+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kafeste süs kuşlarını beslemek istiyorum ama günahı olurmu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ordeall
  Emekli
  Reklam

  Kafeste süs kuşlarını beslemek istiyorum ama günahı olurmu?

  Reklam

  Kafeste süs kuşlarını beslemek istiyorum ama günahı olurmu? Mumsema Hani süs kuşları vardır ya muhabbet kuşları gibi ama biraz daha farklı çok seviyorum onları acaba alsam günahı olur mu bide olmadı yanına bi arkadaş daha alırım

 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Kafeste süs kuşlarını beslemek istiyorum ama günahı olurmu?


  Reklam


  Kafeste Kuş ve Güvercin Beslemek Câiz midir?

  Dünyası en geniş, sahası en vâsi olan bir mahlûk da kuştur Gökyüzünün bütün derinlikleri, yeryüzünün de yine bütün serinlikleri kuşundur Hürriyeti hudutsuz, istifâde sahası sonsuzdur
  İşte böylesine geniş ve derin dünyalı bir varlığı alıp da avuç içi kadar dar bir kafese hapsetmek, bunca geniş dünyasından koparıp, burada can çekişir gibi bir hayata mahkûm etmek, herhalde insan akıl ve mantığıyla da bağdaşmamakta, beşer şefkati dahi bunu mâkul görmemektedir
  Ayrıca böylesine geniş hayatı olan bir kuşu bu kadarcık dar bir kafese hapsetmenin belli bir faydası, meşrû bir neticesi de yoktur Sadece sahibinin şahsen duyduğu zevk, ferden hissettiği lezzettir
  Gariptir ki, bu zevk ve lezzet, geniş dünyasından koparılıp hapse atılan kuşcağızın feryad ü figanından alınmakta, onun âdeta firaklı ağlamasından duyulmaktadır Bir kısım canlıların ıstırabından zevk almak gibi bir lezzettir bu İşte bu yüzden İmam-ı Birgivî Hazretleri, kafeste kuş hapsedip, onunla eğlenmeyi günahlardan saymış, âfâtlar arasında zikretmiştir
  Ancak, sâdece kafeste yaşayabilen, kafes dışında yaşama alışkanlığı bulunmayan dar sahalı kuşların kafeste beslenip bakılmasında mahzur görmemiştir
  Belli başlı bir fayda elde etmek için beslenen kuşlarda da mahzur olmadığı izah edilmiştir Av avlamak için beslenen kuş gibi Bâzılarının bir hastalık hâline getirerek besledikleri güvercinler ise, faydasız bir işle iştigalden başka bir şey olmadığından mekruh sayılmıştır Hattâ, bâzı eserlerde sâdece eğlence olsun için güvercin besleyip, kuşla oynamanın fakirliğe sebep olacağı da kaydedilmiştir
  Halife Hazret-i Osman zamanında Medine?de güvercin merakı alıp yürüdüğünden bahsedilince, durumu tahkik ettiren Hazret-i Osman, derhal yasak koymuş, güvercinle uğraşmayı faydasız işle faydalı zamanı imha etmek olarak izah ederek zaman israfçılarını cezalandırmıştır
  Küçük çocukların kısa bir zaman kuşla eğlenip oynamaları bundan ayrı tutulmuştur Henüz kuş denen cinsin hususiyetlerini ilk defa görüp hayrete düşen konuşma devresi çocuklarının bu hâli, bir zaman israfı sayılmamıştır Bu mahlûku öğrenip tanıma fırsatı olarak görülmüştür
  Bunun şartı da eziyet ettirmemek, hayvanın ıstırap çekmesine sebep olmamaktır Kafeste beslenen kuşun ciddi bir fayda getirmediğinden dolayı mekruh oluşundan olacak ki, yumurta yapan tavuğu hapsedip, bekletmenin câiz ve uygun olduğu da aynı bahiste kaydedilmiştir Zira bunda bir fayda vardır Nitekim ev dışında av köpeği beslemek, bağ ve bahçeyi bekleyen köpeklere bakmak da câiz görülmüş, ancak hiçbir faydası olmayan süs köpekleriyle meşgul olup ev içine almak ise haram kılınmıştır


 3. ordeall
  Emekli
  Yani benim alacagım kuşta muhabbet kuşu tarzında onlar zaten fazla uçamıyorlarmış kafes hayvanı yani güvercine çok merakım vardı 2 beyaz güvercin alıyım diyordum ama sonradan caydım Rabbim benim en iyi arkadaşım ona hiç şüphem yok konuşuyorum derdimi anlatıyorum tabi ama bide o olsun istiyorum işte

 4. Aykut DÖNMEZ
  Üye
  Tam fetvasını bilmiyorum yanlışım varsa da düzeltin.Ama ben de arkadaşım gibi uzunca bir dönem muhabbet kuşu besledim.Hatta üretimini de yaptım.Bir dönem bu baya tartışılmıştı ve yanılmıyorsam İstanbul Üniversitesinden bir ilahiyatçının (ismini hatırlayamıyorum ama tam metni bulabilirsem siteye eklerim) bu şekildeki muhabbet ve bazı mutasyon kanarya ırklarının kafes dışında yaşamını sürdüremediği için, eğer ibadetine de mani olmuyorsa kafeste beslenmesinde bir sakınca olmadığını yazmıştı.

+ Yorum Gönder