığı sevap bir midir? Ya da namaz kılan bir kadının tesettürlü olması şart mıdır?

 2. gökhanagt
  Sorma neden?

  Cevap: Namaz ve tesettür


  Reklam


  Ya da namaz kılan bir kadının tesettürlü olması şart mıdır?
  Setr-i avret

  Namazda örtülmesi gereken yerler dinî kaynaklarda setr-i avret başlığı altında incelenmiştir.
  Setr-i avret, namazın şartlarından biri olup, namazda avret yerlerinin örtülmesi anlamına gelmektedir.


  Avret


  Bir zaruret bulunmaksızın insan vücudunda açılması helal olmayan, namazda ve namaz dışında örtülmesi farz ve başkalarınca bakılması haram olan yerlerdir.
  Kadının namazda farz olan tesettürü yüz, eller ve ayakları hariç vücudunun tamamı, hatta baştan sarkan saçlarınıda içine almaktadır. Avret olan uzuvlardan birinin dörtte biri, namaz içinde, üç tesbih miktarı açılsa namazın sıhhatine engel olur.
  Bir kadın, elbise bulunduğu halde giymeyip, kimsenin bulunmadığı bir yerde ve karanlık bir odada çıplak olarak namaz kılsa,ittifak ile namaz sahih olmaz.
  Altını gösteren elbise veya baş örtüsü ile kılınacak namaz caiz değildir. Baş ve vücudun örtülmesi demek, üzerine birşey koymak demek değil, altını göstermeyecek kalınlıkta dokunmuş bir kumaşla kapatılması demektir. Avret olarak kabul edilmiş uzuvlardan biri açık olduğu halde bir rukün eda edilecek olsa, namazın bozulacağı hususunda icma vardır.
  Avret, erkeğe ve kadına göre farklılık arz eder.

  Kadınların avret yeri sayılan uzuvları


  Hanefî, Malikî ve Şafiîlerle, Hanbelîlerdeki hakim görüşe göre, kadının el ve yüz dışında kalan bütün bedenleri avrettir, bütün bedenlerini örtmesi gerekir. Yüzleri ile elleri ise ne namazda, ne de bir fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında avret değildir.


  Ayaklarda ihtilâf vardır. En sahih kabul edilen görüşe göre ayakları da avret değildir. Bunlar ile yolda yürümek ihtiyacı vardır. Diğer bir görüşe göre hür kadının namazı, ayağının dörtte biri nispetinde açık bulunmasıyla bozulur, diğer bir görüşe göre de ayakları, namaza göre avret yeri sayılmazsa da namaz haricinde avret yeri sayılır. Bu ihtilâftan kurtulması için ayaklarını örtmeleri daha iyidir.Sahih olan görüşe göre hür kadınların kolları da, kulakları ile salıverilmiş saçları da avrettir


  Namazı başı açık kılma konusuna gelince. Bu konudaki tespitler de açık seçiktir. Bir ihtilaf ve anlaşmazlık söz konusu değildir.. Bütün mezheplere göre, kadınların namazda başlarını örtmeleri gerekir. Namazın sahih olması şartını yerine getirmiş olmak için başını örtmüş olmaya ihtiyaç kesindir.

  Hz. Aişe (r.anha) validemizin rivayetine göre Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz:ALLAH ergenlik çağına ulaşan kadının başörtüsüz olarak kıldığı namazını kabul etmez.(4) buyurmuştur.


  Kaynaklar
  1) Dârekutni; Salat:5; 1/231; Beyhaki, Es-sünenür17;l-Kübra; Salat: 3320; 3/87
  2) Darekutni; Salat: No: 4; 1/231, Deylemi Firdevs; No:3313; 2/284
  3) Tirmizi, Edep:40, No:2798; 5/111; A
  .
  b
  .
  Hanbel, No: 15499; 3/478; Abdurrezzak, Mu-sannef, Salat:1115, 1/289; Taberani, el-Mucemul-Kebir; No:2139; 2/271
  4) Ebû Dâvud, Salat:85, No:641, 1/229; Tirmizi, Salat:160, No:377, 1/388; İbn-i Mâce, Tahâret:132, No:655, 1/215;

 3. DieHard
  ..Hayat Werenin Kulu..
  Tesettürlü bir kadının namaz kılarken kazandığı sevap ile tesettürsüz bir kadının namaz kılarken kazandığı sevap bir midir?


  "De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır."
  (Zümer9). "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Çok basit bir örnek., demekki İslam'ı tam olarak bilmiyor ki namaz kıldığı halde tesettürsüz imiş..

  Ya da namaz kılan bir kadının tesettürlü olması şart mıdır?


  Yalnız namaz kılan bir kadının değil., aklı başında büluğ çağına ermiş tüm kadınların tesettürlü olması gerekir ki Rabbimiz böyle emrediyor..


  "Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz." (Nisa 31)

 4. DieHard
  ..Hayat Werenin Kulu..
  Alttaki ayet Nisa suresi değil Nur suresi 31. Ayet olacak., yanlış olmuş düzeltemedim..

 5. Ya'sub
  Üye
  Teşekkür ederim allah cümlenizden razı olsun...

+ Yorum Gönder
namaz ve tesettur nedir